Maturanti a učitelia sa sťažujú: Písomka zo slovenčiny bola zavádzajúca, ministerstvo to vidí inak | Topky.sk

Utorok, 19. február 2019. Meniny má Vlasta, zajtra Lívia.

Maturanti a učitelia sa sťažujú: Písomka zo slovenčiny bola zavádzajúca, ministerstvo to vidí inak

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: thinkstock.com
22.03.2018 21:00

BRATISLAVA – O tohtoročnej maturitnej písomnej skúške zo slovenského jazyka a literatúry sa začalo pochybovať. Do redakcie sme prijali tip od stredoškoláčky, ktorá v mene študentov a pedagógov svojej školy tvrdí, že v teste sa vyskytli pochybné otázky so spornými odpoveďami. Myslí si, že na písomke boli testovaní skôr z taktiky ako z vedomostí. O vyjadrenie na podnet študentky sme požiadali Ministerstvo školstva SR.


Písomná maturita z 13. marca zo slovenského jazyka a literatúry vzbudila u viacerých študentov nepokoje. Cez tip čitateľa nám napísala žiačka strednej školy, ktorá tvrdí, že na teste sa objavilo viacero sporných otázok. To isté tvrdia aj jej spolužiaci a učitelia. „Z nášho pohľadu nám tieto testy prišli neprofesionálne a viacero otázok bolo neobjektívnych, ba sa tam niektoré správne odpovede ani nenachádzali,“ napísala nám stredoškoláčka, ktorej sa zastali aj učitelia. „Sme znepokojení pretože máme pocit, že sme testovaní z taktiky a nie z vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry,“ dodala žiačka.

Alison Coleová - Umenie zblízka

Ako prvú nejasnosť žiačka uviedla ukážku od Alison Coleovej. Maturantov znepokojila šiesta úloha: Ktoré literárne obdobie charakterizuje ukážka 1 a zároveň jeho názov patrí na zakryté miesto v jej prvom odseku? Podľa Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) je správna odpoveď renesancia. No školáci s učiteľmi si správnou odpoveďou nie sú až takí istí. „Podľa nás maturantov a našich profesorov, by mala byť uznávaná aj odpoveď humanizmus a renesancia, pretože ide o pojmy spolu súvisiace a nie odporujúce si,“ píše žiačka za svoju strednú.

Písomná maturitná skúška zo
Zdroj: Reprofoto/zmaturuj.zones.sk

Ministerstvo školstva vo svojom stanovisku tvrdí, že v šiestej úlohe išlo najmä o čítanie s porozumením. „Na základe toho žiaci mali z ukážky zistiť, že termín, ktorého názov patrí na zakryté miesto v prvom odseku ukážky a vyplýva z charakteristiky obdobia v ukážke, je jednoznačne slovo renesancia. Usmernení bolo v ukážke niekoľko,“ reagovalo ministerstvo.

Kamil Peteraj - Korzo chlapčenských myšlienok

V tretej ukážke Korzo chlapčenských myšlienok vyvolala polemizujúcu diskusiu otázka číslo devätnásť: Ktorý postoj mladých k realite vyjadruje básnik v tretej strofe básne? A otázka číslo dvadsať: V ktorých veršoch z ukážky 3 vyznievajú mladí ľudia ako hrdinovia dnešných dní?

Písomná maturitná skúška zo
Zdroj: Reprofoto/zmaturuj.zones.sk
     

Žiačka v mene svojej školy tvrdí, že tieto dve otázky sú maximálne subjektívne. „Nejde o povinnú literatúru, a tak je ťažké zhodnotiť, ktorá odpoveď je správna, keďže každý túto báseň môže vnímať inak. Subjektívne otázky takéhoto typu by sa v testoch celoštátneho záberu vyskytovať nemali, ak sme danú ukážku nemali v povinnej literatúre,“ upozornila.

Písomná maturitná skúška zo
Zdroj: Reprofoto/zmaturuj.zones.sk

Spochybnenú objektivitu ministerstvo vyvrátilo. Tvrdí, že devätnásta otázka ponúkala štyri možnosti. Za správnu odpoveď sa považuje C a z pohľadu ministerstva išlo len o správne pochopenie významu slov v jednotlivých možnostiach.  

„Úloha 20 opäť ponúka štyri možnosti – verše z básne. Porozumením ich významu žiak vyberie tú možnosť, ktorá najpresnejšie zodpovedá formulácii v zadaní úlohy,“ reagovalo Ministerstvo školstva, ktoré za správnu odpoveď považuje B. Ministerstvo tiež zdôraznilo, že o subjektívnosti úloh nemožno hovoriť, nakoľko ich vytvára skupina autorov (učiteľov stredných škôl) a posudzuje aj skupina recenzentov. „Obe úlohy nevyžadovali detailné porozumenie celej básne, ani jej podrobnú interpretáciu,“ dodalo ministerstvo na margo pochybností školy.

Stanislav Štepka - Človečina 

Dvadsiata siedma otázka v ukážke Človečina nebola podľa žiakov jednoznačne položená. „V tejto otázke sa podľa nás vyskytujú, dve rovnaké alebo dosť podobné, zavádzajúce odpovede,“ uviedla žiačka s tým, za mätúce odpovede možno považovať A aj B.

Písomná maturitná skúška zo
Zdroj: Reprofoto/zmaturuj.zones.sk

„Ak by správnou odpoveďou mala byť odpoveď C, tak si myslíme, že jej odporuje posledná veta ukážky,“ dodala maturantka.

Písomná maturitná skúška zo
Zdroj: Reprofoto/zmaturuj.zones.sk

Ministerstvo školstva uviedlo, že správne bolo práve C. „Posledná veta otcovej repliky neodporuje riešeniu, naopak, potvrdzuje ho tým, že otec poukázal na prijatie riaditeľovej matky do ústavu aj mimo poradovníka (zoznam žiadateľov o prijatie) iba vďaka tomu, že išlo o matku riaditeľa,“ argumentovalo.

Kremnické gagy 2016

V piatej ukážke testu si študenti lámali hlavu nad otázkou číslo 36. Maturanti sa pýtajú, v ktorej príručke sa dá overiť, či má slovo akcia viac významov? Podľa nich je znenie uvedenej otázky dosť zavádzajúce. „Význam slova môžeme nájsť v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ale aj v Lexikológii slovenského jazyka, keďže lexikológia sa zaoberá významom slov,“ píše v mene celej školy študentka.

Písomná maturitná skúška zo
Zdroj: Reprofoto/zmaturuj.zones.sk

No podľa odpovede ministerstva má úloha 36 jednoznačné riešenie. Vysvetlilo, že význam slova a jeho jedno  alebo viacvýznamovosť si overujeme vo výkladovom slovníku. Tým pádom je správna možnosť B.

Písomná maturitná skúška zo
Zdroj: Reprofoto/zmaturuj.zones.sk

Ceny bytov ešte porastú

V šiestej ukážke sa maturanti sťažujú na otázku 42. Hromadne tvrdia, že vhodná odpoveď sa v možnostiach nenachádza. Tvrdia, že NARKS je iniciálová skratka.

Písomná maturitná skúška zo
Zdroj: Reprofoto/zmaturuj.zones.sk

Tu ministerstvo podotklo, že v ukážke bola použitá skratka v zátvorke za celým názvom: „Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS).“ Objasnilo, že ide o lexikálne zaradenie skratky v systéme slovnej zásoby na základe čítania textu s porozumením, jej funkciu v písanom texte a v hovorenej reči, kde sa skratky nepoužívajú, nie o identifikáciu skratky z pravopisného hľadiska alebo spôsobu jej vytvorenia. „Pri  pravopisnom hľadisku by sa vyžadoval presnejší odborný názov druhu skráteného slova,“ napísalo školstvo.

Alexander Sergejevič Puškin – Kapitánova dcéra

V siedmej ukážke testu v úryvku od Puškina sa im nepozdávala päťdesiata otázka. „Ďalšia veľmi subjektívna otázka. Príbeh končí návštevou Márie Ivanovny u cárovnej Kataríny, no niekto môže brať do úvahy koniec celej knihy a v tom prípade by správna odpoveď bola B, a to, že príbeh končí svadbou Petra Griňova s Máriou Ivanovnou,“ tvrdia žiaci.

Písomná maturitná skúška zo
Zdroj: Reprofoto/zmaturuj.zones.sk

Podľa ministerstva je správne riešenie v možnosti B - Svadbou Petra Griňova s Máriou Ivanovnou. „Táto informácia sa nachádza v poslednom odseku textu diela,“ dodalo.

Písomná maturitná skúška zo
Zdroj: Reprofoto/zmaturuj.zones.sk

George Orwell - Zvieracia farma

V ôsmej ukážke George Orwell v úryvku Zvieracia farma bola problémová otázka číslo 57. V ktorej možnosti je vyjadrená idea, za ktorú bojovali zvieratá v ukážke 8?

Písomná maturitná skúška zo
Zdroj: Reprofoto/zmaturuj.zones.sk

Maturanti s učiteľmi tvrdia, že ak daný študent nečítal celé dielo, tak z úryvku nemožno ľahko určiť správnu odpoveď. „V ukážke sa nenachádzajú potrebné slová, ako: boj za rovnoprávnosť či spoločnosť,“ sťažujú sa žiaci, ktorí sa mohli odpovede len dovtípiť.

Ministerstvo tvrdí, že úloha 57 má riešenie, ktorým je jednoznačne C. „Úloha sa nezameriava na detailnú znalosť obsahu diela. Bola jasne formulovaná,“ odkázalo žiakom i učiteľom.

Kto mal podľa vás pravdu?


Galéria

Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/vo
FOTO: Thinkstock, Reprofoto/zmaturuj.zones.sk

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články