°C

Štvrtok, 24. september 2020. Meniny má Ľuboš, Ľubor, zajtra Vladislav.

OĽANO navrhuje zaviesť nezlučiteľnosť funkcie poslanca NR SR s inými funkciami

Eduard Heger, Richard Vašečka
Eduard Heger, Richard Vašečka
Zdroj: SITA/Diana Černáková
28.01.2018 17:20

BRATISLAVA - Zaviesť princíp výkonu jedného mandátu je návrhom poslancov NR SR za OĽANO Richarda Vašečku a Eduarda Hegera. Preto na najbližšiu schôdzu parlamentu predkladajú návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky.


"Cieľom návrhu ústavného zákona je zaviesť nezlučiteľnosť funkcie poslanca NR SR s funkciou predsedu vyššieho územného celku a starostu obce popri iných funkciách, s ktorými je výkon mandátu poslanca NR SR nezlučiteľný už v súčasnosti podľa Ústavy Slovenskej republiky a ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov," uvádzajú v dôvodovej správe k návrhu novely s tým, že navrhovanou legislatívnou úpravou by sa zaviedol princíp jedného mandátu pri výkone tejto verejnej funkcie a poslancom NR SR by sa umožnilo, aby vykonávali svoju funkciu zodpovedne, plnohodnotne a nezávisle.

Princíp výkonu jedného mandátu je pojmom, ktorý zahŕňa výkon funkcií, ktoré obsahom a rozsahom povinností možno analogicky vnímať ako prácu na plný úväzok. "Zavedenie princípu jedného mandátu nebráni uplatneniu základného práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám v zmysle Ústavy SR, ako ani práva zúčastňovať sa na správe vecí verejných," dodávajú.

Poslanci pripomínajú, že v súlade s ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu, ak poslanec NR SR vykonáva funkciu, zamestnanie alebo činnosť podľa tohto ústavného zákona v čase ustanovenia do verejnej funkcie, je povinný do 30 dní odo dňa ustanovenia do verejnej funkcie takú funkciu, zamestnanie alebo činnosť skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu. "Ak je poslanec NR SR vymenovaný do funkcie vedúceho ústredného orgánu štátnej správy alebo štátneho tajomníka, jeho mandát počas výkonu tejto verejnej funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje," približujú.

Zároveň sú presvedčení, že právny inštitút nezlučiteľnosti (inkompatibility) viacerých verejných funkcií je imanentným prvkom demokratického právneho štátu a predstavuje jeden zo základných vyvažovacích mechanizmov verejnej moci. "Jeho podstatou je zákaz výkonu verejnej funkcie paralelne s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností nezlučiteľných s funkciou verejného funkcionára. Platná ústavná úprava inkompatibility poslancov NR SR sa zameriava predovšetkým na horizontálnu úroveň verejnoprávnych vzťahov, ale regulácia vo vertikálnom smere (vzťah k voleným orgánom územnej samosprávy) absentuje, čo je právna medzera, ktorú návrh ústavného zákona vypĺňa," uzatvárajú.


Nástroje k článkuZDROJ: SITA
FOTO: SITA/Diana Černáková

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články