°C

Pondelok, 6. apríl 2020. Meniny má Irena, zajtra Zoltán.

VOĽBY 2020 Anketa s predsedom Dobrej voľby: Drucker kladie na vrch priorít zdravotníctvo

Pre stranu Dobrá voľba je podľa Druckera prioritné zdravotníctvo a školstvo
Pre stranu Dobrá voľba je podľa Druckera prioritné zdravotníctvo a školstvo
Zdroj: Topky/Ján Zemiar
26.02.2020 19:23

BRATISLAVA - Tomáša Druckera si mnohí vybavujú ako vedúcu postavu v oblasti Slovenskej pošty ale predovšetkým ako ministra zdravotníctva od roku 2016 do roku 2018. Chvíľu sa ohrial aj v kresle ministra vnútra, no po pár dňoch na túto pozíciu rezignoval. Po tom, ako sa v júnovom prieskume dôveryhodnosti politikov ocitol na pomerne vysokých číslach, vyrazil za ľuďmi do regiónov a na jeseň sme tu už mali názov nového hráča na politickej scéne - Dobrá voľba. Toto je predseda Dobrej voľby - Tomáš Drucker.


Ste za pevné zakotvenie Slovenska v Európskej únii? Prečo je to podľa vás dôležité?

Prihlásenie sa budúcej vlády k doterajšej hlavnej línii Slovenska v zahraničnej a európskej politike považujeme sa kľúčové. Túto časť zahraničnej politiky považujeme za tak dôležitú, že prihlásenie sa k nej v programovom vyhlásení bude našou podmienkou účasti v akejkoľvek vládnej koalícii. V tomto neexistuje pre Slovensko alternatíva. Pre Slovensko je životným záujmom byť v hlavnom integračnom prúde, preto budeme presadzovať tento náš záujem v diskusiách o budúcnosti EÚ a pri tvorbe budúcich pravidiel a politík.

Presadzujete vystúpenie z organizácie NATO? Ak áno, prečo?

Napriek všetkým spochybňovaniam je NATO hlavnou platformou obrannej bezpečnosti Slovenska. V Dobrej voľbe sme podporovateľmi myšlienky spoločnej armády EÚ, ktorá však nebude v rozpore s členstvom v NATO. NATO by sa spolu s EÚ mali spoločne podieľať na misiách v krízových oblastiach, ako to bolo napríklad v prípade úspešnej námornej misie v Stredozemnom mori proti prevádzačom utečencov. V oboch inštitúciách Slovensko musí byť dôveryhodným partnerom s prvoradým cieľom zachovania mieru nielen v našom regióne, ale všade kde je to možné.

Ste za odluku cirkvi od štátu?

Súčasný stav neplánujeme meniť. Sme pripravení však s nimi viesť odborné diskusie aj na túto tému.

Súhlasili by ste s uzákonením práv homosexuálov vytvárať partnerské zväzky?

Hlavnou úlohou štátu je zlepšovať život svojim občanom a zamerať sa najmä na oblasti, kde je najväčší deficit. Samotný inštitút registrovaných partnerstiev nie je pre nás prioritou, ale riešenia zlepšujúce život ľuďom. Sme pripravení podporiť ale zmenu v oblasti dedičského práva, prípadne získavania informácií o zdravotnom stave partnerov.

Ako vnímate slovenské školstvo a zdravotníctvo? Vidíte priestor na zmenu? (napr. nízke hodnotenie žiakov v systéme PISA či plesne v nemocniciach)

Zdravotníctvo vnímame ako našu prioritu. Vieme čo treba robiť od prvého dňa. Potrebujeme stabilizovať situáciu s nedostatkom  personálu najmä lepšími pracovnými podmienkami ako aj  podmienkami pri výučbe zdravotníkov. Ide predovšetkým o investície do nemocníc, modernej zdravotníckej techniky a inovácií. Naďalej treba pokračovať v zavádzaní štandardných diagnostických a lekárskych postupoch, aby každý pacient mal rovnakú úroveň zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na to, kde žije a či niekoho pozná. DOBRÁ VOĽBA má komplexný program v previazaní aj na dlhodobú starostlivosť, teda integráciu so sociálnou starostlivosťou.

Zdravotná poisťovňa musí zabezpečiť dostupnú zdravotnú starostlivosť každému svojmu poistencovi, a to prostredníctvom objednania poistenca na termín včas a v dostupnom mieste podľa štandardných diagnostických a liečebných postupov. Chceme zaviesť výsledkovo financované zdravotníctvo, kde nie je dôležité, či pacienta liečime, ale či sme mu pomohli.

Navrhujeme aj vytvorenie štatútu pacientskeho ombudsmana (zaradený pod verejného ochrancu práv), ktorý reaguje na množstvo ľudsko-právnych problémov v zdravotníctve, s ktorými sa pacienti stretávajú (neoprávnené poplatky, prístup poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotných poisťovní, iné). 

Školstvo - Investície do ľudí, nášho najväčšieho bohatstva, začínajú už v materských školách a pokračujú na základných a stredných školách. Našou prioritou je zabezpečiť, aby malo každé dieťa garantované miesto v jasliach či škôlke, podporovať vznik podnikových škôlok (napr. minimálne počty škôlkarských miest pri budovaní biznis centier). Ďalšou prioritou je vytvorenie jednej špičkovej verejnoprávnej organizácie zodpovednej za prerozdeľovanie všetkých financií na základný aj aplikovaný výskum.

Je nevyhnutné, aby školy a ich študijné odbory reflektovali požiadavky na vzdelaných pracovníkov podľa typov prosperujúcich odvetví. Vládou podporované projekty v oblasti školstva musia byť stimulované reálnymi požiadavkami firiem na konkrétne formy pripravenosti absolventov, radikálne sa musí zvýšiť prepojenie škôl na všetkých úrovniach vzdelávania s firmami a podnikateľskými subjektmi s cieľom vychovávať ľudí, ktorých Slovensko potrebuje pre trvalý rozvoj hospodárstva krajiny. Kvalitné školstvo začína pri zatraktívnení povolania učiteľa a pritiahnutí najlepších ľudí do tohto odvetvia. Preto budeme presadzovať dorovnanie miezd učiteľov základných a stredných škôl v roku 2022/23 priemerným mzdám vysokoškolsky vzdelaných pracujúcich na Slovensku. Zároveň garantujeme učiteľom podmienky pre ich každoročný profesijný rast.

VOĽBY 2020 Anketa s
Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Aký máte názor na sprísnenie potratov?

Dobrá voľba je za ochranu života od počatia. Našim cieľom je predovšetkým pomáhať ženám, aby sme eliminovali dôvody, ktoré smerujú k rozhodnutiu podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva. Potrebujú nielen finančnú ale aj psychologickú pomoc, prínosom by boli rôzne edukatívne programy, či vytváranie centier sociálnej pomoci. Jednou z možností by mohlo byť aj poberanie materskej dovolenky už počas tehotenstva.

Ako podľa vás vražda novinára Jána Kuciaka zasiahla politické dianie v krajine?

Vražda otriasla celou spoločnosťou. Zo svojich postov odstúpili viacerí poprední politickí predstavitelia. Padla vláda. Je nepochybné, že tieto udalosti a rovnako aj prebiehajúci súdny spor s údajnými objednávateľmi vraždy dvoch mladých ľudí budú do veľkej miery ovplyvňovať aj výsledok volieb.

Ako sa politicky staviate ku klimatickým zmenám?

Keďže doterajšie opatrenia v boji s klimatickou zmenou sa ukázali ako nedostatočné, podporíme vyhlásenie stavu klimatickej núdze. Vyhlásenie takéhoto stavu má dvojaký význam, a to symbolický, ako dôkaz smerom k občanom SR i zahraničným partnerom, že boj proti klimatickým zmenám považujeme za prioritu, a zároveň praktický, keďže obsahuje konkrétne opatrenia naprieč rezortmi, ktoré má vláda urýchlene prijať. Zároveň navrhujeme čo najskôr zriadiť pod gesciou ministra životného prostredia medzirezortný koordinačný výbor na koordináciu postupov pri napĺňaní klimatických cieľov s účasťou zástupcov všetkých rezortov štátnej správy, odbornej verejnosti a občianskej spoločnosti.

Ste za to, aby sa na Slovensku znižovali dane?

V našom programe sú jednou z priorít mladé rodiny. Treba im podať pomocnú ruku, a preto navrhujeme, aby rodič po ukončení rodičovskej dovolenky po treťom dieťati mal možnosť využívať ďalšie tri roky zníženú sadzba dane z príjmu FO zo závislej činnosti na úrovni piatich percent. Na rodiča končiaceho rodičovskú dovolenku po štvrtom dieťati navrhujeme ponechať zníženú sadzbu na ďalších 7 rokov a po piatom dieťati o ďalších 10 rokov. Každému z rodičov starajúceho sa o najmenej 6 detí navrhujeme nulovú sadzbu dane zo závislej činnosti. Pomocnú ruku chceme podať aj seniorom. Budeme presadzovať zavedenie  nezdaniteľnej časti základu dane z príjmu fyzických osôb aj pre osoby poberajúce starobný a „plný“ invalidný dôchodok.

Ste za zvýšenie dôchodkového veku?

Seniori si zaslúžia dôstojnú starobu. Ak niekto chce senior naďalej pracovať, mal by mať nižšie daňovo-odvodové zaťaženie. Namiesto neistých vianočných príspevkov garantujeme každému seniorovi trinásty dôchodok a letný dôchodok, rovnako aj lieky bez doplatkov, či polovičné odvody pre pracujúcich seniorov. Rovnako chceme umožniť, aby každý občan - daňovník mal možnosť venovať 2% z daní svojim rodičom, ak sú poberateľmi dôchodku. Rovnako budeme presadzovať postupné zvýšenie starobného dôchodku pre rodičov o jedno percento zo mzdy ich pracujúceho dieťaťa z už dnes odvádzajúceho sociálneho odvodu. 

Aký mate názor na trestnoprávnu zodpovednosť politikov?

Trestnoprávna zodpovednosť je pomerne presne definovaná, ale je zle dôkazne vymožiteľná a vymáhaná. Kľúčoví štátni manažéri a odborníci musia mať vyššiu zodpovednosť za spôsobené škody, a to aj zodpovednosť ručenia svojím majetkom.


Galéria

Pre stranu Dobrá voľba

Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/msz

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články