°C

Nedeľa, 25. október 2020. Meniny má Aurel, zajtra Demeter.

VIDEO Pellegrini hovorí o mentálnom berlínskom múre: Bola to skúška demokratickej vyspelosti

Peter Pellegrini
Peter Pellegrini
Zdroj: SITA/Braňo Bibel
01.01.2019 16:30

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Peter Pellegrini pri príležitosti 26. výročia vzniku SR uviedol, že Slovensko patrí medzi vyspelé demokratické krajiny sveta. Podľa neho sa skončil sa rok, ktorý bol skúškou našej demokratickej vyspelosti. Pellegrini uviedol, že rok 2018 bol výnimočný, ale poznačila ho obrovská tragédia. V prejave upozornil na rozdelenie spoločnosti a potrebu spolupráce pri výzvach, ktorým bude krajina v blízkej budúcnosti podľa neho čeliť.


Predseda vlády Peter Pellegrini dnes vystúpil s novorčným prejavom. Pripomenul, že sa skončil rok, ktorý bol do veľkej miery výnimočný a poznačený obrovskou tragédiou. „Vznik Slovenskej republiky bol novou kapitolou našej histórie a ja som veľmi rád, že môžem úprimne konštatovať, že po 25 rokoch samostatnej štátnosti patrí Slovenská republika medzi vyspelé demokratické krajiny sveta,“ uviedol v novoročnom prejave.

Peter Pellegrini
Zdroj: SITA/Braňo Bibel

Skúška našej demokratickej vyspelosti

Minulý rok nazval rokom skúšky našej demokratickej vyspelosti. Poukázal na to, že prvýkrát v moderných dejinách Slovenska došlo k tragickej udalosti, akou je vražda novinára. „Čelili sme niečomu, s čím nikto z nás dovtedy nemal skúsenosť a s čím sa náš mladý demokratický systém doteraz nestretol. Boli sme svedkami veľkej spoločenskej emócie, ktorú nebolo možné prehliadať a ktorá si vyžadovala naozaj zodpovedné politické riešenia. A v tomto politicky náročnom období sme dokázali prijať vyspelé štátnické rozhodnutia, ktoré vrátili Slovensku vnútropolitickú stabilitu,“ konštatoval.

VIDEO Novoročný príhovor Petra Pellegriniho

Mentálny berlínsky múr

Premiér pripomenul, že táto vražda a udalosti, ktoré nasledovali, spôsobili rozdelenie spoločnosti na dva veľké spoločenské tábory. Podľa neho sme si počas uplynulého roka vytvorili akýsi mentálny "Berlínsky múr", cez ktorý pokrikujeme a odmietame sa navzájom počúvať. „Hľadať témy, ktoré nás spájajú je čoraz ťažšie, dokonca v niektorých oblastiach priam nemožné. Veľakrát sa mi zdá, akoby sme sa hanbili za úspechy Slovenska, úspechy našich ľudí. Sme krásna krajina plná mimoriadne pracovitých a slušných ľudí. Tak, ako sú na svoju krajinu hrdé iné národy, mali by sme byť aj my,“ povedal Pellegrini.

Peter Pellegrini
Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Dodal, že krajina zažíva ekonomicky dobré časy, ale napriek tomu slová vo verejnom priestore sa stali symbolom politickej studenej vojny. „Veľmi si želám aby sme tento pomyselný múr zbúrali a zasa spoločne rozvíjali naše mladé, dynamické a hrdé Slovensko,“ vyhlásil. Pellegrini odmieta politiku berlínskeho múru, postavenú na rozdelenej spoločnosti. Zdôraznil, že vládna koalícia je stabilná a schopná zabezpečiť prijatie kľúčových zákonov. Varoval tiež pred deštrukciou dôvery v štát, ktorá môže viesť k rastu extrémizmu a radikalizmu.

Nevidíme len po koniec volebného obdobia

Pellegrini tvrdí, že Slovensko zažíva ekonomicky najlepšie časy. Hovoril o historicky najnižšej nezamestnanosti a vyrovnanom štátnom rozpočte. Spomenul tiež prijatie sociálnych opatrení, ako napríklad obedy pre žiakov zadarmo, zvýšenie platov vo verejnej správe a investície do zdravotníctva. Avizoval, že vláda pracuje aj na ďalších opatreniach, ako zvýšenie rodičovského príspevku a predĺženie materskej dovolenky. Premiér chce, aby bolo Slovensko sociálnym, priateľským a bezpečným štátom.

Peter Pellegrini
Zdroj: SITA/Braňo Bibel

„Ľudia musia vidieť, že politici nevidia len po koniec najbližšieho volebného obdobia. Musia vidieť, že majú jasnú predstavu aj o budúcnosti našej krajiny. Pretože okrem všetkých už spomenutých výziev budeme čeliť výzvam, ktoré nám dnes unikajú alebo ich možno podceňujeme,“ povedal. Medzi ne zaradil napríklad demografický vývoj krajiny. Za výzvu pokladá aj rozvoj digitalizácie. Predseda vlády je presvedčený, že je potrebná verejná diskusia o týchto výzvach za účasti elít z rôznych oblastí spoločenského spektra.

„Aby bol tento dialóg spoločensky efektívny, nezaobídeme sa bez politiky spolupráce a schopnosti jeden druhého počúvať,“ doplnil. Zároveň informoval, že v krátkom čase vystúpi s prvými návrhmi, ako týmto výzvam čeliť. „A veľmi ocením, ak aj médiá prejavia svoju spoločenskú zodpovednosť a pristúpia k takejto výzve konštruktívne a vedomé si svojho poslania,“ dodal. 

Celý príhovor Petra Pellegriniho

Vážení spoluobčania, milí priatelia, je mi cťou, že sa vám môžem prihovoriť v tak významný deň, akým je 1. január pre nás všetkých. Vznik Slovenskej republiky bol novou kapitolou našej histórie a ja som veľmi rád, že môžem úprimne konštatovať, že po 25 rokoch samostatnej štátnosti patrí Slovenská republika medzi vyspelé demokratické krajiny sveta. Za to, čo naša krajina dosiahla, patrí vďaka Vám, milí spoluobčania žijúci na Slovensku.

Skončil sa rok, ktorý bol do veľkej miery výnimočný a poznačený obrovskou tragédiou. Nazval by som ho rokom skúšky našej demokratickej vyspelosti. Prvý krát v moderných dejinách Slovenska došlo k tragickej udalosti, akou bola vražda novinára. Čelili sme niečomu, s čím nikto z nás nemal skúsenosť, a s čím sa náš mladý demokratický systém doteraz nestretol. Boli sme svedkami veľkej spoločenskej emócie, ktorú nebolo možné prehliadať, a ktorá si vyžiadala zodpovedné politické riešenia. V tomto politicky náročnom období sme dokázali prijať vyspelé štátnické rozhodnutia, ktoré vrátili Slovensku vnútropolitickú stabilitu.

Zároveň však musím povedať, že táto vražda dvoch ľudí a udalosti, ktoré nasledovali spôsobili rozdelenie spoločnosti na dva veľké spoločenské tábory. Počas uplynulého roka sme si vytvorili akýsi mentálny , dovolím si pomôcť obrazom „ Berlínsky múr“ cez ktorý na seba pokrikujeme a nepočúvame sa. Spoločnosť je rozdelená a hľadať témy , ktoré nás spájajú je čoraz ťažšie, ak nie aj nemožné. Vytratila sa schopnosť pomenovať spoločným jazykom úspech. Veľakrát sa mi zdá, ako keby sme sa hanbili za úspech, úspech nášho Slovenska, úspechy našich ľudí. Sme krásna krajina plná mimoriadne pracovitých a slušných ľudí. A Tak ako sú na svoju krajinu hrdé iné národy, mali by sme byť aj my. Veľmi si to želám, pretože mi na Slovensku veľmi záleží.

Naša krajina zažíva ekonomicky dobré časy. Napriek tomu slová vo verejnom priestore sa stali symbolom politickej studenej vojny. Musím varovať pred týmto trendom, pretože deštrukcia dôvery v štátu nemá víťaza. Ten dnes čaká na svoju príležitosť a je ním extrémizmus a radikalizmus schovávajúci sa najmä na sociálnych sieťach. Veľmi si želám aby sme tento pomyselný múr zbúrali a zasa spoločne rozvíjali naše mladé, dynamické a hrdé Slovensko.

Máme historicky nízku nezamestnanosť. Prvýkrát za 25 rokov existencie Slovenska sme prijali vyrovnaný štátny rozpočet a prestali sme zadlžovať ďalšie generácie. Pripravili sme bezprecedentné sociálne opatrenia ako sú obedy pre žiakov zadarmo, zásadné zvyšovanie platov vo verejnej správe či najmohutnejšie investície do zdravotníctva a pracujeme na ďalších, rovnako významných opatreniach.

Vládna koalícia je stabilná a je schopná zabezpečiť prijatie kľúčových zákonov. Na odbornej úrovni máme rozpracované viaceré nové sociálne opatrenia, ako je napríklad predĺženie materskej alebo ako jej alternatíva zásadné zvýšenie rodičovského príspevku. Budeme robiť všetko preto, aby si aj naši seniori pred budúcimi Vianocami mohli dovoliť viac.

Odmietam politiku „ Berlínskeho múru“ postavenú na rozdelenej spoločnosti. Poďme aj v budúcom roku hľadať spoločné témy pre úspech našej krajiny a ľudí, ktorí v nej žijú. Ponúkam každému z Vás, milí spoluobčania, ruku na spoluprácu pre NAŠE Slovensko. Našu vlasť. Už nám netreba riešiť, či štát ekonomicky prežije, či sú zabezpečené jeho základné inštitúcie alebo či má svoju základnú zahraničnopolitickú orientácie. Tieto veci sme už vyriešili. Dnes sa musíme pozrieť, kde vidíme Slovensko o ďalších 20 či 30 rokov, aké sú jeho šance a nádeje a čoho sa rozhodne musíme vyvarovať.

Chcem, aby sme mali štát priateľský, sociálny a bezpečný. Želám si, aby sme boli na svoju krajinu hrdí, aj keď nie vždy so všetkým musíme súhlasiť. Ale verím, že každému z nás záleží na lepšej budúcnosti našej krajiny, nášho Slovenska.

A ešte je tu jedna oblasť, ktorú som už naznačil. Ľudia musia vidieť, že politici nevidia len po koniec najbližšieho volebného obdobia, ale majú jasnú predstavu o budúcnosti krajiny. Pretože okrem všetkých už spomenutých výziev budeme v spoločnosti čeliť výzvam, ktoré nám dnes unikajú alebo ich podceňujeme.

Jednou z takýchto výziev je veľmi nepriaznivý demografický vývoj, ktorého sme svedkami. Inými slovami, naša populácia starne. Rodí sa príliš málo detí na to, aby sme sa mohli s dôverou spoľahnúť, že sa o našich seniorov budeme môcť v budúcnosti starať tak, ako by sme si to predstavovali a ako si to bezpochyby zaslúžia. Musíme preto prísť so zásadnými riešeniami, ako podporiť mladé rodiny a celkovo zvýšiť pôrodnosť.

Druhou mimoriadne vážnou výzvou je čoraz výraznejší nedostatok pracovnej sily. Už dnes počúvame alarmujúce vyhlásenia zamestnávateľov, že do svojich fabrík nemôžu nájsť dostatok zamestnancov. Musíme si odpovedať na otázku, ako túto situáciu riešiť.

A obrovskou výzvou je zároveň prudký rozvoj digitalizácie, ktorá sa odráža vo všetkých oblastiach života. Tá nie je problémom iba vtedy pokiaľ dokážeme na jej výzvy reagovať. Znamená to však, že tak priemysel, ako aj vládne inštitúcie sa musia prispôsobiť novej dobe.

Som presvedčený, že o týchto výzvach potrebujeme zásadnú verejnú diskusiu za účasti elít z rôznych oblastí spektra našej spoločnosti. Aby bol tento dialóg spoločensky efektívny nezaobídeme sa bez politiky spolupráce a schopnosti jeden druhého počúvať. Odstráňme postavené mentálne múry a vráťme sa k tomu čo nás spája. A tým je zodpovednosť za túto krajinu. Aká bude o desať alebo dvadsať rokov. Ako v nej budú žiť budúce generácie. Preto už v krátkom čase vystúpim s prvými návrhmi, ako týmto výzvam čeliť a ako k nim pristúpiť. A veľmi ocením, ak aj médiá prejavia svoju spoločenskú zodpovednosť a pristúpia k takejto výzve konštruktívne a vedomé si svojho poslania.

Vážení spoluobčania, milí priatelia,

Buďme spoločne hrdí na našu krajinu, na úspechy našich športovcov, vedcov ale nezabudnime na každodenné úspechy našich rodín, našich mám, ktoré vychovávajú naše deti. Sme úspešný národ, ktorý sa vo svete nestratil, napriek tomu, že mu mnohí neverili.

Želám vám krásny 1. január, ktorý je sviatkom Slovenskej republiky. Želám vám čo najlepšie vykročenie do Nového roka a hlavne veľa, veľa zdravia, pokoja a pohody so svojimi najbližšími. Ďakujem Vám za pozornosť.


Galéria

Peter Pellegrini Peter Pellegrini Peter Pellegrini Peter Pellegrini

Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/AMaj
ZDROJ: SITA, TASR
VIDEO: Facebook/Peter Pellegrini

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články