Utorok, 16. august 2022. Meniny má Leonard, zajtra Milica.

Slováci, pozor! Oddnes začali platiť nové zákony: Zmeny sa týkajú vodičov, menoviek u policajtov, dronov a ďalších vecí

Ilustračné fotoGaléria fotiek (5)
Ilustračné foto
Zdroj: SITA

BRATISLAVA - Vodiči a verejnosť by malo okrem začiatku leta a dovoleniek zbystriť pozornosť aj v oblasti legislatívy a cestnej premávky. Ministerstvo vnútra totiž od 1. júla prichádza so značnou zákonnou zmenou v tejto oblasti a všetky jednotlivé body rozdelili do viacerých kategórii. Toto by teda nemalo nikomu uniknúť!


archívne video

Práve dnes - 1. júla nadobúdajú účinnosť dve novely zákonov, ktoré sú v pôsobnosti ministerstva vnútra. Toto je prehľad zásadných zmien: 

Zákon o cestnej premávke 

Cieľom novely zákona o cestnej premávke účinnej od júla je zmena definície dopravnej nehody v súvislosti so spôsobenou hmotnou škodou. 

Udalosť, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej dôjde len k hmotnej škode bez ohľadu na jej výšku, sa nebude považovať za dopravnú nehodu, ale za škodovú udalosť. 
Uvedené však bude platiť, len ak sa jej účastníci dohodli na zavinení a vypísali spolu tlačivo na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody. V takom prípade to účastníkom umožní vec vybaviť aj bez prítomnosti policajta na mieste, čím sa odstráni zbytočné blokovanie a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky do príchodu policajta. 

Slováci, pozor! Oddnes začali
Galéria fotiek (5)
Zdroj: Getty Images

Obdobnú úpravu majú podľa rezortnu vnútra aj v Rakúsku a Maďarsku.

Zákon o policajnom zbore

Novelou zákona o Policajnom zbore takisto účinnou od júla sa zavádza základná štruktúra Policajného zboru, nové oprávnenia policajtov, rušia sa menovky na rovnošatách či upravuje činnosť dronov. 

Štruktúra Policajného zboru

 • Základnú štruktúru Policajného zboru bude tvoriť Prezídium Policajného zboru, útvary s pôsobnosťou pre celé územie SR a útvary s miestnou pôsobnosťou. 
 • Špecificky sa upravuje postavenie Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru. 
 • Základné pravidlá o zriaďovaní a zrušovaní útvarov ostávajú nezmenené (minister vnútra na návrh policajného prezidenta).

 

Slováci, pozor! Oddnes začali
Galéria fotiek (5)
Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj

Menovky už nebudú nutnosťou

 • Vypúšťa sa povinnosť používať na služobnej rovnošate aj menovku policajta. Rovnošata bude však naďalej obsahovať identifikačné číslo policajta. 
 • Dôvodom tejto zmeny je, že v mnohých prípadoch pri výkone služobných zákrokov dochádzalo k osočovaniu a vyhrážaniu sa zakročujúcim policajtom a ich rodinným príslušníkom, ako aj k zaznamenávaniu si osobných údajov policajtov. 
 • Používaním menovky na rovnošatách policajtov bola Slovenská republika ojedinelá v rámci okolitých štátov EÚ.

 

Slováci, pozor! Oddnes začali
Galéria fotiek (5)
Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj

Rozšírenie oprávnení polície

 • Použitie hmatov, chvatov, úderov, kopov sebaobrany a prostriedkov na prekonanie odporu a odvrátenie útoku a použitie služobného psa ako donucovacích prostriedkov pri ohrození alebo narušení bezpečnosti alebo plynulosti železničnej dopravy sa rozširuje aj na ich použitie pri ohrození alebo narušení iných druhov dopráv.
 • Rozširuje sa oprávnenie použiť putá alebo spútavací opasok aj na osobu, ktorá má byť na základe rozhodnutia lekára umiestnená v zdravotníckom zariadení a kladie aktívny odpor alebo napáda iné osoby, alebo ohrozuje svoj život alebo zdravie alebo poškodzuje majetok. Ide najmä o prevozy psychicky chorých osôb do nemocnice.
 • Dopĺňa sa oprávnenie vyzvať osobu, aby sa podrobila vyšetreniu na alkohol alebo inú návykovú látku, ak je dôvodný predpoklad, že by vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky mohlo dôjsť k zmareniu alebo podstatnému sťaženiu vykonávaného úkonu.
 • Informačno-technické prostriedky bude možné použiť aj v rámci boja proti extrémizmu.
 • Pribudne oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta aj pri hromadnom porušení verejného poriadku alebo pri hrozbe hromadného porušenia verejného poriadku.
 • Dopĺňa sa oprávnenie na vydanie príkazu voči poskytovateľovi hostingových služieb na odstránenie teroristického obsahu online alebo na znemožnenie prístupu k nemu, čo sú nové postupy vyplývajúce z nariadenia EÚ.

 

Drony

Z dôvodu zaisťovania bezpečnosti určených osôb a objektov sa zakazuje činnosť bezpilotných lietadiel do výšky 120 m nad objektmi ako pracovisko, bydlisko alebo rezidencia prezidenta, predsedu Národnej rady SR, predsedu vlády a predsedu Ústavného súdu SR a objekt, v ktorom sa konajú pravidelné rokovania parlamentu, vlády a Ústavného súdu SR.

Ilustračné foto
Galéria fotiek (5)
Ilustračné foto
Zdroj: Getty Images

Slováci, pozor! Oddnes začali platiť nové zákony: Zmeny sa týkajú vodičov, menoviek u policajtov, dronov a ďalších vecí

Viac o téme:


 
 

Súvisiace články

Najčítanejšie články