°C

Utorok, 29. september 2020. Meniny má Michal, Michaela, zajtra Jarolím.

Starosta ani primátor nemusí mať stredné vzdelanie: Takéto obmedzenie je v rozpore s Ústavou

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: thinkstock.com
22.03.2017 19:55

KOŠICE – Starosta obce alebo primátor mesta nemusí mať minimálne stredné vzdelanie, lebo takéto obmedzenie práva byť volený je v rozpore s Ústavou SR. Rozhodlo o tom dnes na neverejnom zasadaní plénum Ústavného súdu SR (ÚS).


Vyhovelo tak návrhu skupiny 35 poslancov NR SR, ktorí v júli 2014 napadli niektoré ustanovenia Zákona o podmienkach výkonu volebného práva z roku 2014, ktoré hovoria, že starosta musí spĺňať predpoklady na výkon funkcie – musí mať stredoškolské vzdelanie a predložiť o tom doklad.

Už pri predbežnom prerokovaní návrhu ÚS 10. septembra 2014 pozastavil účinnosť napadnutého ustanovenia, takže sa podľa neho nepostupovalo v komunálnych voľbách v novembri 2014.

Podstata návrhu skupiny poslancov spočíva v spochybnení ústavnej konformity napadnutých ustanovení zákona o podmienkach výkonu volebného práva podmieňujúcich možnosť kandidatúry na funkciu starostu obce (primátora) získaním minimálne stredného vzdelania. Namietali nesúlad napadnutých ustanovení s ústavou v dôsledku zavedenia vzdelanostného cenzu v súvislosti s realizáciou volebného práva, práva zúčastňovať sa na správe verejných vecí a práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok.

Podľa nich napadnuté ustanovenia zákona o podmienkach výkonu volebného práva „sú v priamom rozpore so spôsobom voľby starostu, ako ho zakotvuje  ústava“. Zavedenie vzdelanostného cenzu je narušením všeobecnosti volebného práva, všeobecnosť volebného práva je však podmienkou ústavne konformnej voľby starostu.

Podľa ÚS obmedzenia voliť pre dve skupiny občanov sú v rozpore s ústavou

Obmedzenia práva voliť pre určité skupiny osôb tak, ako sú vymedzené v paragrafe 4 písmeno b a c v  Zákone o podmienkach výkonu volebného práva z roku 2014 sú v rozpore s Ústavou SR. Rozhodlo o tom dnes na neverejnom zasadaní plénum Ústavného súdu SR (ÚS). Informuje o tom ÚS v tlačovej správe. Odôvodnenie rozhodnutia bude zverejnené po doručení zainteresovaným stranám.

Podľa ustanovenia Zákona o podmienkach volebného práva prekážkou práva voliť je okrem iného – písm. b)  výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu, písm. c) pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Návrh na preskúmanie obmedzenia práva voliť predložili ÚS generálny prokurátor SR a verejná ochrankyňa ľudských práv v roku 2016. Ústavný súd pri predbežnom prerokovaní oboch návrhov konštatoval, že ich možno spojiť a prerokovať na spoločnom konaní so zreteľom na petity, obsahovo rovnakú právnu problematiku, ale aj právno-argumentačný základ.

Ako v podaní uvádza generálny prokurátor, skutočnosť, že parlament zákonom v písmene b)  obmedzil prekážku volebného práva len na osoby, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody za obzvlášť závažné zločiny (a nie na všetky osoby vo výkone trestu odňatia slobody), nič nemení na tom, že táto právna úprava paušálne znemožňuje realizovať volebné právo celej skupine voličov, bez toho, aby bolo obmedzenie ich základného politického práva primerané a bez toho, aby bola táto prekážka výkonu volebného práva súčasťou ich trestu uloženého súdom.

Pokiaľ ide o otázku spôsobilosti na právne úkony a práva voliť, generálny prokurátor uvádza, že inštitút pozbavenia spôsobilosti na právne úkony je občianskoprávnym inštitútom, ktorý pripúšťa pozbavenie fyzickej osoby spôsobilosti na právne úkony súdom. V súvislosti s prekážkou volebného práva spočívajúcou v pozbavení spôsobilosti na právne úkony si treba v prvom rade uvedomiť, že akt voľby nie je právnym úkonom v zmysle občianskeho práva.

Spôsobilosť na právne úkony je teoreticky poňatá kontraktuálne, teda je viazaná na právny úkon v súkromno-právnom zmysle ako spôsobilosť na vykonanie prejavu vôle smerujúcemu k vzniku, zmene alebo zániku tých práv a povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú. Pozbavenie spôsobilosti na právne úkony nepredstavuje pre pozbavenú osobu prekážku výkonu volebného práva. Prekážka vzniká až pri aplikácii ustanovenia §4 písm. c) zákona č. 180/2014 Z. z. "Z uvedeného dôvodu nepovažujem na tomto mieste za potrebné rozvíjať myšlienku o (ne)ústavnosti inštitútu pozbavovania spôsobilosti na právne úkony vo svetle Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, lebo tento návrh sa obmedzuje výlučne na prekážku výkonu volebného práva," napísal generálny prokurátor.


Nástroje k článkuZDROJ: SITA
FOTO: Thinstock.com

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články