Utorok, 27. september 2022. Meniny má Cyprián, Damián, zajtra Václav.

Univerzitná nemocnica zúri pre sfušované opravy: TOTO mali po sebe zanechať stavbári! Tí však vidia veci inak

V nemocnici na Mickiewiczovej je interiér aj naďalej v žalostnom stave. Galéria fotiek (9)
V nemocnici na Mickiewiczovej je interiér aj naďalej v žalostnom stave.
Zdroj: Topky/Ján Zemiar

BRATISLAVA - Najväčšia nemocnica na Slovensku chcela trochu vylepšiť vzhľad svojich priestorov, vymaľovať a vymeniť staré "nemocničné" podlahy za niečo, čo by viac lahodilo oku zároveň bolo lepšie aj z pohľadu funkčnosti. Zabezpečiť to mala firma, ktorá vzišla z verejnej súťaže. Po niekoľkých mesiacoch však UNB neskrýva sklamanie nad "sfušovanými" prácami a hovorí o právnych krokoch. Daná firma však vidí veci inak a bráni sa.


Na začiatku celej kauzy bol zámer Univerzitnej nemocnice Bratislava vylepšiť svoje vnútorné priestory. Vyhlásila preto súťaž na dodávateľa výmeny podláh a maľby tak, ako káže zákon. Do súťaže sa prihlásilo viacero uchádzačov, víťazom sa však stala firma Jai Group s.r.o., ktorá ponúkla najnižšiu cenu. 

V nemocnici na Mickiewiczovej
Galéria fotiek (9)
V nemocnici na Mickiewiczovej je interiér aj naďalej v žalostnom stave.
Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Po niekoľkých mesiacoch však prišlo sklamanie. „S poľutovaním musíme konštatovať, že spoločnosť Jai Group, s.r.o., nesplnila nič z toho, čo bolo predmetom uzavretej zmluvy medzi našou nemocnicou a spoločnosťou Jai Group s.r.o., Vysoko neprofesionálne konanie a nekvalitne odvedená práca zo strany spoločnosti Jai Group s.r.o., spôsobili našej nemocnici nemalé problémy, ktoré majú finančné dopady pre nemocnicu. Čo je však absolútne neakceptovateľné je to, že konanie spoločnosti Jai Group s.r.o., obmedzilo poskytovanie zdravotnej starostlivosti a to z toho dôvodu, že okrem toho, že práca bola vykonaná neodborne, spoločnosť nedodržiavala harmonogram prác, termíny odovzdania vyhotovenej práce sa tak predlžovali a tak sme tieto priestory nemohli otvoriť pre našich pacientov. Priestory zostali dlhodobo uzavreté z dôvodu nedokončených prác. Pre nás a našich pacientov je táto situácia neakceptovateľná,“ uviedla vo svojom stanovisku nemocnica.

V nemocnici na Mickiewiczovej
Galéria fotiek (9)
V nemocnici na Mickiewiczovej je interiér aj naďalej v žalostnom stave.
Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Firma ich podľa vlastných slov týmto nezodpovedným správaním dostala do zložitej situácie. Ako totiž vysvetlili, práve na letné mesiace, kedy sa očakávalo zvýšené čerpanie dovoleniek zdravotníckeho personálu, mali jedinečnú príležitosť uvoľňovať priestory aby mohli prebehnúť všetky potrebné práce. Týkalo sa to priestorov oddelení, operačných sál, zákrokových miestností či ambulancií.

V nemocnici na Mickiewiczovej
Galéria fotiek (9)
V nemocnici na Mickiewiczovej je interiér aj naďalej v žalostnom stave.
Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Situáciu chceli hneď riešiť aj so samotnou firmou, avšak tu mali naraziť. Po niekoľkých upozorneniach na nekvalitnú prácu a nedodržanie harmonogramu im bol totiž vraj zo spoločnosti adresovaný list, v ktorom ich žiadali o navýšenie zmluvnej ceny za prácu, ktorú mali vykonať. Dôvodom navýšenia cien mala byť podľa firmy „vyššiu moc a to konflikt medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou.“ „Spoločnosti sme deklarovali, že forma žiadosti o navýšenie cien musí byť v inej štruktúre, ako bola formulovaná v liste a na zdôvodnenie musí byť použitá indexácia, štatistické údaje a doklady o zvýšení vstupných nákladov spoločnosti. Tiež sme spoločnosti Jai Group, s.r.o. uviedli, že sme si vedomí faktu, že ceny materiálov stúpajú celoeurópsky, ale strohá formulácia ´o vyššej moci´ nám nedovoľuje zmeniť ceny, ktoré boli uvedené v riadnom procese verejného obstarávania,“ uviedla k tomu nespokojná nemocnica.

V nemocnici na Mickiewiczovej
Galéria fotiek (9)
V nemocnici na Mickiewiczovej je interiér aj naďalej v žalostnom stave.
Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Podľa ich slov ani po niekoľkých stretnutiach nebola firma schopná vyriešiť havarijný stav, ktorý mali spôsobiť svojou neodbornosťou a neprofesionalitou. V júli tohto roka nakoniec UNB dostala list, v ktorom ich firma informuje, odstupuje od zmluvy. „Takéto zbavovanie sa zodpovednosti zo strany spoločnosti, považujeme za maximálne nekorektné nielen voči pacientom, ale aj voči našim zamestnancom, ktorí museli niekoľko mesiacov pracovať v sťažených podmienkach,“ tvrdí nemocnica. Voči firme už chystajú ďalšie práve kroky. „Okrem toho budeme Úradu pre verejné obstarávanie referovať kvalitu plnenia zo strany spoločnosti Jai Group, s.r.o. Rovnako sme už pristúpili k analýze vzniknutých finančných strát, ktoré nám konanie spomínanej spoločnosti spôsobilo,“ uviedli.

V nemocnici na Mickiewiczovej
Galéria fotiek (9)
V nemocnici na Mickiewiczovej je interiér aj naďalej v žalostnom stave.
Zdroj: Topky/Ján Zemiar

V súčasnosti už pripravujú tiež novú „súťaž verejného obstarávania pre výmeny podláh a maľby priestorov, ktoré spoločnosť Jai Group, s.r.o., nedokončila alebo vykonala neodborne a nekvalitne.“ Realizácia prác im však opäť zaberie čas a rovnako tak aj priestor, ktorý už mal byť dávno zrekonštruovaný a slúžiť pacientom. „Nehovoriac o tom, že v priestoroch, ktoré zostali nedokončené alebo práce v nich boli odvedené neodborne a nekvalitne, hrozí riziko úrazu,“ dodali.

Archívne video: Ružinovská nemocnica. Voda sa dostala na chodbu, kde je RTG oddelenie

Firma tvrdí, že rast cien sa predpokladať nedal 

V danej veci sme oslovili aj spoločnosť Jai Group, s.r.o., ktorá má na záležitosť však iný názor, ako UNB. Výrobný riaditeľ Jozef Sabol tvrdí, že zmluva, ktorá zahŕňala maľovanie, bola riadne naplnená a vykonaná a práce boli ukončené, riadne odovzdané, prebraté a zaplatené niekedy v období mája 2022. Na inkriminovanom oddelení mali sponzorsky vymaľovať jednu ambulanciu. "Samostatná zmluva na výmenu podlahových krytín bola uzavretá začiatkom januára 2022. Príprava podkladov do súťaže verejného obstarávania na výmenu podlahových krytín bola spracovaná v novembri 2021," vysvetlil.

Univerzitná nemocnica zúri pre
Galéria fotiek (9)
Zdroj: Jai Group s.r.o.

V čase spracovania ponuky sa podľa jeho slov nedal predpokladať nárast cien spôsobený viacerými vplyvmi ako je vojnový konflikt na Ukrajine či vysoká inflácia. "Túto skutočnosť sme oznámili listom so žiadosťou, zdôvodnením a priloženým aktualizovaným rozpočtom. UNB uznala tieto dôvody s tým, že dodatok sa uzavrieť nedá a zmluva bola následne zrušená a bude vyhlásené nové verejné obstarávanie," uviedol.

Univerzitná nemocnica zúri pre
Galéria fotiek (9)
Zdroj: Jai Group s.r.o.

Do vypovedania zmluvy sa podľa jeho slov zrealizoval asi 5% objem zazmluvnenej ceny. "Za celé obdobie, ktoré sme realizovali práce pre UNB, nedošlo k jedinej sťažnosti okrem spomenutého oddelenia, kde priznávame svoju chybu spôsobenú časovým sklzom," tvrdí. Poskytol aj vlastné fotografie priestorov, na ktorých pracovali.  

Univerzitná nemocnica zúri pre
Galéria fotiek (9)
Zdroj: Jai Group s.r.o.

Samotný časový sklz vysvetlil tým, že oddelenia boli 24 hodín denne v prevádzke, čo im sťažovalo realizáciu. "Na prízemí ak sme chceli dodržať technologický postup, kde sa vylieval nivelák na pôvodnú dlažbu, sme aj cca 10 dní po realizácii namerali nadmernú vlhkosť, čím sa nám predlžovala doba začiatku lepenia PVC," argumentoval. "Ambulancie na prízemí sme mohli realizovať len po etapách kvôli nepretržitej prevádzke, preto to v súvislosti s vlhkosťou podlahy spôsobilo značný časový posun," tvrdí. Zároveň dodal, že časť diela bola podľa jeho slov riadne odovzdané zhotoviteľom a prevzaté objednávateľom na základe preberacieho protokolu.

 

Univerzitná nemocnica zúri pre sfušované opravy: TOTO mali po sebe zanechať stavbári! Tí však vidia veci inak

Viac o téme:


 
 

Najčítanejšie články