Nedeľa, 9. máj 2021. Meniny má Roland, zajtra Viktória.

Prečo Truban pustil Bödöra? Zverejnili celé uznesenie! Argumenty, ktorými presvedčili sudcu

Na snímke nitriansky podnikateľ Norbert Bödör odchádza zo Špecializovaneho trestného súdu v Banskej Bystrici.
Na snímke nitriansky podnikateľ Norbert Bödör odchádza zo Špecializovaneho trestného súdu v Banskej Bystrici.
Zdroj: TASR/Ján Krošlák
08.07.2020 15:57

BRATISLAVA - Nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra, ktorý je v súčasnosti obvinený z legalizáciu príjmu z trestnej činnosti, už vo štvrtok poobede čaká rozhodovanie o väzbe. Jeho advokát Adrián Kucek v utorok večer zverejnil Uznesenie zo Špecializovaného trestného súdu.


Podľa Bödörovho advokáta sa po tom, ako Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici nevzal jeho klienta do väzby, spustila "mediálna diskreditačná kampaň". O Bödörovi rozhodoval sudca Truban, ktorý sa spomínal aj v Kočnerových motákoch, ktoré cez svojho advokára posielal z väzby. 

Bödör sa postaví pred Najvyšší súd! O jeho osude rozhodne aj sudca, ktorý poslal do väzby Kočnera

Bödörovi a jeho advokátovi sa nepáči, že médiá, ale aj premiér či iní politici, rozhodnutie o jeho prepustení z väzby spochybňujú. 

"Ma­sív­nou ne­pria­teľ­skou, dis­kre­di­tač­nou a ma­ni­pu­la­tív­nou me­diál­nou kam­pa­ňou, v kto­rej sa po­le­mi­zu­je o roz­hod­nu­tí Špe­cia­li­zo­va­né­ho tres­tné­ho sú­du o pre­pus­te­ní Ing. Nor­ber­ta Bödörovi zo za­dr­ža­nia, do­chá­dza k hru­bé­mu po­ru­šo­va­niu ús­tav­né­ho prin­cí­pu pre­zum­pcie ne­vi­ny, prá­va na spra­vod­li­vé súd­ne ko­na­nie v zmys­le čl. 6 Do­ho­vo­ru o ochra­ne ľud­ských práv a zá­klad­ných slo­bôd, osob­nos­tných práv ob­vi­ne­né­ho a k zá­sa­hu do ne­zá­vis­lé­ho roz­ho­do­va­nia sú­dov," napísal Kucek na webe pravnelisty.sk, ktoré patria sudcovi Petrovi Šamkovi a následne zverejnil celé Trubanovo Uznesenie. 

Okrem samotného odôvodnenia, prečo sudca Truban nevzal obvineného Bödöra do väzby, ale druhého obvineného Kubu áno, obsahuje Uznesenie aj výpovede obvinených. Argumentovali napríklad tým, že na políciu prišli vypovedať sami. Bödör totiž pricestoval so svojím právnikom z Chorvátska v piatok neskoro večer. Odtiaľ putoval rovno do väzby, kde strávil necelé dva dni. 

Nerozumie, prečo je s vecou spájaný

Prokurátor žiadal pre obvinených kolúznu a preventívnu väzby, z dôvodu, že by mohli ovplyvňovať svedkov či pokračovať v trestnej činnosti. Poukázal pritom na to, že ide o dlhodobú a rozsiahlu trestnú činnosť.

„Je namies­te kon­šta­to­vať, že v prí­pa­de nev­za­tia ob­vi­ne­ných do väz­by, nie je nad rá­mec dô­vod­ných po­chyb­nos­tí vy­lú­če­né, že by pok­ra­čo­va­li v pá­cha­ní tres­tnej čin­nos­ti," píše sa v Uznesení. 

Bödör tvrdil, že vôbec nerozumie, prečo je s celou vecou spájaný. Argumentoval aj tým, že keď predával svoj podiel vo firme, tak celú transakciu preverovala Národná jednotka finančnej polície. Znamená to, že musela dostať hlásenie od banky. Podľa polície bola však táto transakcia len na zakrytie úplatku.

„Keď všet­ky pod­kla­dy pred­lo­ži­li, ne­ma­li žiad­nu spät­nú väz­bu, že by tam bol ne­ja­ký prob­lém,“ vyhlásil Bödör. Políciu vtedy riadil Tibor Gašpar, ktorý je príbuzným Norberta Bödöra. Riaditeľom spravodajskej jednotky finančnej polície bol zase Pavol Vorobjov, ktorý je obvinený vo väzbe pre nezákonnú lustráciu novinárov. Tú si mal objednať Marian Kočner, ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. 

Podľa Trubana nemôže niekto po obvinení ísť automaticky do väzby len preto, že bývalý policajný prezident je jeho príbuzný. 

O Bödörovi bude vo štvrtok o 14-tej hodine rozhodovať Najvyšší súd Slovenskej republiky. Prokurátor sa totiž odvolal, zasadutie bude verejné. 


Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/ada

Nahlásiť chybu

Tagy