°C

Utorok, 26. január 2021. Meniny má Tamara, zajtra Bohuš.

Parlament dnes znova rokuje: Poslanci odmietli správu o činnosti komisárky pre deti

NR SR
NR SR
Zdroj: Kancelária NR SR
19.05.2020 11:12

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok odmietli Správu o činnosti komisárky pre deti za rok 2019, ktorú predložila komisárka Viera Tomanová. Zároveň poslanci poverili výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, aby venoval náležitú pozornosť podnetom, ktoré upozorňujú na nedostatky v činnosti komisárky pre deti.


Zo správy vyplýva, že počet nových podnetov pre porušenie práv detí za uplynulý rok medziročne klesol o 167. Celkovo ich bolo 364. Úrad komisárky však prešetroval aj 501 prenesených podnetov. Dovedna tak evidoval minulý rok 1712 podnetov, čo je o 146 viac ako v roku 2018. Úrad sa zaoberal najmä ochranou a monitorovaním práv detí vyplývajúcich z medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa.

Z celkového počtu podnetov prešetrovali komisárka a zamestnanci úradu 865, teda o 21 viac ako v roku 2018. Hoci množstvo nových podnetov v porovnaní s rokom 2018 pokleslo, oproti roku 2016 narástol celkový počet prešetrovaných podnetov, pretože úrad sa zaoberal aj prenesenými podnetmi. Komisárka vysvetlila, že ich nebolo možné ukončiť v roku 2018 najmä pre prebiehajúce konania pred súdmi, orgánmi štátnej správy či inými inštitúciami.

V súvislosti s právom dieťaťa na dosiahnutie najvyššej možnej úrovne zdravotného stavu komisárka skonštatovala, že v niektorých prípadoch nebolo dodržané. Priblížila, že v uplynulom roku evidovala štyri nové podnety rodičov detí v súvislosti s úmrtiami alebo poškodením zdravia detí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V jednom prípade z vlastnej iniciatívy požiadala kompetentné orgány o prešetrenie medializovaného prípadu úmrtia dieťaťa.

Viera Tomanová
Zdroj: SITA/Marko Erd

V správe uvádza tiež viacero podnetov pre ohrozenie zdravia či vývinu dieťaťa, porušovanie práva dieťaťa na oboch rodičov či nedodržiavanie najlepšieho záujmu dieťaťa pri styku s rodičom. Poukázala i na viaceré prípady nerešpektovania názoru dieťaťa vo vzťahu k rodičovi. V tejto súvislosti zdôraznila, že úspešnosť intervencie úradu závisí do značnej miery aj od snahy rodičov spolupracovať. Podotkla, že vo viacerých prípadoch rodičia, ktorí o pomoc požiadali, napokon odmietali akceptovať návrhy úradu a odborníkov.

Zo správy tiež vyplýva, že úrad sa zaoberal i podnetmi súvisiacimi so šikanou na školách, a to nielen voči žiakom, ale aj voči učiteľom. V oblasti vzdelávania označila komisárka za kľúčové napríklad otázky vzdelávania o ľudských právach, diskriminácie a segregácie žiakov, ale aj otázky v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

V rámci monitoringu komisárka a zamestnanci úradu navštívili v uplynulom roku spolu 111 miest. Zamerali sa napríklad na monitorovanie dodržiavania práv detí vo vybraných komunitných centrách, zariadeniach sociálnych služieb, základných školách či reedukačných centrách. Na okresných súdoch zisťoval úrad stav zriadenia špeciálnych vypočúvacích miestností pre deti.

Poslanci odobrili správu o činnosti komisárky pre zdravotne postihnutých

Poslanci Národnej rady SR v utorok vzali na vedomie Správu o činnosti komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019, ktorú predložila komisárka Zuzana Stavrovská. V správe konštatuje, že v minulom roku dostala najviac podnetov v oblasti zamestnanosti a kompenzácií.

Stavrovská uviedla, že úrad komisára dostal vlani 660 podnetov na posúdenie či preskúmanie rozhodnutí orgánov. Z toho 206 podnetov zaznamenala v oblasti zamestnanosti a kompenzácií, 119 podnetov sa týkalo občianskoprávnej a rodinnoprávnej agendy, oblasti zdravotníctva a sociálneho poistenia sa týkalo 107 podnetov. Komisárka sa zaoberala aj problémami v oblasti bezbariérovej prístupnosti, kde riešila napríklad byty pre vozíčkarov či prípad zákazu vstupu vodiaceho psa do reštaurácie. Desiatky podnetov sa týkali oblasti sociálnych služieb a vzdelávania, ako aj starostlivosti o maloletých.

Komisárka sa v oblasti služieb zamestnanosti a kompenzácie venovala napríklad prípadom nevyplácania mzdy pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Stavrovská skonštatovala, že sa takýmto spôsobom zneužíva ich bezbrannosť, nevedomosť a neschopnosť sa účinne brániť. Upozornila tiež na obavy klientov v prípade podávania nových žiadostí o príspevky na kompenzáciu. Klientom sa často prehodnocuje opätovne ich zdravotný stav a zisťuje sa znížená miera poruchy, preto sa obávajú o odobratie už vyplácaného príspevku na kompenzáciu.

Parlament dnes znova rokuje:
Zdroj: Topky/Maarty

Stavrovská tiež prešetrovala podnety v občianskoprávnej a rodinnej agende, kde pripomenula, že prístup k právnej pomoci a podpore ľuďom, ktorým sa zasiahlo do spôsobilosti na právne úkony, nie je dostatočný. Upozorňuje tiež, že súdy neprimerane dlho rozhodujú v konaniach o navrátenie spôsobilosti na právne úkony. Komisárka v 346 podnetoch skonštatovala porušenie, z toho v 64 prípadoch došlo podľa komisárky k porušeniu Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Zo správy tiež vyplýva, že viac ako tretina doručených podnetov v roku 2019 boli žiadosti o poskytnutie poradenstva. Občania sa na Stavrovskú obracali napríklad vo veci nároku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na rôzne formy peňažných príspevkov na kompenzáciu či vo veci posudkovej činnosti.

Stavrovská tiež pomáhala riešiť otázky bytovej a finančnej situácie, nárokov na rôzne typy dôchodkov, poskytovania zliav, ale aj susedských sporov a občianskeho spolunažívania. Komisárka tiež v minulom roku pripomienkovala viaceré návrhy na zmenu legislatívy v prospech ľudí so zdravotným postihnutím.


Galéria

NR SR Viera Tomanová

Nástroje k článku


ZDROJ: TASR

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články