Bezpečnostná situácia v SR je podľa rezortu vnútra stabilná, s rizikom terorizmu však treba počítať | Topky.sk

Utorok, 22. október 2019. Meniny má Sergej, zajtra Alojzia.

Bezpečnostná situácia v SR je podľa rezortu vnútra stabilná, s rizikom terorizmu však treba počítať

Denisa Saková
Denisa Saková
Zdroj: SITA/Branislav Bibel
10.06.2019 11:05

BRATISLAVA - Bezpečnostná situácia v SR je v súvislosti s teroristickými hrozbami dlhodobo stabilná. Deklaruje to Národný akčný plán boja proti terorizmu na roky 2019 – 2022 z dielne rezortu vnútra. Materiál napriek tomu konštatuje, že na území krajín EÚ bol v ostatných rokoch zaznamenaný nárast počtu úspešne dokonaných i zmarených teroristických útokov a individuálnych násilných incidentov najmä zo strany členov alebo prívržencov džihádistických skupín.


"Slovenská republika ako súčasť európskeho priestoru, preto musí s takýmto bezpečnostným rizikom tiež počítať. Voľný pohyb osôb v rámci schengenu takéto riziká ešte znásobuje, a to najmä v kontexte fenoménu zahraničných teroristických bojovníkov a možnej infiltrácie legálnych i nelegálnych migračných vĺn osobami sympatizujúcimi s teroristickými organizáciami," uvádza sa v dokumente. Na celkový vývoj bezpečnostnej situácie môže mať podľa dokumentu vplyv aj zahraničnopolitická orientácia SR a jej aktívna účasť v medzinárodných organizáciách a operáciách.

Akčný plán zdôrazňuje, že SR je súčasťou globálneho boja proti terorizmu a dlhodobo sa aktívne zapája do celosvetového protiteroristického úsilia prostredníctvom úzkej diplomatickej, hospodárskej, vojenskej, policajnej a humanitárnej spolupráce so zahraničím. Plán vytyčuje štátnym inštitúciám 28 úloh, ktoré sú rozdelené do štyroch hlavných oblastí, konkrétne prevencia, ochrana, pripravenosť a koordinácia. "Zámerom predkladaného akčného plánu na roky 2019 – 2022 je prostredníctvom plnenia navrhovaných úloh zamedzovať teroristickým hrozbám, ako aj vytvárať optimálne podmienky na účinný boj proti terorizmu, predovšetkým v oblasti predchádzania, odhaľovania a vyšetrovania trestnej činnosti terorizmu, a vyslať tak jasný odkaz občanom, že ich ochrana pred terorizmom je prioritou štátu," uvádza sa v materiáli.

V oblasti prevencie majú úlohy plniť napríklad ministerstvo vnútra a školstva. Rezort školstva má za úlohu monitorovať "výchovno-vzdelávacie postupy a výchovno-vzdelávacie zariadenia s ohľadom na možný výskyt zdrojov extrémistickej ideológie s prvkami terorizmu, náboženskej radikalizácie a intolerancie". Rezort vnútra by sa zase mal zamerať na "včasnú identifikáciu rizikových, resp. ohrozených osôb a skupín", prípadne "vytvárať korektné vzťahy s cudzincami a príslušníkmi minoritných náboženských komunít za účelom budovania dôvery".

Pokiaľ ide o oblasť ochrany, úlohy tu majú plniť predovšetkým rezorty vnútra, rezort obrany a tiež Slovenská informačná služba. Akčný plán im ukladá napríklad povinnosť "zamerať spravodajskú činnosť na získavanie informácií o teroristických rizikách a hrozbách voči SR, vrátane informácií o radikalizácii, podporovaní a verbovaní na teroristické aktivity". Spravodajskú pozornosť podľa materiálu treba sústrediť aj na spravodajskú ochranu objektov kritickej infraštruktúry a iných významných objektov na území SR. Takisto je v tejto oblasti úlohou modernizácia a racionalizácia činnosti útvarov polície a rezortu vnútra využívaním technológií a informačno-komunikačných prostriedkov. Do tejto oblasti spadá napríklad zriadenie kontrolného centra v pôsobnosti MV SR na uchovávanie a využívanie záznamov z bezpečnostných kamier.

Základ je pripravenosť všetkých zložiek

V oblasti pripravenosti kladie akčný plán dôraz napríklad na cvičenia zamerané na koordináciu všetkých zložiek podieľajúcich sa na "predchádzaní, zamedzovaní, odhaľovaní a dokumentovaní protiprávnych aktivít súvisiacich s terorizmom, ako aj zložiek zodpovedných za odstraňovanie škodlivých následkov spôsobených teroristickými aktivitami". Do tejto oblasti spadajú aj odborné školenia pracovníkov, zvyšovanie povedomia obyvateľstva o nahlasovaní podozrivých aktivít, prípadne monitorovanie internetu na "včasné vyhľadávanie prejavov a aktivít, ktoré indikujú bezpečnostné riziká pre SR".

V oblasti koordinácie sa kladie dôraz na medzinárodnú spoluprácu a výmenu informácií so zahraničnými partnermi. "Zámerom akčného plánu je v čo najväčšej miere znížiť zraniteľnosť SR teroristickými útokmi namierenými proti životu, zdraviu a majetku jej občanov, smerujúcim aj proti ústavou garantovaným právam a občianskym slobodám a v neposlednom rade aj proti štátnemu zriadeniu, demokratickým princípom a zahraničnopolitickým záujmom SR," dodáva materiál. Dokument je momentálne v štádiu vyhodnocovania medzirezortného pripomienkového konania.


Nástroje k článku


ZDROJ: SITA

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články