Klientelizmus pochoval súčasnú ľavicu a bežným ľuďom ukradol dôstojnosť, tvrdí Mičev | Topky.sk

°C

Štvrtok, 12. december 2019. Meniny má Otília, zajtra Lucia.

Klientelizmus pochoval súčasnú ľavicu a bežným ľuďom ukradol dôstojnosť, tvrdí Mičev

Stanislav Mičev
Stanislav Mičev
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák
19.11.2019 19:00

BRATISLAVA - Stanislav Mičev a podpredsedovia strany Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby dnes v Národnom dome predstavili svoj ľavicový volebný program. Podľa nich došlo k úplnému zlyhaniu súčasných politikov a je nutné sklamaným občanom bezodkladne ponúknuť takú politickú alternatívu, ktorá vráti slovenskej ľavici slušnosť a bežným občanom zabezpečí kvalitnejší život.


„Ľudia sú pre súčasných politikov dôležití len dva razy za štyri roky. V čase parlamentných a regionálnych volieb, keď sa rozdeľuje moc. Kvôli tejto arogancii moci sa dostali bežní ľudia do ekonomickej izolácie, na okraj spoločnosti. Sú buď bez práce, alebo pracujú za prostriedky nevyhnutné akurát na základné životné potreby. Viac ako 800 000 občanov Slovenska tak prakticky dennodenne bojuje so strachom z prítomnej alebo budúcej chudoby. Toto musíme okamžite zmeniť.“ povedal S. Mičev.

Program pre parlamentné voľby 2020 odráža slovenskú realitu a najmä potrebu zmeny politických postojov k riešeniu súčasnej izolácie sociálne slabšieho obyvateľstva, štátom ničených malých a stredných podnikateľov a

zdravotníctva, v ktorom na doterajšie zlé politické stratégie doplácajú najmä starší, dlhodobo chorí a sociálne slabší obyvatelia.Presne tí, ktorí sa nemajú ako brániť, lebo na ich strane už dlho nikto nestojí. V takýchto situáciách ľudia strácajú nádej a začínajú sa prikláňať k extrémizmu s pocitom, že ten im pomôže. Je to strašný omyl, na ktorý môžeme všetci doplatiť, ak to nebudeme okamžite riešiť,“ hovorí S. Mičev.

Predložený Program pre parlamentné voľby 2020 sa opiera o 3 základné piliere

  1. Dôstojný život
  2. Zdravá krajina
  3. Moderný štát

Slovami predsedu hnutia program deklaruje obhajobu práv zamestnancov, tvorbu vhodných podmienok pre rozvoj podnikania živnostníkov, malých a stredných podnikov, rodinných fariem a družstevného podnikania. Ďalej pomoc ľuďom odkázaných na pomoc štátu, mladým ľuďom pri vstupe do samostatného života a tiež zabezpečenie dôstojnej starostlivosti ľuďom v starobe.  

Z predloženého dokumentu vyberáme niekoľko základných bodov, na ktoré by sme radi upriamili vašu pozornosť.

Zvýšime minimálnu mzdu na úroveň najmenej 800 eur

V dobe, kedy pri 50.000,- € úveru na bývanie viazanom na 30 rokov je potrebné mesačne splácať najmenej 225,- €, kedy na náklady na bývanie potrebuje občan 200,- € a na dopravu do zamestnania najmenej 50,- €; a v dobe, kedy priemerná domácnosť zaťažená hypotékou si na strechu nad hlavou musí vyčleniť v priemere 514,- €, musí byť čistá mzda na úrovni cca 620 € (800 € brutto) tou skutočne nevyhnutnou výškou minimálneho príjmu zamestnanca. Len tak dokážeme zastaviť exekučný kolotoč v zadlžovaní.

Uzákoníme nárokovú minimálnu mzdu zamestnanca

SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby zavedie právnu jednoznačnosť, ktorou bude mzda prislúchajúca stupňu ním vykonávanej náročnosti práce. V prípade zamestnancov odmeňovaných minimálnou hodinovou mzdou precizovaním definície sa ukončí vyplácanie miezd, ktoré v mesiaci nedosahovali ani úroveň minimálnej mzdy a zavedieme nárok zamestnancov najmenej na úrovni mesačnej minimálnej mzdy.

Daňovo zvýhodníme živnostníkov

Živnostník nesmie živoriť. Živnostníctvo SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby považuje za základnú zložku národného hospodárstva. Preto zavedie daňové zvýhodnenie samozamestnania a zároveň maximálne 14-dňové doby splatnosti v obchodnom styku, ak je zmluvnou stranou živnostník.

Stanovíme pravidlá rodovej rovnosti a rovnosti medzi zamestnancami

Až štvrtina žien na Slovensku je mzdovo diskriminovaná napriek tomu, že na rovnakej pracovnej pozícii podáva najmenej rovnaké výkony ako muži. Predsudky v pracovnoprávnej oblasti nemajú miesto, preto posun spoločnosti v tejto oblasti považuje SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby za nevyhnutnú súčasť novelizácie pracovného práva. Uskutočníme národnú previerku odmeňovania mužov a žien v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva s cieľom odhaľovania zdrojov a príčin rodovej nerovnosti. Takúto previerku uskutočníme aj pre prípady rovnosti v zaobchádzania s rovnakými zamestnancami. Výsledky previerok použijeme ako podklady pre prijatie účinných legislatívnych opatrení v boji proti rodovej a inej nerovnosti v odmeňovaní.

Odbyrokratizujeme a zjednodušíme podmienky podnikania pre malých podnikateľov, farmárov, živnostníkov a rodinné farmy

Dnes štát a zamestnanci očakávajú, že živnostník s pár zamestnancami musí byť schopný vyrobiť na neustále sa zvyšujúce mzdy a príplatky, odvody, teplo, svetlo, vodu, splátky úverov za stroje, nástroje, prístroje a zariadenia, preventívne prehliadky, nábytok na pracovisku, pracovné odevy, hygienické vybavenie, zabezpečenie stravy, ochranu objektu prevádzky, na poplatky pre SOZA... ∞

Uzákoníme podmienky starostlivosti o dlhodobo chorého rodinného príslušníka

SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby zavedie možnosť dočasného prerušenia práce na stanovené obdobie, počas ktorého sa bude zamestnancovi garantovať príjem vo výške najmenej 75% jeho priemernej mzdy, alebo platu pred čerpaním takéhoto voľna.

Zmeníme odovodové zaťaženie práce

V rámci odvodového zaťaženia práce a kapitálu prinesieme viac solidarity bohatých s chudobnejšími. Zrušíme odvodové stropy pre sociálne a zdravotné odvody. (V súčasnosti platí zamestnanec tzv. sociálne odvody vo výške 9,4% a zdravotné odvody vo výške 4%, zamestnávateľ platí za zamestnanca sociálne odvody vo výške 25,2% a zdravotné odvody vo výške 10%. Navrhujeme zrušenie platenia odvodov zamestnancami. Čistá mzda zamestnancov v SR sa tak zvýši o 13,4%.


Nástroje k článku


ZDROJ: topky

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články