Nedeľa10. december 2023, meniny má Radúz, zajtra Hilda

Vláda zasadá v netradičnom termíne: Schválila viaceré novinky! TOTO všetko chcú zmeniť

Ilustračné foto Zobraziť galériu (11)
Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Vláda pred víkendom odklepla viacero zmien. Ministri sa stretli v netradičnom čase a na piatkovom rokovaní okrem iného odobrili zmeny v zápise údajov o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra a do registra mimovládnych organizácií, zmeny pri agrodotáciách. Odklepli tiež nový zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a ďalšie zmeny.

Zápis údajov o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra a do registra mimovládnych organizácií by mohol byť jednoduchší. Zrušiť by sa mohla povinnosť zadávať údaje o doklade totožnosti v prípade slovenských občanov. Vyplýva to z novely zákona o obchodnom registri z dielne rezortu spravodlivosti, ktorú v piatok odobrila vláda. "Cieľom návrhu zákona je odbúrať povinnosť evidencie druhu a čísla dokladu totožnosti u konečných užívateľov výhod v obchodnom registri a v registri mimovládnych organizácií," priblížilo ministerstvo v legislatívnom návrhu. Túto evidenciu považuje rezort za problematickú najmä v prípadoch, keď dochádza k vydaniu nového dokladu totožnosti, čo núti zapísané osoby aktualizovať údaje zapísané v registroch.

VIDEO Krajniak o zákone týkajúcom sa jednoduchších riešení spoločných životných situácií blízkych osôb - aj rovnakého pohlavia

Krajniak o zákone týkajúcom sa jednoduchších riešení spoločných životných situácií blízkych osôb - aj rovnakého pohlavia (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Ide o zbytočnú administratívnu záťaž. Uvedené platí o to viac, že nedávne zneplatnenie certifikátov v občianskych preukazoch slúžiacich na vyhotovovanie elektronického podpisu viedlo k hromadným výmenám občianskych preukazov, čo následne spôsobuje hromadné zmenové konania najmä vo vzťahu k podnikateľom zapísaným do obchodného registra," dodali z ministerstva.

Stav jednoznačneh identifikácie fyzickej osoby

Pôvodným zámerom zavedenia tejto evidencie bolo dosiahnutie stavu jednoznačnej identifikácie fyzickej osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod. "Na dosiahnutie tohto zámeru však plne postačuje rodné číslo ako jednoznačný identifikátor fyzickej osoby," doplnili s tým, že v prípade cudzincov sa bude naďalej vyžadovať evidencia údajov a čísla dokladu totožnosti, keďže títo často nedisponujú rodným číslom či obdobným jednoznačným identifikátorom.

Legislatívny návrh bol predmetom skráteného medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa skončilo 20. marca. Lehota bola skrátená z dôvodu naliehavosti. Účinnosť zákona sa navrhuje dňom jeho vyhlásenia.

Šéfom dozornej rady ÚDZS by mohol byť aj naďalej Jozef Korček

Vláda zároveň schválila, že šéfom dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) by mohol byť aj naďalej Jozef Korček. Novým členom rady by mohol byť Martin Huorka.  Odobriť to ešte musí parlament.

"Keďže päťročné funkčné obdobie uplynie predsedovi dozornej rady Jozefovi Korčekovi a členke Éve Hortai dňom 13. júna 2023, a týmto dňom sa im končí výkon uvedených funkcii v dozornej rade, navrhuje sa opätovne zvoliť do funkcie predsedu dozornej rady Jozef Korček a zvoliť do funkcie člena dozornej rady Martina Huorku," uvádza sa v dokumente.

Agrodotácie a štátne pomoci by mali mať nový právny základ

Agrodotácie a štátne pomoci by mali mať nový právny základ. Vyplýva to z návrhu zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v piatok schválil vládny kabinet.

Vláda zasadá v netradičnom
Zobraziť galériu (11)
Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

"Cieľom návrhu zákona je, pokiaľ ide o poskytovanie dotácií v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva, vytvoriť nový právny základ pre poskytovanie dotácie. Pokiaľ ide o poskytovanie pomoci, cieľom návrhu zákona je nadviazať na existujúci všeobecný vnútroštátny právny základ poskytovania pomoci a ten doplniť o ustanovenia špecifické pre poskytovanie pomoci ministerstvom pôdohospodárstva," spresnil agrorezort.

VIDEO Ministerstvo zdravotníctva podporí dotáciami vznik nových ambulancií

Ministerstvo zdravotníctva podporí dotáciami vznik nových ambulancií (Zdroj: TASR/Henrich Mišovič)

Potreba vypracovať návrh zákona vyplýva z odporúčaní kontrolných orgánov a z poznatkov získaných z aplikačnej praxe pri poskytovaní štátnej pomoci a minimálnej pomoci a dotácií, ktoré sa neposkytujú v rámci pomoci, v pôsobnosti MPRV. MPRV dodalo, že návrh zákona okrem iného v oblasti poskytovania pomoci umožní prostredníctvom schém pomoci pokryť široký rozsah účelov pomoci a podmienok jej poskytovania ustanovený v právne záväzných aktoch EÚ.

Vláda schválila nový zákon o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

Úprava požiadaviek na bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov, stanovenie povinností firiem pri výrobe, dovoze, distribúcii a predaji výrobkov. Aj tieto oblasti upravuje návrh zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov, ktorý v piatok schválila vláda. Nová legislatíva rieši aj určenie právomocí orgánov dohľadu v oblasti kontroly výrobkov na trhu, ako aj výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou, vyplýva zo schváleného materiálu.

"Výsledným stavom má byť uzákonenie požiadaviek na bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov na úrovni požiadaviek podľa práva EÚ bez vytvárania neodôvodnených prekážok pre voľný pohyb výrobkov na trhu EÚ," uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe.

Vláda zasadá v netradičnom
Zobraziť galériu (11)
Karel Hirman, minister hospodárstva SR  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Súčasne ruší štyri vykonávacie právne predpisy

Návrhom zákona sa súčasne rušia štyri vykonávacie právne predpisy, ktoré upravujú osobitné požiadavky na usňové a odevné výrobky z textilu a usne určené na priamy styk s pokožkou, zábavné zapaľovače, magnetické hračky a výrobky obsahujúce dimetylfumarát. Dôvodom ich zrušenia je zánik účinnosti predpisov EÚ, na základe ktorých boli vydané.

Účinnosť návrhu zákona sa zosúlaďuje s návrhom na nadobudnutie účinnosti nového zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá je plánovaná na 1. augusta tohto roku. Z tohto zákona má byť zároveň vyňatá problematika bezpečnosti spotrebiteľských výrobkov, ktorá bude po novom súčasťou zákona o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

Nový zákon má reformovať poskytovanie ochrany a pomoci svedkovi

Má sa tiež zefektívniť a skvalitniť legislatíva ochrany svedka. Zabezpečiť to má nový zákon o ochrane svedka z dielne Ministerstva vnútra SR. Návrh má reformovať poskytovanie ochrany a pomoci ohrozenému a chránenému svedkovi, zvýšiť bezpečnosť svedkov svedčiacich o najzávažnejších trestných činoch a zjednodušiť administratívny i schvaľovací proces realizácie programu ochrany.

"Ochrana svedka podľa návrhu zákona predstavuje najvyšší stupeň ochrany, ktorý sa uplatňuje vo výnimočných prípadoch, ak svedkom hrozí ujma na zdraví alebo iné vážne nebezpečenstvo a bezpečnosť ohrozeného alebo chráneného svedka alebo jeho blízkych osôb nebude možné zabezpečiť inými adekvátnymi a efektívnymi prostriedkami a opatreniami," približuje predkladacia správa.

Ochrana a pomoc by sa podľa návrhu mala poskytovať ohrozenému svedkovi, ktorý sa po splnení kritérií stáva chráneným svedkom, voči ktorému sa vykonáva program ochrany. Rozšíriť sa má okruh trestných činov, pri ktorých je možné vykonávať program ochrany. "Navrhuje sa rozšíriť okruh subjektov, ktoré môžu v konaní pred súdom predložiť návrh na začatie programu ochrany, pričom o návrhoch má naďalej rozhodovať komisia, ktorá rozhoduje aj o návrhu na ukončenie programu ochrany," píše MV v predloženom materiáli.

Navrhovaná legislatíva tiež hovorí, že ak vec neznesie odklad, pretože je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie ohrozeného svedka, môže predkladateľ návrhu na začatie programu ochrany požiadať o predbežné vykonávanie programu ochrany, čím sa nahrádza inštitút neodkladných opatrení. Na vykonávanie programu ochrany by sa mal vyžadovať písomný súhlas ohrozeného svedka.

Potrebu nového zákona zdôvodňuje ministerstvo novými závažnými formami trestnej činnosti, ktoré sa objavili od prijatia súčasného zákona v roku 1998. Ide napríklad o cezhraničný organizovaný zločin, medzinárodný terorizmus, nárast radikalizmu a extrémizmu. "Priniesli aj potrebu rýchlo a pružne reagovať pri ochrane svedkov v záujme zachovania ich ochoty poskytovať dôkazy," vysvetlil rezort. Opatrenia programu na ochranu svedka považuje za účinný prostriedok boja s najzávažnejšou kriminalitou. Prispievať majú aj k skvalitneniu trestného konania najmä v najzávažnejších kauzách vzhľadom na ochotu svedčiť aj z dôvodu, že mu bude garantovaná stopercentná bezpečnosť.

Návrhom sa tiež novelizuje zákon o Policajnom zbore. Rozšíriť sa majú jeho právomoci pri poskytovaní ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi. Nová legislatíva by v prípade definitívneho schválenia mohla byť účinná od augusta.

Fungovanie obecných polícií má upraviť nový zákon

Fungovanie obecných polícií má upraviť nový zákon. Návrh Ministerstva vnútra SR schválila vláda na piatkovom rokovaní. "Mnohé inštitúty zákona o obecnej polícii sú upravené nedostatočne či nejednoznačne a celkovo je možné tento zákon považovať už za zastaraný, respektíve nemoderný, neposkytujúci príslušníkom obecných (mestských) polícií adekvátne nástroje na plnenie ich úloh," zdôvodnil rezort.

Nová úprava rozširuje situácie, keď môže policajt požadovať preukázanie totožnosti. Na predloženie dokladu totožnosti by mohol vyzvať napríklad osobu podozrivú zo spáchania priestupku či trestného činu, oznamovateľa podozrenia zo spáchania priestupku, ako aj osobu, ktorá zodpovedá opisu človeka, po ktorom je vyhlásené pátranie.

K všeobecným oprávneniam obecných policajtov má pribudnúť možnosť požiadať vodiča vozidla o predloženie dokladov. Súvisí to s rozšírením okruhu protiprávnych konaní v oblasti cestnej premávky, ktoré je obecná polícia oprávnená objasňovať.

Vymedzenie povinností pri zákonoch

Nový zákon tiež podrobnejšie vymedzuje povinnosti pri zákrokoch. Rozšíriť sa má povinnosť vykonania zákroku aj na dobu mimo pracovného času, a to v presne vymedzených prípadoch. "V praxi sa stáva, že príslušník obecnej polície, ktorý je mimo služby, sa ocitne ako prvý na mieste pri bezprostrednom ohrození alebo porušovaní chránených objektov (života, zdravia, práv a slobôd, majetku). V takom prípade mohol príslušník obecnej polície zakročiť len ako radový občan," vysvetlil rezort.

Obecní policajti budú môcť naďalej používať technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla napríklad pri parkovaní na zákaze. "Ak nikto nepožiada o odstránenie technického prostriedku na zabránenie odjazdu vozidla do 30 dní od jeho použitia, je správca cesty oprávnený po dohode s obecnou políciou vozidlo na náklady jeho prevádzkovateľa alebo vlastníka odstrániť," navrhuje nový zákon. Náklady na odstránenie vozidla nemusí prevádzkovateľ zaplatiť, ak preukáže závažné dôvody, ktoré mu znemožnili, aby včas požiadal o odstránenie prostriedku na zabránenie odjazdu.

Z ustanovení o donucovacích prostriedkoch sa v novom znení majú vypustiť detailne ustanovené situácie, keď ich možno použiť. Ponecháva sa len základný rámec. "Takto nastavané oprávnenia na použitie donucovacích prostriedkov sú bežné aj v iných štátoch a pri koncipovaní novej úpravy donucovacích prostriedkov sa vychádzalo najmä zo zákonov v Českej republike, Rakúsku a Nemecku," zdôraznilo MV. Podmienky na použitie zbrane sa ponechávajú taxatívne vymedzené. Použitie pút sa umožňuje aj v prípade zadržanej alebo predvádzanej osoby.

Novela o pristupkoch a o cestnej premávke

Súčasťou návrhu zákona je aj novela zákona o priestupkoch a novela zákona o cestnej premávke. "Najpodstatnejšími zmenami je zavedenie možnosti pre príslušníkov obecnej (mestskej) polície objasňovať aj delikty súvisiace s požívaním alkoholu alebo inej návykovej látky u vodičov vozidiel a možnosť obce prejednávať prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti," uviedlo ministerstvo.

Novela o elektronických komunikáciách má zohľadniť poznatky z praxe

Upresnenie úkonov voči Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb či spresnenie procesných úkonov tohto úradu pri výkone dohľadu. Aj tieto zmeny prináša návrh novely zákona o elektronických komunikáciách, ktorý v piatok schválila vláda.

"Predkladaný návrh obsahuje spresnenia niektorých výkladovo sporných častí zákona, ako aj úpravy legislatívno–technickej povahy," priblížilo Ministerstvo dopravy (MD) SR v dôvodovej správe. Zmeny vyplynuli z aplikačnej praxe zákona, ktorým sa do slovenského právneho poriadku od februára minulého roka preniesol Európsky kódex elektronických komunikácií.

Vláda zasadá v netradičnom
Zobraziť galériu (11)
Andrej Doležal, minister dopravy  (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Návrh mení aj definíciu spotrebiteľa s nízkymi príjmami na účely dostupnosti univerzálnej služby. "Účelové naviazanie spotrebiteľa s nízkym príjmom na spotrebiteľa majúceho nárok na pomoc v hmotnej núdzi zabezpečí jeho transparentné priradenie práve k typu spotrebiteľa, ktorý má byť v zmysle kódexu objektom zabezpečenia garancie cenovej dostupnosti univerzálnej služby," vysvetlil predkladateľ.

Skúšky odbornej spôsobilosti

Právna norma tiež reaguje na zavedenie nových skúšok osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení. Potrebné je zaviesť nové druhy poplatkov za takéto administratívne úkony, a to prostredníctvom novelizácie zákona o správnych poplatkoch. Predkladateľ navrhuje účinnosť novely od 1. augusta tohto roka, keďže neobsahuje ustanovenia, ktoré by si vyžadovali osobitnú lehotu potrebnú na ich implementáciu dotknutými subjektmi.

Predsedu regulačného úradu by mal odvolávať predseda NR SR na návrh vlády

Ak predseda regulačného úradu prestane spĺňať podmienky na výkon funkcie, odvolávať by ho mal predseda Národnej rady (NR) SR na návrh vlády. Vyplýva to z návrhu novely zákona o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade, ktorý v piatok schválila vláda.

Návrh z dielne Ministerstva dopravy (MD) SR predlžuje lehotu na navrhnutie kandidáta na predsedu regulačného úradu parlamentu z doterajších troch na šesť mesiacov. Zrušiť sa má tiež funkcia podpredsedu Dopravného úradu. Doterajšia prax podľa predkladateľa ukázala, že táto funkcia je nadbytočná.

Vláda zasadá v netradičnom
Zobraziť galériu (11)
 (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Zo zákona sa majú tiež vypustiť ustanovenia duplicitné s ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, týkajúce sa výkonu funkcie predsedov Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravného úradu, ako aj podpredsedu regulačného úradu. Vynechať sa majú aj ustanovenia duplicitné so zákonom o štátnej službe, pokiaľ ide o zákaz podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť. Účinnosť novely navrhuje predkladateľ od 1. augusta tohto roka.

Slovensko by mohlo podporiť misiu pre Ukrajinu výcvikom i vyslaním do 6 vojakov

Slovenská republika by mohla vyslať do veliteľských štruktúr vojenskej asistenčnej misie pre Ukrajinu (EUMAM UA) do šiestich príslušníkov Ozbrojených síl SR. Pôsobiť by mali na území členských štátov Európskej únie. Vyplýva to z návrhu Ministerstva obrany (MO) SR, s ktorým v piatok vládny kabinet súhlasil.

Slovenskí vojaci a príslušníci Vojenskej polície by zároveň mohli na území SR poskytovať výcvik príslušníkom Ozbrojených síl Ukrajiny. "Účasť Slovenskej republiky v rámci EUMAM UA umožní rozšíriť a zosúladiť existujúce výcvikové iniciatívy členských štátov EÚ. Ozbrojené sily SR tak budú poskytovať výcvik ukrajinským ozbrojeným silám na území Slovenskej republiky v rámci misie EUMAM UA i za možnej účasti zahraničných partnerov. Súčasne sa príslušníci Ozbrojených síl SR zapoja do príslušných veliteľských štruktúr na území členských štátov Európskej únie na podporu EUMAM UA," načrtol rezort obrany v predloženom materiáli. Cvičenia na Slovensku by sa mohli konať za prítomnosti vojakov z členských krajín EÚ, Ukrajiny, USA a Veľkej Británie.

Vláda zasadá v netradičnom
Zobraziť galériu (11)
 (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Zapojenie Slovenskej republiky do výcviku príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl je podľa ministerstva nielen jasnou podporou legitímne sa brániacej Ukrajiny, prejavom súdržnosti na úrovni EÚ, ale i investíciou do obnovy bezpečného prostredia na našej východnej hranici v budúcnosti.

Cieľom EUMAM UA je naplniť urgentné požiadavky ukrajinských ozbrojených síl v oblasti výcviku a posilniť tak ich kapacity v boji za obnovenie teritoriálnej integrity Ukrajiny v medzinárodne uznaných hraniciach. Trvanie misie sa zatiaľ plánuje do konca roku 2024. Aktuálne má za cieľ poskytnúť výcvik pre 30.000 ukrajinských vojakov.

Lunter skončí ako stály člen Rady vlády SR pre prevenciu kriminality

Vláda na svojom piatkovom rokovaní odvolala Jána Luntera z funkcie stáleho člena Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Vo funkcii skončí 19. apríla. Vo funkcii ho od 20. apríla nahradí predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter. Rada vlády SR pre prevenciu kriminality funguje ako poradný orgán SR v danej oblasti.

Povodne za druhý polrok 2022 spôsobili škody za vyše 1,24 milióna eur

Povodne spôsobili za druhý polrok minulého roka škody za viac ako 1,24 milióna eur. Zasiahnuté boli štyri kraje, a to Prešovský, Košický, Žilinský a Banskobystrický kraj. Vyplýva to zo správy o priebehu a následkoch povodní na území SR, ktorú v piatok schválila vláda.

Škody na majetku obcí spôsobili povodne za 45.000 eur a na majetku štátu 1,2 milióna eur. Najviac boli podľa Ministerstva životného prostredia SR postihnuté okresy Sabinov, Žilina a Tvrdošín a medzi najviac zasiahnuté obce patrili Drienica, Divinka a Trstená. Na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác vynaložili 441.237 eur a na vykonávanie povodňových záchranných prác 203.075 eur, priblížil rezort.

Viac o téme: VládaSchválenieZákonyRokovanie
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Celý program

Ďalšie zo Zoznamu