Volebný rozpočet je tu! Životné prostredie a diplomacia zaplačú: Zdravotníctvo očakáva rekord | Topky.sk

°C

Utorok, 19. november 2019. Meniny má Alžbeta, zajtra Félix.

Volebný rozpočet je tu! Životné prostredie a diplomacia zaplačú: Zdravotníctvo očakáva rekord

Vláda prerokuje najnovší návrh rozpočtu
Vláda prerokuje najnovší návrh rozpočtu
Zdroj: TASR - Dano Veselský, gettyimages.com
15.10.2019 05:55

BRATISLAVA - Slovensko má v budúcom roku hospodáriť s deficitom verejných financií na úrovni 0,49 % hrubého domáceho produktu (HDP). Predpokladá to návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022, o ktorom v pondelok rokujú sociálni partneri a následne aj vládny kabinet. Plán na vyrovnané hospodárenie Slovenska sa tak opäť odkladá po tom, čo sa za rok 2019 očakáva deficit verejných financií na úrovni takmer 0,7 % HDP.


Slovensko malo pritom podľa pôvodných plánov hospodáriť bez deficitov už od tohto roka. Ministerstvo financií pritom v návrhu tvrdí, že na dosiahnutie rozpočtovaného deficitu 0,49 % výkonu ekonomiky muselo siahnuť po viacerých úsporných opatreniach v objeme až vyše 475 mil. eur. Má ísť o opatrenia na strane výdavkov.

Najviac sa má ušetriť v oblasti prevádzky, a to vyše 238 mil. eur, objem výdavkov na projekty financované zo štátneho rozpočtu sa zase znížil o 208,1 mil. eur. O vyše 29 mil. eur by mali v záujme dosiahnuť polpercentný pokles deficitu aj osobné výdavky kapitol štátneho rozpočtu. Aj tieto opatrenia by podľa rezortu financií mali zabezpečiť splnenie európskych rozpočtových pravidiel.

Na takmer polpercentný deficit sú 475-miliónové škrty pritom okrem zhoršovania hospodárskeho výhľadu Slovenska aj dôsledkom prijatých vládnych opatrení. Celkový vplyv legislatívnych zmien totiž prevyšuje 350 mil. eur, vrátane takmer 140-miliónového dopadu zvýšenia nezdaniteľnej časti základu dane či zhruba 80 mil. eur, o ktoré sa znížia príjmy vplyvom zníženej sadzby DPH na ďalšie potraviny. Na výdavkovej strane zase rozpočet pokrýva zvyšovanie platov zamestnancov verejnej správy v objeme takmer 490 mil. eur, o stovky miliónov rastú napríklad aj výdavky na verejné zdravotníctvo.

Vnútro bude hospodáriť s vyššou sumou

Ministerstvo vnútra (MV) SR má v roku 2020 hospodáriť so sumou 2,9 miliardy eur, čo je o 454,6 milióna eur viac ako v roku 2019. Ide o nárast o 18,5 percenta. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.

Volebný rozpočet je tu!
Zdroj: topky

"Rozdiel v celkových výdavkoch je spôsobený najmä premietnutím dopočtu desaťpercentnej valorizácie platov zamestnancov z roku 2019 a desaťpercentnej valorizácie na rok 2020 a súčasne vyšším rozpočtovaním EÚ prostriedkov a prostriedkov na spolufinancovanie v 3. programovom období," píše sa v návrhu.

Volebný rozpočet je tu!
Zdroj: TASR - Martin Baumann

Osobné výdavky majú byť pokryté sumou 1,28 miliardy eur, čo je o 215 miliónov eur viac ako v roku 2019. Nárast predstavuje asi 20,1 percenta. Dôvodom je valorizácia platov pre policajtov, hasičov, záchranárov horskej služby a štátnych zamestnancov, ale aj pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zabezpečenie zákona o pedagogických zamestnancoch a zabezpečenie odmeňovania učiteľov.

Obrana dostane menej

Ministerstvo obrany (MO) SR má v roku 2020 hospodáriť so sumou 1,61 miliardy eur. Ide o medziročný pokles o 54,5 milióna eur, teda asi o 3,28 percenta. Celkové obranné výdavky majú predstavovať 1,65 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.

Peter Gajdoš
Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Rozpočet ministerstva ráta s poklesom kapitálových výdavkov o 315 miliónov eur. Predstavujú sumu 508 miliónov eur. Menej peňazí bude určených aj na bežné transfery. Vyčlenili na ne sumu 159 miliónov eur, čo je o 1,04 milióna eur menej ako rok predtým. V roku 2020 sa predpokladá zvýšenie osobných výdavkov na 488 miliónov eur, čo je nárast o 22,7 percenta. Dôvodom je valorizácia platov. Na tovary a služby je v rozpočte vyčlenených 453 miliónov eur, čo predstavuje nárast o 172 miliónov. Súvisí to s modernizáciou ozbrojených síl a výdavkami na údržbu špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení.

Volebný rozpočet je tu!
Zdroj: topky

Nižšou sumou bude v roku 2020 podporený rozvoj obrany. "Pokles výdavkov v rámci rozvoja obrany v roku 2020 oproti schválenému rozpočtu roku 2019 predstavuje sumu 311 miliónov eur, čo je zníženie o 35,7 percenta, najmä z dôvodu poklesu kapitálových výdavkov na rozvoj výzbroje, techniky a materiálu," uvádza sa v návrhu.

Rezort zdravotníctva zažíva rekord

Verejné výdavky na zdravotníctvo by mali v roku 2020 dosiahnuť 5,6 mld. eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022, ktorý zverejnilo ministerstvo financií. Celkové príjmy bežného roka v sektore sa na rok 2020 predpokladajú vo výške 5,42 mld. eur s medziročným rastom 319,1 mil. eur, teda o 6,26 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2019. Ide najmä o príjmy od ekonomicky aktívnych osôb a z poistného plateného štátom. V roku 2020 budú realizované úsporné opatrenia vo výške 148 mil. eur z verejného zdravotného poistenia.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská
Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

"Dôraz na výsledky a stabilitu financovania v zdravotníctve podporí zavedenie programového rozpočtovania vo verejnom zdravotnom poistení (VZP) a zmena v spôsobe rozpočtovania výdavkov na zdravotníctvo," uviedlo v návrhu rozpočtu ministerstvo financií. V roku 2020 sa zavedie vecné členenie výdavkov VZP, čo je štandardom v krajinách OECD.

Volebný rozpočet je tu!
Zdroj: topky

Nižšiu hodnotu za peniaze v slovenskom zdravotníctve spôsobuje neefektívna alokácia zdrojov. "Slovensko má v porovnaní s inými krajinami vysoké výdavky na vyšetrenia u špecialistov spôsobené nadmerným počtom návštev, a tiež na lieky a na diagnostiku. Sú hlavnými kategóriami výdavkov s priestorom na zefektívnenie," píše sa v návrhu rozpočtu. 

Hospodárstvo príde o časť peňazí

Ministerstvo hospodárstva SR by malo na budúci rok hospodáriť so sumou 309 mil. eur. Oproti rozpočtu schválenému na rok 2019 je to menej o 120 mil. eur. Dôvodom je zníženie výdavkov Európskej únie a spolufinancovania, teda Operačného programu Výskum a inovácie, ktoré sú na rok 2020 rozpočtované iba v sume 83 mil. eur. Rozpočtové zdroje kapitoly sú totiž navrhované vo výške 226 mil. eur, čo v zásade zachováva úroveň schváleného rozpočtu na tento rok. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022, o ktorom bude v pondelok rokovať vláda.

Peter Žiga
Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Bežné transfery v sume 125 mil. eur sú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 vyššie o asi 1 mil. eur, a to najmä z dôvodu zvýšených výdavkov na podporu útlmu rudného baníctva. V rámci bežných transferov sú výdavky smerované najmä na podporu zníženia koncových cien elektriny pre podniky, transfer pre Národný jadrový fond z odvodov od prevádzkovateľov prenosovej a distribučných sústav, výdavky na administráciu projektov Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ako aj podporu útlmu uhoľného baníctva.

Volebný rozpočet je tu!
Zdroj: topky

Kapitálové výdavky na úrovni 64,5 mil. eur klesajú oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 o takmer 8 %. "Výdavky sú ovplyvnené aktuálnym vývojom čerpania a požiadavkami na výdavky na investičné projekty vrátane rozpočtovania výdavkov na podporu investície Jaguar Land Rover," uvádza sa v materiáli.

Nárast na ministerstve práce

Na pomoc ľudom v hmotnej núdzi, podporu rodiny či podporu ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím by malo v budúcom roku smerovať o 280 miliónov eur viac ako v tomto roku. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022, ktorý zverejnilo ministerstvo financií. Za nárastom stoja najmä vyššie výdavky na podporu rodiny, ktoré by mali oproti tomuto roku stúpnuť o 174 miliónov eur. 

Ján Richter
Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Postará sa o to razantné zvýšenie rodičovského príspevku od začiatku budúceho roka. Pre rodičov, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali, pôjde o nárast zo súčasných 220,70 eura na 370 eur. Pre rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a nedostávali preto materskú dávku zo Sociálnej poisťovne, sa rodičovský príspevok zvýši o 50 eur na 270 eur.

Volebný rozpočet je tu!
Zdroj: topky

Celkové výdavky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR by mali v budúcom roku dosiahnuť 2,85 miliardy eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok ide o medziročný nárast o 547 miliónov eur, oproti reálnym očakávaným výdavkom ministerstva na tento rok majú výdavky stúpnuť o 210,5 milióna eur. Tento rozdiel je spôsobený najmä tým, že vyše 254 miliónov eur sa počas tohto roka z eurofondových zdrojov do rozpočtu ministerstva práce presunulo z minulých rokov.

Agrorezort s menším obnosom

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR by malo v roku 2020 hospodáriť so sumou takmer 943 miliónov eur. Z toho výdavky EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu predstavujú sumu 793 mil. eur a rozpočtové prostriedky kapitoly sa navrhujú v objeme 149 mil. eur. Vyplýva to zo zverejneného návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok.

Volebný rozpočet je tu!
Zdroj: TASR - Martin Baumann

Hlavnými cieľmi pôdohospodárskej politiky Slovenska by podľa návrhu rozpočtu mala byť podpora rozvoja vidieka, zlepšovanie životných podmienok vidieckeho obyvateľstva a trvalá udržateľnosť pôdohospodárstva. „Kľúčovým nástrojom na dosiahnutie týchto cieľov je Spoločná poľnohospodárska politika (CAP) Európskej únie. Cieľmi CAP sú zvýšenie produktivity, podpora príjmu poľnohospodárov, stabilizovanie trhov a zabezpečenie dodávok spotrebiteľom za primerané ceny. Prioritou slovenskej pôdohospodárskej politiky by malo byť najmä zvýšenie produktivity, ktorá spomedzi deklarovaných cieľov najviac zaostáva,“ uvádza sa v návrhu.

Volebný rozpočet je tu!
Zdroj: topky

Výdavky agrorezortu sú v návrhu rozpočtu smerované do siedmich oblastí. Ide napríklad o priame platby, rozvoj vidieka či štátnu pomoc. V porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 sú priame platby nižšie o 1,38 mil. eur, t. j. o 0,29 %. V rámci týchto prostriedkov je rozpočtovaná aj prechodná vnútroštátna platba, ktorá je na rok 2020 navrhnutá v sume 19,1 mil. eur.

Výdavky na rozvoj vidieka sú oproti schválenému rozpočtu roku 2019 nižšie o 143 mil. eur, t. j. o 47,6 %. Výdavky na bežné transfery určené na štátnu pomoc a národné podpory sú rozpočtované spolu v sume 31 mil. eur. „Ako štátna pomoc sa rozpočtujú výdavky na pomoc v poľnohospodárskej prvovýrobe formou vrátenia časti spotrebnej dane z minerálnych olejov v sume 30 mil. eur. Výdavky na národné podpory sa rozpočtujú v sume 1 mil. eur,“ uviedol v návrhu rezort financií..

Zisk pre Rašiho úrad

Kapitola Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) bude mať v roku 2020 k dispozícii celkové výdavky vo výške 35,5 milióna eur, čo je v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 viac o 25,1 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.

Richard Raši
Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Objem osobných výdavkov sa na rok 2020 rozpočtuje na úrovni 6,5 milióna eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 predstavuje zvýšenie o 2,92 milióna eur. V limite osobných výdavkov je premietnutý dopočet 10 % valorizácie platov zamestnancov z roku 2019 a 10 % valorizácie na rok 2020. K nárastu dochádza aj v dôsledku premietnutia realizovaných rozpočtových opatrení z roku 2019, delimitácie oblasti regionálneho rozvoja z kapitoly Úradu vlády SR a v dôsledku zabezpečenia novej legislatívy.

Volebný rozpočet je tu!
Zdroj: topky

Vo výdavkoch na tovary a služby na rok 2020 v sume 8,84 milióna eur je nárast oproti schválenému rozpočtu roku 2019 o 4,71 milióna eur, najmä v dôsledku premietnutia realizovaných rozpočtových opatrení z roku 2019, uskutočnenej delimitácie agendy regionálneho rozvoja a premietnutia vplyvu novoprijatej legislatívy.

Financie budú hospodáriť s vyššou sumou

Celkové výdavky Ministerstva financií (MF) SR majú v budúcom roku dosiahnuť 592 miliónov eur. V porovnaní s týmto rokom vzrastú o 40,9 %. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na budúci rok, ktorý prerokovala tripartita.

Volebný rozpočet je tu!
Zdroj: topky

Výdavky rezortu rastú z dôvodu nárastu prostriedkov Európskej únie a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v sume 117 miliónov eur a zvýšenia prostriedkov štátneho rozpočtu o 54,5 milióna eur, čo predstavuje 13,5 %. „Vývoj prostriedkov štátneho rozpočtu ovplyvnil rast bežných výdavkov a pokles kapitálových výdavkov,“ uvádza sa v návrhu rozpočtu.

Minister financií Ladislav kamenický
Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Rezort financií zdroje použije najmä na tri oblasti. Na výber daní a cla finančnou správou a reguláciu hazardných hier, informačné technológie financované z rozpočtu a na inštitucionálnu podporu a kontrolu. Výdavky na oblasť bežného výkonu funkcií finančnej správy a oblasť regulácie hazardných hier medziročne rastú o 22,3 %.

Viac pre dopravu

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR by malo v roku 2020 hospodáriť so sumou 1,16 miliardy eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok by sa mali celkové výdavky zvýšiť o 5,39 milióna eur, teda o 0,47 %. Rozpočtové prostriedky z toho predstavujú 1,05 miliardy eur a výdavky EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sú v sume 113 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.

Árpad Érsek
Zdroj: TASR – Jaroslav Novák

Na cestnú a železničnú infraštruktúru sa na rok 2020 rozpočtujú výdavky vo výške 982 miliónov eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 ide o zvýšenie o 61 miliónov eur, a to najmä z dôvodu zvýšenia výdavkov zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Na investície realizované Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a Slovenskou správou ciest (SSC) mimo operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) sa rozpočtujú výdavky na rok 2020 v sume 34,4 milióna eur, čo je na úrovni schváleného rozpočtu roku 2019.

Volebný rozpočet je tu!
Zdroj: topky

V návrhu rozpočtu sú naplánované výdavky na správu, údržbu a opravy ciest a diaľnic vo výške 65,8 milióna eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na tento rok to predstavuje zvýšenie o 1,58 milióna eur, teda o 2,46 %, a to v nadväznosti na zvýšenie výdavkov na správu a prevádzku SSC súvisiacu najmä s valorizáciou platov zamestnancov.

Školstvo príde k vyšším financiám

Ministerstvo školstva má v budúcom roku hospodáriť s väčším balíkom peňazí než v tomto roku. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity. Rezort školstva má mať k dispozícii celkovo 1,58 miliardy eur, čo predstavuje oproti roku 2019 nárast zhruba o 221 miliónov eur (16,2 percenta).

Volebný rozpočet je tu!
Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Rezort má mať k dispozícii celkové výdavky 1,58 miliardy eur, z toho prostriedky štátneho rozpočtu v sume 1,46 miliardy eur a prostriedky zo štrukturálnych fondov vrátane spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v sume 126 miliónov eur. V medziročnej zmene výdavkov štátneho rozpočtu má byť premietnuté zvýšenie platu a paušálnej náhrady ústavných činiteľov, platov štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vrátane štipendií pre doktorandov. Taktiež zvýšenie platov pre učiteľov na začiatku kariéry v regionálnom školstve a vysokom školstve vrátane doktorandov či zvýšenie výdavkov na zabezpečenie účasti na olympijských hrách a paralympijských hrách Tokio 2020.

Volebný rozpočet je tu!
Zdroj: topky

Celkové zdroje na regionálne školstvo rozpočtované v kapitolách ministerstva školstva a ministerstva vnútra v roku 2020 sa očakávajú na úrovni 2,11 miliardy eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom roku 2019 predstavuje nárast o 361 miliónov eur, teda o 20,6 percenta. Najväčším výdavkom v regionálnom školstve sú mzdy pedagogických a odborných zamestnancov. Kapitálové výdavky kapitoly rezortu školstva pre regionálne školstvo sú navrhované vo výške 1,67 milióna eur. Tie sú určené hlavne na odstraňovanie havárií a na rekonštrukcie a modernizácie škôl, školských zariadení i priamo riadené organizácie v regionálnom školstve.

Na vysoké školstvo sú celkové zdroje budúci rok navrhované v kapitolách rezortov školstva, vnútra, obrany a zdravotníctva na úrovni 654 miliónov eur a v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2019 rastú o 105 miliónov eur. Verejné výdavky na vedu a techniku v roku 2020 z verejných zdrojov majú rasť o 40,6 percenta, a teda o 129 miliónov eur.

Podiel pre rezort spravodlivosti

Ministerstvo spravodlivosti SR by malo v budúcom roku hospodáriť so sumou 457 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity. Ministerstvu sa zvýšia výdavky oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 o 17,4 milióna eur (3,95 percenta).

Gábor Gál
Zdroj: TASR - Dano Veselský

Najväčšia časť – 350 miliónov eur - zahŕňa osobné výdavky na rok 2020. Oproti schválenému rozpočtu roka 2019 to predstavuje nárast o 48,5 milióna eur, dôvodom je zvyšovanie platov. Kapitálové výdavky na rok 2019 predstavujú sumu 7,84 milióna eur, čo predstavuje medziročný pokles o 8,9 milióna eur (53,2 percenta).

Volebný rozpočet je tu!
Zdroj: topky

Na personálne a materiálno–technické zabezpečenie činnosti súdov, ostatných rozpočtových organizácií a na efektívny výkon okresných súdov, krajských súdov a Špecializovaného trestného súdu sa na rok 2020 rozpočtujú výdavky v sume 215 miliónov eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 sa na súdnictvo rozpočtujú výdavky nižšie o 4,8 milióna eur (2,19 percenta). Na medzirezortný program Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu sa rozpočtuje suma 22,7 milióna eur. V tejto sume sú zahrnuté aj výdavky na GDPR.

Envirorezort si bude musieť vystačiť s menším rozpočtom

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR by malo mať v roku 2020 k dispozícii 455 miliónov eur. Rozpočtové prostriedky by mali tvoriť vyše 74,5 milióna eur, zvyšných 381 miliónov eur predstavujú výdavky Európskej únie (EÚ) a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.

László Sólymos
Zdroj: SITA/Branislav Bibel

V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 celkové výdavky klesnú o 15,8 percenta. Dôvodom poklesu je nižšia alokácia výdavkov EÚ a spolufinancovania v rámci 3. programového obdobia MŽP. Kapitálové výdavky by mali klesnúť o 75,5 percenta, čo je 2,87 milióna eur. Súvisí to s jednorazovým zohľadnením výdavkov v roku 2019 určených na výkup pozemkov v chránených oblastiach a tiež obnovu majetku štátu.

Volebný rozpočet je tu!
Zdroj: topky

Výdavky MŽP sú rozdelené do ôsmich kategórií podľa oblastí, do ktorých smerujú. Ide o vodné hospodárstvo, ochranu ovzdušia, odpadové hospodárstvo, ochranu prírody a krajiny, riadenie rizík a mimoriadnych udalostí, nízkouhlíkové hospodárstvo, podporu IT systémov a administratívu. Najväčšie výdavky sa očakávajú v oblasti vodného hospodárstva.

Menej aj pre diplomaciu

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR by malo mať v roku 2020 k dispozícii 133,4 milióna eur. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 ide o pokles o 3,02 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.

Miroslav Lajčák
Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Na rok 2020 navrhujú o 75 miliónov eur vyššie osobné výdavky. Predstavuje to nárast o 5,1 percenta oproti minulému roku. MZVaEZ pristúpilo k optimalizácii siete zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v krajinách južného Kaukazu, posilneniu poddimenzovaných zastupiteľských úradov v regióne západného Balkánu, vyslaniu rozvojových diplomatov na zastupiteľské úrady, ako aj k premietnutiu vplyvu vládou schválenej Stratégie pracovnej mobility cudzincov v SR.

Volebný rozpočet je tu!
Zdroj: topky

Pokles by mal nastať pri výdavkoch na tovary a služby. Suma by mala predstavovať 38,4 milióna eur, čo predstavuje pokles o 25 percent. Nárast oproti minulému roku by mal nastať v oblasti bežných transferov a suma by mala byť 12,1 milióna eur. Výdavky rastú najmä v dôsledku vyšších výdavkov na dotácie pre zahraničných Slovákov.

Injekcia pre kultúru

Ministerstvo kultúry by malo v roku 2020 hospodáriť s rozpočtom 291 miliónov eur. Oproti schválenému tohtoročnému rozpočtu tak má dôjsť k nárastu o 35,9 milióna eur, teda o 14,1 percenta. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.

Volebný rozpočet je tu!
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Financie na tovary a služby sa na rok 2020 navrhujú v sume 21,7 milióna eur, čo je 179.000 eur nad úrovňou schváleného rozpočtu v tomto rok. "Medziročná zmena vyplýva z financovania Slovenského informačného a kultúrneho centra v Jeruzaleme a vnútorného presunu do kategórie bežných transferov," vysvetľuje ministerstvo.

Volebný rozpočet je tu!
Zdroj: topky

Výdavky na bežné transfery sú plánované na úrovni 235 miliónov eur s medziročným nárastom o 30,9 milióna eur, predovšetkým z dôvodu zvýšenia objemu prostriedkov na valorizáciu platov pre zamestnancov príspevkových organizácií rezortu. Taktiež transferu pre RTVS z titulu výpadku príjmov za oslobodených občanov či výdavkov na financovanie cirkví.

Prezidentská kancelária dostane viac

Kancelária Prezidenta SR by mala v budúcom roku hospodáriť so sumou 5,05 milióna eur, čo je v porovnaní s aktuálnym rokom o 177.000 eur viac. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity. Objem osobných výdavkov sa na rok 2020 rozpočtuje na úrovni 3,68 milióna eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 je to nárast o 575.000 eur. Dôvodom nárastu má byť valorizácia platov štátnych zamestnancov.

Volebný rozpočet je tu!
Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Na tovary a služby je pre kanceláriu vyčlenená suma 1,15 milióna eur. V porovnaní s aktuálnym rokom je to o 429.000 eur menej. Pokles má súvisieť s presunom časti výdavkov do kategórie bežné transfery. S tým má súvisieť aj nárast v kategórii výdavkov na bežné transfery o 64.600 eur v porovnaní s aktuálnym rokom. Celkovo sú rozpočtované na 214.000 eur. Kapitálové výdavky kancelárie sú v návrhu rozpočtované na zhruba 8000 eur, medziročne by mali klesnúť o 39.000 eur, keďže si kancelária presunula prostriedky z iných kategórií.

Volebný rozpočet je tu!
Zdroj: topky

Nárast aj u Kancelárie Národnej rady SR

Kancelária Národnej rady (NR) SR by mohla v roku 2020 hospodáriť s rozpočtom na úrovni 38,1 milióna eur, v porovnaní s aktuálnym rokom by si tak polepšila o 6,27 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.

Volebný rozpočet je tu!
Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Objem osobných výdavkov sa na rok 2020 rozpočtuje na úrovni 24 miliónov eur. V porovnaní so súčasnosťou ide o nárast o 5,92 milióna eur, a to najmä z dôvodu premietnutia valorizácie platov zamestnancov z roku 2019 do nasledujúcich rokov a dopočtu platových náležitostí poslancov na úroveň roku 2019.

Volebný rozpočet je tu!
Zdroj: topky

Výdavky na tovary a služby sú na rok 2020 plánované v objeme 11,3 milióna eur. Ide o nárast o 1,1 milióna eur. Spôsobený je uplatnením výdavkov na odmeny asistentov poslancov a prevádzku poslaneckých kancelárií. Do výdavkov sa premietli aj finančné náklady spojené s konaním sa volieb do NR SR v roku 2020.

Výdavky klesnú na Úrade vlády

Úrad vlády SR by mal v roku 2020 hospodáriť s viac ako 30 miliónmi eur. Z toho viac ako 18,6 milióna eur sú rozpočtové prostriedky a vyše 11,3 milióna eur predstavujú výdavky EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.

Volebný rozpočet je tu!
Zdroj: topky

Celkové výdavky v kapitole úradu vlády by tak mali v porovnaní s aktuálnym rokom klesnúť o 24 miliónov eur. Pokles malo spôsobiť najmä nižšie rozpočtovanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania, ako aj delimitovanie organizácie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby do kompetencie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

Volebný rozpočet je tu!
Zdroj: TASR - Martin Baumann

Kapitálové výdavky sú na rok 2020 plánované na úrovni 972.000 eur, čo predstavuje medziročný pokles o 84.700 eur. Peniaze úrad použije na rekonštrukcie a modernizácie objektov, obstaranie strojov, prístrojov a zariadení i na obstaranie výpočtovej techniky. Rezervy predsedu vlády sa v tejto kategórii rozpisujú v medziročne nezmenenom objeme 200.000 eur.

Úrad vlády počíta v roku 2020 aj s výdavkami na samostatných účtoch v celkovej sume 15,1 milióna eur. Tieto prostriedky sú určené na financovanie grantov Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.

Informačná služba s vyššou sumou financií

Slovenská informačná služba (SIS) má mať v roku 2020 k dispozícii rozpočet vo výške 63,4 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o 8,55 milióna eur (15,6 percenta). Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.

Volebný rozpočet je tu!
Zdroj: topky

Najväčšou položkou v rozpočte SIS majú byť tovary a služby, ktoré z vyše 60 miliónového rozpočtu zhltnú 59 miliónov eur. Na kapitálové výdavky tak zostanú štyri milióny, ktoré pôjdu na zabezpečenie modernizácie informačných a komunikačných technológií SIS.


Galéria

Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/msz ZDROJ: SITA, TASR

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články