Štvrtok, 22. apríl 2021. Meniny má Slavomír, zajtra Vojtech.

Pokuta za cestu na dovolenku narobila Slovákovi vrásky: Takto môžete dopadnúť v Maďarsku!

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: SITA
06.08.2015 16:00

BRATISLAVA - Tak ako každý rok, aj tento sa vydávajú stovky slovenských dovolenkárov do Chorvátska, kde si chcú užiť pobyt pri mori a trochu zrelaxovať. Väčšina na prepravu použije auto a ráta s tým, že bude musieť zaplatiť príslušné diaľničné poplatky krajín, cez ktoré prejde. Ale aj napriek tomu, že si myslia, že všetko urobili tak, ako mali, môže sa im stať, že im po čase domov príde list, ktorý im vôbec neurobí radosť. Tak ako rodine nášho čitateľa, ktorého pred pár dňami čakalo nemilé prekvapenie. Ako sa v tomto prípade zachovať?


Vaše tipy

"Dňa 12. júna 2015 sme šli s rodinou na dovolenku do Chorvátska. Hneď večer sme riadne zaplatili na čerpacej stanici elektronickú diaľničnú známku. Dnes 29. júla mi došla výzva od advokátskej kancelárie, ktorá zastupuje Maďarskú diaľničnú spoločnosť na zaplatenie pokuty a právnych nákladov. Našťastie som si potvrdenie uchoval," objasnil situáciu muž z Topoľčian, ktorý by chcel takýmto spôsobom upozorniť aj ostatných cestujúcich cez Maďarsko, aby si uchovávali potvrdenie.

Vo výzve na zaplatenie pokuty sa uvádza, že vozidlo držiteľa bolo prevádzkované na uvedenom úseku cestnej komunikácie bez platného oprávnenia. V dôsledku tejto udalosti vznikla povinnosť zaplatiť nielen pokutu, ale aj náhradu nákladov spojenú s uplatnením a vymáhaním pokuty na Slovensku. Základná sadzba pokuty činí 48,24 eur a náhrada nákladov 40 eur vrátane DPH. Tieto dve sumy treba zaplatiť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia výzvy. V prípade, že sa tak nestane, bude musieť zaplatiť zvýšenú sadzbu a zvýšené náklady, tentokrát v cene 192,98+70 eur. Inak sa pristúpi k vymáhaniu pohľadávky prostredníctvom súdu.

Pokuta za cestu na
Zdroj: Tip čitateľa

Ako však dokazuje doklad z benzínovej pumpy, k zaplateniu diaľničného poplatku naozaj prišlo.

Pokuta za cestu na
Zdroj: Tip čiateteľa

Na vzniknutú situáciu sme sa preto spýtali aj predmetnej advokátskej kancelárie. "Naša advokátska kancelária zastupuje a koná v mene Klienta spoločnosti NÚSZ na základe plnomocenstva, ktoré je sprístupnené k nahliadnutiu na webovom sídle advokátskej kancelárie www.aksp.sk v sekcii INFORMÁCIE," uviedol advokát Ivan Petkov.

NÚSZ je skratka spoločnosti Nemzeti  Útdíjfizetési  Szolgáltató  Zrt., ktorá v rámci maďarského elektronického diaľničného (e-matrica) systému nielen predáva oprávnenia na používanie spoplatnených ciest (e-matrice), ale aj vykonáva úlohy týkajúce sa kontroly a prípadného sankcionovania.

"V písomnej  informácii, ktorú prikladáme ku výzve adresovanej držiteľovi vozidla, o ktorom NÚSZ eviduje neoprávnené použitie spoplatnenej cesty v Maďarsku, a ktorá je aj zverejnená aj na našom webovom sídle v sekcii INFORMÁCIE, uvádzame, že ak sa držiteľ vozidla domnieva, že v čase kontroly disponoval platným oprávnením, má možnosť predložiť jeho kópiu v elektronickej forme na emailovú adresu uvedenú v záhlaví výzvy (alebo písomne), a to v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy," dodal Petkov a objasnil aj to, ako sa má vodič prechádzajúci cez spoplatnené úseky v Maďarsku správať a na čo si má dávať pozor.

  • Je dôležité vedieť, že na základe platnej maďarskej legislatívny je potrebné platnú e-matricu kúpiť vždy vopred, ešte pred vstupom na spoplatnený úsek (prakticky ešte pred cestovaním). Kúpa e-matrice nezakladá spätné oprávnenie na používanie spoplatnených ciest.
  • Dodatočná kúpa e-matrice (hoci len o niekoľko minút po vstupe na spoplatnený úsek) spôsobuje neoprávnené použitie cesty, ktoré má za následok vznik povinnosti zaplatiť pokutu.
  • Pred zaplatením a podpísaním oprávnenia je potrebné vždy skontrolovať správnosť údajov, týkajúcich sa evidenčného čísla vozidla, štátu registrácie vozidla, zaradenia do správnej platobnej kategórie a doby platnosti oprávnenia. Kontrola správnosti uvedených údajov je úlohou a zodpovednosťou každého kupujúceho.
  • Samotná kúpa „diaľničnej známky“ (e-matrice) automaticky neznamená, že držiteľ disponuje platným oprávnením na použitie spoplatnenej cesty v Maďarsku, a že klient voči nemu uplatňuje právo na zaplatenie pokuty neoprávnene. Veľmi často sa stáva napríklad, že v doklade o kúpe je „preklep“ v evidenčnom čísle vozidla, alebo je e-matrica kúpená pre nesprávnu kategóriu vozidla, prípadne je nesprávne uvedený kód krajiny registrácie vozidla. Pre prípad takejto situácie sú držitelia v informácii priloženej ku výzve poučení o možnosti žiadať o tzv. korekciu v oprávnení v rozsahu max. do troch znakov, ktorú vykonáva priamo spoločnosť NÚSZ za administratívny poplatok 1.470,- HUF  za opravu každého jedného chybného znaku.
 

"Pokiaľ má držiteľ vozidla akékoľvek pripomienky alebo námietky týkajúce sa jeho prípadu, môže nám ich samozrejme adresovať. Ak v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy vyzývaný držiteľ predloží doklad preukazujúci kúpu platného oprávnenia (e-matrice), bude voči tomuto držiteľovi v súlade s § 7A ods. 7 Nariadenia o poplatkoch upustené od pokračovania v procese uplatňovania práva spoločnosti NÚSZ na zaplatenie pokuty." dodal Ivan Petkov.

Nariadenie o poplatkoch, ako aj ďalšie informácie k danej problematike, nájdete na stránke  nemzetiutdij.hu. V slovenskom jazyku je na danej stránke dostupný aj informačný dokument pre používateľov maďarských spoplatnených ciest.


Galéria

Ilustračné foto

Nástroje k článkuZDROJ: sz
FOTO: Tip čitateľa, SITA

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články