°C

Utorok, 11. august 2020. Meniny má Zuzana, zajtra Darina.

Veľký BOOM na Slovensku, oteckovia chcú ísť na materskú: Dohodnite sa a uľahčite si život

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: Getty Images
24.07.2018 09:30

BRATISLAVA – Už sedem rokov platí, že na materskú môže ísť aj otec. Odvtedy sa počet oteckov na materskej, rovnako ako suma vyplatených dávok, rapídne zvýšil. Vyzerá to tak, že muži sa tejto povinnosti nebránia. Málokto však vie, za akých podmienok je možné o to požiadať. Nie každý otec má totiž automatický nárok. Topky sa spýtali na podmienky pre oteckov na materskej za vás.


Kým v roku 2010 poberalo materské len niečo vyše sto mužov, v roku 2017 to bolo už 6533 oteckov. Sociálna poisťovňa tak vyplatila v začiatkoch otcom na dávkach necelých 145-tisíc eur, no minulý rok stúpla suma vyplatených dávok na 22,5 milióna eur.

„Možnosť poberať okrem matky materské aj pre otca platí od roku 2011 a presadil ju ešte vtedy ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Mihál,“ uviedla Jaroslava Lukačovičová, ktorá s Mihálom v súčasnosti pôsobí v strane SPOLU – občianska demokracia. Od roku 2011 totiž platí, že materskú môže poberať matka aj otec, pričom svoju materskú si môže čerpať podľa dohody s matkou, až kým dieťa nedosiahne vek tri roky.

Ilustračné foto
Zdroj: Topky, Jaroslava Lukačovičová

Kedy môže ísť otec na materskú?

Trend oteckov na materskej sa po niekoľkých rokoch stal takmer bežným. Niektorí oteckovia však možno nevedia, že aj oni by mohli ostať na materskej. Potrebujú splniť niekoľko podmienok, aby si dávky mohli uplatniť a zostať s dieťaťom doma. Otec si totiž môže požiadať o materskú za rovnakých podmienok ako matka, stanovuje to zákon o sociálnom poistení. „Na dávku materské zo Sociálnej poisťovne má nárok ten, kto bol v predchádzajúcom období povinne alebo dobrovoľne nemocensky poistený. Teda buď platil ako živnostník, alebo dobrovoľne poistený poistné na nemocenské poistenie sám, alebo tak za neho robil zamestnávateľ,“ uviedol pre Topky riaditeľ odboru komunikácie Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Ilustračné foto
Zdroj: Getty Images

Nárok na materské teda môže vzniknúť matke, otcovi, ale aj inému poistencovi, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a splní zákonom stanovené podmienky. „Zákon hovorí, že nárok na materské je podmienený trvaním nemocenského poistenia aspoň 270 dní v priebehu dvoch rokov pred pôrodom. Do obdobia 270 dní sa započítava akékoľvek ukončené nemocenské poistenie v priebehu dvoch rokov pred pôrodom,“ povedal Višváder.

Rozhodujúce obdobie na určenie výšky materského je pritom spravidla kalendárny rok predchádzajúci vzniku nároku na materské. „To znamená, že ak napríklad ide o niekoľkoročný nepretržitý pracovný pomer, rozhodujúcim obdobím bude celý rok 2017 – za predpokladu, že nárok na materské vznikne v roku 2018.“ Nárok na materské u otca vzniká, rovnako ako u matky, po 270 dňoch trvania nemocenského poistenia. Do obdobia 270 dní nemocenského poistenia sa započítava akékoľvek ukončené nemocenské poistenie v priebehu dvoch rokov pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti.

Podmienky pre otca na nelíšia

Základnou podmienkou nároku na materské je aj existencia nemocenského poistenia v čase vzniku dôvodu na poskytovanie materského. „U matky je to 6 týždňov pred predpokladaným termínom pôrodu, alebo trvanie ochrannej lehoty k tomto dňu. Ochranná lehota osem mesiacov plynie od zániku nemocenského poistenia (skončenia pracovného pomeru), ak poistenkyňa otehotnie pred zánikom nemocenského poistenia,“ upresňuje Višváder. Z toho vyplýva, že ak poistenkyňa otehotnela pred ukončení pracovného pomeru, nárok na materské jej vznikne z povinného nemocenského poistenia zamestnankyne v rámci ochrannej lehoty.

„Otec dieťaťa, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti po dohode s matkou dieťaťa, si môže nárok na materské uplatniť najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, najneskôr do tretieho roku veku dieťaťa. Tretím rokom dieťaťa zaniká automaticky nárok na materské, a to aj vtedy, ak otec nepoberal dávku 28 týždňov,“ povedal Višváder. Jednou zo základných podmienok je tiež existencia nemocenského poistenia v čase nástupu na materské alebo plynutie ochrannej lehoty k tomuto dňu. „Ochranná lehota trvá sedem kalendárnych dní po zániku nemocenského poistenia (napr. po ukončení pracovného pomeru).“ Jednou z podmienok nároku na materské je aj nepoberanie materského alebo rodičovského príspevku matkou dieťaťa (a to ani na iné dieťa) a pri zamestnancovi tiež nevykonávanie zárobkovej činnosti.

Dĺžka a výška materskej pre otcov

Sociálna poisťovňa otcovi dieťaťa materské vypláca spravidla 28 týždňov, ak prevzal do starostlivosti jedno dieťa. „V prípade, ak je osamelý, teda nežije s inou fyzickou osobou a sám znáša všetky náklady na domácnosť, poberá dávku dlhšie, a to 31 týždňov. Ak poistenec prevzal do starostlivosti dve alebo viac detí, nárok na materské mu trvá 37 týždňov,“ napísal Višváder. Matke sa dávka vypláca spravidla 34 týždňov, ak je osamelá, poskytuje sa najdlhšie 37 týždňov. Ak porodila zároveň dve alebo viac detí a aspoň o dve z narodených detí sa stará, tak jej SP dávku vypláca najdlhšie 43 týždňov. Zamestnaná matka nemôže mať príjem zo zamestnania, z ktorého si nárok na materské uplatnila.

Ilustračné foto
Zdroj: Topky, Jaroslava Lukačovičová

Výška materského je 75% z hrubého príjmu (tzv. vymeriavací základ), dosiahnutého v rozhodujúcom období. „Ohraničená je maximálna výška materského – rovnaká je u matky aj otca. Maximálne materské je vo výške 44,9754 eura na deň. To znamená, že materské je vyplácané maximálne vo výške 1 349,30 eura mesačne (pri 30-dňovom mesiaci) alebo vo výške 1 394,30 eura mesačne (pri 31-dňovom mesiaci). Otec dieťaťa dosiahne maximálnu materskú, ak bude mať v rozhodujúcom období hrubý príjem vo výške 1824 eur,“ vysvetlil. Pokiaľ teda zarába otec 600 eur mesačne, materské je 450 eur. Pri plate 1000 eur je to 750. Na to isté dieťa však súčasne nemôže poberať materské matka aj otec. Súčasne je podľa zákona vylúčené aj to, aby súčasne otec poberal materské na staršie dieťa a matka na novonarodené.

Ako si požiadať o materské?

O materské si môže otec požiadať len prostredníctvom tlačiva „Žiadosť o materské“, ktoré dostane na akejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne. „O materské môže požiadať aj elektronicky, ak má zriadenú e-schránku, prípadne zaručený elektronický podpis. V takom prípade vyzve pobočku Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva jeho nemocenské poistenie, na doručenie skenu uvedenej žiadosti (keďže uvedené tlačivá sú označené jedinečným číslom) a následne predmetnú žiadosť po vyplnení a podpísaní zašle Sociálnej poisťovni prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy,“ uviedol Višváder.

Ak ide o klasickú papierovú žiadosť, vyplnenú Žiadosť o materské zamestnanec odovzdá, resp. zašle pobočke Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba kontaktuje pobočku podľa miesta trvalého bydliska. „K Žiadosti o materské je potrebné priložiť aj potvrdenie z úradu práce o tom, že matka dieťaťa nepoberá rodičovský príspevok, písomnú dohodu o prebratí dieťaťa do starostlivosti a fotokópiu rodného listu dieťaťa,“ vysvetľuje ďalej riaditeľ odboru komunikácie.

Zmena, ktorú si rodičia neuvedomili

K téme okrem Mihála a Lukačovičovej prispela aj Simona Petrík. Túto zmenu však pred pár rokmi mnohí rodičia nezaregistrovali. Politici preto začali rôznymi spôsobmi na možnosť materskej pre oteckov upozorňovať. „Keďže túto zmenu samotnú si rodičia veľmi neuvedomili, začal Jozef na tému otec na materskej robiť vzdelávacie a propagačné aktivity, keď už od roku 2012 nebol ministrom, ale pokračoval v práci ako poslanec a zároveň popri tejto činnosti mohol vykonávať školiacu činnosť,“ povedala pre Topky Lukačovičová.

Ilustračné foto
Zdroj: Getty Images

Na túto tému každoročne usporadúva Mihál prednášky po celom Slovensku, vydáva publikácie s danou témou. Lukačovičová vydala na tému materská pre otcov viacero blogov či už pre oteckov zamestnancov, ale oteckov živnostníkov. „Rovnako som absolvovala prednášky na túto tému asi v desiatich materských centrách a aj v rámci vzdelávacích aktivít som túto tému prednášala pre SOPK alebo SBA Agency,“ uviedla.

Popularita stúpa aj kvôli osvete

Simona Petrík od nástupu do parlamentu presadzuje v rámci legislatívy platenú otcovskú dovolenku pre otcov pri narodení dieťaťa, flexibilné čerpanie rodičovského príspevku, alebo najnovšie predĺženie materskej na obdobie jedného roka. „Som presvedčená, že popularita oteckov na materskej stúpa hlavne kvôli vyššie uvedenej neustálej osvete a popularizácii tejto témy,“ povedala Lukačovičová.

„Nie všetci oteckovia si v predchádzajúcich rokoch mali možnosť vyčerpať materské, keďže čerpanie je ohraničené vekom dieťaťa. Podľa informácií, ktoré máme k dispozícii z týchto podujatí a z predaja publikácií, rodičia, ktorí sa stávajú rodičmi v posledných rokoch, už s faktom, že na materskú pôjde aj otec, počítajú vopred,“ dodala Lukačovičová s tým, že množstvo otcov si čas strávený s dieťaťom počas tohto obdobia veľmi pochvaľuje.

Otcovia si čoraz viac uvedomujú svoje postavenie

Počet oteckov na materskej sa zvyšuje. Každá novinka si však vyžaduje určitý čas na nábeh do praxe. „Keď sa informácia rozšíri a pripoja sa dobré skúsenosti, prichádza nárast využívania. Navyše, príjmy mužov už nie sú zásadne vždy vyššie ako príjmy žien. A nakoniec aj vysokopríjmoví otcovia si viac a viac uvedomujú svoje postavenie a zodpovednosť v úlohe otca spojenú s možnosťou na nejaký čas vypnúť z práce. Materská dovolenka, samozrejme, nie je dovolenkou, ale je to iný druh zodpovednosti s inou “náplňou práce”,“ povedal pre Topky klinický psychológ Daniel Kotrč z ambulancie klinickej psychológie Neonyx.

Prítomnosť otca je rovnako dôležitá, no podľa psychológa je postavenie matky v prvom roku ťažko nahraditeľné. „V prvom roku je postavenie ženy matky len ťažko nahraditeľné postavou otca. Muži svoje deti nemôžu kojiť. V kontakte s dieťaťom sú otcovia na začiatku také slony v porceláne, ale s vekom dieťaťa potreba otca rýchlo dobieha potrebu matky,“ uviedol Kotrč.

Starostlivosť je o oboch rodičoch

„Je to skôr rovnováha oboch rodičov, ich prítomnosť a vzťahové bezpečie, čo dieťa potrebuje. Tu do hry vstupuje aj povaha rodiča. Pokojný otec dáva iný pocit bezpečia ako neurotická matka. Na druhej strane je mnoho otcov spočiatku až príliš opatrných a dieťa vnímajú ako krehkého človiečika. Rýchlo sa však vedia do roly otca dostať, ak majú na to odvahu a matky im to skoro umožnia. Pre dieťa je výhodné, ak sa do ich výchovy zaangažuje i otec,“ myslí si psychológ.

 Ako vychovávať svoje dieťa, sa učia matky i otcovia. „Matky však až tak nezvažujú, ako to zvládnu. Proste výchovu detí riešia. Otcovia sa o svoje nežné polovičky radi na začiatku oprú, ale dokážu dieťa zvládnuť, len chvíľu hľadajú odvahu. Matky deti viac chránia a otcovia im dávajú rýchlejšie slobodu. Matky sú skôr opatrnou brzdou a muži zrýchľujúcim plynovým pedálom,“ porovnal Kotrč. „Opäť je dôležitá rovnováha zastúpením oboch rodičov. Koniec koncov aj rodič chodiaci do práce je po príchode domov rodičom a nie iba návštevou bez zodpovednosti. Druhé dieťa je už o inom. Pokiaľ je zdravé, je to pokojnejšie a s väčším nadhľadom oboch rodičov.“


Galéria

Ilustračné foto Ilustračné foto Ilustračné foto Ilustračné foto Ilustračné foto

Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/Adriána Majerčínová

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články