Všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť o voľbách skôr, ako začnú | Topky.sk

°C

Štvrtok, 23. január 2020. Meniny má Miloš, zajtra Timotej.

Všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť o voľbách skôr, ako začnú

Zdroj: Getty Images
01.02.2019 09:40

BRATISLAVA – Prezidentské voľby sa blížia. Už o pár týždňov si budú občania Slovenskej republiky voliť nového prezidenta. Kým pristúpite k volebným urnám, poriadne si pripravte všetky potrebné doklady. Prečítajte si, čo všetko je potrebné pred voľbami pripraviť, prípadne vybaviť.


Prezidentské voľby budú dvojkolové, pričom prvé kolo sa bude konať 16. marca v sobotu od siedmej rána do desiatej večer. Pokiaľ v prvom kole nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa konať druhé kolo. To predseda parlamentu Andrej Danko určil na sobotu 30. marca. Voľby sa budú konať v rovnakom čase od siedmej ráno do desiatej večer.

Čo potrebujete k voľbám

Právo voliť prezidenta má každý občan Slovenska, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov. Predtým, než pôjdete voliť, potrebujete mať doklad totožnosti. Ak budete voliť v mieste svojho trvalého bydliska, stačí vám občiansky preukaz, ktorým sa preukážete. Pokiaľ ste občanom Slovenskej republiky, no chcete voliť inde, ako v mieste vášho trvalého bydliska, musíte si vybaviť hlasovací preukaz.

Hlasovací preukaz

Ak v deň konania volieb nebudete môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorom ste ako volič zapísaný, môžete vo svojej obci či vo svojom meste požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec vám na základe žiadosti vydá preukaz a zo zoznamu voličov vás vyčiarkne s poznámkou o vydaní preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Hlasovací preukaz platí len na ten deň konania prezidentských volieb. Ako volič môžete požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo súčasne. Požiadavka však musí byť zo žiadosti voliča zrejmá. O hlasovací preukaz môžete požiadať osobne, v listinnej forme alebo elektronicky. Osobne môžete požiadať o preukaz najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb, teda v piatok 15. marca, čo sa druhého kola týka, do piatka 29. marca v úradných hodinách obce. Preukaz vydá obec bezodkladne.

Čo musí obsahovať žiadosť o hlasovací preukaz

V listinnej forme môžete požiadať o preukaz tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom volieb, čiže najneskôr do 25. februára, resp. pre druhé kolo najneskôr do 11. marca.

Elektronická žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená rovnako ako listinná žiadosť do 15 dní predo dňom volieb. Obec na tieto účely zverejní na svojej webovej stránke e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí. Ak nemá stránku, e-mail zverejní na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko voliča, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu. Preukaz by vám mala obec zaslať najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „do vlastných rúk“.

O hlasovací preukaz môžete požiadať aj prostredníctvom osoby, ktorú ste splnomocnili. Podmienky sú rovnaké, ako keď žiadate o preukaz osobne. Žiadosť musí obsahovať rovnaké údaje, ako v prípade elektronickej si listinnej žiadosti. Ak volič v písomnej alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jeho meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Prevzatie potvrdíte podpisom, podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom. Príslušná okrsková volebná komisia vám po preukázaní sa hlasovací preukaz odoberie.

Voliči bez trvalého pobytu na území SR

Pokiaľ ste občanom Slovenskej republiky, dovŕšili ste 18 rokov, no nemáte trvalý pobyt na území Slovenska, svoju totožnosť preukážete vo volebnej miestnosti predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne predložíte čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.


Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/AMaj

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články