Utorok, 11. máj 2021. Meniny má Blažena, zajtra Pankrác.

Nové senáty poľského najvyššieho súdu môžu byť v rozpore s právom EÚ

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: gettyimages.com
15.04.2021 11:50

VARŠAVA - Dva novovytvorené senáty poľského najvyššieho súdu môžu byť v rozpore s legislatívou Európskej únie, a to za situácie, keď vymenovanie sudcov do týchto funkcií bolo v zjavnom rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými pre vymenúvanie sudcov na uvedený súd. Uviedol vo štvrtok generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie Evgeni Tančev.


Vnútroštátny súd musí preto posúdiť zjavnú a zámernú povahu tohto porušenia, ako aj jeho závažnosť. Tančev skúmal prípady dvoch sudcov. Tí sa sťažovali na rozhodnutia členov novovytvorených senátov najvyššieho súdu, ktoré boli zriadené v rozpore s ústavou a boli do týchto funkcií dosadení prezidentom. Sťažujúce sa strany tvrdia, že sudcovia nových útvarov nedokážu nestranne a nezávisle rozhodovať o odvolaniach, ktoré musia riešiť v prípade rôznych disciplinárnych konaní.

Podľa generálneho advokáta je vzhľadom jednak na kľúčovú úlohu, ktorú zohráva Štátna súdna rada v procese vymenúvania sudcov, a jednak na absenciu právneho preskúmania rozhodnutí prezidenta o vymenovaní sudcu nevyhnutné mať možnosť požiadať o právne preskúmanie zo strany kandidátov na sudcov. Je to tak najmä v prípade, keď štát - ako aj v tejto veci - svojím konaním zasahuje do procesu vymenovania sudcov spôsobom, ktorý môže ohroziť budúcu nezávislosť týchto sudcov.

Tančev upozornil, že akt vymenovania za sudcu najvyššieho súdu, ktorý uskutočnil prezident predtým, než najvyšší správny súd rozhodol o odvolaní podanom proti uzneseniu Štátnej súdnej rady, predstavuje porušenie vnútroštátnych pravidiel o procese vymenúvania sudcov najvyššieho súdu, ak sa tieto pravidlá vykladajú v súlade s platným právom Únie.

Generálny advokát rovnako zdôraznil, že pri inom spore v procese vymenovania do funkcie sudcu najvyššieho súdu, došlo k mnohým porušeniam právnych predpisov vzťahujúcich sa na vymenúvanie sudcov. Konanie sa začalo bez podpisu predsedu vlády, čo požaduje ústava, a to robí tento proces neplatným. Členovia novej Štátnej súdnej rady boli vymenovaní v rámci nového legislatívneho procesu, ktorý je protiústavný a nezaručuje nezávislosť; a okrem toho predbežnému súdnemu preskúmaniu aktu vymenovania sudcov bránili rôzne zámerné prekážky. Podľa Tančeva sa prezident dopustil potenciálneho zjavného porušenia základných noriem vnútroštátneho práva.

Nezávislý a nestranný súd

Generálny advokát dospel k záveru, že senát najvyššieho súdu nepredstavuje nezávislý a nestranný súd v zmysle práva Únie, ak objektívne podmienky, za ktorých bol vytvorený, jeho vlastnosti, ako aj spôsob vymenovávania jeho členov odôvodňujú vznik oprávnených pochybností právnych subjektov o neovplyvniteľnosti tohto senátu vonkajšími faktormi, a to najmä o priamom alebo nepriamom vplyve zákonodarnej a výkonnej moci. Sú preto vážne pochybností, že to môže viesť k tomu, že tento senát nebude považovaný za nezávislý a nestranný a že naruší dôveru, ktorú musia súdne orgány v demokratickej spoločnosti u osôb podliehajúcich súdnej právomoci vzbudzovať.

V takejto situácii zásada prednosti práva Európskej únie vyžaduje, aby vnútroštátny súd upustil od uplatňovania ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré by zverovali právomoc rozhodovať v sporoch takémuto senátu - aby potom mohol tieto spory prerokovať taký súd, ktorý spĺňa požiadavky na nezávislosť a nestrannosť.


Nástroje k článku


ZDROJ: TASR

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články