Nedeľa, 2. október 2022. Meniny má Levoslav, zajtra Stela.

Problém, čo s nedostatkom pracovnej sily na Slovensku je zrejme vyriešený: Migranti!

Dušan ChrenekGaléria fotiek (2)
Dušan Chrenek
Zdroj: SITA

BRATISLAVA - Väčšie otvorenie dverí kvalifikovaným pracovným migrantom a zahraničným študentom môže byť jedným z najrýchlejších a najefektívnejších opatrení na riešenie nedostatku voľnej pracovnej sily na Slovensku. Na spoločnom seminári Zastúpenia Európskej komisie v SR a inštitútu INEKO o potrebných zmenách v imigračnej politike to uviedol vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek.


Poukázal pritom na to, že v súvislosti s ekonomickým oživením, vysokou štrukturálnou nezamestnanosťou, veľkým odlevom pracujúcich a študujúcich Slovákov do zahraničia, ako aj v dôsledku demografického vývoja bude obsadenie voľných pracovných miest na Slovensku narastajúcim problémom pre zamestnávateľov a brzdou ďalšieho rozvoja. "Skúsenosti zo zahraničia dokazujú, že prijatie kvalifikovaných a vzdelaných pracovníkov zo zahraničia má celý rad pozitívnych vplyvov na ekonomiku a dlhodobú udržateľnosť verejných financií hostiteľskej krajiny,“ povedal Chrenek.

Štátny tajomník ministerstva práce a sociálnych vecí Branislav Ondruš upozornil na to, že v roku 2020 počet nových pracovných príležitostí prevýši počet absolventov prichádzajúcich na trh práce, čím sa problém s nedostatkom pracovnej sily na Slovensku ešte prehĺbi. Zo strednodobého hľadiska preto treba podľa Ondruša otvoriť dvere aj pracovníkom zo zahraničia. Ako zdôraznil, prioritou vlády je nasýtiť potrebu pracovného trhu najskôr z domácich zdrojov, kde sú hlavné výzvy riešenie dlhodobej nezamestnanosti a prepojenie vzdelávania s potrebami pracovného trhu. "Imigrácia nemôže byť zneužitá na zhoršovanie pracovných podmienok, vrátane odmeňovania,“ povedal Ondruš. 

Poslanec NR SR za stranu SaS a bývalý minister práce Jozef Mihál mu oponoval, že pracovný trh je už dnes nasýtený a pre zamestnávateľov je ťažké nájsť kvalifikovaných ľudí. "Netreba sa báť diskusie o otvorení pracovného trhu pre kvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín,“ povedal. Ako dodal, v dôsledku starnutia obyvateľstva bude nutné pustiť na Slovensko ekonomických migrantov. 

Jozef Mihál
Galéria fotiek (2)
Jozef Mihál
Zdroj: SITA

Vedúca Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu v SR Zuzana Vatráľová na seminári upozornila, že Slovensko má už od roku 2011 definovanú migračnú politiku, ktorá dáva odporúčania na spružnenie ekonomickej migrácie. V praxi však tieto odporúčania nie sú realizované a pre cudzincov je ťažké dostať sa na náš pracovný trh. Pre zdĺhavé administratívne opatrenia zamestnávateľ musí podľa nej čakať na zamestnanca z tretích krajín v priemere až 145 dní. Na Slovensko sa tak nedostanú aj cudzinci, ktorí by mohli vytvoriť nové pracovné miesta aj pre občanov Slovenska. 

Podľa riaditeľa INEKO Petra Goliaša je jedným z efektívnych spôsobov imigrácie príchod zahraničných študentov na vysoké školy. "Počas štúdia sa naučia jazyk, spoznajú kultúru domácej krajiny, získajú kontakty a majú čas na hľadanie si práce,“ uviedol Goliaš. Ako dodal, Slovensko napriek tomu študentov skôr vyváža, keď máme v Európskej únii najvyšší podiel vysokoškolských študentov, ktorí študujú v zahraničí. Súčasne na slovenských vysokých školách študuje len približne 6 % zahraničných študentov, čo je v medzinárodnom porovnaní podpriemer.

Budeme potrebovať pružnejšiu imigračnú politiku

Ako povedal na dnešnom seminári o pracovnom trhu a migrácii organizovanom Zastúpením EK na Slovensku štátny tajomník rezortu práce Branislav Ondruš, aktuálne údaje ukazujú, že v najbližších rokoch stále nebude výrazný rozdiel medzi počtom ľudí, ktorí končia školy a počtom novovzniknutých pracovným miesť. "Je tu samozrejme už dnes výrazný nedostatok požadovane kvalifikovaných ľudí a z tohto hľadiska sú tu skutočne vážne úlohy aj pre rezort práce, aj pre rezort školstva. Citlivo vnímame realitu na pracovnom trhu a volanie zamestnávateľov, že nevedia obsadiť mnohé kvalifikované pracovné miesta, pričom nejde len o vysokoškolsky kvalifikovaných ľudí. Myslíme si ale, že tento problém nie je v tejto chvíli nevyhnutné riešiť nejakým výrazným prílevom migrantov zo zahraničia," povedal Ondruš.

Ondruš tvrdí, že nastavujú také riešenia, ktoré pomôžu v prvom rade znížiť nezamestnanosť na Slovensku. "Chceme sa zamerať na kvalitné rekvalifikácie, vzdelanie nezamestnaných - čiže také vzdelávanie, ktoré bude zodpovedať potrebám zamestnávateľov. Spustíme tiež ďalšie projekty, ktorými sa budeme snažiť integrovať dlhodobo nezamestnaných na pracovný trh. Tí ľudia si často vyžadujú oveľa viac ako len rekvalifikáciu, často nemajú základné pracovné návyky," pomenoval prioritu na najbližšie obdobie Ondruš.

"Na druhej strane treba úprimne povedať, že demografický vývoj, počty ľudí, ktorí sú dnes na školách alebo dnes nastupujú na stredné školy, ukazuje, že v období po roku 2020 - 2023 skutočne nastane situácia, že zo škôl nám začne vychádzať výrazne menej absolventov, ako bude počet voľných pracovných miest," pripustil štátny tajomník Ondruš. Musíme sa preto podľa neho pripraviť, aby sme boli schopní veľmi premyslene, ciele, regulovane riadiť migračnú politiku na slovenský trh práce. "Čiže, aby sme otvorili dvere takým ekonomickým migrantom, ktorí budú presne zodpovedať požiadavkám nášho pracovného trhu," dodal Ondruš s tým že tento problém ale najbližších päť rokov vypuklý nebude. 

Slovensko už rok - dva potrebuje podľa exministra práce Mihála v mnohých profesiách kvalifikovaných ľudí, ktorí majú dostatočné znalosti a chcú pracovať, ale na domácom pracovnom trhu ich jednoducho niet. "Tento fakt bráni niektorým zamestnávateľom rozvíjať podnikanie, rozširovať výrobu, služby. V niektorých profesiách, sa zdá, že je vlastne slovenský pracovný trh vyčerpaný," dodal Mihál s tým, že ide napríklad o rezorty služieb v ekonomicky silných regiónoch, ale takisto spomenul aj situáciu vo výrobných podnikoch.

Mihál uviedol prípady, keď firmy zvážajú prijať zamestnancov aj z iných regiónov Slovenska, aj z iných krajín, napríklad Rumunska či Srbska. Exminister tiež upozornil na demografický vývoj na Slovensku. Postupné starnutie populácie dnes podľa neho až tak necítime, ale situácia bude iná o desať až tridsať rokov. "Práve regulovaná imigrácia kvalifikovaných ľudí môže sčasti pomôcť aj v demografickom vývoji Slovenska. Treba sem prilákať mladých šikovných ľudí, ktorí si tu aj založia rodinu, budú platiť dane. Nebude to samozrejme jednoznačným liekom, ale sčasti to môže pomôcť. Na dôchodky budúcich dôchodcov niekto jednoducho bude musieť pracovať," povedal s tým, že by sa malo robiť všetko pre to, aby rástla aj pôrodnosť, ale to podľa neho tiež nebude stačiť. 

Viac o téme:


 
 

Súvisiace články

Najčítanejšie články