°C

Pondelok, 13. júl 2020. Meniny má Margita, zajtra Kamil.

Veľká analýza KORONAVÍRUSU: Väčšinu sme si doniesli zo zahraničia! Dva okresy nezasiahol vôbec

Zdroj: Topky, ÚVZ SR
27.05.2020 07:00

BRATISLAVA - Úrad verejného zdravotníctva vypracoval analýzu z dostupných dát o doteraz pozitívnych prípadoch na Slovensku. Epidemiologička Mária Avdičová uviedla, že koronavírus zasiahol najmä mladšie vekové skupiny. Vo väčšine prípadov z posledných týždňov išlo o importované prípady. Na Slovensko sme si koronavírus doniesli z 52 krajín.


Epidemiologička z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici Mária Avdičová včera skonštatovala, že epidemiologická situácia je síce priaznivá, no stále je potrebné dodržiavať nariadenia. Podľa analýzy, ktorú pripravili odborníci z konzília, je najviac nakazených medzi mladými a najviac prípadov nákazy pochádza zo zahraničia.


KORONAVÍRUS Odborníci rozhodli! Fitnescentrá ostávajú zavreté: Niektoré opatrenia sa však menia


Na Slovensku máme okolo 180 aktívnych prípadov

Ku dňu analýzy bolo na Slovensku 181 pozitívnych a zatiaľ nevyliečených prípadov, po včerajších výsledkoch ich je na Slovensku 163. „Tieto prípady teoreticky predstavujú riziko šírenia nákazy. Treba si uvedomiť, že sú to ľudia, ktorí sú kontrolovaní buď v štátnych karanténnych zariadeniach, teda nepohybujú sa medzi bežnou populáciou, alebo sú to ľudia, ktorí sa liečia, čiže teoreticky nepredstavujú riziko pre populáciu a pre šírenie nákazy,“ uviedla. 

Aktuálny stav k 25. máju 2020
Veľká analýza KORONAVÍRUSU: Väčšinu
Zdroj: korona.gov.sk

Údaje analýzy pochádzajú z epidemiologického informačného systému EPIS. Do analýzy bolo zahrnutých 1472 prípadov ochorení a pozitívnych osôb, u ktorých bolo vykonané epidemiologické vyšetrenie a spracované všetky epidemiologické charakteristiky. Od 28. apríla sa zaznamenáva trvalý pokles výskytu prípadov a podľa miesta nákazy sa prípady vyskytujú najmä u obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít a obyvateľov domovov sociálnych služieb. 

Najviac postihnutí sú mladí ľudia

Epidemiologická situácia na Slovensku je momentálne priaznivá. Z analýzy vyplýva, že najvyššiu chorobnosť z hľadiska veku mali mladí ľudia. V prepočte na 100-tisíc obyvateľov sú najviac postihnuté vekové skupiny od 20 do 24 rokov a 25 až 34 rokov. 

Veľká analýza KORONAVÍRUSU: Väčšinu
Zdroj: ÚVZ SR, korona.gov.sk

„S blížiacim sa letným obdobím a blížiacimi sa možnosťami viac sa stretávať a viac športovať treba stále myslieť na tento fakt a treba pri prevencii zachovávať zásady, ktoré vždy odporúčame v rámci záverov našich konzílií,“ uviedla Avdičová.

Pomer mužov a žien je takmer rovnaký

Čo sa týka pomeru mužov a žien, ten je takmer identický. K dnešnému dňu je evidovaných 752 mužov a 761 žien, ktorý majú alebo prekonali koronavírus (ku dňu analýzy bol pomer mužov a žien 731 k 741). „V mladších vekových skupinách prevažujú muži a v stredných a starších skupinách prevažujú ženy,“ uviedla epidemiologička. U mužov je teda vyššia chorobnosť vo vekových skupinách 20 až 44 rokov, u žien v skupinách 45-ročných a starších.

Veľká analýza KORONAVÍRUSU: Väčšinu
Zdroj: korona.gov.sk

Najviac chorých je v Bratislavskom kraji

Čo sa týka krajov, dlhodobo je pozorovaná najvyšia chorobnosť v Bratislavskom kraji. Ďalšími krajmi s vyššou chorobnosťou je Trenčiansky a Košický kraj. Najmenej prípadov zaznamenali v Banskobystrickom kraji. 

Veľká analýza KORONAVÍRUSU: Väčšinu
Zdroj: ÚVZ SR, korona.gov.sk

V dvoch okresoch sa koronavírus nevyskytol vôbec

Z hľadiska okresov máme na Slovensku dva, ktorých sa výskyt ochorení nedotkol vôbec. Ide o okresy Veľký Krtíš a Medzilaboroce. V týchto okresoch sa nikto nenakazil ani nemal trvalé bydlisko žiadny pozitívny repatriant. 

Veľká analýza KORONAVÍRUSU: Väčšinu
Zdroj: ÚVZ SR, korona.gov.sk

V štrnástich okresoch nedošlo k šíreniu nákazy, výskyt prípadov súvisiacich s importovanými ani inými pozitívnymi prípadmi sa v nich nezaznamenal.

Veľká analýza KORONAVÍRUSU: Väčšinu
Zdroj: ÚVZ SR, korona.gov.sk

Najviac prípadov pochádza zo zahraničia

Najvyšší podiel, až 37 %, teda 541 prípadov koronavírusu, bolo importovaných. U majoritnej populácie je evidovaných 84 prípadov. V prípade marginalizovaných rómskych komunít zaznamenali priamo importovaných 86 prípadov a v súvise s nimi 93.

Veľká analýza KORONAVÍRUSU: Väčšinu
Zdroj: ÚVZ SR, korona.gov.sk

V domovoch sociálnych služibe išlo o 171 importovaných prípadov. „V skupine tzv. nešpecifikovaných sa jedná v prevažnej miere o sekundárne kontakty s pozitívnymi osobami,“ uvádza sa v analýze. 

Nákazu sme si doniesli najmä z Rakúska a Spojeného kráľovstva

Najvyšší počet importovaných nákaz bol zaznamenaný z Rakúska (216 prípadov), zo Spojeného kráľovstva (116), z Česka (43) a Nemecka (46). Celkovo sme si nákazu doniesli z 52 krajín. Po tri prípady boli zaznamenané z krajín Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Kanada, Dánsko, Maurícius, Filipíny, Slovinsko a Tanzánia.

Veľká analýza KORONAVÍRUSU: Väčšinu
Zdroj: ÚVZ SR, korona.gov.sk

Po dva prípady sme si doniesli z Japonska, Luxemburska, Macedónska, z Nového Zélandu a Ománu. Po jednom prípade z niekoľkých ďalších krajín - Vietnam, Argentína, Bahrajn, Brazília, Bielorusko, Čína, Kuba, Dominikánska republika, Ekvádor, Egypt, Grécko, Gruzínsko, Chorvátsko, Island, Kambodža, Litva, Lotyšsko, Maroko, Nórsko, Srbsko a Rusko. 

Veľká analýza KORONAVÍRUSU: Väčšinu
Zdroj: ÚVZ SR, korona.gov.sk

V rómskych komunitách šlo o 179 prípadov. Prípady sa vyskytli v 45 lokalitách s maximom v obci Žehra (71), v Nitre (13), v Bystranoch (9) a v Krompachoch (8). V zariadeniach pre seniorov sa vyskytlo celkom 171 prípadov v 23 zariadeniach s maximom v Pezinku (87), v Martine (41) a v CSS Batizovce (10). 

Z hospitalizovaných prípadov sa vyliečilo až 80 percent

Z hospitalizovaných pacientov sa doposiaľ vyliečlo 79 % (178). Celkovo došlo k 32 prípadom úmrtia, z toho u 23 osôb bol príčinou koronavírus. U troch išlo o úmrtie pravdepodobne na následky koronavírusu, u šiestich išlo o inú príčinu. 

Veľká analýza KORONAVÍRUSU: Väčšinu
Zdroj: ÚVZ SR, korona.gov.sk

Z pozitívnych pacientov, ktorí sa liečili doma, sa doposiaľ vyliečilo 1078 pacientov. V jednom prípade došlo k úmrtiu doma liečeného pacienta. Na liečbe je 13 % pacientov.

Veľká analýza KORONAVÍRUSU: Väčšinu
Zdroj: ÚVZ SR, korona.gov.sk

Počet chorých narastá už len mierne

Počet pozitívnych prípadov narastá len veľmi mierne. „Tento pozitívny vývoj súvisí najmä s dôsledným sledovaním a vyšetrovaním ohnísk nákazy v marginalizovaných rómskych komunitách a v domovoch sociálnych služieb,“ konštatujú odborníci v analýze. Pozitívne testované osoby žijúce v MRK nemajú vplyv na šírenie nákazy vo všeobecnej populácii, nakoľko sú v súčasnosti dôsledne izolované. Riziko predstavovali do obdobia ich zachytenia a následnej karantény v týchto lokalitách.

Z grafu 9 je dôležitá krivka významného poklesu prípadov, ktoré sú stále na liečbe buď pre pozitivitu alebo pretrvávanie klinických príznakov, ktorých je ku dňu analýzy celkom 181.
Veľká analýza KORONAVÍRUSU: Väčšinu
Zdroj: ÚVZ SR, korona.gov.sk

Výskyt nákazy v DSS ovplyvňuje šírenie nákazy v populácii len prostredníctvom zamestnancov, preto riziko pre populáciu existuje a treba ho z prognostického hľadiska brať do úvahy limitovaným indexom rizika. Súčasné celoplošné testovanie klientov a najmä zamestnancov DSS preukázalo priaznivú epidemiologickú situáciu vo väčšine zariadení. „Časť v súčasnosti pozitívnych prípadov je hospitalizovaných, títo sa na šírení nákazy v populácii rovnako nepodieľajú, ostatní pozitívni sú v buď v štátnej, alebo domácej karanténe a pre šírenie nákazy nepredstavujú riziko šírenia,“ uviedli. 

Koronavírus môžu šíriť ľudia, ktorí boli v dobrovoľnej izolácii

Na možnom šírení nákazy v komunite sa podľa odborníkov môžu podieľať osoby, ktoré boli na začiatku pandémie v dobrovoľnej domácej izolácii a na konci izolácie neboli testovaní. „Vzhľadom na čas, ktorý od tohto stavu dobrovoľnej izolácie uplynul, toto riziko možno hodnotiť ako výrazne nízke,“ skonštatovali epidemiológovia. „Všetky opatrenia, ktoré sme dohodli vychádzajú z obrazu priaznivej epidemiologickej situácie, ku ktorej sme prispeli všetci tým, že sme dodržiavali všetky opatrenia,“ uviedla na pondelkovej tlačovke Avdičová. 

„Aby sme neupadli do nejakej veľkej eufórie, chceme zdôrazniť to, že ak sa vo vnútri krajiny uvoľňujú aktivity a upúšťa sa od niektorých opatrení, o to viac treba dbať na riziko zavlečenia nákazy z iných krajín, kde situácia nie je taká priaznivá,“ povedala. „Buďme naďalej opatrní a disciplinovaní a to, čo máme povolené si užívajme, aby sme si neprivodili nejakú nákazu,“ dodala Audičová. 


Galéria

Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/AMaj

Nahlásiť chybu

Najčítanejšie články