°C

Pondelok, 26. október 2020. Meniny má Demeter, zajtra Sabína.

Nová vláda ukázala, ako chce zmeniť Slovensko za štyri roky: Pozrite si veľký prehľad návrhov!

Zdroj: TASR
16.03.2016 12:30

BRATISLAVA - Slovensko bude mať onedlho novú vládu. Ešte to nie je spečatené, ale už dnes poznáme jej programové priority. Je vidieť, že do vlády ide pravica. Ekonomický program v tomto kontexte treba hodnotiť pozitívne. Viacero opatrení je veľmi všeobecných. Ďalšou otázkou je ako sa ich podarí v štvorkoalícii presadiť do praxe. Pozrite si hodnotenie toho, čo chce nová vláda urobiť pre Slovákov.


Ekonomika, dane a podnikanie

 • Zníženie dane z príjmov právnických osôb na 21 percent a každoročné prehodnocovanie ďalšieho znižovania

Zníženie daní pomôže podnikateľom, ktorým zostane viac peňazí pre vlastný biznis a oni, nie štát, rozhodnú, ako s nimi naložia. Jednoznačne pozitívne rozhodnutie.

 • Dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu do roku 2020 a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny

Každý správny gazda musí hospodáriť v rámci svojich možností. Inými slovami, nesmie minúť viac, než zarobí. V prípade ekonomickej krízy by vláda v prípade vyrovnaného rozpočtu mala väčší manévrovací priestor.

 • Zrušenie daňových licencií k 1. januáru 2018

Daňové licencie neboli nič iné, než zbytočné zaťaženie podnikateľov. Ich zrušenie firmy privítajú.

 • Pokračovanie v uplatňovaní osobitných odvodov a daní v regulovaných odvetviach, možnosť ich rozšírenia na ďalšie odvetvia

Tento bod programu najvýraznejšie zastávala SNS. Je to v súlade s progresívnou filozofiou zdaňovať tých, ktorým sa darí nadpriemerne.

 • Znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní (napr. zrušenie povinnej zdravotnej služby)

Ďalší krok, ktorý pomôže podnikaniu. Zostáva dúfať, že sa to vláde podarí presadiť do praxe.

 • Nové znenie zákona o strategických podnikoch a zákaz privatizácie strategického majetku štátu

Naše si nedáme. Týmto bodom sa oháňal už v predvolebných debatách Andrej Danko. V prvom rade firma musí fungovať hospodárne a generovať hodnotu. Pretože, keď bude podnik v slovenských rukách, neznamená to, že sa nebude kradnúť a nehospodárne nakladať s verejnými financiami.

 • Zvýšenie potravinovej bezpečnosti SR a podielu slovenských potravinárskych výrobkov z domácich surovín na spotrebiteľskom trhu

Opäť aj tu platí, že myšlienka je dobrá. Je však otázne, aké konkrétne kroky pre to vláda podnikne.

 • Rozvoj dopravnej infraštuktúry, osobitne rýchlostných ciest R2, R3, R4 a R7

Dúfame, že pre toto rozhodnutie sa nájde široká zhoda a realizuje sa čo najskôr.

 • Prehodnotenie zrušenia vlakov Intercity, príprava podmienok pre zriadenie národného leteckého a vodného dopravcu

Národný letecký dopravca na Slovensku? Ťažko predstaviteľný krok - ako k tomu dospieť.

Protikorupčný program

 • Prijatie účinného protischránkového zákona vzťahujúceho sa na všetky verejné zdroje

Po škandáloch so schránkovými firmami, ktorých pozadie je verejnosti neznáme, bude prospešné ich zo súťaže vylúčiť. Aj keď nie každá firma so sídlom na Cypre musí byť iba nastrčená, pre Slovensko je to krok vpred.

 • Úsilie presadiť ústavný zákon o preukazovaní pôvodu majetku s cieľom jeho reálnej účinnosti

Už nastal čas, aby sa verejnosť dozvedela o majetku verejných činiteľov a najmä jeho pôvodu.

 • Vytvorenie podmienok na zavedenie osobnej hmotnej zodpovednosti osôb nakladajúcich s verejnými zdrojmi

Každý verejný činiteľ si rozmyslí ako nakladať s verejným majetkom v prípade, keď ho bude čakať adekvátny trest, resp. keď bude za svoje činy niesť ozajstnú zodpovednosť.

 • Zdokonalenie a rozšírenie systému povinného zverejňovania zmlúv

Tento krok zvýši kontrolu verejnosti v oblasti hospodárenia verejných financií.

 • Profesionalizácia štátnej správy a vymedzenie politických nominácií

Politické nominácie sú pre fungovanie štátu veľmi nešťastné. Poznáme situáciu, keď po voľbách nastane veľké sťahovanie úradníkov. V pozíciách by mali sedieť odborníci a nie politickí nominanti.

Sociálne veci, dávky a práca

 • Podporou hospodárskeho rastu vytvoriť ďalších 100-tisíc pracovných miest a znížiť nezamestnanosť pod 10 percent.

Prianie skôr ako opatrenie. Uvidíme, ako sa novej vláde bude v tomto smere dariť.

 • Primerané zvyšovanie minimálnej mzdy, uplatňovanie pravidiel kolektívneho vyjednávania pri mzdových požiadavkách

Ekonómovia sa zhodnú, že zvyšovanie minimálnej mzdy má negatívny dopad na zamestnanosť. Toto rozhodnutie je pravdepodobne z dielne Smeru, ktorý si v sociálnej oblasti stavia na stranu tzv. slabších. Je to v súlade s politikov sociálnych demokratov aj v iných európskych krajinách.

 • Úprava valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií

Slovensko čakajú ťažké časy z pohľadu štátnej kasy. Obyvateľstvo starne a pri plánoch na zvyšovanie dôchodkov bude musieť nájsť minister financií priestor, kde peniaze nájsť.

 • Zvýšenie vianočných príspevkov pre dôchodcov s dôrazom na starodôchodcov

Smer bude chcieť v línii svojej politiky udržiavať sociálny zmier, aj na úkor štátnej kasy.

 • Sprísnenie podmienok pri poskytovaní sociálnych dávok pre osoby odmietajúce pracovať

Opatrenie v duchu hesla kto nepracuje, nech neje. Zvýšenie adresnosti sociálneho systému je pozitívnym krokom.

Školstvo

 • Účasť zástupcov pracovníkov školstva pri tvorbe Programového vyhlásenia vlády SR

Azda každý bude súhlasiť, aby do programu prehovorili aj odborníci a nielen politici

 • Schválenie dlhodobej koncepcie obsahu výchovy a vzdelávania

Toto tu malo byť už pred 20 rokmi

 • Výrazné zvýšenie verejnej investície do školstva spojené so zásadnými vnútornými zmenami systému školstva

Peniaze potrebuje školstvo ako soľ. Avšak nie len to. Prostriedky v rezorte treba správne použiť.

 • Posilnenie občianskej výchovy proti extrémizmu a totalitným režimom

Po výsledkoch z 5. Marca je toto krok správnym smerom.

 • ďalšie skvalitnenie systému duálneho vzdelávani

Prepojenie teórie a praxe je potrebné. Je dôležité, aby sa študenti, najmä technických odborov, stretávali s reálnymi problémami a učili ich riešiť.

Zdravotníctvo

 • Zastúpenie opozície v kontrolných orgánoch VŠZP a v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

V zdravotníctve sa točí veľké množstvo peňazí. Ich kontrola je nevyhnutná. Keď na hospodárenie budú prihliadať aj opozičníci, kontrola sa zvýši.

 • Viditeľný posun v kvalite poskytovania zdravotníckej starostlivosti a pri transparentnom nakladaní s verejnými zdrojmi

Toto si želá asi každý, otázne je realizácia v praxi a predstavené konkrétne opatrenia.

 • Obmedzenie zisku súkromných zdravotných poisťovní

Ekonomickým liberálom by sa zásahy do podnikania určite nepáčili. No keďže slovenský trh trpí určitými nedostatkami a povesťou, že v zdravotníctve profitujú vybrané skupiny, sprísnená regulácia by nemusela byť na škodu.

 • Skrátenie čakacích lehôt na zdravotné a ošetrovateľské vý­kony

Pacienti sa potešia. Otázne je, ako to vláda dosiahne.

Polícia a súdy

 • Inštitucionálne posilnenie nezávislosti kontroly činnosti ozbrojených zborov

Nezávislosť pre rozhodovanie v akejkoľvek odbornej oblasti je vítaná. Ako u mnoho programových bodov, aj u tohto je to iba heslo bez konkrétnych opatrení.

 • Posilnenie parlamentnej kontroly menovania prezidenta PZ SR a obmedzenie možnosti jeho odvolania na zákonom ustanovené dôvody

Šéf policajtov je významná funkcia, ktorá má veľký vplyv. Na ňom závisí, ktoré veci sa budú, resp. nebudú prešetrovať. Parlamentná kontrola by mohla pomôcť kvalitnejšiemu pôsobeniu prezidenta.

 • Zvýšenie verejnej kontroly justície od výberu cez hodnotenie až po disciplinárne konanie sudcov, posilnenie občianskeho prvku v Súdnej rade SR

Za programové návrhy v oblasti súdnictva by sa nemusela hanbiť ani Lucia Žitňanská, ktorá je tipovaná za novú ministerku spravodlivosti. Odorná verejnosť bude s napätím sledovať ako sa jej bude prípadné reformné zmeny dariť realizovať.

 • Zvýšenie osobnej zodpovednosti za rozhodovanie sudcov

Každý úradník (sudca) by mal niesť zodpovednosť za svoje činy. Uvidíme, ake konkrétne opatrenia vláda predstaví.

Zahraničná a európska politika

 • Jednoznačná kontinuita v proeurópskej a proatlantic­kej orientácie SR na základe širokej politickej zhody a posilňovanie postavenia národných parlamentov v zmysle dohody medzi EÚ a Veľkou Britániou.

Tu nie je o čom debatovať. Slovensko patrí na západ, nie na východ.

 • Aktualizácia bezpečnostnej a obrannej stratégie SR

Rozhodne potrebný krok. Každý štát musí byť adekvátne prispieť k obrane vlastnej krajiny.


Nástroje k článkuZDROJ: TASR, TMZ
FOTO: SITA, TASR

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články