°C

Štvrtok, 13. august 2020. Meniny má Ľubomír, zajtra Mojmír.

KORONAVÍRUS Najnovšie opatrenia krajín EÚ: Štáty bojujú s koronavírusom aj pozastavením daní

Ponúkame vám prehľad najnovších opatrení európskych krajín kvôli koronavírusu
Ponúkame vám prehľad najnovších opatrení európskych krajín kvôli koronavírusu
Zdroj: SITA/AP Photo/Frank Augstein, Matt Dunham, Niranjan Shrestha, Luca Bruno, Gemunu Amarasinghe, Yirmiyan Arthur, Anupam Nath, Czarek Sokolowski, MTI via AP
26.03.2020 16:00

BERLÍN/RÍM/PARÍŽ - Koronavírus ohrozuje celú populáciu. Z posledných čísel sa ukazuje, že ohniskom sa stála aj samotná Európa a počet pribúdajúcich prípadov novej nákazy tomu prislúcha. Krajiny na tieto skutočnosti priamo reagujú opatreniami či už ekonomického alebo iného charakteru.


Belgicko

Dočasná nezamestnanosť z dôvodu vyššej moci sa predĺži o tri mesiace do 30. júna 2020. Môže sa uplatniť aj do uznania postavenia spoločnosti v ťažkostiach. Dočasné dávky v nezamestnanosti - z ekonomických dôvodov, ako aj z dôvodu vyššej moci - sa zvýšia zo 65 na 70% na obdobie troch mesiacov s cieľom obmedziť stratu príjmu postihnutých pracovníkov.

Dočasná nezamestnanosť sa teraz udeľuje automaticky s minimálnou byrokraciou. Existujúci systém môžu využívať aj podniky, ktoré majú ťažkosti spojené s šírením vírusu (napríklad reštaurácie, cestovné agentúry, letecké spoločnosti atď.). Za predpokladu, že sa preukáže, že omeškanie alebo neplnenie vládnych zmlúv je dôsledkom Covid-19 nebude federálna vláda uplatňovať pokuty alebo sankcie voči dodávateľom, spoločnostiam a samostatne zárobkovo činným osobám.

Pre všetky spoločnosti automaticky a bez podmienok odklad platieb daní: DPH do 20. mája 2020 a daň zo mzdy do 13. mája 2020. Zaviedli dodatočnú lehotu 2 mesiace na zaplatenie dane z príjmu fyzických osôb a dane z príjmu právnických osôb. V prípade sekundárnych povolaní: je povolené zostať aktívnymi, aj keď je osoba nezamestnaná z technických dôvodov vo svojom primárnom povolaní. Tiež platí odklad platieb sociálnych príspevkov.

Bulharsko

V rámci rozpočtu ministerstva zdravotníctva na rok 2020 boli schválené ďalšie výdavky vo výške do 7 miliónov BGN s cieľom zabezpečiť pripravenosť na preventívne a protiepidemické akcie, ako aj na účinnú reakciu na epidemiologickú situáciu COVID-19. Vláda zvýšila z 15% na 30% dostupný limit z rezervného fondu na riešenie katastrof (spolu 80 miliónov BGN). Tento limit by sa mohol v budúcnosti zmeniť.

Česko

Nariadená karanténa zamestnancov – zamestnanec dostáva 60% mzdy; príspevok zamestnávateľovi vo výške 80% z náhrady mzdy. Prekážky na strane zamestnávateľa z dôvodu povinnosti uzavrieť prevádzku na základe nariadenia vlády rovnako pri prekážkach na strane zamestnávateľa v prípade nariadenenj karantény u viac ako 30% zamestnancov – zamestnanec poberá 100% mzdy; príspevok vo výške 80% z náhrady mzdy.

KORONAVÍRUS Najnovšie opatrenia krajín
Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

Pri obmedzení vstupov spoločnosti (suroviny, výrobky, služby) nevyhnutných k činnosti – zamestnanec dostáva 80% mzdy; príspevok zamestnávateľovi je 50% z vyplatenej mzdy. Pri obmedzené dopytu po službách, výrobkoch a iných produktoch spoločnosti – zamestnanec poberá 60% mzdy; príspevok zamestnávateľovi je vo výške 50% z vyplatenej mzdy. SZČO – odpustenie minimálnych záloh na sociálne poistenie od marca na 6 mesiacov; možnosť využiť Mimoriadnú okamžitú pomoc.

Českomoravská záruční a rozvojová banka spustila úverový produkt pre podnikateľov s názvom COVID - bezúročné úvery s ročným odkladom a následnými postupnými splátkami. SZČO dostávajú príspevok na OČR – cca 13 EUR denne po dobu 31 dní. Hospodárska komora ČR vydáva s OSVEDČENIE O ZÁSAHU VYŠŠÍ MOCI – certifikát vydávaný firmám, ktoré nemohli splniť svoje záväzky voči svojmu obchodnému partnerovi, spravidla zahraničného partnera

Cyprus

Balík cyperských opatrení nie je definitívne schválený, ale predpokladajú sa nasledovné opatrenia:

Predĺženie lehôt na zaplatenie daní a iných príspevkov (vrátane sociálnych príspevkov) bez uloženia sankcií. Využívanie opatrení štátnej pomoci na zabezpečenie likvidity a prevádzkového kapitálu pre podniky formou de minimis a schém na záchranu a reštrukturalizáciu. Banky by mali poskytovať potrebnú likviditu všetkým podnikom, ktoré čelia problémom( prostredníctvom cielených úverových štátnych záruk)

Okrem platenej práceneschopnosti pre izolovaných zamestnancov a pre osoby v povinnej karanténe plánujú aj poskytovanie podpory príjmu zamestnancom spoločností, ktoré sú nútené pozastaviť svoju činnosť. Dotované voľno pre pracujúcich rodičov v prípade potreby neprítomnosti v práci pre starostlivosť o dieťa počas obdobia, keď sú školy zatvorené. Predĺženie pozastavenia prevádzky hotelov do 31/5/2020 a vyplatenie podpory v nezamestnanosti dotknutým zamestnancom. Podnikatelia v turizme - zníženie nákladov na elektrinu. Predĺženie lehoty na predkladanie daňových priznaní. Dočasné pozastavenie platby DPH pre podniky do konca mája. Odpustenie sankcíí z omeškania pri štátnych zákazkách

KORONAVÍRUS Najnovšie opatrenia krajín
Zdroj: SITA/Czarek Sokolowski

Dánsko

Dánska vláda pokryje súkromným spoločnostiam, ktoré v súvislosti so šírením nového koronavírusu čelia drastickým opatreniam, 75 % platov zamestnancov, ak sľúbia, že nebudú prepúšťať. Počas troch mesiacov do 9. júna štát ponúka preplatenie 75 % platov v maximálnej výške 23-tisíc dánskych korún (3077,66 eura) mesačne, kým samotné firmy zaplatia zvyšných 25 %. Kompenzácia organizátorom významných udalostí, ktoré boli zrušené v dôsledku vírusu

Estónsko

Výdavkové opatrenia:

Flexibilnejšie dávky v prípade práceneschopnosti, zmiernenie prípadného poistenia v nezamestnanosti a posudzovanie mzdových dotácií.

Daňové opatrenia:

Možné daňové odklady, nižší úrok z daňového dlhu • Zvažuje sa možné zníženie daní

Sektorové, regionálne opatrenia alebo opatrenia iné ako fiškálne:

Zvažujú poskytnutie záruk za pôžičky s cieľom poskytnúť spoločnostiam likviditu a umožniť im refinancovať svoje pôžičky

Fínsko

Fínsky parlament schválil dodatočné náklady z rozpočtu vo výške 100 milión EUR, ktoré sú určené predovšetkým na náklady spojené s kontrolou koronavírusu, pripravenosťou a zabezpečením podnikových financií. Z tejto sumy je 27 mil. EUR určených na sociálne a zdravotné výdavky, zvyšok je určený na financovanie podnikov.

Vláda zároveň vyzvala Finnvera (obdobné ako SZRB u nás), aby zdvojnásobila objem domáceho financovania z 2 mld. EUR na 4,2 mld. EUR. Štát nahradí Finnvera potencionálne úverové straty. Podnikom bude poskytnutá pomoc vo výške 30 mil. EUR, ktorá sa zameria predovšetkým na kreatívny priemysel a turizmus.

Francúzsko

Odklad termínov na úhradu sociálnych odvodov a/alebo daní. Odklad bankových úverov. Pozastavenie platieb za plyn a elektrinu. Získanie alebo udržanie bankového úveru prostredníctvom Bpifrance, ktorá bude garantovať všetky hotovostné pôžičky, ktoré môžu podniky počas epidémie potrebovať. Vláda sa zaručí za pôžičky pre malé a stredné podniky v hodnote 300 miliárd eur, aby im pomohla prekonať krízu. Financovanie zamestnancov prostredníctvom dočasnej schémy nezamestnanosti. Pomoc pri riešení konfliktov so zákazníkmi alebo s dodávateľmi.

Štát zadefinoval Koronavírus ako “vyššiu moc”, to znamená, že na všetky verejné zákazky sa nebudú uplatňovať sankcie alebo omeškania. Vláda požiadala veľkých dodávateľov o solidaritu s ich dodávateľmi a subdodávateľmi, pre ktorých môže byť obtiažne dodať tovar a doržať termíny dodania. Vytvorenie solidárneho fondu pre malé podniky (t. j. pre mikropodniky, SZČO, ktorí majú obrat nižší ako 1 mil. Eur a ktorých strata v období medzi marec 2019 a Marec 2020 predstavuje 70 % ich obratu). Oprávnené podniky majú nárok na finančnú pomoc 1.500 EUR, ak dosiahli stratu 70 % obratu, alebo bola ich prevádza zatvorená nariadením. Na preukázanie skutočností bude postačovať vyhlásenie.

Pracovník s ochrannou maskou
Zdroj: TASR/AP Photo/Michel Euler

Podniky využívajúce prácu na kratší pracovný čas budú mať prospech z kompenzácie, ktorá im umožní pokryť 100 % kompenzácií daných zamestnancom, až do výšky 4,5 SMIC (francúzska minimálna mzda). Zamestnanci pracujúci na kratší pracovný čas dostanú 84 % ich čistého zárobku, ak ide o zamestnancov pracujúcich za minimálnu mzdu alebo tých, ktorí sú v zácviku, títo obdržia 100% mzdy. Podniky môžu aplikovať opatrenia pre prácu na kratší čas počas 30 dní, aj so spätným účinkom. Ceny ručných dezinfekčných prostriedkov sú regulované zákonom a vláda prevzala kontrolu nad výrobou tvárových masiek.

Francúzsko sľúbilo, že zmobilizuje 45 miliárd eur na krízové opatrenia pre firmy postihnuté epidémiou nového koronavírusu a ich zamestnancov. Francúzska vláda je pripravená využiť všetky možnosti na podporu veľkých firiem, ktoré ohrozujú otrasy na finančných trhoch. V prípade potreby pristúpi vláda aj k ich zoštátneniu.

Grécko

Pozastavenie platby DPH splatnej na konci marca po dobu 4 mesiacov v odvetviach a oblastiach, v ktorých je podnikanie pozastavené na základe nariadenia vlády na viac ako 10 dní. Pozastavenie platby certifikovaných dlhov daňovým úradom, ako aj splátky dohôd o čiastočnej platbe certifikovaného dlhu, splatné na konci marca, na 4 mesiace v odvetviach a oblastiach, v ktorých je podnikanie pozastavené na základe vládneho príkazu na viac ako 10 mesiacov. Prijmú sa príslušné opatrenia týkajúce sa príspevkov na sociálne poistenie.

Vytvorenie mechanizmu na základe dostupných údajov nezávislého úradu pre verejné príjmy, transakcie elektronického bankovníctva a údajov ministerstva práce, ktoré budú monitorovať vývoj na trhu práce a príspevky na sociálne zabezpečenie, aby včas, cielene a účinne zasiahli v ekonomike a v regiónoch, kde dochádza k výraznému poklesu hospodárskej aktivity.

Administratívne požiadavky, ako napríklad povinnosť podávať správy o nadčasoch, sa pozastavujú s cieľom uľahčiť postupný prístup pracovníkov, aby sa zabránilo preplneniu na pracovisku a vo verejnej doprave. Existujúce ustanovenia týkajúce sa nadčasov a minimálneho času odpočinku nie sú dotknuté. Tam, kde je to možné, je k dispozícii zariadenie na prácu na diaľku

Holandsko

Firmy s nižším ziskom v dôsledku vírusu môžu požiadať o revíziu predbežného daňového dokladu. Existujúci systém záruk pre úvery pre MSP sa dočasne predĺži do konca marca. Podiel krytia úveru (s maximálnym trvaním 1 rok) sa zvýši z 50 % na 75 %, z čoho vláda garantuje 90 %.

Existujúci systém znižovania pracovného času (werktijdverkorting) je k dispozícii pre podniky, ktoré stratili 20 % práce za 2 týždne kvôli nepredvídaným okolnostiam. Covid-19 sa považuje za relevantnú nepredvídateľnú okolnosť. Podniky môžu využívať tento systém maximálne 4 obdobia 6 týždňov. Zamestnanci dostanú dávky v nezamestnanosti za odpracované hodiny.

Luxembursko

Samostatne zárobkovo činné osoby sa môžu uchádzať o existujúci systém podpory pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktorý poskytujú obce, ktoré poskytujú finančnú pomoc životaschopným podnikom s dočasnými finančnými problémami, začínajúcim podnikom a starším samostatne zárobkovo činným osobám. Vláda bude pôsobiť ako ručiteľ pre malé podniky, ktoré už nie sú schopné splácať svoje dlhy. Takisto sa otvorila telefónna linka pre podnikateľov na kladenie otázok týkajúcich sa vírusu.

Chorvátsko

Výdavkové opatrenia:

Boli oznámené menšie opatrenia na stimuláciu domácej turistickej spotreby v predsezóne (zľava 50% na vstupné na vnútroštátne lety a do národných parkov počas desiatich dní apríla - okolo Veľkonočných sviatkov). Ohlásené niektoré ďalšie výdavky na hygienu vo vzdelávacom systéme (pravdepodobne zanedbateľné)

Daňové opatrenia:

Oznámenie o odklade daní a sociálnych príspevkov

Írsko

Výdavkové opatrenia:

Vláda 9. marca schválila balík pomoci vo výške 3 miliárd EUR na riešenie zdravotného a hospodárskeho vplyvu koronavírusu na verejné zdravie. Tento balík pokrýva:

a) Ľudia postihnutí koronavírusom dostávajú nemocenské vo výške 305 EUR týždenne od prvého dňa choroby na základe novej iniciatívy oznámenej vládou. Existujúce podmienky týkajúce sa nemocenských platieb, ako napríklad konkrétny počet príspevkov budú zrušené. Platby budú k dispozícii aj samostatne zárobkovo činným osobám. Núdzové právne predpisy na zmenu existujúcich pravidiel upravujúcich nemocenské by sa mali zaviesť budúci týždeň. Odhaduje sa, že toto opatrenie bude stáť 2,4 miliárd EUR.

Koronavírus sa neprestajne šíri.
Zdroj: Twitter/@FranTownsend

b) Balík pre podnikanie, tzv. „likviditný fond“ vo výške 200 miliónov EUR. c) Predpokladá sa, že rozpočet na zdravotnú starostlivosť sa v roku 2020 zvýši približne na 435 miliónov EUR. d) Minulý týždeň vláda schválila 21 miliónov EUR (menej ako 0,01% HDP) na rozšírenie kapacity jednotiek intenzívnej starostlivosti o ďalších 300 postelí.

Daňové opatrenia:

Komisia pre príjmy 13. marca načrtla niektoré kľúčové rady a kroky podniknuté na pomoc malým a stredným podnikom, ktoré majú problémy s tokom hotovosti a obchodovaním v dôsledku účinkov vírusu. Opatrenia pre MSP: a) podniky, ktoré majú dočasné problémy s peňažnými tokmi, by mali naďalej včas zasielať daňové priznania, b) zmierňujúce opatrenia s okamžitou účinnosťou, pozastavená je platba DPH (za január/február), vo februári a marci pre platiteľov, teda zamestnávateľov sú pozastavené tzv. PAYE, t. j. daň z príjmu, sociálne poistenie súvisiace so mzdou, univerzálny sociálny poplatok, c) všetky činnosti týkajúce sa vymáhania dlhov sú pozastavené až do ďalšieho oznámenia, d) súčasný stav zúčtovania daní zostane v platnosti pre všetky podniky v nasledujúcich mesiacoch.

Opatrenia pre subdodávateľov:

a) kontrola sadzieb RCT, ktorá sa má uskutočniť v marci 2020, je pozastavená. Vysvetlivka: RCT je zrážková daň, ktorá sa uplatňuje na určité platby hlavných dodávateľov subdodávateľom v stavebníctve, lesníctve a mäsovom priemysle. Sadzby dane sú 0%, 20% a 35%. Pozastavenie umožní zadržanie nižších sadzieb RCT v prípadoch, keď by v skutočnosti mala byť splatná vyššia sadzba.

b) Zatiaľ čo súčasné sadzby subdodávateľov budú pokračovať aj naďalej, subdodávateľom sa vo vyhlásení pripomína, že v systéme eRCT je možné „samohodnotenie“ s cieľom skontrolovať ich súčasnú sadzbu a požiadať o zníženú sadzbu RCT.

Sektorové, regionálne opatrenia alebo opatrenia iné ako fiškálne:

Zatiaľ žiadne opatrenia v sektore turizmu.

Niektoré hotely a reštaurácie pre domácich turistov ponúkajú svoje služby v zľave, snažia sa zamedziť prázdnym izbám.

INFO z verejných zdrojov:

Minister obchodu povedal, že írske hospodárske prostredie sa „úplne zmenilo“ a že vláda podporí podniky, aby im pomohli zaplatiť svojich pracovníkov. Súčasná 6-dňová čakacia doba na nemocenské dávky sa nebude vzťahovať na nikoho, kto má COVID-19, alebo je u neho z lekárskeho hľadiska vyžadovaná samoizolácia. Zvyšovanie sadzby dávky v chorobe z 203 EUR týždenne na 305 EUR týždenne počas maximálne 2 týždňov u lekársky potvrdenej samostatnej izolácie alebo počas trvania lekársky potvrdenej neprítomnosti osoby v práci kvôli diagnóze COVID-19. Umožnenie, aby samostatne zárobkovo činné osoby poberali doplnkové dávky v hmotnej núdzi alebo doplnkový sociálny príspevok. Štandardné požiadavky sociálneho poistenia pre nemocenské dávky sa zmenia.

Litva

Litva plánuje použiť prostriedky v hodnote až 10 % HDP na opatrenia, ktoré majú pomôcť ekonomike štátu. V prípade karantény vo vzdelávacích inštitúciách a v centrách sociálnej starostlivosti sa prijíma ustanovenie o poberaní nemocenských dávok za starostlivosť o dieťa alebo zdravotne postihnuté osoby. Príspevok 257 EUR mesačne po dobu až 3 mesiacov pre SZČO, ktoré si riadne platili sociálne, zdravotné a ďalšie odvody, v prípade, že nie sú schopné vykonávať svoju činnosť z dôvodu karantény.

Predĺženie odkladu splátok hypotéky z 3 na 6 mesiacov pre ľudí, ktorí v tomto období prišli o prácu. Odklad platieb za dodávky elektriny a zemného plynu. Odporúčanie samosprávam odložiť platby miestnych daní a poplatkov. Úvery bez úrokov, zastavenie vymáhania pohľadávky na základe kritérií primeranosti, oslobodenie daňovníkov od pokút a sankcií. Plánujú umožniť podnikom odklad alebo platbu v splátkach v prípade platieb za elektrinu a zemný plynu. Odporúčajú tiež, aby obce oslobodili podniky od dane z komerčných nehnuteľností a pozemkov.

Lotyšsko

Výdavkové opatrenia:

2,6 milióna EUR (0,008% HDP) poskytnutých na nákup ochranných pomôcok a laboratórnych zariadení

Maďarsko

Vláda uvalila moratórium na splácanie existujúcich úverov a pôžičiek do konca roka pre fyzické i právnické osoby. Do 31. decembra dlžník nemusí platiť žiadny kapitál, úroky a poplatky. Odvetvia, ktoré sa dostanú vplyvom epidemiologickej krízy do problémov, dostanú úľavy vo forme čiastočného či úplného odpustenia odvodov.

KORONAVÍRUS Najnovšie opatrenia krajín
Zdroj: SITA/MTI via AP

Opatrenia by mal maďarsky kabinet spresniť vo štvrtok. Avizované sú aj ďalšie opatrenia.Maďarská agentúra pre cestovný ruch pridelila 1 miliardu forintov (0,002% HDP) na pokrytie škôd v cestovnom ruchu.

Malta

Výdavkové opatrenia:

Zatiaľ žiadne rozhodnutie. Ekonomika by mohla byť potenciálne ovplyvnená recesiou IT a cestovného ruchu. Dochádza k rôznym zrušeniam. Sociálni partneri prediskutovali a navrhli rôzne opatrenia. Medzi návrhmi združenia zamestnávateľov žiadajú vládu, aby zriadila fond, ktorý spoločnostiam nahradí všetky náklady na zamestnanie súvisiace so zamestnancami v karanténe, vo verejnom a súkromnom sektore.

Zamestnávatelia nebudú odškodnení za karanténne náklady fondu, ak dotknutí zamestnanci pracujú na diaľku. Pre spoločnosti, ktoré utrpeli stratu v dôsledku vírusu, sa požaduje osobitný núdzový fond, najmä v sektore cestovného ruchu.

Daňové opatrenia:

zatiaľ žiadne rozhodnutie

Sektorové, regionálne opatrenia alebo opatrenia iné ako fiškálne:

Odvetvie cestovného ruchu požiadalo o podporu, zatiaľ nebolo prijaté žiadné rozhodnutie.

Nemecko

Úvery a záruky dostupné pre všetky formy podnikov a SZČO:

600 miliárd eur – garancie, úvery prostredníctvom štátnej rozvojovej banky KfW, finančná pomoc podnikom, • 156 miliárd eur – financovanie sociálnych výdavkov, hotovostný fond na podporu živnostníkov, dodatočných 500 miliárd eur – má k dipozícií KfW na podporu likvidity nemeckých firiem.

KORONAVÍRUS Najnovšie opatrenia krajín
Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber

Nemecké komerčné banky poskytujú špeciálne úverové produkty (pôžičky na investície a prevádzkové náklady) pre MSP do 5 a nad 5 rokov pôsobenia na trhu s dobrou bonitou. • Súčasne KfW (Štátna rozvojová banka) poskytuje špecializované úvery pre všetky spoločnosti a aj veľké úvery pre stredné a veľké spoločnosti od 25 mio vyššie. Súčasne KfW zvýšila pomeru protizáruky nemeckej vlády z 10% na 49%.

Pomoc pre malé firmy, SZČO a slobodné povolania:

Okamžitá finančná pomoc (zdaniteľné granty) podľa počtu zamestnancov najviac do 15 – výška je v rozsahu od 9.000 do 15.000 €, možné použiť na prevádzkové náklady, je financované schémou de minimis .

Kurzarbeit – zjednodušenie podmienok:

Úhrada príspevkov aj na sociálne zabezpečenie, ktoré teraz znáša len zamestnávateľ, nanovo sa vzťahuje aj na dočasné zamestnávanie, zákonne upraviť dĺžku trvania predošlej negatívnej pracovnej bilancie pred zavedením kurzarbeit, znížené kvórum – počet zapojených zamestnancov na 10% všetkých zamestnancov, uľahčené podmienky pre opakované využitie kurzarbeitu po krátkom prerušení, zjednodušený postup podávania žiadostí, najmä pre malé spoločnosti, dočasne je znížená výška náhrad za prekážku na strane zamestnávateľa (doteraz 100%)

Odklad dane:

Zníženie alebo pozastavenie bežných záloh na daň z príjmu alebo daň z príjmu právnických osôb na požiadanie. Odklad splatky daní. Zrušenie sankcií za oneskorené platby. Zrieknutie sa donucovacích opatrení

Poľsko

Plánuje balík opatrení v hodnote až 47 miliárd eur, aby zmiernil negatívne ekonomické dôsledky koronavírusu. Podľa ČTK a agentúry Reuters budú tieto opatrenia zahŕňať kroky na podporu podnikov a zamestnancov a tiež investície do infraštruktúry a zdravotnej starostlivosti. Pôjde napríklad o pomoc pri vyplácaní miezd, odkladania platieb sociálnych poistení či ponúk rôznych úverových záruk, v hre sú aj mikropôžičky pre podniky.

KORONAVÍRUS Najnovšie opatrenia krajín
Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski

Osobitný príspevok sa má vyplácať rodičom pri starostlivosti o deti v prípade, že sú zariadenia starostlivosti o deti zatvorené v dôsledku karantény. Zamestnanec, ktorý má nárok na núdzovú dovolenku, aby sa mohol starať o svoje dieťa do 8 rokov, má nárok na doplnkový príspevok na starostlivosť až do 14 dní. Týka sa to osôb, ktorých deti navštevujú verejné alebo súkromné školy, škôlky, jasle. Majú sa obísť pravidlá verejného obstarávania pre nákup (lekárskeho) materiálu v súvisiaci s koronavírusom.

Štát môže zabaviť medicínsky materiál spoločností, finančne bude materiál kompenzovať. Dátum nadobudnutia účinnosti nového štandardného audítorského súboru (DPH JPK) sa má odložiť z 01.04.2020 na 01.07.2020. Uľahčenie pozastavenia obchodných činností. Zahrnutie výdavkov spojených so zrušením zájazdu do daňových nákladov. Dočasné odloženie platobných lehôt DPH. Odklad platieb príspevkov sociálneho zabezpečenia. Finančné nástroje pre spoločnosti, vrátane zaručenej podpory a pôžičiek.

Portugalsko

Výdavky:

Úverové produkty pre všetky postihnuté spoločnosti (zamerané aj na mikropodniky v cestovnom ruchu). Zvýšenie štátnej záruky pre vývozné odvetvie mimo EÚ. 

Daňové opatrenia:

Odklad plnenia daňových povinností a požiadaviek na podávanie správ týkajúcich sa dane z príjmu právnických osôb a osobitnej platby na účet.

Pre spoločnosti:

Zjednodušený režim prepúšťania pre spoločnosti zasiahnuté Covid-19, pričom pracovníci majú nárok na hrubú mzdu rovnajúcu sa 2/3 ich mzdy, z čoho 30% je podporovaných zamestnávateľom a 70% zo sociálneho zabezpečenia, najviac do šiestich mesiacov. Mimoriadne podporné opatrenie na udržanie pracovných miest v zariadeniach, ktoré boli uzavreté s nariadenia vlády – štát poskytne príspevok zamestnávateľovi až do výšky minimálnej mzdy na pracovníka a zamestnávateľ bude oslobodený od príspevkov na sociálne zabezpečenie po celú dobu uzávierky ako aj prvý mesiac po obnovení činnosti.

Rakúsko

Dňa 18. marca rakúska vláda oznámila balík pomoci pre hospodárstvo do výšky 38 miliárd EUR.

Z tejto sumy sú až 4 miliardy EUR vyčlenené na podporu MSP a krátkodobej práce, približne 9 miliárd EUR na záruky za pôžičky, približne 15 miliárd EUR pre spoločnosti a odvetvia, ktoré boli obzvlášť zasiahnuté, a približne 10 miliárd EUR na odklady daní.

KORONAVÍRUS Najnovšie opatrenia krajín
Zdroj: SITA/AP Photo/Ronald Zak

Konkrétne opatrenia:

Fond núdze pre mikropodniky spoločnosti s jednou osobou: Podrobnosti sa v súčasnosti vypracúvajú, vrátane informácií o tom, kde možno požiadať o túto podporu. Existujúce preklenovacie záruky na pôžičky na prevádzkový kapitál pre podnikateľov/malé a stredné podniky a podniky cestovného ruchu sa budú naďalej rozvíjať. Aj spoločnostiam s 250 a viac zamestnancami sa majú poskytovať záruky (podrobnosti sa v súčasnosti vypracúvajú). Priame pôžičky pre postihnuté spoločnosti: podrobnosti sa v súčasnosti pripravujú.

Daňové odklady, zníženie daňových preddavkov, vzdanie sa úrokov z omeškania, úroky z odkladu a príplatky za oneskorené platby. Sociálne zabezpečenie pre samostatne zárobkovo činné osoby (SVS): je možný odklad platieb, splátok, zníženie základu príspevkov a zhovievavosť pre úroky z omeškania. Zdravotné poistenie zamestnancov (ÖGK): Odklady, platby v splátkach, zhovievavosť za príplatky za oneskorené platby, možné pozastavenie exekučných titulov, možné sú žiadosti o platobnú neschopnosť a žiadosti o platobnú neschopnosť.

Exportné spoločnosti môžu požiadať o úverový limit vo výške 10 percent (veľké spoločnosti) alebo 15 percent (MSP) ich obratu z vývozu na OeKB. Maximálny limit na jedného zákazníka je 60 miliónov EUR. Financovanie je zatiaľ obmedzené na dva roky s možnosťou predĺženia. Okrem existujúcej vývoznej činnosti je predpokladom dôkaz, že spoločnosť bola ekonomicky zdravá až do začiatku COVID-19 v Rakúsku. Spolková vláda je pripravená prevziať záruky na 50 až 70 percent týchto pôžičiek na prevádzkový kapitál. Celkovo tvorí úverový rámec dve miliardy eur.

Banky môžu okrem iného povoliť odkladať splátok pôžičiek. Ak máte, alebo sa obávate súčasných problémov s likviditou, obráťte sa na svoju banku. Môžete tiež požiadať o odklad pre ďalšie súčasné zmluvy (nájom, lízing, poistenie atď.). Je to však vždy rozhodnutie zmluvného partnera, napríklad či sa odloží platba.

Rakúski sociálni partneri spolu s vládou dohodli osobitný koronový krátkodobý pracovný model, ktorý je podporovaný Agentúrou zamestnanosti. V prípade ekonomickej nevyhnutnosti je možné na základe dohody so sociálnymi partnermi požiadať o skrátenie pracovného času o 10 - 90%. V priemere sa to môže vo fázach dokonca znížiť na 0%.

Výslednú stratu odmeny vypláca AMS (rakúska agentúra služieb zamestnanosti) vo forme príspevku na kratší pracovný čas, ktorého výsledkom je čistá mzda 80 - 90%, odstupňovaná podľa výšky príjmu. Zamestnávateľovi sa tiež preplácajú primerané príspevky zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie. Pred začiatkom práce na kratší pracovný čas sa musia vyčerpať všetky staré sviatky a časové úväzky. Počet zamestnancov sa musí udržiavať počas krátkodobej práce a najmenej po dobu jedného mesiaca.

Krátkodobá práca: v súčasnosti je v procese podávania žiadosti 7 000 leteckých dopravcov, ale podrobnosti je potrebné vyriešiť.

Maximálny vplyv na rozpočet sa rovná dávke v nezamestnanosti pre postihnuté osoby. Osoby v karanténe od federálnej vlády dostávajú náhradu mzdy. Záruka 10 miliónov eur pre MSP. Záruka 100 miliónov eur pre turistické podniky, ktoré zaznamenali pokles výnosov o viac ako 15%. Pre všetkých tých, ktorí sa starajú o svoje deti (z dôvodu zatvorenia škôl a materských škôl) doma, bude federálny rozpočet znášať jednu tretinu nákladov na prácu s cieľom podporiť firmy v trvaní troch týždňov až do Veľkej noci.

INFO z verejných zdrojov:

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz vyhlásil, že koronavírusový krízový fond bude určený na podporu spoločností a zamestnancov, ktorí boli nútení prejsť na systém vyplácania hodinovej mzdy alebo prišli o prácu kvôli prepuknutiu epidémie nového koronavírusu v krajine. • Kurz tiež potvrdil, že rakúska vláda v prípade potreby pristúpi k znárodneniu kľúčových firiem.

Rumunsko

Nateraz ešte neboli prijaté žiadne konkrétne opatrenia, ich zameranie sa predpokladá na zmiernenie ekonomických účinkov koronavírusu prostredníctvom menovej aj fiškálnej politiky. Fiškálna politika však môže oveľa priamejšie pôsobiť pri podpore krátkodobej výroby pomocou zdrojov aj nástrojov.

Existujú tiež dva návrhy vládnych rozhodnutí, ktoré ešte neboli schválené na prípravu rumunských zdravotníckych jednotiek na poskytovanie služieb pacientom infikovaným COVIDom 19, ako aj na zefektívnenie prioritných opatrení na liečbu kritických pacientov a na úhradu výdavkov miestnych samospráv spojených s karanténami.

Slovinsko

Výdavkové opatrenia:

Vláda oznámila stimulačný balík v hodnote 0,4 miliárd eur (0,9% HDP) na zmiernenie dopadu koronavírusu na hospodárstvo. Štátne záruky sú plánované. Približne 600 mil. EUR (1,3% HDP) sa naleje do hospodárstva, budú revidované podmienky existujúcich finančných mechanizmov dostupných v banke SID. Štátna exportná a rozvojová banka poskytne na nové opatrenia 200 miliónov EUR.

Slovinský podnikový fond bude mať k dispozícii 115 miliónov EUR pre malé a stredné spoločnosti, zatiaľ čo Slovinský fond regionálneho rozvoja bude ponúkať systém, podľa ktorého budú spoločnosti schopné splatiť dlh. Vláda prijala zákon na spolufinancovanie v mimoriadnych udalostiach (51 miliónov eur). Dotácie miezd pre zamestnancov čakajúcich doma (aby sa zabránilo prepúšťaniu) - 40% pokryté štátom, 60% zamestnávateľ. V prípade karantény štát pokrýva 80% mzdy zamestnanca vo všetkých sektoroch.

V prípade osôb, u ktorých sa potvrdí, že majú COVID-19, hradí Inštitút zdravotného poistenia 90% mzdy od prvého dňa neprítomnosti v práci, čo znamená, že zamestnávatelia im nemusia platiť mzdy

Sektorové, regionálne opatrenia alebo opatrenia iné ako fiškálne:

Očakávané sú sektorové opatrenia, diskusia prebieha, diskutuje sa o SZČO postihnutej koronavírusom, o nových opatreniach aktívnej politiky zamestnanosti

Španielsko

Výdavkové opatrenia:

Okrem iného zriadenie špecifického nástroja financovania ICO vo výške 400 miliónov EUR na podporu firiem a samostatne zárobkovo činných osôb v sektore cestovného ruchu ovplyvnenom COVID-19 prostredníctvom poskytovania likvidity

KORONAVÍRUS Najnovšie opatrenia krajín
Zdroj: SITA/AP

Daňové opatrenia:

Flexibilizácia režimu odloženia dane: možnosť pre malé a stredné podniky a samostatne zárobkovo činné osoby na požiadanie odložiť platby dane na šesť mesiacov a využívať výhody úrokových dotácií. 50% oslobodenie od príspevkov zamestnávateľa na sociálne zabezpečenie od februára do júna 2020 pre pracovníkov v odvetví cestovného ruchu a súvisiacich činností.

Sektorové, regionálne opatrenia alebo opatrenia iné ako fiškálne:

Náklady na karanténnu PN postihnutých zamestnancov hradí verejný sektor. Cieľom tohto opatrenia je uľahčiť pracovníkom dodržiavanie pokynov týkajúcich sa ochrany zdravia a zároveň zabrániť tomu, aby náklady na PN znášali rodiny a firmy. Odklad splácania istiny a / alebo úrokov z pôžičiek prijatých od ministerstva priemyslu, obchodu a cestovného ruchu pre firmy priamo zaisahnuté COVID-19. Zjednodušenie procesu pri obstarávaniach tovarov a služieb potrebných pre verejný sektor na implementáciu akýchkoľvek opatrení na riešenie COVID-19.

Iné:

Cenová intervencia: vláda môže vo výnimočnej situácii v oblasti verejného zdravia stanoviť maximálnu cenu za lieky a určité výrobky

Švédsko

Švédska vláda predstavila balík opatrení v hodnote viac ako 300 miliárd švédskych korún (27,66 miliardy eur) na podporu hospodárstva. Zníženie mzdových nákladov zamestnávateľov o polovicu, pričom ústredná vláda pokryje väčšiu časť nákladov, zamestnanec dostáva viac ako 90% svojej mzdy, cieľom je zachrániť pracovné miesta.

V rámci tohto balíčka napríklad centrálna vláda prevezme na seba od firiem plné náklady na nemocenskú v mesiacoch apríl a máj, ako aj náklady na dočasné prepúšťanie z dôvodu krízy. Odklad platieb na sociálne, zdravotné zabezpečenie, DPH a iné dane pre zamestnávateľov s účinnosťou od 7. apríla, ale s možnosťou vrátenia už zaplatených odvodov od 1. januára, pokiaľ nemá zamestnávateľ nedoplatky

Taliansko

Posun stanovených termínov pre predvyplnené daňové priznania. Pozastavenie lehôt na zaplatenie nákladov, ktoré boli zverené inkasnému agentovi. Pozastavenie lehôt na zaplatenie odvodov sociálneho poistenia a povinných poistných platieb. Pozastavenie platobných termínov, ako je napr. termín na úhradu ročného poplatku do Obchodnej komory. Pozastavenie zrážok, príspevkov a prémií pre oblasť cestovného ruchu a hotelov. Príspevok pre SZČO vo výške 500 EUR maximálne na obdobie troch mesiacov. Vytvorenie garančného fondu pre male a stredné podniky.

KORONAVÍRUS Najnovšie opatrenia krajín
Zdroj: SITA/Luca Bruno

Maximálna výška príspevku na jednu spoločnosť predstavuje 2 500 000 EUR na obdobie 12 mesiacov. Vládna podpora spoločnostiam, ktoré vyplácajú svojím zamestnancom odstupné. Pracovný bonus pre zamestnancov, ktorí pracujú aj počas mimoriadnej situácie. Oslobodenie futbalových klubov od platenia daní a odvodov do konca mája a zároveň pomoc so mzdami zamestnancov

Veľká Británia

Vládne opatrenia, z ktorých väčšina bola oznámená v rozpočte minulého týždňa:

Vládna agentúra - HM Revenue and Customs, britský vládny úrad pre výber daní zriadil špecializovanú telefónnu linku pre problémy súvisiace s koronavírusom, aby pomohli malým podnikom, ktoré nie sú schopné včas zaplatiť svoje dane (daň z príjmu právnických osôb, daň z príjmu, DPH) s možnosťou odloženia alebo oneskorenia platby. Táto linka známa ako „čas na zaplatenie“ má k dispozícii 2 000 špecializovaných pracovníkov.

Vláda sa dohodla na krytí nákladov na 14 dní zákonnej nemocenskej dávky na zamestnanca pre tých, ktorí nepracujú v dôsledku koronavírusu, v MSP na všetky spoločnosti do 250 zamestnancov. Vláda okrem toho oznámila zmenu politiky zákonného nemocenského, čo znamená, že pracovníci si môžu zákonné nemocenské nárokovať od prvého dňa choroby namiesto štvrtého dňa, ako je obvyklé. Príspevok na zamestnanie sa zvýšil na 4 000 GBP. Malí zamestnávatelia, ktorí majú účet so štátnym poistením (podobný sociálnemu zabezpečeniu) vo výške 100 000 libier alebo menej, budú mať finančné prostriedky na pokrytie bežných účtov národného poistenia až pre štyroch zamestnancov.

Menia sa obchodné sadzby (miestne dane splatné miestnym orgánom, založené na komplexnom systéme zdaniteľnej hodnoty):

Vláda oznámila v rozpočte, že malým podnikom so zdaniteľnou hodnotou od 12 000 GBP do 51 000 GBP v sektore maloobchodu, pohostinstva a voľného času v priebehu jedného roka zvýši úľavy z 33% na 100%. Pohostinstvá, krčmy navyše získajú zľavu 5 000 GBP. Odhaduje sa, že celkovo 900 000 firiem jeden rok nebude platiť obchodné sadzby.

700 000 firiem, ktoré už majú nárok na oslobodenie od sadzieb pre malé podniky, alebo pre oslobodenie od daňovej úľavy pre vidiecke podniky („Rural Rate Relief“), dostane finančný príspevok vo výške 3 000 GBP. Vláda pozastavila „spodnú hranicu minimálneho príjmu“ pre samostatne zárobkovo činné osoby. Samostatne zárobkovo činné osoby oprávnené na príspevok na podporu zamestnanosti (ESA), ktoré sú pozitívne na koronavírus, alebo ktoré sú v samostatnej izolácii, si budú môcť uplatniť nárok od prvého dňa nároku (namiesto zvyčajných siedmich dní).

Oddelenie pre obchodnú, energetickú a priemyselnú stratégiu (BEIS) zriadilo špecializovanú linku podpory podnikania, kde majitelia malých podnikov v Anglicku môžu získať rady o tom, ako minimalizovať/zvládnuť dopady koronavírusu. Škótska, severoírska a waleská vláda si zostavili svoje vlastné verzie. Okrem toho Bank of England znížila úrokové sadzby z 0,75% na 0,25%. Ohlásené je zavedenie nového systému financovania, tzv. „Term Funding Scheme“.

Tento program v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov umožní bankám a stavebným spoločnostiam prístup k fondom Bank of England, pri úrokovej sadzbe veľmi blízkej bankovej úrokovej sadzbe BoE 0,25%. Očakáva sa, že táto schéma by mohla poskytnúť financovanie MSP vo výške 100 miliárd GBP. Britská obchodná banka (štátna rozvojová banka v Spojenom kráľovstve) zriaďuje systém poskytovania úverov, tzv. „Coronavirus Business Interruption Lending Scheme“. Poskytne veriteľom 80% záruku na nevyrovnaný zostatok (facility balance).

Britský premiér Boris Johnson
Zdroj: SITA/AP Photo/Matt Dunham

INFO z verejných zdrojov:

Minister financií Rishi Sunak oznámil, že zamestnancom vo Veľkej Británii, ktorý v dôsledku pandémie prišli o prácu, uhradí štát až 80 percent ich hrubej mzdy. Kompenzácie budú čerpať firmy, ktoré udržia pracovné miesta, do výšky 2 500 libier na jedného zamestnanca. Pokiaľ firmy prijmú späť prepustených zamestnancov, vláda bude nahrádzať aj ich mzdy. Program platí počas troch mesiacov so spätnou účinnosťou od začiatku marca. Pokiaľ to ale bude potrebné, vláda účinnosť predĺži, povedal Sunak.

Britská vláda sa zaručí miestnym firmám za pôžičky sumou až 330 miliárd libier, podľa agentúry Reuters to je 15 % britského HDP. Premiér Boris Johnson uviedol, že vláda bude pri ochrane ekonomiky zasiahnutej epidémiou koronavírusu postupovať ako kabinet vo vojnových časoch. Ľudia s finančnými problémami spôsobenými koronavírusom budú môcť na tri mesiace prerušiť splácanie hypoték a rozšíril ročnú úľavu od niektorých daní aj na všetky hotelierske a voľnočasové firmy. Vláda bude diskutovať o pomoci letiskám a aerolinkám.


Galéria

Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/msz

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články