Prečo záleží na softvérovej licencii? | Topky.sk

°C

Streda, 13. november 2019. Meniny má Stanislav, zajtra Irma.

Prečo záleží na softvérovej licencii?

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: bsc.org
05.06.2012 09:00

Treba si uvedomiť, že vývoj softvéru je tímovou prácou, v ktorej sa spájajú kreatívne nápady a talent programátorov, textárov a grafikov. A rovnako ako väčšina iných diel, akými sú napríklad knihy, hudba či filmy, aj softvér je chránený autorským zákonom t.j. je autorským dielom.


Zakúpením softvéru sa nestávate vlastníkom autorských práv. Získavate len právo softvér používať za dodržania istých  podmienok  stanovených vlastníkom autorských práv, ktorým je zvyčajne výrobca  softvéru. Presné pravidlá sú opísané v dokumentácii priloženej k produktu – v licencii. Je bezpodmienečne nevyhnutné, aby ste týmto pravidlám rozumeli a dodržiavali ich. Najčastejšie uvádzajú, že máte právo nainštalovať softvér na jeden počítač a zhotoviť jednu záložnú kópiu. Ak kopírujete, distribuujete alebo inštalujete softvér spôsobom, ktorý je v licencii zakázaný – či už ide o výmenu diskov s priateľmi a spolupracovníkmi alebo o účasť v rozsiahlom duplikovaní – porušujete autorský zákon. Aj keď len pomôžete niekomu zhotoviť nelegálne kópie, dopustíte sa porušenia autorského zákona.

Používanie kopírovaného alebo falzifikovaného softvéru so sebou prináša okrem právnych následkov aj ďalšie riziká:

  • Zvýšená hrozba nákazy softvérovými vírusmi, väčšie riziko súvisiace s poškodenými diskami alebo inak chybným softvérom;
  • Nedostatočná alebo žiadna dokumentácia, žiadna záruka;
  • Nemožnosť využitia technickej podpory, ktorú majú k dispozícii používatelia vlastniaci riadnu licenciu;
  • Nemožnosť využitia aktualizácií softvéru, ktoré môžu využiť používatelia s riadnou licenciou.

Softvérová kriminalita a zákony
Kradnutie softvéru je trestná činnosť. Podobne ako by ste okradli človeka na ulici, alebo jedlo v potravinách. To že ho robíte doma potajme, kde vás nikto nevidí ešte neoprávňuje, aby ste tento zločin páchali bez potrestania.


Aké sú tresty?

V trestnom procese:
    Možnosť odňatia slobody až na osem rokov,
    vysoký finančný trest, alebo
    prepadnutie vecí
    povinnosť nahradiť spôsobenú škodu

V občianskom procese:
   Súdny príkaz zastaviť akékoľvek ďalšie používanie softvéru a nariadenie vymazať či odovzdať nelegálne kópie ),
    náhrada škôd a i uhradenie zisku z nelegálneho používania či distribúcie s cieľom odškodniť držiteľov autorských práv,
    úhrada súdnych trov (ktoré môžu dosahovať značnú sumu).


Nástroje k článkuZDROJ: PR článok
FOTO: bsc.org

Nahlásiť chybu

Najčítanejšie články