Štvrtok18. apríl 2024, meniny má Valér, zajtra Jela

Všetko, čo musíte vedieť o zmenách v II. pilieri! Ministerstvo práce odpovedá na vaše otázky: Čo vás najviac zaujímalo?

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Nové pravidlá v druhom dôchodkovom pilieri začnú platiť už od januára 2023. Reforma, ktorú nedávno schválili poslanci, prináša viacero zásadných zmien. Cieľom reformy podľa rezortu práce je, aby ľudia po odchode do penzie mali väčšie dôchodky.

Všetci sporitelia narodení po roku 1968 sa začnú postupne presúvať do indexových fondov. Rovnako sa zavádza automatická účasť v druhom pilieri pre ľudí do 40 rokov. A ďalšou významnou zmenou je, že sa rušia viaceré poplatky a zostane len jeden. O zmenách sme sa pred časom rozprávali so štátnym tajomníkom Jurajom Káčerom. Pýtali ste sa na veci, ktoré vás pri zmene druhého piliera zaujímali. Prinášame odpovede na vaše otázky, na ktoré odpovedalo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Milota Pešková
Dobrý deň! Sporila som do druhého piliera. Ale už 10 rokov pracujem na živnosť v Rakúsku. Mám Garant a Progres. Som ročník 1964, čiže len pár rokov do dôchodku. Budú sa aj moje peniaze presúvať do iných fondov? Ďakujem Pešková

Nie. V priebehu mesiacov január a február 2023 Vás však bude Vaša DSS informovať o možnosti sporiť si v rámci predvolenej investičnej stratégie a Vy sa budete môcť rozhodnúť, či sa stanete sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii.

Ján Szabo
Dobrý deň, mám určitú hotovosť v II. pilieri. Žiaľ mi bolo oznámené, že suma sa bude vyplácať v mesačných dávkach 10 Eur po dobu cca 19 rokov. Otázka 1. Prečo sa nemôže vyplatiť jednorazovo ako pri vyšších sumách?

Jednorazový výber úspor z II. piliera je možný iba za predpokladu dostatočného doživotného zabezpečenia sporiteľa. Podmienkou preto je, že súčet súm doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera, výsluhových dôchodkov, dôchodkov z  cudziny a doživotného dôchodku z II. piliera je vyšší ako tzv. referenčná suma, ktorá predstavuje hodnotu priemerného mesačného starobného dôchodku. Na rok 2022 je referenčná suma stanovená na 508,90 €. Ak Vaše doživotné zabezpečenie nedosahuje referenčnú sumu, t. j. nemáte dlhodobo zabezpečenú úroveň príjmu počas staroby minimálne na úrovni priemerného starobného dôchodku, nemôže Vám byť nasporená suma z II. piliera alebo jej časť jednorazovo vyplatená.

VIDEOROZHOVOR o zmenách v druhom pilieri (Zdroj: Ján Zemiar)

Otázka 2. Z vyššie uvedených rokov, kto zabezpečí dožitie doby k vyplateniu finančných prostriedkov. Mám pocit, že nasporené financie prislúchajú sporiteľov  a nie dedičom, alebo už je zmena vo vyplácaní? 

Dôchodok z II. piliera nahrádza časť kráteného starobného dôchodku z I. piliera, pričom jeho účelom je poskytovať sporiteľovi primárne doživotné zabezpečenie. Zákon preto ustanovuje predovšetkým dôchodky pre sporiteľa a iba v prípade jeho smrti sú nevyplatené finančné prostriedky predmetom dedenia (až do doby kým v podobe jednorazového poistného nie sú prevedené do poisťovne).  Dôchodok z II. piliera závisí predovšetkým od hodnoty nasporenej sumy a od sumy a zvolenej formy vyplácania dôchodku.

Miroslav Otruba
Chcem sa spýtať, či bude zachovaný jednorazový výber. Ak áno, bude tento výber zdanený? Prípadne je možnosť vybrať si určitú časť a zbytok si nechať vyplácať mesačne napr. 100 euro?

Výplatná fáza sa mení s účinnosťou od 1. januára 2024. Z polovice nasporenej sumy bude sporiteľ poberať dôchodok formou programového výberu a po jej dočerpaní bude z druhej polovice nasporenej sumy poberať doživotný dôchodok. Zostane zachovaná aj možnosť poberania dôchodku formou programového výberu, kedy sporiteľ môže výplatu nasporenej sumy prispôsobiť vlastným preferenciám a nechať si dôchodok vyplatiť aj jednorazovo, avšak oproti súčasným pravidlám iba z tej časti jeho nasporenej sumy, ktorá je určená pre programový výber. Podmienkou je, že má sporiteľ dostatočné doživotné zabezpečenie a teda súčet súm jeho doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera (prípadne výsluhových dôchodkov, dôchodkov z cudziny a pod.) je vyšší ako tzv. referenčná suma, ktorá predstavuje hodnotu priemerného mesačného starobného dôchodku. Výšku referenčnej sumy na rok 2024 a neskoršie v súčasnosti nepoznáme.

Branislav Novotný
Zdravím Vás pán Káčer, ako bude vyzerať situácia (po uverejnení novely zákona v Zbierke zákonov - logicky až od času platnosti), ak prevediem na svoj súkromný účet v DSS buď jednorazovo resp. viackrát povedzme sumu 1000 Eur? Bude uvedená suma investovaná podobne ako čiastky z odvodov do 2. piliera cez SP - čiže do DSS?

Dobrovoľné príspevky si sporiteľ platí priamo do svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá ich spravuje rovnako ako povinné príspevky postúpené zo Sociálnej poisťovne. Na dobrovoľné príspevky sa však nevzťahujú všetky pravidlá ako pre povinné príspevky a sporiteľ môže sám rozhodnúť o pomere ich pripisovania aj o pomere ich rozloženia v ním zvolených dôchodkových fondoch. Bude investovaných 100% vložených prostriedkov do indexových produktov? Pre upresnenie som ročník 1961, z vlastnej iniciatívy som v minulosti požiadal DSS, aby mi prerozdelila prostriedky na účte medzi dlhopisové a indexové resp. akciové produkty - rozdelenie bolo 70:30. Následne mi podľa vtedy aktuálneho veku boli prostriedky vrátené naspäť do zaistených produktov. Od roku 2015 som SZČO. Vďaka za odpoveď. Ak si budete sporiť v rámci predvolenej investičnej stratégie, budú Vaše úspory investované z časti v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde a z časti v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Pomer sporenia v jednotlivých dôchodkových fondoch závisí od veku sporiteľa, nakoľko od veku 50 rokov musí mať sporiteľ po 1. máji 2023 minimálne 4 % svojich úspor v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a každým ďalším rokom veku sa tento pomer zvyšuje o ďalšie 4 percentuálne body. Ak si nebudete sporiť v rámci predvolenej investičnej stratégie, môžete mať svoj majetok investovaný v akomkoľvek dôchodkovom fonde alebo vo viacerých dôchodkových fondoch, minimálny pomer Vášho majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde však musí byť zachovaný rovnako, ako je to pri predvolenej investičnej stratégii, resp. aj tento pomer si môžete znížiť na polovicu. Táto právna úprava bude účinná od 1. mája 2023.

Ľubica G
Dobrý deň. Som sklamaná, že jednorazový výber bude zdanený. Neviem, ako štát už zdanené peniaze môže opäť zdaniť. Preto som sa rozhodla, napriek tomu, že som v zamestnaní viac než potrebná (som sestra) odísť do dôchodku skôr a využiť možnosť odísť po 40 odpracovaných rokoch. Chcem sa opýtať, či aj pri odchode podľa tejto možnosti mám právo urobiť jednorazový výber z II. piliera ešte nezdanený ak plánujem odísť v októbri 2023? Ďakujem za odpoveď.

Áno. Ak požiadate o dôchodok z II. piliera do 31.12.2023 a na základe tejto ponuky dôchodkov  uzatvoríte dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom. Pre jednorazový výber úspor z II. piliera však musíte splniť zákonnú podmienku na vyplácanie dôchodku programovým výberom, t. j. súčet súm Vašich doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera, výsluhových dôchodkov, dôchodkov z  cudziny a prípadne doživotného dôchodku z II. piliera musí byť vyšší ako tzv. referenčná suma, ktorá predstavuje hodnotu priemerného mesačného starobného dôchodku. Na rok 2023 bola referenčná suma stanovená na 521,30 €.

Dravecká
Dieťa môže darovať každému rodičovi 1,5 percenta rodičovský bonus. Pokiaľ jeden z rodičov nežije, môžu darovať žijúcemu rodičovi 3 percentá? 

Maximálna výška rodičovského bonusu pre jedného rodiča je 1,5%
 

Mária Škablová
Od podpísania zmluvy o poistení v druhom pilieri nastalo už toľko zmien, že pôvodný zámer a podmienky, ktoré som podpísala sú celkom iné. Nesúhlasím so zmenami a keďže je to zmluva, ktorú podpisujú obe strany chcela by som z druhého piliera vystúpiť - zmluvu ukončiť. Napíšte mi ako sa to dá.

Súčasné právne predpisy neumožňujú sporiteľom z II. dôchodkového piliera vystúpiť.


 

Zdenek Hlavacek
Je prosím možné ešte vstúpiť do 2.piliera? Mam 40 rokov.

V tomto prípade už nie je možné vstúpiť do II. piliera, nakoľko nespĺňate vekový limit. V súčasnosti je možné vstúpiť do II. piliera do dovŕšenia 35 rokov veku, od 1. mája 2023 je táto veková hranica posunutá do dovŕšenia 40 rokov.

Miroslava Kopečná
Dobrý deň. Mám 50 rokov a aktuálne nie som v druhom pilieri... Akým spôsobom bude možné vstúpiť do II. piliera aj mne po aktuálnych zmenách? Resp. ako by som mohla II. pilier správne nahradiť, ak by nebol možný vstup? Ďakujem. Kopečná 

V tomto prípade už nie je možné vstúpiť do II. piliera, súčasné predpisy dovoľujú vstúpiť do II. piliera iba do dovŕšenia 35. roku života, resp. od 1. mája 2023 je táto veková hranica posunutá na 40 rokov veku. Vo Vašom prípade odporúčame zvážiť iné formy sporenia, resp. investovania reflektujúce Vašu situáciu, disponibilné zdroje a zostávajúci horizont sporenia (investovania). V prípade, ak Váš zamestnávateľ prispieva na doplnkové dôchodkové sporenie a túto formu nevyužívate, môžete uvažovať o uzatvorení zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení a využiť aj daňovú úľavu.

Miroslav
Dobrý deň, zaujímalo by ma, ako sa bude riešiť druhý pilier pre mestských policajtov, v prípade odchodu na výsluhový dôchodok vo veku 56 rokov a odpracovania 25 rokov. Zákon nadobúda účinnosť 1.1.2024. s pozdravom Ferianec

 Dôchodok z II. piliera sa vypláca po splnení podmienok vyplácania starobného dôchodku (dovŕšenie dôchodkového veku), resp. predčasného starobného dôchodku. Výška dôchodku z II. piliera závisí primárne od výšky nasporenej sumy a veku sporiteľa.
 

Peter Orendac
Dobrý deň, prosím o informáciu týkajúcu sa vstupu do II. dôchodkového piliera. Mám 37 rokov a pracujem od svojich 24 rokov. Nie som a ani som nikdy nebol v II. dôchodkovom pilieri. Bude možné, aby som vstúpil do II. piliera, resp. budem do neho preradení automaticky. Ďakujem za odpoveď. Peter Orendáč


Súčasné právne predpisy dovoľujú sporiteľom vstúpiť do II. piliera len do dovŕšenia 35. roku života. S účinnosťou od 1. mája 2023 sa podmienky na vstup do II. piliera zmenia. Ak pracujete, alebo ste pracovali a ste/boli ste dôchodkovo poistený, do II. piliera budete môcť dobrovoľne vstúpiť a uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s Vami vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, a to najneskôr do dovŕšenia 40 rokov veku. Automatický vstup do II. piliera sa na Vás nebude vzťahovať, ten bude platiť len pre tých, ktorým prvé dôchodkové poistenie vznikne po 1. máji 2023 a zároveň nepresiahnu 40 rokov veku, pričom táto veková hranica sa bude postupne zvyšovať (ak sa zvýši dôchodkový vek).

Helena
Mam 58 rokov a  čiastočný dôchodok. Som na PN. Môžem požiadať o vybratie nasporených peňazí z tretieho piliera. Už tam neodvádzam žiadnu sumu. 

Aké dávky sa konkrétnemu účastníkovi z III. piliera vyplácajú závisí predovšetkým od toho v akom období uzatvoril účastnícku zmluvu (pred rokom 2014 alebo po tomto roku) a či súčasťou zmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení je aj dávkový plán. Preto Vám odporúčame kontaktovať Vašu doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, aby Vám na základe Vašej konkrétnej účastníckej zmluvy vysvetlili podmienky a možnosti čerpania Vašich úspor.

Barlová
Som už dôchodca. Sociálna poisťovňa mi pri výpočte dôchodku stiahla 40 eur pre II.pilier. DDS mi ponúkla mesačne 15 eur. Sú to moje peniaze, ktoré nikdy neuvidím, pretože som to odmietla. Ako dlho musím žiť aby som vyčerpala svoje peniaze ? Minimálne do 7 rokoch aby niečo z toho mala aspoň rodina a nie DDS. 

Každý sporiteľ má starobný dôchodok z I. piliera, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa,  primerane krátený za obdobie účasti v II. pilieri. Je to preto, že časť poistného na dôchodkové poistenie zostala v Sociálnej poisťovni a časť poistného bola postúpená do dôchodkovej správcovskej spoločnosti formou povinných príspevkov. Dôchodok z II. piliera preto nahrádza časť kráteného starobného dôchodku z I. piliera. Vaša nasporená suma zrejme nepostačovala na ponuky doživotného dôchodku a programového výberu, preto Vám bol ponúknutý dôchodok vo výške tzv. mediánu. Tento dôchodok Vám bude vyplácať Vaša dôchodková správcovská spoločnosť do vyčerpania celej nasporenej sumy na Vašom osobnom dôchodkovom účte. Doba vyplácania dôchodku závisí od hodnoty nasporenej sumy a od sumy a zvolenej formy vyplácania dôchodku.

Vladimir Hradský
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na možnosť vystúpenia z druhého piliera. Či v blízkej budúcnosti nebudete otvárať druhý pilier, pretože mam 59 rokov. Ďakujem, s pozdravom Hradský 

Súčasné právne predpisy neumožňujú sporiteľom z II. dôchodkového piliera vystúpiť.
 

Adriana Lukáčová
Dobrý deň, uvádzate, že sporitelia starší ako 54 rokov zostanú v dlhopisových fondoch, ale všetky ich nové príspevky a odvody do druhého piliera sa presunú do výnosnejších fondov. Chcem sa opýtať, ak mám 55 rokov a zatiaľ som v dlhopisovom fonde a sama by som chcela prejsť do indexového fondu, už je to pre mňa zbytočný krok? 

Ak požiadate Vašu dôchodkovú správcovskú spoločnosť o zmenu pomeru sporenia, môžete si sporiť aj v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Vzhľadom na Váš vek musíte mať podľa aktuálnych pravidiel v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde minimálne 40 % Vašich úspor, avšak po dohode si tento pomer môžete znížiť na polovicu, teda môžete sporiť napríklad 20 % v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a 80 % v akciovom resp. indexovom dôchodkovom fonde. Od 1. mája 2023 bude účinná nová právna úprava a zmení sa aj minimálny pomer majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde pre sporiteľov od 50. roku veku, ktorý si však rovnako môžete znížiť na polovicu.

Mária
Prečo sa zdaňuje nasporené dávka v druhom pilieri? Prečo som stratila určité peniaze zo sporenia, keď som v stabilnom sporení. Ešte by som chcela sa opýtať, prečo mám dôchodok menší o 10 percent kvôli druhému pilieru, keď z platu sa strhalo 5-8percent. 

Každý sporiteľ má starobný dôchodok z I. piliera, ktorý vypláca Sociálna poisťovňa,  primerane krátený za obdobie účasti v II. pilieri. Je to preto, že časť poistného na dôchodkové poistenie zostala v Sociálnej poisťovni a časť poistného bola postúpená do dôchodkovej správcovskej spoločnosti formou povinných príspevkov. Dôchodok z II. piliera preto nahrádza časť kráteného starobného dôchodku z I. piliera. Podľa aktuálnych právnych predpisov nepodliehajú plnenia z II. piliera dani z príjmov.

Anna
Zaujímalo by ma, kedy dostanem všetky peniaze z druhého piliera, keď teraz mi vyplácajú 14 Eur mesačne. Dôchodok mám 230 Eur a vdovský 119 Eur. Zaplatím byt, elektrinu, plyn a nemám z čoho žiť. Keď teraz píšem, som bez peňazí. Môj dôchodok mi nestačí. Kupujem len najnutnejšie, aby som mohla prežiť. 

Dôchodok z II. piliera Vám bude vyplácať Vaša dôchodková správcovská spoločnosť do vyčerpania celej nasporenej sumy na Vašom osobnom dôchodkovom účte. Doba vyplácania dôchodku z II. piliera závisí od hodnoty nasporenej sumy a od formy a výšky vyplácania dôchodku. Dôchodok z II. piliera nahrádza časť kráteného starobného dôchodku z I. piliera, pričom jeho účelom je poskytovať sporiteľovi dlhodobý pravidelný príjem.

Gabriel Bors
Mám nárok na dôchodok od 17.9.2022.Do konca roka som ešte zamestnancom firmy. O dôchodok chcem požiadať až v januári. Som aj v druhom pilieri. Môžem vybrať sumu naraz bez zdanenia? (základný dôchodok bude vyšší ako 560 €) Ďakujem: G.B. 

Ak splníte zákonné podmienky, t. j. dosiahnete dôchodkový vek a súčet Vašich doživotne poberaných dôchodkov bude vyšší ako referenčná suma (pre rok 2023 to je 521,30 €), môžete si na základe dohody o vyplatení dôchodku programovým výberom, po podaní žiadosti o dôchodok z II. piliera, vybrať nasporenú sumu aj jednorazovo. Podľa platných právnych predpisov plnenia z II. piliera dani z príjmov nepodliehajú.

Jozef Smolko
Dobrý deň, chcem sa spýtať. Mám 62 rokov a som v II. pilieri. Ak chcem vybrať peniaze, ako sa zdania a koľkými percentami. Ďakujem. 

Ak požiadate o dôchodok z II. piliera do 31.12.2023 a na základe tejto ponuky dôchodkov  uzatvoríte dohodu o vyplácaní dôchodku programovým výberom budú sa na Vás vzťahovať podmienky súčasnej výplatnej fázy. Pre jednorazový výber úspor z II. piliera musí súčet súm Vašich doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera, výsluhových dôchodkov, dôchodkov z  cudziny a prípadne doživotného dôchodku z II. piliera byť vyšší ako tzv. referenčná suma, ktorá predstavuje hodnotu priemerného mesačného starobného dôchodku. Na rok 2023 bola referenčná suma stanovená na 521,30 €. Plnenia z II. piliera dani z príjmov nepodliehajú.S účinnosťou od 1. januára 2024 sa výplatná fáza mení. Z polovice nasporenej sumy bude môcť sporiteľ poberať dôchodok formou programového výberu a po jej dočerpaní bude z druhej polovice nasporenej sumy poberať doživotný dôchodok z poisťovne. Zostáva zachovaná aj možnosť poberania dôchodku formou programového výberu, kedy sporiteľ môže výplatu nasporenej sumy prispôsobiť vlastným preferenciám a nechať si dôchodok vyplatiť aj jednorazovo, avšak iba z tej časti jeho nasporenej sumy, ktorá je určená na programový výber (t. j. v zásade z jednej polovice nasporenej sumy). Podmienkou bude, aby mal sporiteľ dostatočné doživotné zabezpečenie a teda súčet súm jeho doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera, prípadne výsluhových dôchodkov, dôchodkov z cudziny a pod., bol vyšší ako tzv. referenčná suma, ktorá predstavuje hodnotu priemerného mesačného starobného dôchodku. Hodnota referenčnej sumy na rok 2024 v tomto čase nie je známa.

Zdenka Žiaková
V druhom pilieri som od roku 2005. Keďže sme nie našou vinou boli presunutí do garantovaného fondu, ktorý nič nezarábal, prečo nie je nejaká výnimka pri výbere?  Mám 60 rokov a peniaze z druhého piliera by som využila na vyplatenie úveru, ktorý budeme ešte splácať na dôchodku. Veľmi by mi jednorazový výber pomohol, lebo je tam aj tak nasporená úplne smiešna suma, ktorá mi na dôchodok nepomôže. A ešte som bohužiaľ aj vdova. Odchod do dôchodku mi vychádza v roku 2024. Ďakujem za vysvetlenie.

Vzhľadom na to, že nepoznáme výšku nasporenej sumy nie je možné konkrétnejšie odpovedať na otázku. Všeobecne platí, že podmienky pre vyplatenie úspor jednorazovo sa s účinnosťou od 1. januára 2024 budú meniť a preto Vám odporúčame obrátiť sa na Vašu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, aby Vám odporučila vhodný postup pre čerpanie Vašich úspor.

Edita Bachratá

Zdravím, 25.10.2022 som požiadala o predčasný dôchodok, mám druhý pilier a chcela by som ho zrušiť a celú sumu vybrať, pretože mi vypočítali sumu 310€. Aké podmienky musím splniť, aby som mohla zrušiť a vybrať celú sumu z druhého piliera?


V súčasnosti platí, že pre jednorazový výber úspor z II. piliera musíte spĺňať zákonnú podmienku, t. j. súčet súm Vašich doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera (v tomto prípade predčasný starobný dôchodok), výsluhových dôchodkov, dôchodkov z cudziny a doživotného dôchodku z II. piliera musí byť vyšší ako tzv. referenčná suma, ktorá predstavuje hodnotu priemerného mesačného starobného dôchodku. Pre rok 2022 je to čiastka 508,90 €; na rok 2023 je referenčná suma stanovená na 521,30 €.Vzhľadom na to, že nepoznáme výšku nasporenej sumy v II. pilieri nie je možné konkrétnejšie odpovedať na Vašu otázku. Všeobecne však uvádzame, že podmienky pre vyplatenie úspor jednorazovo sa s účinnosťou od 1. januára 2024 budú meniť (najmä pre prípad veľmi nízkej nasporenej sumy) a preto Vám odporúčame obrátiť sa na Vašu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, aby Vám odporučila vhodný postup pre čerpanie Vašich úspor.

Iveta
Dobrý deň môžem teraz vstúpiť do druhého piliera, ak mám 37 rokov a pracujem už viac ako 10 rokov? Ďakujem.

Súčasné právne predpisy dovoľujú sporiteľom vstúpiť do II. piliera len do dovŕšenia 35. roku života. S účinnosťou od 1. mája 2023 sa však podmienky na vstup do II. piliera zmenia. Ak pracujete, alebo ste pracovali a ste/boli ste dôchodkovo poistený, do II. piliera budete môcť dobrovoľne vstúpiť a uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s Vami vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, a to najneskôr do dovŕšenia 40 rokov veku. Upozorňujeme, že automatický vstup do II. piliera sa na Vás nebude vzťahovať, ten bude platiť len pre tých, ktorým prvé dôchodkové poistenie vznikne po 1. máji 2023 a zároveň nepresiahnu 40 rokov veku.


Ján Zajac
Dobrý deň časť úspor mám v indexovom fonde a časť úspor mám v podielovom. Urobil som to cielene. Takže podľa novely mi tá časť z podielového fondu bude v júli automaticky presunutá do indexového fondu. Som ročník 1971. S pozdravom

V tomto  prípade má Vaša dôchodková správcovská spoločnosť povinnosť Vás do konca februára 2023 informovať o tom, že nie ste sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, ale na základe vlastného rozhodnutia sa ním môžete stať. T. zn., že Váš majetok bude postupne prispôsobený pomerom rozloženia majetku medzi indexový negarantovaný dôchodkový fond a dlhopisový garantovaný dôchodkový fond (postupným presunom časti majetku, ktorý nastáva od veku 50 rokov 4 percentuálne body každý rok). Máte však aj možnosť určiť si vlastný pomer sporenia a pripisovania príspevkov (osobitne dohodnutý s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou), aj v tomto prípade však platí, že od veku 50 rokov musíte mať určitý minimálny objem majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde (polovicu z objemu v predvolenej investičnej stratégii).

Erika Konečná
Keď sa naposledy otváral druhý pilier, tak som ho zrušila a dala do Sociálnej poisťovne. Dá sa ešte toto rozhodnutie zmeniť a znova mať druhý pilier? Ďakujem. 

Súčasné právne predpisy dovoľujú sporiteľom vstúpiť do II. piliera do dovŕšenia 35. roku života. S účinnosťou od 1. mája 2023 sa však podmienky na vstup do II. piliera zmenia. Ak pracujete, alebo ste pracovali a ste/boli ste dôchodkovo poistená, do II. piliera budete môcť dobrovoľne vstúpiť a uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s Vami vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, a to najneskôr do dovŕšenia 40 rokov veku. Upozorňujeme, že automatický vstup do II. piliera sa na Vás nebude vzťahovať, ten bude platiť len pre tých, ktorým prvé dôchodkové poistenie vznikne po 1. máji 2023 a zároveň nepresiahnu 40 rokov veku.

Sliacka Angela
Som narodená v roku 1968. Mňa nepresunú do výnosnejšej stratégie. Budem to musieť urobiť sama, alebo čo mám robiť, aby som si zabezpečila lepši dôchodok?

Sporiť si môžete aj v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, vzhľadom na Váš vek však musíte mať v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde určitý minimálny objem majetku a po dohode s Vašou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou si tento objem môžete znížiť na polovicu. Od 1. mája 2023 nadobudne účinnosť nová právna úprava, sporiteľ bude môcť sporiť v rámci predvolenej investičnej stratégie v indexovom dôchodkovom fonde a v dlhopisovom dôchodkovom fonde. Vzhľadom k Vášmu veku sa Vás presun úspor nebude týkať, budete však môcť aktívne pristúpiť k zmene zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a stať sa sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii. Vaša dôchodková správcovská spoločnosť Vás začiatkom budúceho roka bude o Vašich možnostiach informovať.

Ľudmila
Nemôžem sa dostať k svojim peniazom z druhého piliera, lebo mám dôchodok 451€. Nutne potrebujem prerobiť kúpeľňu a tie moje nasporené peniaze čo tam mám, by pomohli. Ale keď nemám dôchodok 500€, tak mám smolu. Chudáci chudobní dôchodcovia.


V súčasnosti platí, že pre jednorazový výber úspor z II. piliera musíte spĺňať zákonnú podmienku, t. j. súčet súm Vašich doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera (vo Vašom prípade predčasný starobný dôchodok), výsluhových dôchodkov, dôchodkov z cudziny a doživotného dôchodku z II. piliera musí byť vyšší ako tzv. referenčná suma, ktorá predstavuje hodnotu priemerného mesačného starobného dôchodku. Na rok 2022 je to čiastka 508,90 €; na rok 2023 je referenčná suma stanovená na 521,30 €.

Vzhľadom na to, že neuvádzate výšku nasporenej sumy v II. pilieri nie je možné konkrétnejšie odpovedať na Vašu otázku. Všeobecne však uvádzame, že podmienky pre vyplatenie úspor jednorazovo sa s účinnosťou od 1. januára 2024 budú meniť (najmä pre prípad veľmi nízkej nasporenej sumy) a preto Vám odporúčame v priebehu budúceho roka obrátiť sa na Vašu dôchodkovú správcovskú spoločnosť, aby Vám odporučila vhodný postup pre čerpanie Vašich úspor.

Dušan Rusnák
Mám 59 rokov chcem vystúpiť z II. piliera. Je to možné a za akých podmienok? 

Súčasné právne predpisy neumožňujú sporiteľom z II. dôchodkového piliera vystúpiť.
 

Ľudmila
Dobrý deň, dá sa vybrať čas peňazí aj pred dôchodkom? Ďakujem 

Nie, čerpanie úspor z II. dôchodkového piliera je možné až po dovŕšení dôchodkového veku resp. po priznaní predčasného starobného dôchodku z I. piliera.


Soňa
Zdá sa vám spravodlivé jednorazový výber z druhého piliera zdaniť? Chápem to tak, že tí čo robia v nepretržitých prevádzkach, v rizikovom pracovisku nemajú nárok na žiadnu sviatok byt s rodinou sú potrestaní? 

Podľa účinných právnych predpisov plnenia z II. piliera dani z príjmov nepodliehajú.

Jozef Daniel
Dá sa vybrať jednorazovo? Som ročník 1960.

V súčasnosti platí, že pre jednorazový výber úspor z II. piliera musíte spĺňať zákonnú podmienku, t. j. súčet súm Vašich doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera (vo Vašom prípade predčasný starobný dôchodok), výsluhových dôchodkov, dôchodkov z cudziny a doživotného dôchodku z II. piliera musí byť vyšší ako tzv. referenčná suma, ktorá predstavuje hodnotu priemerného mesačného starobného dôchodku. Na rok 2022 je to čiastka 508,90 €; na rok 2023 je referenčná suma stanovená na 521,30 €.S účinnosťou od 1. januára 2024 sa výplatná fáza mení. Z polovice nasporenej sumy bude môcť sporiteľ poberať dôchodok formou programového výberu a po jej dočerpaní bude z druhej polovice nasporenej sumy poberať doživotný dôchodok z poisťovne. Zostáva zachovaná aj možnosť poberania dôchodku formou programového výberu, kedy sporiteľ môže výplatu nasporenej sumy prispôsobiť vlastným preferenciám a nechať si dôchodok vyplatiť aj jednorazovo, avšak iba z tej časti jeho nasporenej sumy, ktorá je určená na programový výber (t. j. v zásade z jednej polovice nasporenej sumy). Podmienkou bude, aby mal sporiteľ dostatočné doživotné zabezpečenie a teda súčet súm jeho doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera, prípadne výsluhových dôchodkov, dôchodkov z cudziny a pod., bol vyšší ako tzv. referenčná suma, ktorá predstavuje hodnotu priemerného mesačného starobného dôchodku. Hodnota referenčnej sumy na rok 2024 a neskoršie v tomto čase nie je známa.

Alena Bazelidesová
Dobrý deň, v auguste som dosiahla vek 54 rokov. Sporím si v druhom dôchodkovom pilieri. Aký bude postup štátu ohľadom presunu nasporených financií do iných investičných spoločností? Ďakujem za odpoveď.

Začiatkom roka 2023 dostane každý existujúci sporiteľ informáciu od svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti o možnosti zapojiť sa do predvolenej investičnej stratégie. Tí sporitelia, ktorí boli v roku 2013 presunutí do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu  a doteraz si stále sporia iba v tomto fonde, dostanú možnosť sporiť si vo výnosnejších dôchodkových fondoch. Sporiteľom starším ako 55 rokov bude navrhnuté pripisovanie ich nových príspevkov do indexových negarantovaných dôchodkových fondov, ich existujúci majetok zostane naďalej v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Sporiteľom mladším ako 55 rokov bude navrhnutý postupný presun ich majetku alebo jeho časti do indexových dôchodkových fondov a zároveň budú informovaní o harmonograme presunu ich úspor. Všetci sporitelia dostanú informácie o lehotách na vyjadrenie svojho nesúhlasu, resp. súhlasu s navrhovaným postupom. Všetko teda závisí od aktuálneho spôsobu sporenia sporiteľa, od jeho veku, od skutočnosti, či bol v roku 2013 sporiteľ presunutý do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu, či sporiteľ aktívne spravuje svoje úspory, prestúpil medzi dôchodkovými fondami alebo medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a či má záujem sporiť si v rámci predvolenej investičnej stratégie, ktorú budú DSS povinne spravovať. Niektorých sporiteľov sa presun majetku nebude týkať vôbec.

Robert Konc
V publikovaných výpočtoch dôchodkov sa uvádza tzv. "čistý výpočet" t.j. výpočet, ktorý neuvažuje s tým, že budúci dôchodca sporil aj v II. pilieri. Ako vyzerá výpočet dôchodku so zohľadnením tejto skutočnosti? Alebo dôchodok z II. piliera bude prirátaný ku "vypočítanému" dôchodku podľa známeho vzorca (POMB x ODP x ADH). Pýtam sa aj preto, lebo niektoré DSS už posielali budúcim dôchodcom "podmienky" čerpania dôchodku z II. piliera (skrátená renta bez možnosti dediť/mesačná renta až do smrti s následným prípadným dedením zvyšku ....) Ďakujem.

V súčasnosti dostávajú sporitelia prognózu dôchodku výlučne z II. piliera v rámci výpisu z osobného dôchodkového účtu (prípadne účastníci doplnkového dôchodkového sporenia). Rezort práce však pripravuje zmenu právnych predpisov, na základe ktorej by každý občan, ktorý je alebo bol dôchodkovo poistený dostával pravidelne aj informáciu o tom aký bude jeho predpokladaný starobný dôchodok z I. piliera (zo Sociálnej poisťovne), pričom tí poistenci, ktorí sú zároveň zúčastnení aj v II. pilieri, dostanú prognózu starobného dôchodku primerane zníženého za dobu účasti v II. pilieri spolu s prognózou dôchodku z II. piliera.Tieto informácie však bude štát prostredníctvom Sociálnej poisťovne zasielať až v horizonte približne 3 rokov, po schválení nevyhnutných právnych predpisov.

Anna Urbanová
Som na dôchodku, od marca mám uznaných 47 rokov, ale žiaľ som zarábala v obchode málo. Môj dôchodok je 400 eur. Z druhého piliera dostávam mesačne 21 eur. Mám tam nasporených asi 7000 eur. Pýtam sa, prečo si ich nemôžem vybrať? Na to, aby som ich vybrala takto celé, musím žiť pomaly 100 rokov.

Jednorazový výber úspor z II. piliera je možný iba za predpokladu dostatočného doživotného zabezpečenia sporiteľa. Podmienkou preto je, že súčet súm doživotne poberaných dôchodkov z I. piliera, výsluhových dôchodkov, dôchodkov z cudziny a doživotného dôchodku z II. piliera je vyšší ako tzv. referenčná suma, ktorá predstavuje hodnotu priemerného mesačného starobného dôchodku. Na rok 2022 je referenčná suma stanovená na 508,90 €. Ak Vaše doživotné zabezpečenie nedosahuje referenčnú sumu, t. j. nemáte dlhodobo zabezpečenú úroveň príjmu počas staroby minimálne na úrovni priemerného starobného dôchodku, nemôže Vám byť nasporená suma z II. piliera alebo jej časť jednorazovo vyplatená.
Dôchodok z II. piliera nahrádza časť kráteného starobného dôchodku z I. piliera, pričom jeho účelom je poskytovať sporiteľovi primárne doživotné zabezpečenie.

Marek Kováčik
Dobrý deň, mam 39 rokov. V marci 2023 budem mat 40. Je pre mňa možný vstup do 2. piliera na základe tejto novely? Ak áno, kedy tak budem môcť urobiť? Nechápem prečo, ale druhy pilier nemám.
V tomto prípade už nie je možné vstúpiť do II. piliera, nakoľko nespĺňate vekový limit. V súčasnosti je možné vstúpiť do II. piliera do dovŕšenia 35 rokov veku, od 1. mája 2023 je táto veková hranica posunutá do dovŕšenia 40 rokov.

Emília Halušková
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či bude možné vystúpiť z II. piliera?

Súčasné právne predpisy neumožňujú sporiteľom z II. dôchodkového piliera vystúpiť.
 

Daša
V januári 2023 budem mať 56 rokov. Som sporiteľkou na dôchodok v II. pilieri. Môžem presunúť svoje úspory z dlhopisových fondov do výnosnejších napr. zmiešaných?


Začiatkom roka 2023 dostane každý existujúci sporiteľ informáciu od svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti o možnosti zapojiť sa do predvolenej investičnej stratégie. Aj tí sporitelia, ktorí boli v roku 2013 presunutí do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu  a doteraz si stále sporia iba v tomto fonde, dostanú možnosť sporiť si vo výnosnejších dôchodkových fondoch. Sporiteľom starším ako 55 rokov bude navrhnuté pripisovanie ich nových príspevkov do indexových negarantovaných dôchodkových fondov, ich existujúci majetok zostane naďalej v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde. Sporiteľom mladším ako 55 rokov bude navrhnutý postupný presun ich majetku alebo jeho časti do indexových dôchodkových fondov a zároveň budú informovaní o harmonograme presunu ich úspor. Všetci sporitelia dostanú informácie o lehotách na vyjadrenie svojho nesúhlasu, resp. súhlasu s navrhovaným postupom. Všetko teda závisí od aktuálneho spôsobu sporenia sporiteľa, od jeho veku, od skutočnosti, či bol v roku 2013 sporiteľ presunutý do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu, či sporiteľ aktívne spravuje svoje úspory, prestúpil medzi dôchodkovými fondami alebo medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a či má záujem sporiť si v rámci predvolenej investičnej stratégie, ktorú budú DSS povinne spravovať. Vzhľadom k Vášmu veku sa Vás automatický presun úspor nebude týkať, budete však môcť aktívne pristúpiť k zmene zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a stať sa sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii.

Cich
Prečo sa už nedá vystúpiť z 2 piliera?

Súčasné právne predpisy neumožňujú sporiteľom z II. dôchodkového piliera vystúpiť a nie je možné udeliť ani výnimku.

VIDEOROZHOVOR o zmenách v druhom pilieri: Chceme viac peňazí pre Slovákov na dôchodku, vysvetľuje štátny tajomník

VIDEOROZHOVOR o zmenách v druhom pilieri (Zdroj: Ján Zemiar)

 

Viac o téme: Otázky a odpovedeMinisterstvo práceŠtátny tajomníkDruhý dôchodkový pilierIndexové fondy
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Celý program

Ďalšie zo Zoznamu