Utorok, 4. október 2022. Meniny má František, zajtra Viera.

Účinné zbrane proti korupcii máme vo svojich rukách

Galéria fotiek (1)
Zdroj: thinkstock

Vyhubeniu korupcie v spoločnosti môžeme napomôcť všetci. Okrem zákonodarných a kontrolných orgánov má silnú zbraň v rukách každý občan. Stačí byť všímavý, nepristúpiť na nekalé praktiky a nenechať sa zastrašiť. Prestaňme byť ľahostajní ku korupčníkom, pretože obeťou ich správania sme my všetci.


Prijímanie úplatku, podplácanie, nepriame úplatkárstvo, či volebná korupcia sú trestnými činmi, ktoré si nemôžeme dovoliť ako občania tolerovať.

Aké sú signály, ktoré môžu naznačiť, že človek je korupčne aktívny?

Dotyčný človek si žije na vysokej nohe, napriek tomu, že finančné možnosti podľa jeho zamestnania a rodinnej situácie, by takýto nákladný život rozhodne nepokryli. Svojim konaním často prekračuje svoje právomoci a vyžaduje bez odôvodnenia od podriadených a kolegov aby zmenili pôvodné rozhodnutie, aj keď je očividné, že z tejto neplánovanej zmeny niekto výrazne profituje na úkor iného. Ak má tento človek vedúce postavenie a v rámci neho dosadzuje sebe blízkych ľudí na pozície, ktoré by mali kontrolovať jeho činnosť. Ak má tento človek vo svojej agende zabezpečovanie verejného obstarávania a tendrov, viditeľne ich vybavuje „skratkou“. Výnimkou nebýva ani voľný čas trávený na luxusných dovolenkách a v honosných prevádzkach s vplyvnými ľuďmi, ktorým by mohol napomôcť k profitu svojim vplyvom na pracovnej alebo inej pozícii, kde pôsobí.

Ako sa vyhnúť vmanipulovaniu do korupčnej činnosti?

Ak sa chystáte niečo vybaviť na úrad, prípadne na pracovné stretnutie a vopred máte avízo alebo inú opodstatnenú obavu, že sa vás budú snažiť podplatiť alebo naopak žiadať úplatok, vezmite si so sebou ako svedka svojho známeho. V prítomnosti tretej osoby sa korupčník zväčša neodváži prejaviť, a ak by k tomu predsa len prišlo, v prípade potreby vám bude vedieť svedok potvrdiť priebeh udalosti a napomôže tak usvedčeniu z korupčného konania.

Ako sa správať, ak sa priamo stretnete s korupčným správaním?

V prípade, že sa vás v rozhovore niekto snaží zatiahnuť do korupcie, vypočujte si ho, ale v žiadnom prípade nesúhlaste s jeho návrhom. Mali by ste stretnutie ukončiť a prípadne navrhnúť ďalší termín stretnutia. Ihneď by ste mali kontaktovať políciu, ktorá vás pripraví na ďalšie stretnutie pod ich dohľadom, aby mohli korupčníka prichytiť priamo pri čine. Toto je najdôležitejší krok. Nemalo by vás uspokojiť vedomie, že ste na korupciu nepristúpili. Je totiž viac ako pravdepodobné, že v tejto trestnej činnosti bude pokračovať naďalej. Kontaktovať políciu je teda vaša povinnosť nie len zo zákona ale aj z morálneho hľadiska.

Razom však zabudnite na hrdinské správanie so zámerom odhaliť kriminálnika svojpomocne. Nahrávky, ktoré zaobstaráte bez povolenia, sú nezákonné a na súde by ich nebolo možné použiť ako dôkaz.

Ak sa hodnoverným spôsobom dozviete, že niekto spáchal niektorý z trestných činov korupcie a neoznámite to príslušnému orgánu, dopúšťate sa taktiež trestného činu. Informácia o korupčnom konaní sa najčastejšie oznamuje na polícii. Dôvodné podozrenie na korupciu môžete ohlásiť aj anonymne na Antikorupčnej linke Úradu vlády SR na čísle: 0800 111 00.

Mnoho ľudí podľahne tlaku a poskytne úplatok v situácii, z ktorej nevidí východisko a svoj čin oľutuje. V takomto prípade môžete vyviaznuť bez trestu aj keď ste spáchali trestný čin. Ide o tzv. účinnú ľútosť, ktorá vám zaručí beztrestnosť, ale to výlučne len v tom prípade, ak ste úplatok poskytli, alebo sľúbili poskytnúť na požiadanie, a teda  aktivita nešla od vás, ale reagovali ste na žiadosť o úplatok. Rovnako musíte o tejto udalosti dobrovoľne, sám a bezodkladne informovať políciu.

„Veď to je len „všimné“, bonboniéra predsa nie je úplatok“

Ľudia si zvyknú myslieť, že úplatkom sú len vysoko hodnotné veci alebo poriadna suma peňazí. Pravdou však je, že finančná hodnota úplatku nehrá žiadnu úlohu. Do poriadnych problémov vás teda vie dostať aj bonbonbiéra alebo káva, ak ju prijmete alebo darujete s cieľom obísť právne predpisy, zvýhodniť niekoho na úkor iného človeka alebo len za plnenie bežných povinností.

Preto pozbierajte odvahu a nezatvárajte oči, to sú naše najsilnejšie zbrane proti korupcii.

- reklamná správa -

Viac o téme:


 
 

Súvisiace články

Najčítanejšie články