Štvrtok, 5. august 2021. Meniny má Hortenzia, zajtra Jozefína.

Parlament zasadá aj dnes: Toto všetko je už v druhom čítaní, v hre je zákaz predaja respirátorov

Parlament si schválil ďalšie zákony na prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní.
Parlament si schválil ďalšie zákony na prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní.
Zdroj: Kancelária NR SR
03.04.2020 10:25

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú o návrhu zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v oblasti zdravotníctva z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Odsúhlasili to v úvode piatkového rokovania schôdze NR SR. Cieľom návrhu je odstrániť prekážky, ktoré by bránili poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sústrediť sa predovšetkým na pacientov s novým koronavírusom. Rovnako má zmierniť negatívne vplyvy v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie z 11. marca 2020 a vyhlásením núdzového stavu z 15. marca 2020.


Zákazy na predaj prostriedkov

Po novom by sa mohlo zakázať počas krízovej situácie predávať osobný ochranný prostriedok kategórie FFP2, FFP3 a osobný ochranný prostriedok kategórie KN95 inej osobe než poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na Slovensku, ďalej zdravotníckemu pracovníkovi pracujúcemu na Slovensku, orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy, právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné. Taktiež osobe, ktorá distribuuje tieto osobné ochranné prostriedky na území Slovenska.

Hrozba pokuty

V prípade, že fyzická osoba predá alebo prevedie osobný ochranný prostriedok iným spôsobom, Slovenská obchodná inšpekcia by jej mohla podľa návrhu uložiť pokutu vo výške od 1000 eur do 10.000 eur. Novela zákona by tiež mala umožniť právnickým osobám v pôsobnosti MZ SR, aby ich kolektívne orgány mohli prijímať svoje rozhodnutia aj formou per rollam. Cieľom tohto zákona je tiež umožniť účastníkom správnych konaní, ktorých konanie v čase krízovej situácie by bolo správnym deliktom alebo priestupkom, aby sa mohli zbaviť zodpovednosti, ak preukážu, že v súvislosti s pandémiou nemohli splniť povinnosti, ktorých porušenie je správnym deliktom alebo priestupkom.

V prípade schválenia návrhu by zároveň v čase obmedzených materiálnych a personálnych zdrojov musela byť v čo najvyššej miere pacientovi zabezpečená zdravotná starostlivosť. V čase krízovej situácie by malo byť možné vydávať niektoré výnimočné opatrenia v oblasti ochrany verejného zdravia a liekovej politiky.

Ďalšie zmeny

Po novom by sa nemala vykonávať aktualizačná odborná príprava osôb, ktoré sú držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti. Zamestnávatelia by nemuseli plniť niektoré povinnosti súvisiace s ochranou zdravia pri práci. Obmedziť sa má sa tiež vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci.

Nemal by sa posudzovať zdravotný stav fyzických osôb na účely uznania alebo neuznania choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania. Odborná príprava na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb by sa mohla vykonať dištančnou formou vo vzdelávacej inštitúcii, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program.

Opatrenia v zdravotníctve sú v druhom čítaní

Poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli v piatok do druhého čítania návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v oblasti zdravotníctva z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Cieľom návrhu je odstrániť prekážky, ktoré by bránili poskytovateľom zdravotnej starostlivosti sústrediť sa predovšetkým na pacientov s novým koronavírusom. Rovnako má zmierniť negatívne vplyvy v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie z 11. marca 2020 a vyhlásením núdzového stavu z 15. marca 2020.


Galéria

Parlament si schválil ďalšie Ilustračné foto

Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/msz ZDROJ: TASR

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články