ROZHOVOR s Vanesou Šteinerovou, kandidátkou na post primátorky Trnavy | Topky.sk

°C

Sobota, 14. december 2019. Meniny má Branislava, Bronislava, zajtra Ivica.

ROZHOVOR s Vanesou Šteinerovou, kandidátkou na post primátorky Trnavy

Vanesa Šteinerová
Vanesa Šteinerová
Zdroj: FB / Vanesa Šteinerová - vaša prvá primátorka
27.10.2018 13:30

TRNAVA - Za primátorku Trnavy kandiduje 45-ročná Vanesa Šteinerová, ktorá pracuje ako vedúca odboru opravných prostriedkov na obvodnom úrade. Mottom jej kampane sú Tri groše pre Trnavu.


Kandidujete na najvyšší post v samospráve krajského mesta. Doteraz ste však v žiadnych orgánoch samosprávy nepôsobili, nepoznáme ani vaše aktivity zo spolupracujúcich organizácií. Čo vás primalo zabojovať rovno o najvyššie, primátorské kreslo?

Zaujímavá otázka, nakoľko moja takmer osemnásťročná pracovná orientácia v oblasti regionálneho rozvoja predpokladala sústavnú kooperáciu s regionálnymi partnermi, nositeľmi rozvoja, akým je aj mesto Trnava. Ale je možné, že v kruhoch verejných nie je moje meno veľmi známe, práve preto, že je známe z odborného pohľadu. Ak robíte akýkoľvek rozvoj, musíte kooperovať so všetkými partnermi, ktorých sa problematika týka, teda za predpokladu, že túto tému chcete implementovať kvalitne. A tak to bolo i v mojom prípade, roky 2001-2012 boli dynamické rozvojové roky pre Trnavu, kde i moja osoba bola aktívne angažovaná. S mestom som spolupracovala takmer denne, bola som súčasťou tímov, ktoré tvorili kľúčové rozvojové a strategické dokumenty. Nadviazala som tu mnoho kontaktov, nesmierne kvalitných pracovných vzťahov, z ktorých mnohé zotrvali dodnes, i keď táto odborná spolupráca začala po roku 2012 klesať. Takže moje meno je pre mesto známe a vo svojej histórii ma má určite zapísanú, len nie v exekutíve, a tak prišiel čas to zmeniť. 

Motívom pre moju kandidatúru na post poslankyne mestského zastupiteľstva a primátorky mesta zároveň bola reakcia na dopyt, ktorý priebežne prichádzal smerom k mojej osobe od jednotlivcov i skupín, ktoré ma poznali práve z odbornej roviny. Na jar tohto roka som sa začala aktívne zaoberať myšlienkou na kandidatúru. Som žena, žena – primátorka v Trnave na čele mesta ešte nestála. Mám praktickú skúsenosť z oblasti rozvoja samospráv, kooperovala som dlhé roky s mestom na rozvoji (spoločné projekty, dokumenty, štúdie) mám manažérsku výbavu a Trnave ponúkam takmer osemnásťročnú veľmi konkrétnu predstavu o tom, ako má jedna komunálna úroveň, mestská samospráva v praxi fungovať. Okrem týchto odborných, profesijných dôvodov a životnej skúsenosti, kandidujem najmä preto, že sa za 29 rokov zabudlo na človeka... zabudlo sa na „Tri groše“.

Definujete sa ako nezávislý kandidát, ale aký máte okolo seba tím ľudí? Kandidujete aj za poslanca? Z čoho bude pozostávať vaša kampaň a odkiaľ pramenia prostriedky, ktoré použijete? V akej výške?

Som nezávislý kandidát na poslankyňu i primátorku, som kandidát s jasnou a vlastnou predstavou o službe zvanej primátorka. Ľudia, ktorí mi v tomto odhodlaní dobrovoľne pomáhajú, sú práve tí, na ktorých podnet kandidujem, nie sú vidieť, nie sú počuť, želajú si, aby to takto aj zostalo, a ja to rešpektujem a aj týmto im ďakujem.

Moja kampaň spočíva predovšetkým v dennom kontakte s ľuďmi, som kontaktný typ človeka, ktorý počúva a aj počuje. Ďalej bude kampaň rozdelená na dve časti, ktoré pôjdu v niektorých dňoch súbežne. Prvou časťou, teda ak budem pozvaná, bude aktívna účasť na rôznych podujatiach, ktoré usporadúvajú súkromné inštitúcie s cieľom predstaviť kandidátov. Druhá časť je organizovaná mnou a zahŕňa všetku „klasiku“ - tlačová konferencia, inzercia, články, letáky, billboard. Finančné prostriedky pramenia z transparentného účtu, ktorý je zverejnený aj na www.trigrosepretrnavu.sk. Výšku týchto prostriedkov je ťažko predpokladať, prispieva ten, kto chce a kto môže, dobrovoľne. Zatiaľ je účet v pluse, celkovú výšku finančných prostriedkov nepredpokladám vyššiu ako 10.000 eur.

Akú voličskú podporu predpokladáte? Kto je vašou cieľovou skupinou?

Voličskú podporu zatiaľ nepredpokladám. Cieľovou skupinou mojej kampane je každý milý a múdry Trnavčan.

Máte podporu niektorých z politických subjektov, ktoré nepostavili svojho vlastného kandidáta?

Pôvodne som na takýto druh podpory nereflektovala, avšak po mojich skúsenostiach s niektorými „praktikami“, ktoré sa okolo kampane začali diať, rokujem o takejto podpore veľmi aktívne, nakoľko je nutné spojiť sily a nenechať sa zastrašiť.

Čo je top témou vašej kampane? Prečo ste si ju vybrali?

Z ľudského hľadiska je to milý a múdry Trnavčan - človek, žijúci z troch grošov. A prečo? Lebo sa za 29 rokov zabudlo na človeka a zabudlo sa na „tri groše“.

Aké je vaše riešenie pre statickú a dynamickú dopravu v Trnave?

V rámci dynamickej dopravy ako prvé vybudovanie južného obchvatu Trnavy. Veľmi dobrým príkladom môže byť prax a skúsenosti mesta Prešov. Vstúpiť do rokovania so Správou a údržbou ciest o polovičnom profile v 1. etape, pre jeho rýchlejšiu realizáciu. Druhým bodom je iniciovanie napojenia západného dopravného prepojenia v prvej etape napojenie na severný obchvat Trnavy, a to od projektovej prípravy cez výkupy pozemkov. A po tretie - v rámci vnútorného mestského okruhu je nevyhnutné zriadiť samostatný preferenčný autobusový pruh ako prvú a základnú podmienku rokovania s Arrivou pre skutočnú optimalizáciu mestskej autobusovej dopravy tak, aby prehľadne slúžila ľuďom, aby bolo jasné, kedy a akým spojom sa dostanú tam, kam potrebujú.

V rámci statickej dopravy treba aktualizovať a začať uvádzať do praxe Koncepciu parkovania v Trnave, spracovanú v roku 2015 s reguláciou parkovania v obytných súboroch. Iniciovať vybudovanie parkovacieho domu súbežne s novou koncepciou parkovania a reguláciou parkovania.

Aké máte riešenie pre zeleň v Trnave?

V mestskom prostredí je veľmi dôležité spájať prvky zelene s prvkami mestskej architektúry. Minimalizovať plošné rozširovanie parkovacích plôch v neprospech zelených plôch. Treba zapracovať v lokalite Medziháj na revitalizácii pôvodného toku Parnej. Popracovať v každej mestskej časti tak, aby tam vznikol kvalitný a hodnotný oddychový priestor. Pristúpiť k postupnej premene krajiny - veľké kompaktné lány náchylné na pôdnu eróziu by sa vhodnými opatreniami mohli upraviť na menšie úseky, zvýšila by sa tým biodiverzita, znížila veterná erózia aj celkové prehrievanie okolia Trnavy.

Akým ďalším témam sa chcete venovať?

Na komunálnej úrovni je nevyhnutné venovať sa súbežne všetkým témam, v ktorých má samospráva určené kompetencie. V prípade mesta Trnava sú to oblasti - sociálna, životné prostredie (nielen zeleň, ale aj odpadové hospodárstvo), oblasť dopravy a oblasť školstva, kultúry a športu. Všetky sú rovnocenné, je nevyhnutné len postaviť im hierarchiu. Je to ako v rodine, kde máte štyri deti, nemôžete jedno obuť a ostatné budú chodiť bosé. Je to téma základnej výbavy manažéra mesta, teda primátora.

Na regionálnej úrovni je nutné kooperovať s podnikateľskou obcou, okolitými samosprávami, ale i s organizáciami ako Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice a, samozrejme, s Trnavským samosprávnym krajom (už i v rámci prepojenia kompetencií, najmä v sociálnej oblasti a oblasti dopravy). Na národnej úrovni opäť kooperovať s inštitúciami ako Združenie miest a obcí Slovenska, zintenzívniť spoluprácu smerom ku klubu primátorov krajských miest K8, ale i smerom do ostatných národných štruktúr (národný parlament, ministerstvá) tak, aby, ak to bude nutné, boli upravené aj niektoré nevykonateľné legislatívne rámce na komunálnej úrovni.

Spracovať komplexné PR mesta so 780-ročnou tradíciou a predstavovať ho i smerom do zahraničia. A v neposlednom rade je nutné venovať sa mestu komplexne a súbežne, a to jednak jeho vnútornej dynamike, ktorú treba spojiť s vonkajšou dynamikou mesta, lebo takto sa riadi samospráva.

Na čo z práce doterajšieho primátora nebudete mať problém nadviazať? Čo, naopak, je pre vás nedostatkom, z ktorého sa dá vziať ponaučenie?

Áno, na budovanie cyklochodníkov nemám žiaden problém nadviazať. K nedostatkom sa odmietam vyjadriť.

Čo podľa vás má reprezentovať osobnosť primátora?

Morálne predpoklady a pokora musia byť prirodzenou súčasťou osobnosti primátora. Z osobnostných predpokladov ďalej úsmev – reprezentovaný životným optimizmom, charizma, empatia, slušné správanie, osobnostná vyzretosť a emocionálna vyrovnanosť, prirodzené vodcovstvo, zvedavosť, priamosť. Z výkonnostného pohľadu je to schopnosť diverzifikovať činnosť a riadiť, schopnosť tímovej práce, kreativita a inovatívnosť, flexibilita a schopnosť prispôsobenia sa náročným pracovným podmienkam, samostatnosť, rozhodnosť, komunikačné a vyjednávacie schopnosti, silné logické a analytické myslenie, znalosť implementácie manažmentu v organizácii. Ak žena, tak dáma, ak muž, tak gentleman, odráža predsa všetkých Trnavčanov, nielen voličov.

Vedeli by ste sa vzdať kandidatúry v prospech kandidáta, u ktorého sa ukáže vyššia pravdepodobnosť na zvolenie? Očakávali by ste za to niečo?

Nezaoberám sa touto otázkou, nakoľko sa sústreďujem na vlastnú kampaň.


Nástroje k článku


ZDROJ: TASR

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články