Piatok, 19. august 2022. Meniny má Lýdia, zajtra Anabela.

ROZHOVOR Muž, ktorý vedie učiteľov do boja s vládou: Fico dostal ultimátum, hrozí veľký štrajk!

Vladimír Crmoman dvíha zástavu učiteľov.Galéria fotiek (2)
Vladimír Crmoman dvíha zástavu učiteľov.
Zdroj: SITA

BRATISLAVA - Vláda sústavne neplní požiadavky učiteľov a do školstva neinvestuje. Práve preto sa dvihla vlna nespokojnosti, do ktorej patrí aj Vladimír Crmoman. Učiteľ a aktivista, ktorý upozorňuje na nekalé praktiky v školstve sa rozhodol, že dvihne zástavu a potiahne do boja s vládou za lepšie podmienky. Keď premiér a minister školstva nesplnia ich požiadavky, hrozí zavretie mnohých škôl.


OECD prednedávnom zverejnila štatistiku, podľa ktorej plat nástupného učiteľa na Slovensku je úplne najnižší. Čo na to hovoríte?

Nie sme len na chvoste OECD, ale aj V4. Podľa štatistiky EK „Eurydice‘‘ z roku 2014 vzrástol tarifný plat učiteľov na Slovensku prepočítaný HICP (Harmonizovaný index spotrebiteľských cien) v rokoch 2009-2014 len o 1,91 %. Za to isté obdobie vzrástol tarifný plat učiteľov v Česku podľa rovnakej metodiky o 26,96 %, v Maďarsku o 11,3 a Poľsku o 6%. Skúste na Slovensku nájsť začínajúceho učiteľa, ktorému dá banka z toho platu hypotéku na byt.

Aký by mal byť priemerný plat učiteľa? Koľko presne?

V roku 2012 sa tisíce učiteľov zapojilo do štrajku, ktorý vyhlásil OZPVVaŠ, so základnou požiadavkou zvýšiť platy pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve do roku 2016 na úroveň 1,2 až 1,6 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve. K tejto požiadavke sa v januári 2013 spoločnou výzvou pripojilo ďalších jedenásť stavovských a profesijných školských organizácii. V súčasnosti predstavuje mzda pedagógov však len 1,06 násobok priemernej mzdy. Zvýšením o 140 eur v tomto roku by sme sa dostali aspoň na úroveň 1,2 násobku, ktorý nám vláda sľubovala a ďalším zvýšením od roku 2017 by sme sa mohli postupne začať približovať požiadavke z roku 2012.

Treba si uvedomiť, že atraktivita učiteľského povolania sa v súčasnosti nachádza hlboko v suteréne. Jednoducho pomer náročnosti, zodpovednosti a výšky dosiahnutého vzdelania nezodpovedá súčasnému spoločenskému ohodnoteniu. Otázku nastavenia platov treba vyriešiť čo najskôr a vyslať už dnes jasný signál najlepším absolventom stredných škôl, že učiteľské povolanie im v budúcnosti môže zabezpečiť dôstojnú životnú úroveň.

Podľa jedného platového portálu trhovú hodnotu učiteľskej práce by predstavoval príjem na úrovni 1 232 eur mesačne. Na výkon práce učiteľa sa vyžaduje kvalifikačný predpoklad ukončeného magisterského vzdelania. Podľa aktuálnych údajov Štatistického úradu SR je priemerná mzda vysokoškolsky vzdelaného zamestnanca 2.stupňa 1 397 eur.

Viete, kto pred vyše 10 rokmi tvrdil, že „spoločenská pozícia učiteľov nezodpovedá dôležitosti ich poslania a pod tlakom reštrikčnej politiky vlády sa stále zhoršuje. Smer preto pozitívne vníma, že zástupcovia školstva už nie sú ochotní nečinne znášať politiku vlády. Vláda postavila oblasť školstva na chvost svojich priorít.“?

Bol to súčasný predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico, ktorý v roku 2003 vyjadril plnú podporu štrajku učiteľov. Premiér rozumel situácii v školstve v roku 2003 a som presvedčený, že jej rozumie aj teraz.

Čo sa teda zmenilo po 4 rokoch vládach jeho vlády?

Podľa zástupcov učiteľov v štrajkovej pohotovosti sa od roku 2003 zásadne nič nezmenilo. Spoločenská a sociálna pozícia učiteľov je alarmujúca, školstvo je na chvoste priorít slovenských vlád a vládne výdavky na školstvo sú hlboko pod priemerom OECD. Ani opakované zvyšovanie platov učiteľov nezvýšilo atraktivitu učiteľského povolania, keďže nástupný plat zostáva na úrovni absolventov stredných škôl bez maturity. Učitelia na Slovensku zarábajú len zhruba polovicu toho, čo ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Preto si myslím, že pán premiér by mal vyjadriť podporu štrajku učiteľov aj teraz.

Čo mal Smer spraviť ako prvé a nespravil?

Prísť s jasnou víziou systémových zmien v školstve a riadiť sa názormi domácich aj zahraničných odborníkov, že investície do školstva sa odrazia na zvýšení HDP, čiže na blahobyte celej spoločnosti.

Iniciatíva, do ktorej patríte, hovorí zhruba o 3 okruhoch požiadavkách. Ktoré sú to?

Naše požiadavky:

1. Primerané ohodnotenie pedagógov

Nástupný plat pedagogických a odborných zamestnancov (PZ a OZ) aj naďalej zostáva na úrovni absolventov stredných škôl bez maturity a priemerný plat PZ a OZ predstavuje zhruba polovicu priemernej mzdy pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním.

Preto žiadame, aby vláda legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur od 1. februára 2016 a o 90 eur od 1. januára 2017.

2. Vybavenie škôl didaktickými prostriedkami

V súčasnosti existujú na našich školách priepastné rozdiely vo vybavenosti didaktickými prostriedkami.

Preto žiadame, aby vláda navýšila rozpočty MŠVVaŠ SR a MV SR na rok 2016 celkovo o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami a zabezpečila tak deťom a ich rodičom rovnaké podmienky v prístupe k vzdelaniu.

3. Zmena zákona o kontinuálnom vzdelávaní pedagógov

Naša tretia požiadavka sa týka zmeny systému vzdelávania pedagógov. Domnievame sa, že súčasný systém musí byť prehodnotený tak, aby sa mohol učiteľ adekvátnym spôsobom vzdelávať v oblastiach, ktoré skutočne využije pri výučbe a výchove žiakov.

Preto žiadame, aby vláda prijala novelu zákona č. 317/2009, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov, obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity, a súčasne zaviazala ministra školstva, vedy, výskumu a športu vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a menovaný zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu a najlepšej praxe.

Už vyše týždeň ubehol odvtedy, čo ste zverejnili výzvu na štrajk. Aké kroky za tento čas podnikla vláda?

Žiadne. My však stále dúfame, že urobia všetko pre to, aby sa odvrátil prípadný štrajk.

Koľko škôl by podľa Vás vstúpi do štrajku? Viete vyčísliť, koľko presne učiteľov by sa zapojilo do štrajku?

Na to Vám zatiaľ nevieme odpovedať, číslo stále narastá, učitelia sa spájajú, oslovujú ďalších. Veríme, že narastajúci počet zapojených škôl a učiteľov presvedčí aj ďalších nerozhodných.

Čo ste ochotní spraviť pre to, aby vaše požiadavky boli vypočuté?

Myslíme si, že už viac ako zapojiť sa do ostrého neobmedzeného štrajku urobiť nemôžeme.

Ste ochotní ísť aj do extrému, povedzme, že by školy štrajkovali aj mesiac?

Presne o tom je neobmedzený štrajk. Tento čas chceme využiť na to, aby sme pripomenuli verejnosti a politikom všetky problémy, ktoré trápia slovenské školstvo, nielen tie, ktoré sú v našich požiadavkách. Za posledných 26 rokov sa ich nahromadilo viac než dosť.

Ako si vysvetľujte obvinenie predsedu parlamentu a ministra školstva, že vaša iniciatíva politikárči?

Za ISU (Iniciatíva slovenských učiteľov - pozn. red.) nikdy nestála ani nestojí žiadna politická strana. Sme neformálne združenie radových učiteľov, ktorí sa dennodenne postavia pred žiakov a odovzdávajú im nielen svoje vedomosti, skúsenosti a morálne postoje. 

Myslíte si, že k súčasnému biednemu stavu školstva prispeli aj učitelia alebo je to systémová chyba?

Na učiteľov by sme to nezvaľovali. Je možné, že niektorí ľudia nemajú celkom dobrú skúsenosť s niektorými učiteľmi, ale treba si uvedomiť, že v každej profesii sa nájdu excelentní, priemerní ale aj menej kvalitní. Myslíme si, že omnoho vážnejšia a škodlivejšia je nečinnosť zodpovedných, napríklad: dlhodobo sa pýtame: Prečo vláda stále neschválila Správu o stave školstva a systémových krokoch na jeho nápravu, hoci tak mala urobiť do 31. marca 2013. 

Panuje u nás taký mýtus, že za socializmu bolo u nás výborné školstvo s dobrým systémom, je to podľa Vás pravda?

Nevieme sa k tomu vyjadriť, ale máme tu napríklad štúdiu PIAAC, ktorá je obdobou štúdie PISA, ale meria zručnosti dospelých vo veku medzi 24 až 64 rokov, kde sme sa umiestnili medzi najlepšími krajinami OECD. Závery by z toho mali vyvodzovať v prvom rade odborníci z ministerstva školstva

Za lepšie školstvo vyvíjate aktivity už dlhší čas. Čo Vás ženie vpred?

Nádej, že sa niečo zmení a presvedčenie, že to posunie Slovensko vpred.

Ste optimista aj napriek ignorácii či neochote vlády robiť reformy?

Áno, inak by som to už dávno vzdal.

Keby ste boli ministrom školstva, čo by ste spravili ako prvé?

Určite by som začal splnením požiadaviek, za ktoré teraz bojujeme.

Čo by ste spravili ako ďalšie?

Školstvo potrebuje systémové opatrenia vlastne pre všetky oblasti. Akútne potrebujeme zmenu financovania, zlepšenie vybavenia škôl, odstránenie havarijných stavov a opatrenia na zlepšenie výsledkov žiakov. Ako minister by som aktívne prispieval k zvyšovaniu statusu učiteľa. Preto by som aj viac zapojil učiteľov do rozhodovacieho procesu.

Vyhovuje politikom, že školstvo zahníva a ľudia nedostávajú kvalitné vzdelanie? Inými slovami – vyhovuje politikom hlúpy volič?

Zdá sa, že keby to tak nebolo, už dávno by situáciu riešili. Problém je aj to, že všetko je u nás nastavené vždy len na 4 roky.

Kedy ste sa rozhodli pre povolanie učiteľa?

Na konci strednej školy.

Keby ste sa dnes rozhodovali o budúcom povolaní, vybrali by ste si opäť učiteľstvo?

Áno, som srdcom učiteľ.

Čo by ste poradili študentovi, ktorý by chcel po škole učiť, no zlé podmienky ho od toho odrádzajú? Mal by ísť aj tak do toho?

Áno, odkázal by som mu, aby do toho išiel a aby sa k nám pridal. Už to takto nemôžeme nechať, potrebujeme veci zmeniť, inak sa nám to vráti na našich deťoch.

Čo by ste chceli odkázať na záver učiteľom v súvislosti s ich požiadavkami? Majú byť smelší?

Učitelia si musia uvedomiť, že majú obrovskú moc, ak sa zjednotia. V jednote je sila.

Vladimír Crmoman (40)

ROZHOVOR Muž, ktorý vedie
Galéria fotiek (2)
Zdroj: SITA

Vladimír Crmoman je učiteľom hudobnej výchovy a umenia na bratislavskej Spojenej škole Novohradská. Zároveň je aj prezidentom Slovenskej komory učiteľov a členom Iniciatívy slovenských učiteľov. Patrí k najvýraznejším tváram z prostredia učiteľov, ktorí bojujú za lepšie podmienky v školstve.

Viac o téme:


 
 

Súvisiace články

Najčítanejšie články