Utorok, 6. december 2022. Meniny má Mikuláš, Nikolas, zajtra Ambróz.

Prezidentka odobrila posunutie súdnej mapy na jún 2023 aj špeciálnu formu hlasovania pri referende

Zuzana ČaputováGaléria fotiek (1)
Zuzana Čaputová
Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Prezidentka SR Zuzana Čaputová odobrila posunutie súdnej mapy o päť mesiacov, a to na jún 2023. Vo štvrtok podpísala novelu zákona v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov. Informoval o tom riaditeľ odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR Jozef Matej.


"V záujme riadneho zabezpečenia personálnych a organizačno-technických príprav sa javí ako nevyhnutné vytvorenie dodatočného časového priestoru na implementáciu reformy súdnej mapy v trvaní piatich mesiacov," uviedlo ministerstvo spravodlivosti v návrhu.

Novelou sa podľa rezortu vykonávajú aj korekcie schválenej právnej úpravy. Zameriavajú sa na vytvorenie lepších predpokladov na funkčnosť súdov dotknutých reformou súdnej mapy z hľadiska ich personálneho obsadenia, a to najmä vo vzťahu k správnym súdom. Ministerstvo tvrdí, že nová legislatíva bola podrobne prekonzultovaná aj v súvislosti so záväzkami Slovenska vo vzťahu k plánu obnovy. Dodalo, že vďaka dodatočnému časovému priestoru na implementáciu reformy budú môcť byť záväzky riadne a včas splnené.

VIDEO Súdna mapa: Minister spravodlivosti SR Viliam Karas: Účinnosť reformy súdnej mapy odkladáme k 1. 6. 2023

Cieľom reformy súdnej mapy je okrem iného zvýšenie efektivity výkonu súdnej moci a zabezpečenie špecializácie sudcov na hlavné agendy. Reforma počíta so vznikom mestských súdov v Bratislave a Košiciach či s novými správnymi súdmi. Tiež s úpravou niektorých obvodov okresných súdov a agend, ktorými sa majú zaoberať krajské súdy.

V zákone bude aj ustanovenie, podľa ktorého u sudcu preloženého na správny súd vykoná Súdna rada SR dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti, a to do troch mesiacov od preloženia. Dosiahnuť sa tak má funkčnosť správnych súdov i to, aby na nich pôsobili sudcovia spĺňajúci predpoklady sudcovskej spôsobilosti.

Sudcovia, u ktorých obsah rozhodovacej agendy tvorí agenda správneho súdnictva a ktorí požiadajú o preloženie na správny súd do 28. februára 2023, budú preložení na správny súd bez predchádzajúceho preverenia spĺňania predpokladov sudcovskej spôsobilosti. U týchto sudcov teda Súdna rada preverí predpoklady až po ich preložení. V súdnej mape sa tiež začlení pracovisko Okresného súdu Považská Bystrica do obvodu Krajského súdu v Trenčíne a nie do obvodu žilinského krajského súdu.

Prezidentka podpísala dve novely týkajúce sa príspevkov pre opatrovateľov

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala dve novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP). Hlava štátu ocenila, že legislatívne úpravy vychádzajú z podnetov a potrieb ľudí v praxi, po ktorých roky volajú tak, aby mohli viesť dôstojný život. Stanovisko poskytol riaditeľ odboru komunikácie Kancelárie prezidenta SR Jozef Matej. Osobe, ktorá poberá dôchodok a zároveň opatruje fyzickú osobu, sa už nebude krátiť peňažný príspevok. Zároveň sa bude môcť príspevok v určitých prípadoch zvýšiť.

Krátenie peňažného príspevku na opatrovanie sa odstráni v prípade, že osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, prípadne súbežne s týmito dávkami poberá aj iné dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo iné dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Príspevok na opatrovanie sa zvýši o 100 eur mesačne, ak je osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí. Týkať sa to bude všetkých opatrovateľov, teda poberateľov dôchodku, ako aj pracujúcich či nepracujúcich. Zároveň sa nebude zohľadňovať príjem zo zamestnania pri vzniku nároku na zvýšenie tohto príspevku.

K 1. júlu 2023 by mala vláda upraviť aj výšku peňažného príspevku na opatrovanie, aby výška príspevku pre poberateľa dôchodku, ktorý je súčasne poberateľom príspevku na opatrovanie, zodpovedala sume minimálne 75 percent z výšky peňažného príspevku na opatrovanie, ktorá bude nariadením ustanovená pre osoby v produktívnom veku.

Zjednotia sa podmienky poskytovania príspevku na opatrovanie pre osoby poberajúce dôchodkovú dávku a pre osoby v produktívnom veku. U osôb, ktoré opatrujú a poberajú dôchodok už na výšku príspevku nebude mať vplyv to, či je opatrovanej osobe s ŤZP poskytovaná ambulantná forma sociálnej služby a ani v akom rozsahu. Legislatíva týkajúca sa krátenia príspevku má byť účinná od 1. júla 2024.

Vytvorenie lepších podmienok pre lepšie začlenenie osôb so zdravotným postihnutím

Druhá novela sa týka vytvorenia podmienok pre lepšie začlenenie osôb so zdravotným postihnutím odkázaných na osobnú asistenciu do nezávislého života. Odstrániť sa má bariéra pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorá im bráni žiť nezávislý život, a to nemožnosť posúdenia ich nároku na peňažný príspevok na osobnú asistenciu v čase, keď sú prijímateľmi sociálnych služieb v celoročnej pobytovej forme.

Zavedie sa tiež možnosť posúdenia žiadosti o poskytnutie peňažného príspevku na osobnú asistenciu a rozsahu osobnej asistencie v čase, keď je žiadateľovi – osobe so zdravotným postihnutím - poskytovaná celoročná pobytová sociálna služba. Bude to možné vopred v prípade, keď bude chcieť ukončiť pobytovú sociálnu službu. Vtedy bude možné príspevok na osobnú asistenciu začať poskytovať až po preukázaní ukončenia poskytovania celoročnej pobytovej sociálnej služby.

Súčasťou žiadosti o tento príspevok má byť čestné vyhlásenie, deklarujúce zámer ukončiť v priebehu polroka poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby. Osoba s ŤZP bude musieť úradu práce predložiť doklad o tom, kedy sa ukončila sociálna služba. Táto zmena má byť účinná od 1. januára 2023.

Špeciálna forma hlasovania voličov v izolácii pri referende

Možnosť špeciálneho spôsobu hlasovania v súvislosti s ochorením COVID-19 bude platiť aj v referende, týkajúcom sa predčasných volieb. Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok podpísala zákon, ktorý to umožňuje.

Legislatíva umožňuje v prípade pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19 špeciálnym spôsobom hlasovania voliť aj tým, na ktorých sa budú v čase referenda vzťahovať karanténne opatrenia. "Postup podľa tohto zákona sa uplatní, ak sa k 30. novembru 2022 vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR nariadi izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 alebo karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19," vysvetlilo Ministerstvo vnútra SR.

VIDEO Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie bude 21. januára 2023

Zákon upravuje spôsob uplatnenia i priebeh špeciálneho spôsobu hlasovania, kreovanie špeciálnych volebných komisií a vytváranie príslušných voličských zoznamov, taktiež materiálne a personálne zabezpečenie. Oprávnený volič, ktorý požiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende, hlasuje do prenosnej volebnej schránky, s ňou i s hlasovacími lístkami a obálkou za ním prídu dvaja členovia špeciálnej volebnej komisie. "Špeciálny spôsob hlasovania v referende sa nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť na lôžku," upozornil rezort.

Na zabezpečenie takéhoto hlasovania a na zisťovanie jeho výsledkov sa zriadi 79 špeciálnych volebných okrskov, ich územným obvodom je okres. Špeciálna volebná komisia vytvorená pre každý okrsok bude mať sedem členov. "Členovi tejto komisie a zapisovateľovi patrí za vykonávanie činnosti v deň konania referenda odmena vo výške 200 eur. Vodičovi, ktorý bude zabezpečovať prepravu členov špeciálnej volebnej komisie, bude patriť odmena 170 eur," ozrejmil rezort.

Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie sa uskutoční v sobotu 21. januára 2023. Inicioval ho Smer-SD s ďalšími opozičnými stranami. Žiadali dve otázky, tú o bezodkladnej demisii vlády dala prezidentka posúdiť Ústavnému súdu SR. Ten vyhlásil, že nie je v súlade s ústavou. Otázka preto v referende nebude.

Viac o téme:


 
 

Súvisiace články

Najčítanejšie články