M. HERDEL: Model troch krajov v minulosti neplytval našimi peniazmi | Topky.sk

Pondelok, 16. júl 2018. Meniny má Drahomír, zajtra Bohuslav.

M. HERDEL: Model troch krajov v minulosti neplytval našimi peniazmi

Nástroje k článkuZDROJ: TASR
FOTO: Facebook

Nahlásiť chybu

Marián Herdel
Marián Herdel
06.11.2013 14:21

TRENČÍN – Pre nezávislého kandidáta na post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), 38-ročného Novodubničana Mariána Herdela, sú prioritami ukončenie zadlžovania TSK, zlepšenie personálnej politiky a efektívnejšie financovanie vzdelávania. Jeho víziou je návrat k trom samosprávnym krajom. Rozhovor s M. Herdelom je súčasťou projektu, v ktorom TASR predstavuje kandidátov vo voľbách na predsedov vyšších územných celkov (VÚC).


Trenčiansky samosprávny kraj je v hodnotení transparentnosti na chvoste spomedzi všetkých slovenských krajov. Aké z toho pre TSK vyplývajú riziká do budúcnosti a aké konkrétne kroky by ste v prípade zvolenia do funkcie podnikli na zvýšenie transparentnosti kraja?


 Nízka transparentnosť zvyšuje riziká neefektívneho míňania verejných prostriedkov a vytvára priestor pre korupciu, ktorá je v poslednom čase čím ďalej, tým väčšia. Pri predaji, prenájme a nákupe majetku treba používať elektronické aukcie a hlavne vždy v dohľadnom čase, aby si všetky návrhy stihli prečítať nielen dopredu zainteresovaní, ale aj ostatní občania. TSK je stále v rozpočtovom provizóriu a stále nie je doriešený súdny spor ÚVO verzus TSK. Pokiaľ sa bude s peniazmi občanov ako platcov daní narábať hospodárne, zastaví sa každoročné zadlžovanie TSK a následne Trenčiansky kraj nebude potom na chvoste spomedzi všetkých krajov. Najväčšou slabinou TSK je preto predaj, prenájom majetku, verejné obstarávanie, ako aj personálna politika. Chcem riadiť TSK etickým kódexom, ktorý v dnešnej dobe chýba hádam všade. 

Aké sú podľa vás najväčšie problémy stredného a učňovského školstva v TSK a zdravotníctva v TSK a aké by ste v prípade zvolenia ponúkli možnosti ich riešenia?

 Ideálne by bolo prepojenie vzdelávania s praxou pre aktuálne potreby trhu práce v Trenčianskom kraji, čím by sa presadilo posilnenie možnosti výučby cez odbornú prax. Hospodárnejšie nakladanie s finančnými prostriedkami, ktoré vynakladá TSK na prevádzku škôl, ktoré sú mnohokrát určené na vzdelávanie a končia na nákupe energií. V rámci vzdelávania by sa malo poznanie šetrenia finančných prostriedkov vštepovať žiakom, aby lepšie pochopili systematickosť šetrenia energií, nielen v školstve, ale neskôr by sa im to vrátilo v ich reálnom živote. Kraj má v správe tri nemocnice a zdravotné služby by mali byť poskytované všetkým občanom rovnako. Problém je v súčasnom technickom stave vybavovania prístrojmi i techniky nemocníc, ktoré sú potrebné pre dodržanie kvality liečby a kroku s modernou dobou. Problém je aj s celkovou údržbou budov. Zhruba 1,5 milióna eur ročne platí kraj za správu, údržbu a nákup softvéru, hardvéru. Tu je priestor na presmerovanie takéhoto veľkého finančného objemu peňazí do nemocníc, kde budú plnohodnotne využité. Podporiť myjavskú nemocnicu v boji o znovunavrátenie licencie záchranky, ktorá im bola odobratá. Petíciu podpísalo vyše 8000 nespokojných občanov. 

Podľa vašich slov pokrivkáva cezhraničná spolupráca TSK so zahraničnými regiónmi, s ktorými má podpísané dohody o spolupráci. Akým spôsobom by ste v prípade zvolenia zefektívnili cezhraničnú spoluprácu?

Kraj má podpísané bilaterálne dohody o spolupráci so siedmimi partnerskými zahraničnými regiónmi. Intenzívna spolupráca je len so Zlínskym krajom a chorvátskou Istriou. Tu je veľký priestor na zvýšenie zamestnanosti v kraji s dôrazom na cestovný ruch. V prvom rade musí byť chuť a snaha dotiahnuť spoluprácu z papierovej podoby do reálnej za cenu svojho voľna a osobnej návštevy. Vytvoriť priestor pre podnikateľov cez kontakty, tak, ako je zvykom bežne vo svete či už v štátnej diplomacii, alebo súkromnom sektore pri uzatváraní nových kontraktov.

Vidíte v oblasti prímestskej dopravy a využívania eurofondov v TSK nejaké rezervy? Ak áno, aké a ako by ste ich eliminovali?

Vo využívaní eurofondov je vždy čo zlepšovať. Kraj má priame zastúpenie v Bruseli vo výbore regiónov. Činnosť je zameraná aj na prezentáciu a propagáciu kraja, nadväzovanie kontaktov s novými partnermi. Problém sa vždy vyskytuje vo všetkých krajoch a je to celková administratíva t.j. zdôvodňovanie uznateľných nákladov, ich časové spôsobilosti k stavu orgánom Európskej komisie, jednou vetou, treba skvalitniť prácu všetkých zúčastnených strán pracujúcich na fondoch. Prímestskú dopravu zabezpečujú dvaja zmluvní dopravcovia SAD Trenčín a SAD Prievidza a je potrebné dať najavo, že doprava, ktorú dotuje TSK, musí byť efektívna pre ľudí a aby grafikon spojov hlavne vyhovoval občanovi.

Ste zástancom myšlienky návratu k trom samosprávnym krajom na Slovensku. Kandidujete na predsedu TSK s tým, že v podstate sa chystáte zrušiť kraj. Aká je vaša predstava o návrate k trom krajom z technického a časového hľadiska?

Slovensko je malá krajina na súčasné rozdelenie na osem VÚC. Preto chcem na celoštátnej úrovni pripraviť podklady modelu troch krajov, ktoré bezproblémovo fungovali. V minulosti tento model neplytval našimi peniazmi. Z časového hľadiska je možnosť to pripraviť do roka, z technického hľadiska sa táto informácia musí prerokovať s vládou, pretože ona bude mať posledné slovo. Pokiaľ by sa tento model presadil, po ukončení VÚC sa viem vrátiť k svojej práci. 

K svojmu okoliu máte silný vzťah. Ktoré miesta Trenčianskeho samosprávneho kraja by ste ukázali zahraničným návštevníkom?

Záleží od veku návštevy. Určite by som ich nezobral do nákupného centra. Starším by som v prvom rade odporučil kúpele, pretože v tomto segmente sme naozaj silní. Za zmienku stojí aj pozrieť si peknú prírodu, ktorá je tu krásna. Mladých by som zaviedol k pamätihodnostiam, ktorých tu máme vzhľadom na bohatú históriu neúrekom. Je smutné, že za pamiatkami a zaujímavosťami chodíme do ďalekých krajín a nevieme, čo máme doma. Dovolím si tvrdiť, že okrem mora tu máme asi všetko. Len s tým treba vedieť naložiť. Voliči v blížiacich sa voľbách do samospráv sami rozhodnú, akou cestou to spoločne posunieme.


Najčítanejšie články