Pondelok, 10. máj 2021. Meniny má Viktória, zajtra Blažena.

Potvrdené: Škola v Š. Michaľanoch segregovala žiakov

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: SITA
30.10.2012 14:47

PREŠOV - Krajský súd v Prešove dnes s definitívnou platnosťou potvrdil verdikt prvostupňového súdu vo veci segregácie žiakov z rómskeho etnika v Základnej škole s materskou školou v Šarišských Michaľanoch.


Umiestňovaním rómskych detí do samostatných tried škola porušila zásadu rovnakého zaobchádzania a dopustila sa tak diskriminácie rómskych detí z dôvodu ich etnickej príslušnosti. Druhostupňový súd však nepotvrdil výrok v tej časti, ktorým bola žalovaná strana povinná zverejniť rozsudok prvostupňového súdu v Učiteľských novinách. Rozsudok je právoplatný a nie je možné sa proti nemu odvolať. Žalobcom v tomto súdnom spore bola mimovládna organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva, žalovanou stranou Základná škola s materskou školou v Šarišských Michaľanoch, ktorej zriaďovateľom je obec. Súd náhradu trov účastníkom nepriznal.

Hovorca Krajského súdu v Prešove Michal Drimák uviedol, že v konaní bolo preukázané, že v škole dochádzalo k segregácii žiakov, pričom boli vytvárané nielen čisto rómske triedy, ale tie boli umiestňované na samostatných poschodiach, "čím sa mohol síce sledovať legitímny cieľ, avšak nepredstavuje to proporcionálne riešenie problému". Škola je povinná vykonať nápravu od budúceho školského roka. Pre súd nie je určujúce, či s presunom žiakov do zmiešaných tried ich rodičia budú súhlasiť, alebo nie, lebo často ide o ľudí bez vzdelania, ktorí nevedia doceniť tieto práva detí.

„Súd je presvedčený, že každé dieťa má rovnaké práva na prístup k vzdelaniu, čo v tomto prípade žalovaný nezabezpečil,“ povedal predseda senátu. Žalobca dokázal nerovnaké zaobchádzanie v prístupe k rómskym deťom. Uznal tiež, že nie je možné uprieť škole snahu riešiť problém rôznymi osobitnými prístupmi k deťom. Ale otázka rovnosti nebola v týchto postupoch garantovaná a súd konštatoval, že tu dochádzalo k segregácii.

Právna zástupkyňa Poradne pre občianske a ľudské práva Vanda Durbáková uviedla, že ide o významné rozhodnutie súdu, ktoré môže naštartovať zmeny v našej spoločnosti smerom k rovnému vzdelávaniu každého dieťaťa. Uznáva, že školu čaká veľa práce a verí, že to ustojí.

„Verím, že toto rozhodnutie súdu bude akýmsi signálom pre iné školy, že si uvedomia, že segregácia vo vzdelávaní nie je v poriadku a že musia zmeniť spôsob, ako dnes rómske deti vzdelávajú,“ povedal k verdiktu súdu Štefan Ivančo z Poradne pre občianske a ľudské práva. Ďalej uviedol, že ich cieľom nie je podávať žaloby, keďže takýchto škôl na Slovensku je veľa, ale bol to len prostriedok, aby sme sa v spoločnosti posunuli k rovnému prístupu vo vzdelávaní pre každé dieťa.

Riaditeľ školy Jaroslav Valaštiak bol po vyhlásení rozsudku sklamaný. Uviedol, že budú hľadať možnosti, ako veci vyriešiť, ale aké to bude mať následky, v tejto chvíli nevie povedať. Môže sa stať, že zo školy, kde je dnes jedna tretina nerómskych a dve tretiny rómskych detí, sa postupne stane čisto rómska škola, do ktorej budú chodiť iba deti z osady zo susednej obce Ostrovany, lebo ostatné deti do Šarišských Michalian odídu do škôl v okolí. Na otázku, či bude žiadať štát, aby vyčlenil financie na školu v Ostrovanoch, povedal, že to je otázka na starostu Ostrovian a o probléme sa všeobecne vie.

Starosta Šarišských Michalian Vincent Leššo neskrýval svoje rozhorčenie z rozhodnutia súdu. Zdôraznil, že ich škola nemá rómske triedy, ale triedy pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. To, že senát operoval so slovom „rómsky“, podľa neho segregoval. „Slovensko by si malo položiť otázku na základe verdiktu súdu, aká bude vzdelanostná úroveň našich budúcich žiakov za takýchto podmienok,“ povedal starosta. Na súde pri dokazovaní mu chýbalo odborné stanovisko krajského školského úradu, štátnej školskej inšpekcie, ministerstva školstva, o ktoré nikto nepožiadal. „Ja som tu okrem pána riaditeľa žiadneho pedagóga nevidel a vyjadrujeme sa tu k veciam čisto pedagogickým,“ povedal Leššo.

Okresný súd v Prešove vyniesol rozsudok v tejto veci 5. decembra 2011. Škola, ktorú navštevuje 425 žiakov, sa proti tomuto verdiktu odvolala. Ide o vôbec prvé súdne rozhodnutie, týkajúce sa segregácie rómskych detí vo vzdelávaní na Slovensku.


Nástroje k článkuZDROJ: SITA
FOTO: SITA

Nahlásiť chybu

Najčítanejšie články