Ministerstvo spravodlivosti chce novými opatreniami zlepšiť fungovanie Obchodného registra | Topky.sk

Pondelok, 23. júl 2018. Meniny má Oľga, zajtra Vladimír.

Ministerstvo spravodlivosti chce novými opatreniami zlepšiť fungovanie Obchodného registra

Ilustračné foto
Ilustračné foto, Zdroj: thinkstock.com
27.10.2017 15:55

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti chce zlepšiť fungovanie Obchodného registra (OR). Prispieť k tomu majú opatrenia, návrh ktorých predložilo v piatok do pripomienkovania. Zamerané sú najmä na zvýšenie komfortu služieb pre zapisované subjekty a odbremenenie registrových súdov od administratívnej agendy, ktorú nevyhnutne nemusia vykonávať.


Postupným zavedením opatrení chce rezort dosiahnuť lepšie fungovanie a zvýšenie efektivity OR. V konečnom dôsledku to môže prispieť i k zlepšeniu podnikateľského prostredia, priblížil zámer hovorca Peter Bubla. Ministerstvo si dalo za cieľ optimalizovať sústavu registrových súdov. Chce tak zlepšiť predvídateľnosť ich rozhodovania a postupu pri registrácii údajov v OR.

Registrové súdy by mali byť odbremenené od nesporovej registračnej agendy, ktorá súvisí so zápismi do OR. Jej významná časť by sa mala presunúť na externých registrátorov. Procesy by sa mali elektronizovať s cieľom zvýšiť presnosť a znížiť chybovosť zapísaných údajov. To sa má dosiahnuť zavedením výlučnej elektronickej podoby podávania návrhov na zápis údajov, na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra a na výmaz zapísaných údajov z obchodného registra s preddefinovanými kontrolami. Rezort chce napokon efektívnejšie prepojiť OR s referenčnými registrami a inými zdrojovými registrami, ktoré sú preň zdrojom informácií.

OR v súčasnosti vedie osem registrových súdov, čo podľa ministerstva prináša viacero odlišností v ich postupoch. Zapísaným osobám to potom prináša právnu neistotu. „Optimalizovaním počtu registrových súdov sa zlepší predvídateľnosť rozhodovania a ich postupov pri registrácii údajov v obchodnom registri,“ ozrejmil Bubla. Po optimalizácii budú nasledovať opatrenia zamerané na odstránenie chybovosti údajov zapísaných v OR. Po novom sa majú porovnávať s údajmi vedenými v referenčných registroch, čo má viesť k čisteniu údajov OR. Subjekty nespĺňajúce podmienky registrácie - napríklad spoločnosti, ktoré majú v súčasnosti stále vedené základné imanie v slovenských korunách, sa vymažú 'ex offo'.

Popri registrových súdoch majú v budúcnosti podľa návrhu ministerstva pôsobiť externí registrátori - notári. „Zapísaná osoba alebo zapisovaná osoba bude mať možnosť sa rozhodnúť, či návrh na zápis alebo zmenu údajov uskutoční prostredníctvom súdu, alebo externého registrátora,“ uviedol Bubla. Služby pre zapísané osoby tak majú byť dostupnejšie a komfortnejšie, súdy majú byť odbremenené od časti agendy, ktorá je administratívna a nesúvisí priamo s vedením súdnych sporov.

Otvorenie možnosti externých zápisov do OR umožní zaviesť koncept, podľa ktorého sa návrh na zápis údajov, zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra a návrh na výmaz zapísaných údajov z OR na registrovom súde bude podávať už len výlučne elektronicky. Cieľom je rýchlejšia a lepšia výmena informácií na registrovom súde a následné skvalitnenie celého procesu.

Zapisované osoby v súčasnosti vnímajú ako záťaž, že určitú skutočnosť musia opakovane registrovať vo viacerých verejných registroch, vysvetlil hovorca ministerstva. Ak napríklad podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri získa ďalšie živnostenské oprávnenie, spravidla je nevyhnutné, aby tento údaj dal zapísať do OR ďalším spoplatneným návrhom podaným súdu. Obdobná situácia nastáva aj pri zmene priezviska spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným.

„Podávanie návrhov v elektronickej podobe predpokladá aj integráciu s príslušnými registrami, čo umožní preberanie údajov, ktoré už sú v informačných systémoch verejnej správy k dispozícii,“ povedal Bubla. Odpadnúť by tak malo viacero obdobných administratívnych záťaží spojených s nevyhnutnosťou viacnásobnej registrácie údajov na viacerých miestach. Zároveň sa má znížiť chybovosť zapisovaných údajov, ktoré môžu vznikať najmä pri ich manuálnom prepisovaní.

„Spolu s opatreniami zameranými na odstránenie chybovosti už zapísaných údajov sa týmto tiež vytvorí predpoklad, aby údaje zverejnené v obchodnom registri na internete boli právne záväzné,“ doplnil hovorca rezortu. Po skončení a vyhodnotení pripomienkového konania ministerstvo predloží návrhy opatrení na zlepšenie fungovania OR na rokovanie vlády. Tá by následne mala rezort zaviazať k plneniu opatrení aj s určením termínov.
 


Nástroje k článkuZDROJ: TASR
FOTO: thinkstock.com

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články