Utorok, 16. august 2022. Meniny má Leonard, zajtra Milica.

Tento druh VTIPU negatívne ovplyvňuje vaše zdravie: Odborníci radia, vyvarujte sa ho!

Ilustračné fotoGaléria fotiek (4)
Ilustračné foto
Zdroj: Getty Images

NORMAN - Vhodný a dobre načasovaný vtip dokáže spríjemniť aj ten najhorší deň. Aj humor má však určité hranice a vtipná poznámka nie vždy a každému prejde. Kým sa totiž na určitých žartíkoch jedni bavia, druhých môže uraziť. Odborníci dokonca uvádzajú, že konkrétny druh vtipkovania sa môže negatívne prejaviť na psychickom aj fyzickom zdraví.


Humor má vo všeobecnosti na ľudí veľmi pozitívny vplyv, ale sú isté druhy vtipov, s ktorými by sme mali byť zdržanlivejší. Ide o vtipy na adresu starších ľudí. Americká štúdia dokonca uvádza, že dôsledky takéhoto vtipkovania sa môžu negatívne prejaviť na psychickom i fyzickom zdraví seniorov. 

 

Ageizmus má mnoho podôb

S narastajúcim počtom obyvateľstva nad 65 rokov sa s vekovou diskrimináciou stretávame čoraz častejšie. "Ageizmus je bežný, spoločensky tolerovaný typ diskriminácie. Vzťahuje sa na stereotypy, predsudky a diskrimináciu súvisiacu so starobou, procesmi starnutia a staršími dospelými," uvádza sa v štúdii zverejnenej v časopise JAMA Open Network v júni. Podľa jej autorov boli hlavné životné udalosti zakorenené v diskriminácii na základe veku spojené so zlými zdravotnými výsledkami. Vedci sa zamerali na preskúmanie rutinného ageizmu, ktorý sa vyskytuje v každodennom živote. Patria sem reklamy proti starnutiu, odmietavé komentáre a iné stručné verbálne, neverbálne a environmentálne nedôstojnosti, ktoré vyjadrujú nepriateľstvo, nedostatok hodnoty alebo úzke stereotypy starších dospelých. Výskumný tím dospel k záveru, že podľa každodenných prejavov ageizmu "nie sú starší dospelí plne akceptovaní a rešpektovaní, nie sú oceňovaní pre svoju individualitu a veková diskriminácia môže narúšať komfortnú zónu starších jednotlivcov"

Tento druh VTIPU negatívne
Galéria fotiek (4)
Zdroj: Getty Images

Je viac rozšírený, ako ste sa domnievali

Experti zhromaždili údaje od 2035 dospelých vo veku 50 až 80 rokov s cieľom zistiť, ako ageizmus ovplyvňuje ich život a zdravie. Skúmali najmä jeho desať každodenných foriem vrátane prijímania správ, v ktorých sa uvádza, že starší dospelí sú neatraktívni alebo nežiaduci, že sú vnímaní ako menej kompetentní vzhľadom na svoj vek alebo že problém fyzického a duševného zdravia považujú za nevyhnutnú súčasť starnutia. Až 1915 respondentov (93,4 percenta) uviedlo, že "pravidelne zažívajú jednu alebo viacero foriem každodenného ageizmu". Výskumníci tiež poznamenali, že táto forma diskriminácie bola zažitá na rôznych úrovniach v závislosti od sociodemografických faktorov. Seniori vo veku 65 až 80 rokov sa podľa štúdie s takýmito prejavmi stretávajú častejšie ako ľudia vo veku 50 až 64 rokov. 

Tento druh VTIPU negatívne
Galéria fotiek (4)
Zdroj: Getty Images

Počúvanie tohto druhu vtipu môže ovplyvniť zdravie

Vedci tiež zistili, že každodenný ageizmus vrátane vtipov, ktoré zosmiešňujú vek, súvisí so zlým fyzickým a duševným zdravím vo všetkých štyroch skúmaných výsledkoch: primerané alebo zlé fyzické zdravie, počet chronických zdravotných stavov, dobré alebo zlé duševné zdravie a depresívne príznaky. Ľudia, ktorí registrovali správy o ageizme alebo ageistické vtipy, dopadli v kohorte najhoršie. "Internalizovaný ageizmus bol kategóriou spojenou s najväčším nárastom nepriaznivých výsledkov vo všetkých zdravotných aspektoch pre depresívne symptómy a chronické zdravotné stavy," píše sa v záverečnej správe. 

Tento druh VTIPU negatívne
Galéria fotiek (4)
Zdroj: Getty Images

Veková diskriminácia je na pracovisku nezákonná

Rovnako ako iné formy diskriminácie, aj ageistické vtipy a komentáre môžu mať vplyv na každodenné fungovanie a niekedy hraničia s vekovou diskrimináciou, ktorá je na pracovisku nezákonná. Nedávny prieskum AARP (Americká asociácia dôchodcov) zistil, že 61 percent dospelých vo veku nad 45 rokov buď zažilo alebo bolo svedkom ageizmu v práci.  Znalosť legislatívy ich pritom môže ochrániť v profesionálnom prostredí a pomôže im udržať si zdravší pohľad na starnutie, čo môže byť v konečnom dôsledku aj prínosom pre ich zdravie.

Tento druh VTIPU negatívne ovplyvňuje vaše zdravie: Odborníci radia, vyvarujte sa ho!

Viac o téme:


 
 

Súvisiace články

Najčítanejšie články