°C

Piatok, 4. december 2020. Meniny má Barbora, zajtra Oto.

Sprievodca komunálnymi voľbami: Všetko, na čo si treba dávať pozor, aby váš hlas neprepadol

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: SITA
13.11.2014 08:00

BRATISLAVA - Prinášame vám prehľad toho najdôležitejšieho, čomu by ste mali počas volieb v sobotu 15. novembra venovať pozornosť. Voliť zástupcov do samosprávy bude môcť každý dospelý občan. Podľa štatistických údajov by mohlo prísť k urnám približne 28 000 prvovoličov.


Starostov obcí, primátorov miest a poslancov obecných, mestských či miestnych zastupiteľstiev si na najbližšie štyri roky volíme v sobotu 15. novembra od 7.00 do 20.00. V niektorých obciach sa môže začať hlasovať skôr, všade však musia byť volebné miestnosti otvorené do 20.00.

Voľby predstaviteľov 2 926 obcí, miest a v prípade Bratislavy a Košíc aj ich mestských častí sa neuskutočnia všade. Pre nedostatok kandidátov si v 14 obciach nezvolia celé zastupiteľstvo, v piatich obciach nebudú voliť starostu a v troch z nich ani svoj poslanecký zbor. V týchto obciach sa voľby budú opakovať, pravdepodobne na prelome februára a marca budúceho roka.

Na toto pred voľbami nezabudnite!

 • Voliť môžu len občania, ktorí dosiahli dňom volieb 18 rokov
 • Voliť v komunálnych voľbách môžu aj cudzinci, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
 • Voliť nemôžu tí, ktorým zákon obmedzuje osobnú slobodu z dôvodu ochrany zdravia ľudí, ďalej väzni a ľudia s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony alebo zbavení tejto spôsobilosti
 • Voliť môžete len v mieste trvalého bydliska. Preto v komunálnych voľbách neexistuje voličský preukaz, teda možnosť voliť v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku

Po príchode do volebnej miestnosti

 • Najprv sa musíte legitimovať preukazom totožnosti  (v prípade občanov SR je to občiansky preukaz a v prípade cudzincov s trvalým pobytom SR povolenie na pobyt. Ak je volič zapísaný v zozname voličov a občiansky preukaz napríklad stratil alebo ho má neplatný, môže sa volebnej komisii preukázať aj iným dokladom totožnosti. Ak však nie je zapísaný v zozname voličov, napríklad preto, že sa presťahoval, potrebuje určite platný občiansky preukaz)
 • Dostanete prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce alebo mesta a dva hlasovacie lístky. Jeden hlasovací lístok je pre voľby starostu obce, respektíve v meste primátora. Druhý hlasovací lístok je pre voľby poslancov obecného, respektíve v meste mestského zastupiteľstva. Výnimkou sú mestá Bratislava a Košice, kde každý volič dostane až štyri hlasovacie lístky na voľby: primátora mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, starostu mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva
 • Hlasovacie lístky pre voľby primátora a mestských poslancov budú označené na ľavom okraji farebným pruhom
 • Hlasovacie lístky sa upravujú za plentou
 • Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce, primátora mesta alebo starostu mestskej časti zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta
 • Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného, mestského alebo miestneho zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov. Krúžkuje však iba taký počet kandidátov, aký má byť zvolený v jeho volebnom obvode - tento údaj nájdete na hlasovacom lístku
 • Na záver hlasovacie lístky vložíte do obálky, zalepíte ju a vhodíte do urny.

Voliť môžete aj doma

Volič, ktorý nemôže prísť do volebnej miestnosti, lebo je napríklad vážne chorý, môže požiadať volebnú komisiu zo svojho okrsku, aby k nemu prišli s prenosnou volebnou schránkou. O hlasovanie do prenosnej urny môže požiadať príbuzný alebo sused voliča. Aj v takomto prípade však musí byť dodržaná tajnosť hlasovania. Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať vo volebnej miestnosti za plentu iného voliča, aby mu pomohol. Nesmie to však byť člen okrskovej volebnej komisie.


Nástroje k článkuZDROJ: SITA, zh
FOTO: SITA, TASR

Nahlásiť chybu

Najčítanejšie články