Piatok, 7. máj 2021. Meniny má Monika, zajtra Ingrida.

Spor o pozemky v Michalovciach trvá neuveriteľných 15 rokov: V hre sú veľké peniaze, mesto chce bojovať ďalej

Mestský úrad v Michalovciach
Mestský úrad v Michalovciach
23.01.2021 14:40

MICHALOVCE - Mesto Michalovce verzus firma bývalého správcu konkurznej podstaty Gabriela Dobranského. Spor sa medzi nimi sa naťahuje už roky a mesto to už stálo nemalé peniaze. Napriek tomu, že prehrávajú jeden súboj za druhým, stále sa nevzdávajú.


Sedem súdnych sporov absolvovali doteraz medzi sebou mesto Michalovce so spoločnosťou Dobrex, ktorá je majiteľom pozemkov pod frekventovanou cestou na ulici Továrenskej a  časti ulice Pri mlyne. Dôvodom žaloby je, že mesto Michalovce využíva predmetnú účelovú komunikáciu a jej priľahlé plochy. Pozemky pod cestou však patria spoločnosti Dobrex, ktorej majiteľom je bývalý správca konkurznej podstaty Gabriel Dobranský, ktorý v minulosti riešil likvidáciu firmy, ktorej pozemky pod cesto patrili.

Dva spory už súd definitívne uzavrel v prospech Dobrexu, tri spory súd tiež už uzavrel v prospech Dobrexu, no mesto Michalovce podalo dovolania na Najvyšší súd. Ďalšie dva spory sa ešte pojednávajú na nižších súdoch.   

Za dva definitívne vyhraté spory si Dobrex od Michaloviec nárokoval 65 287,17 za jeden vyhratý verdikt a 25 809,56 za druhy. Tento nárok požaduje s odôvodnením, že Mesto Michalovce užíva verejné priestranstvo, ktoré sa nachádza na jeho pozemkoch. Za uvedené 2 spory si Dobrex uplatnil nárok aj s úrokmi z omeškania.

Napriek tomu, že sa mesto Michalovce bránilo, už muselo Dobrexu zaplatili približne 120-tisíc eur. Do hry totiž vstúpil exekútor a mesto nemalo žiadnu šancu požadovanú sumu, napriek nesúhlasu uhradiť.

Tu výpočet sumy, ktorú už súd priklepol Dobrexu nekončí. V zmysle dvoch rozsudkov Krajského súdu Košice sú Michalovce povinné uhradiť firme Dobranského 84 727,25 € s príslušenstvom ktoré pozostávalo z úrokov z omeškania. mesto Michalovce voči rozhodnutiam odvolacieho súdu podalo dovolanie. To však nemá odkladný účinok a Najvyšší súd do dnešného dňa rozhodnutím neodložil ich vykonateľnosť, aj napriek skutočnosti, že Mesto Michalovce o to v podanom dovolaní požiadalo.

Mesto sa nevzdáva a verí, že vyplatenú sumu ešte dostane späť. O tom, ale musí rozhodnúť Najvyšší súd. Podľa Miroslava Bočinca z právneho a priestupkového referátu  Mestského úradu Michalovce nie je mesto Michalovce subjekt, ktorý by mal žalobca žalovať „keďže využívaná je účelová komunikácia a nie žalobcove pozemky. Žalobca (Dobrex) si svoj nárok môže  uplatňovať voči vlastníkovi účelovej komunikácie a ten (vlast. učl. kom.) môže požadovať náhradu od mesta Michalovce. Považujeme za potrebné zdôrazniť, že spoločnosť Dobrex pri nadobúdaní pozemkov pod účelovou komunikáciu mala (musela) mať vedomosť, že vlastníctvo k účelovej komunikácií je sporné, resp. pri nadobúdaní pozemkov musela mať vedomosť, že tieto sú zastavané účelovou komunikáciou.“

Bočinec vysvetlil čo môže nasledovať po rozhodnutí Najvyššieho súdu. V prípade, že mesto Michalovce bude v dovolacom konaní na Najvyššom súde úspešné, žalobca bude povinný uhradenú čiastku vrátiť. V opačnom prípade, ak sa Najvyšší súd prikloní na stranu Dobrexu, už nebude mať mesto Michalovce podľa Bočinca možnosť súdne vymáhať vyplatenú čiastku. „V prípade začatia ďalších súdnych konaní v ktorých si spoločnosť Dobrex bude uplatňovať bezdôvodné obohatenie za ďalšie obdobie, bude mesto Michalovce s prebiehajúcich konaniach s vysokou pravdepodobnosťou neúspešné.,“ napísal Bočinec v mene Mestského úradu Michalovce.

Nádej pre mesto Michalovce stále žije

Najvyšší súd prostredníctvom svojej hovorkyne Alexandry Važanovej reagoval, že mimoriadne dovolanie voči rozsudku o zaplatenie 25 809,56 eur s príslušenstvom Najvyšší súd 26. novembra 2020 vec vrátil súdu prvej inštancie na odstránenie nedostatkov.“ V prípade druhého dovolania, ktoré voči verdiktu Krajského súdu Košice, v ktorom bolo rozhodnuté o zaplatení 65 287,17 eur s príslušenstvom sa tiež ešte definitívne nerozhodlo. Najvyšší súd 30. septembra 2020 vec vrátil súdu prvej inštancie na odstránenie nedostatkov. Vec opätovne NS SR napadla (bola doručená) 21.12.2020. Vo veci sa koná,“ informovala Topky.sk hovorkyňa súdu Važanová.

Na riešení sa nedohodli

Na spor s mestom reagoval pre Topky.sk majiteľ Dobrexu Gabriela Dobranský s tým, že ponúkol mestu riešenie. „O mimosúdne riešenie sporu sa pokúšame pravidelne každý mesiac, pričom mesto na tieto pokusy sústavne nereaguje. Chcel som k tomu vystúpiť aj na MsZ, poslanci mi nedali slovo. Prostredníctvom mnou osloveného poslanca p. Eštóka sa asi v roku 2017 uskutočnilo stretnutie za prítomnosti zástupcu prednostu JUDr. Doriča, Ing. Doležala ved. OHsM, kde nám bola predložená mestom jediná ponuka – nájom za 0,04 eur na meter štvorcový za rok, pričom v obdobnom prípade v roku 2014 mesto uhradilo za pozemok pod parkoviskom aj za  premlčacie obdobie 3,51 eur na meter štvorcový za rok a išlo o pozemok so zriadeným vecným bremenom. Pre zjavnú diferenciáciu aj so znaleckým ohodnotením, k dohode nedošlo. Viac rokovaní sa neuskutočnilo a na tento problém bolo vedenie mesta pravidelne upozorňované opozičnými poslancami.“

Mesto Michalovce na túto informáciu reagovalo tým, že „medzi žalobcom a Mestom Michalovce prebehla určitá forma komunikácie, a však je potrebné zdôrazniť, že Mesto Michalovce nie je vlastníkom účelovej komunikácie a teda nemá dôvod zakúpiť pozemky pod nehnuteľnosťou, ktorej vlastník nie je známy,“ napísali nám vo svojom stanovisku.


Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/im

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články