Sobota, 27. november 2021. Meniny má Milan, zajtra Henrieta.

Prezidentka odobrila viacero zákonov, podpísala aj novelu o minimálnej mzde

Zuzana Čaputová
Zuzana Čaputová
Zdroj: TASR - Pavol Zachar
05.11.2019 17:15

BRATISLAVA - Prezidentka Zuzana Čaputová odobrila svojím podpisom deväť zákonov, okrem iného tiež o financovaní cirkví štátom. Informoval o tom hovorca Martin Strižinec. Jedným z dôvodov úprav financovania cirkví zo strany štátu je Vatikánska zmluva.


Pravidlá sa menia po niekoľkých desaťročiach. Doteraz platný zákon z roku 1949 o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom už totiž nevyhovuje aktuálnym potrebám. Od začiatku budúceho roka ho nahradí nový zákon, ktorý vznikal dva roky a je výsledkom diskusie expertov Ministerstva kultúry SR a zástupcov cirkví. Zákon sa bude vzťahovať iba na registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, ktorých je v súčasnosti na Slovensku osemnásť.

Od 1. januára 2020 sa zvýši doterajšia výška dotácie podľa valorizácie platov vo verejnej správe a miery inflácie v pomere 80:20. Toto zvýšenie dotácie sa jednotlivým cirkvám rozdelí podľa počtu ich veriacich zisteného pri sčítaní obyvateľov, čo predstavuje vyšší stupeň spravodlivosti tohto modelu. Zákon cirkvám ukladá povinnosť predkladať každoročne verejnú správu o hospodárení s poskytnutým príspevkom, čo podľa ministerstva kultúry zvyšuje transparentnosť.

Platy profesionálnych vojakov sa zvýšia

Prezidentka odobrila aj zvýšenie platov profesionálnych vojakov. Plat profesionálnych vojakov bude po novom zložený z viacerých častí, a to z takzvanej hodnostnej tarify a funkčnej tarify. Profesionáli si tiež finančne prilepšia v rámci hodnostného platu o jedno percento ročne za každý rok výkonu štátnej služby. Podľa rezortu obrany je v súčasnosti systém odmeňovania nedostatočný. Ministerstvo si, okrem iného, od novely sľubuje, že sa zvýši atraktivita vojenského povolania.

Prezidentka odobrila aj návrh o zbraniach a strelive. Po novom budú musieť nové zbrane a ich výrobcovia splniť zákonom stanovené parametre. Každá zbraň musí byť riadnym spôsobom označená výrobným číslom, čo platí aj v prípade streliva. Z pôsobnosti návrhu zákona sú vylúčené strelné zbrane a strelivo určené na použitie Ozbrojenými silami Slovenskej republiky a ďalšie strelné zbrane a strelivo, tak ako to bolo aj v minulosti.

Prezidentka podpísala novelu zákona o minimálnej mzde

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v utorok podpísala novelu zákona o minimálnej mzde. Od roku 2021 bude tak minimálna mzda na Slovensku dosahovať najmenej 60 % z priemernej hrubej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. V roku 2021 by tak mohli najnižšie hrubé zárobky na Slovensku vzrásť až na 653 eur.

Prezidentka v utorok podpísala aj novelu zákona o správe daní (daňový poriadok). Na jej základe budú daňové úrady zadržiavať vodičské preukazy pre podlžnosti na daniach. Od zadržiavania vodičských preukazov pre dlžoby na daniach však budú oslobodení vodiči z povolania. Voči nim nový druh daňovej exekúcie nebude môcť byť uplatnený. Správca dane totiž bude môcť zadržať vodičský preukaz len toho daňového dlžníka, ktorého príjmy nie sú priamo podmienené držbou vodičského preukazu.

Podpísala aj ďalšie novely ekonomických zákonov

Okrem novely zákona o minimálnej mzde a o správe daní odobrila prezidentka v utorok aj osem ďalších noviel ekonomických zákonov. Z noviel, ktoré boli schválené 15. októbra 2019 odobrila novelu zákona o spotrebnej dani z elektriny, novelu zákona o dani z pridanej hodnoty a novelu zákona o účtovníctve. Z noviel, ktoré boli schválené 16. októbra 2019 prezidentka podpísala novelu o energetickej hospodárnosti budov, novelu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, novelu zákona o omamných látkach, novelu zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a novelu zákona o sociálnej ekonomike.

Podpísaním novely zákona o účtovníctve sa od budúceho roka zmiernia kritériá pre povinné auditovanie účtových závierok obchodných spoločností. Sumy, ktorých prekročením vzniká povinnosť závierku overovať audítorom, sa oproti súčasnosti zdvojnásobia. Podmienka obratu sa tak zvýši na štyri milióny eur a podmienka veľkosti majetku na dva milióny eur. Zákon o účtovníctve pritom stanovuje, že obchodné spoločnosti a družstvá musia dať auditovať svoje výsledky po naplnení minimálne dvoch z troch stanovených podmienok. Okrem výšky obratu a sumy majetku je tretím kritériom počet zamestnancov. Nastavený je na 30 ľudí a novelou sa nemení.

Prezidentka odobrila aj novelu zákona o energetickej hospodárnosti budov. Novela prevezme európsku smernicu z roku 2018, ktorá obsahuje opatrenia pre členské štáty EÚ, pre investorov v stavebníctve a v energetike k tomu, aby energetický systém do roku 2050 dosiahol dlhodobý cieľ energeticky efektívneho a dekarbonizovaného fondu všetkých bytových a nebytových budov, verejných i súkromných. Ich užívanie totiž spôsobuje až 36 % všetkých emisií oxidu uhličitého (CO2) v EÚ.

Ďalšie podpísané zákony

Od začiatku budúceho roka by sa mala zlepšiť bezpečnosť detských ihrísk. Prezidentka podpísala nový zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. Nová legislatíva definuje bezpečnostné požiadavky, ktoré by mali detské ihriská spĺňať ako celok, a nielen jednotlivé hracie prvky. Stanovujú sa napríklad požiadavky na povrch detských ihrísk alebo na rozmiestnenie hracích zariadení.

Z podpísanej novely zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke vyplýva, že pre oprávnené osoby pri technickej a emisnej kontrole áut sa zavedie možnosť upustenia od sankcie. Oprávnené osoby však musia do pätnástich dní nahlásiť pochybenie svojho technika. Na staniciach technickej kontroly sa nebude môcť používať také zariadenie, ktoré by umožnilo neoprávnené ovplyvnenie výsledku kontroly meraných údajov a hodnôt.

Príspevok na podporu udržania pracovných miest sa zvýši. Tento príspevok stúpne zo súčasných 50 percent na 60 percent z náhrady mzdy poskytnutej zamestnancovi. Rozsah neprideľovania práce sa zvýši z 20 % na 40 % ustanoveného týždenného pracovného času a obdobie poskytovania príspevku sa predĺži zo 60 na 120 dní v kalendárnom roku. Ide o opatrenie na predchádzanie negatívnym dopadom, ktoré sú spojené so spomalením hospodárskeho rastu. Vyplýva to z podpísanej novely zákona o sociálnej ekonomike.

Zoznam omamných a psychotropných látok sa upraví

Zoznam omamných a psychotropných látok sa zmení. Rozšíri sa o nové omamné a psychotropné látky prvej skupiny. Látka Cannabidiol, CBD napokon v zozname ostane. Zmenu odobrila svojím podpisom v utorok prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Na základe podnetu Ministerstva vnútra SR, Policajného zboru SR, Národnej kriminálnej agentúry sa zaradia medzi psychotropné látky prvej skupiny aj dve nové psychoaktívne látky 3-CMC a 4-CMC. Na základe zásadnej pripomienky Ministerstva vnútra SR v medzirezortnom pripomienkovom konaní sa má do zoznamu psychotropných látok prvej skupiny zaradiť aj ďalších desať psychoaktívnych látok.

Zmena zákona z dielne Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR podľa jeho tvorcov prispeje k zvýšeniu sociálnej ochrany a k prevencii vzniku závislosti od užívania omamných a psychotropných látok vrátane prevencie liečby zdravotných následkov osôb závislých od užívania týchto látok tým, že bude pružnejšie trestnoprávne postihovať nezákonnú činnosť subjektov zameraných na nezákonnú výrobu a predaj omamných látok a psychotropných látok.

Na zozname psychotropných látok napokon ostane aj látka Cannabidiol, CBD. Rezort zdravotníctva ju pôvodne navrhoval vypustiť. Argumentoval tým, že Svetová zdravotnícka organizácia ju považuje za neškodnú a nespôsobuje vznik závislosti. Táto látka nie je zaradená do zoznamu ani podľa dohovorov Organizácie spojených národov (OSN). Poslanci však podporili pozmeňujúci návrh poslanca Jozefa Valockého (Smer-SD) a Cannabidiol tak v zozname ostane.


Nástroje k článku


ZDROJ: SITA, TASR

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články