Štvrtok23. máj 2024, meniny má Želmíra, zajtra Ela, Vanesa

Najviac zločincov s doživotným trestom sedí v Leopoldove: Takto sa žije slovenským väzňom

Ústav na výkon trestu a odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov Zobraziť galériu (12)
Ústav na výkon trestu a odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov (Zdroj: SITA)

BRATISLAVA - Väznica v Leopoldove patrí nielen k najstarším, ale kapacitou, počtom personálu a rozlohou aj k najväčším zariadeniam svojho druhu na Slovensku, ktoré si v 50. rokoch 20. storočia vyslúžilo nelichotivú povesť. Podmienky pre väznených politických väzňov boli totiž v tom čase podľa pamätníkov neľudské, povedal pre Topky riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa podplukovník Adrián Baláž z leopoldovskej väznice.

Väzenské zariadenie patrí medzi najstaršie na Slovensku. Aká je jeho pôvodná minulosť?

Leopoldovská pevnosť vznikla v 70. rokoch 17. storočia ako protiturecká pevnosť za vlády Leopolda na základe talianskeho fortifikačného systému. Jej činnosť bola však náhle prerušená víťaznou bitkou pri Viedni v roku 1683, keď Turci centrálnu Európu natrvalo opustili a hranice sa zmenili. Následne slúžila ako vojenský proviantný sklad a vojenská invalidovňa.

Najviac zločincov s doživotným
Zobraziť galériu (12)
 (Zdroj: Zbor väzenskej a justičnej stráže)

Kedy do Leopoldova prišli prví väzni? Išlo o ťažké prípady?

Väzenie sa z pevnosti stalo v čase Bachovho absolutizmu, keď sa zjednocovala správa inštitúcií v cisárstve. Dovtedy mestské a hradné väzenia sa postupne transformovali na väčšie jednotky a v nich sa začala uplatňovať jednotná centralizovaná správa habsburskej monarchie. Dekrét bol podpísaný v roku 1855 cisárom Františkom Jozefom a ministrom vnútra Alexandrom Bachom.

Ako vyzerali vtedajšie cely?

Cely boli vykurované pieckami a celkovo systém prechádzal zo stredovekého spôsobu spojeného s telesnými trestami. Zohľadňovala sa však aj snaha o resocializáciu väzňa späť do spoločnosti.

Najviac zločincov s doživotným
Zobraziť galériu (12)
 (Zdroj: SITA)

Leopoldov bol údajne v 50. rokoch považovaný za najhoršiu väznicu v Československu. Prečo? Aký osud čakal v Leopoldove politických väzňov?  Mnohých z nich kvôli krutým podmienkam dobehla skorá smrť.

O tom, či išlo o „najhoršiu väznicu“ v uvedenom období, možno len polemizovať. Je však pravda, že nakoľko sa tu sústreďovali politickí väzni ako triedni nepriatelia, podmienky ich väznenia podľa výpovedí pamätníkov boli neľudské. Áno, boli aj prípady, že vplyvom týchto podmienok niektorí počas ich väznenia zomreli.

Najviac zločincov s doživotným
Zobraziť galériu (12)
 (Zdroj: Zbor väzenskej a justičnej stráže)

V Leopoldove bol uväznený aj Gustáv Husák. Kedy to bolo a v akých podmienkach? Mal samostatnú celu?

Vychádzajúc z dostupných dokumentov, Gustáv Husák ako účastník SNP a zástanca autonómie Slovenska sa stal neprijateľným pre vtedajšie Rusko na čele so Stalinom. Bol odsúdený vo vykonštruovanom procese proti buržoáznym nacionalistom. Jeho väznenie bolo plné presunov. Na cele zažil viac rokov samotky.

Najviac zločincov s doživotným
Zobraziť galériu (12)
 (Zdroj: Zbor väzenskej a justičnej stráže)

Väznica je známa aj útekom siedmich zločincov, ktorí počas cesty na slobodu zavraždili päť strážcov. Ako sa im podarilo utiecť?

Bolo to presne 23. Novembra 1991 a väzni sa na útek dôkladne pripravili. Vo večerných hodinách potom skupina odsúdených pod zámienkou vhodenia listu do schránky napadla službukonajúci personál a zmocnila sa ich uniforiem. Následne väzni využili striedanie služieb a pomocou uniforiem a za použitia násilia prekonali bezpečnostný vstup do ústavu. Hoci sa im podarilo dostať na slobodu, dlho sa z nej netešili a aktéri úteku sa do väzenia vrátili. Avšak, s oveľa vyšším trestom.

Najviac zločincov s doživotným
Zobraziť galériu (12)
 (Zdroj: Zbor väzenskej a justičnej stráže)

Aká je dnešná kapacita väzenského zariadenia? Koľko väzňov momentálne evidujete a akými druhmi ciel disponujete? 

Aktuálna kapacita ústavu Leopoldov je 1 418 miest, z toho 278 miest pre výkon väzby a 1 140 miest pre výkon trestu odňatia slobody. V súčasnosti je v ústave umiestnených 1 263 väznených osôb, z toho vo výkone väzby je umiestnených 179 obvinených a vo výkone trestu odňatia slobody 1 084 odsúdených. Na základe kritérií zohľadňujúcich bezpečnostný charakter sú v ústave jednomiestne, dvojmiestne, ale aj viacmiestne cely. 

Najviac zločincov s doživotným
Zobraziť galériu (12)
 (Zdroj: SITA)

Sú medzi uväznenými aj trestanci s doživotným trestom alebo ťažkí zločinci, recidivisti, ktorí spáchali niekoľko vrážd?... Alebo je v Leopoldove prevaha takých, ktorí si po súde musia odsedieť len pár rokov?

Ústav Leopoldov je určený pre odsúdených zaradených súdom na výkon trestu odňatia slobody do stredného stupňa stráženia a maximálneho stupňa stráženia. Ich charakter trestnej činnosti je rozmanitý, či už v rámci majetkovej trestnej činnosti alebo násilnej. V strednom stupni stráženia je zaradených takmer 700 odsúdených a v maximálnom stupni stráženia viac ako 300 odsúdených. Leopoldov je spoločne s ústavom Ilava profilovaný aj pre výkon doživotného trestu odňatia slobody. Z celkového počtu 42 odsúdených na doživotný trest ho v ústave Leopoldov vykonáva 30 odsúdených. 

Najviac zločincov s doživotným
Zobraziť galériu (12)
 (Zdroj: SITA)

Aké podmienky panujú v Leopoldove dnes? Ako vyzerajú cely odsúdencov a ich denný režim? Ako často majú povolené vychádzky či kontakt s príbuznými?

Denný režim odsúdených je stanovený časovým rozvrhom dňa, ktorý tvorí súčasť ústavného poriadku. Trest odňatia slobody sa vykonáva diferencovane. Základné práva odsúdených (napríklad na ubytovanie, spánok, stravovanie) a ostatné práva odsúdených  (napríklad nákupy, vychádzky, návštevy, telefonovanie, korešpondencia) sú rovnaké vo všetkých stupňoch stráženia, rozdielny je len  spôsob zabezpečenia a uplatňovania týchto práv, regulácia a kontrola pohybu a činnosti odsúdených. Platí zásada, že čím je vyšší stupeň stráženia, tým väčší je rozsah obmedzení. V ústave s maximálnym stupňom stráženia sa spravidla cely, ubytovne a izby odsúdených uzamykajú;  odsúdení mimo ciel a ubytovní sa pohybujú pod dozorom príslušníka zboru; odsúdení sa zaraďujú do práce iba na pracoviská vnútri ústavu alebo pracujú v celách alebo izbách; návštevy odsúdených sa vykonávajú spravidla bez priameho kontaktu. V ústave so stredným stupňom stráženia sa spravidla odsúdení uzamykajú v ubytovniach, nie však v celách alebo izbách; odsúdení sa mimo ubytovní pohybujú pod dohľadom príslušníka zboru a sa zaraďujú do práce na pracoviská v ústave alebo mimo neho; návštevy sa vykonávajú spravidla priamym kontaktom. 

Najviac zločincov s doživotným
Zobraziť galériu (12)
 (Zdroj: SITA)

Organizujete pre väzňov nejaké vzdelávacie alebo tvorivé kurzy? Majú v zariadení knižnicu alebo kino, či prístup k internetu? Môže napríklad odsúdenec počas väznenia vyštudovať vysokú školu?

V ústave Leopoldov je pomerne bohatá ponuka rôznych vzdelávacích aktivít. Uvediem informácie zo štatistickej ročenky za rok 2014, keď  21 odsúdených ukončilo štúdium na strednej odbornej škole (3-ročnej) záverečnými skúškami a získaním príslušného certifikátu. V roku 2014 vykazovalo činnosť 20 krúžkov, do ktorých bolo zapojených priemerne 276 odsúdených,  napríklad: chovateľský krúžok, záhradkársky krúžok, hudobný, výtvarný a iné. Celkovo bolo v roku 2014 vykonaných 260 športových aktivít, do ktorých sa odsúdení zapojili 2 520-krát, napríklad futbal – 209 odsúdených, šach – 442 odsúdených, stolný tenis – 660 odsúdených.  V každom ústave, teda aj v Leopoldove, je zriadená väzenská knižnica, z ktorej má odsúdený právo vypožičať si knihy podľa vlastného výberu, vypožičiavať si a hrať spoločenské hry, ktoré sú v ústave. Odsúdení aj uvedené možnosti často využívajú. Voľný prístup k internetu väznené osoby nemajú. Možnosť štúdia odsúdeného študovať na vysokej škole je podmienená zosúladením podmienok stanovených príslušnou vzdelávacou inštitúciou a zabezpečenia účelu výkonu trestu odňatia slobody, ktorým je okrem iného chrániť spoločnosť pred páchateľmi trestnej činnosti a zabrániť odsúdeným v páchaní ďalšej trestnej činnosti.

Najviac zločincov s doživotným
Zobraziť galériu (12)
 (Zdroj: Zbor väzenskej a justičnej stráže)

Základné práva odsúdeného

Odsúdenému sa poskytne ubytovanie v cele alebo izbe. Ubytovacia plocha v cele alebo izbe pre odsúdeného je najmenej 3, 5 m2. Ak sa nadmerne zvýši počet odsúdených v ústave, možno ubytovaciu plochu na nevyhnutne potrebný čas znížiť. Pre každého odsúdeného je v cele alebo izbe lôžko s matracom, podhlavníkom, prikrývkou, lôžkovou bielizňou a stolička. V cele alebo izbe musí byť stolík, rozhlas, elektrické osvetlenie. Na uloženie osobných vecí, odevu a bielizne sa každému odsúdenému poskytne uzamykateľná skrinka. Trikrát denne dostáva stravu, ktorá zodpovedá odporúčaným výživovým dávkam, pritom sa prihliada na druh a náročnosť vykonávanej práce, vek a zdravotný stav odsúdeného. Pri stravovaní sa prihliada aj na kultúrne a náboženské tradície odsúdených. Medzi vydávaním jedál nesmie byť väčší časový odstup ako sedem hodín. Každý väzeň dostane odev a obuv, ktoré zodpovedajú klimatickým a mikroklimatickým podmienkam a zabezpečia ochranu jeho zdravia pred nepriaznivými účinkami týchto podmienok. Odsúdený má právo na nepretržitý osemhodinový spánok. Odsúdený má právo na základné potreby osobnej hygieny. Odsúdený má právo na sprchovanie najmenej dvakrát v týždni. Odsúdený môže mať pri sebe v cele alebo izbe fotografie, vlastné knihy, časopisy, študijné materiály, osobnú korešpondenciu, potreby na korešpondenciu, hygienické potreby, veci, ktoré si zakúpil v predajni zriadenej v ústave, v množstve, ktoré zodpovedá možnostiam ich uloženia v skrinke, hodinky, elektrický holiaci strojček, ponorný varič alebo rýchlovarnú kanvicu, ak je v cele alebo izbe elektrická zásuvka, a ďalšie veci povolené riaditeľom ústavu.

Najviac zločincov s doživotným
Zobraziť galériu (12)
 (Zdroj: SITA)

Niektoré ďalšie práva odsúdených

Odsúdený má právo na nákup potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí v predajni v ústave najmenej jedenkrát týždenne v určený pracovný deň v primeranom množstve a s prihliadnutím na možnosť ich bezpečného uloženia v skrinke. Odsúdený má právo zúčastniť sa denne na vychádzke v určenom otvorenom priestore ústavu v trvaní najmenej jednej hodiny. Odsúdený má právo prijímať návštevy blízkych osôb v čase určenom riaditeľom ústavu najmenej raz za mesiac v trvaní dve hodiny.  Odsúdený má právo raz za tri mesiace a mladistvý raz za mesiac prijať balík s vecami osobnej potreby obsahujúci fotografie, vlastné knihy, časopisy, študijné materiály, potreby na korešpondenciu a iné veci osobnej potreby povolené riaditeľom ústavu do hmotnosti dvoch kilogramov. Odsúdený má právo najmenej dvakrát za mesiac v trvaní pätnástich minút v čase určenom ústavným poriadkom telefonovať blízkym osobám prostredníctvom telefónneho automatu umiestneného v ústave. Odsúdený má právo prijímať a na vlastné náklady odosielať písomné správy v listinnej podobe. 

Najviac zločincov s doživotným
Zobraziť galériu (12)
 (Zdroj: SITA)

 

Viac o téme: VäznicaLeopoldovAdrián Baláž
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Celý program

Ďalšie zo Zoznamu