Nedeľa, 9. máj 2021. Meniny má Roland, zajtra Viktória.

KORONAVÍRUS Unikla posledná verzia plánu obnovy: Heger vraj nemá čo skrývať, 5 základných reforiem!

Eduard Heger
Eduard Heger
Zdroj: Topky-Maarty
29.01.2021 13:00

BRATISLAVA - V priebehu pandémie nového koronavírusu už väčšina obyvateľstva čaká, ako sa Slovensko pozviecha z rúcajúcej sa ekonomiky a nepriaznivej situácie. Bolo počuť už o množstvách verzií, ako bude prebiehať plán obnovy, no teraz unikla jeho ďalšia verzia, ktorá stojí na piatich základných oblastiach.


O jej podobe informujú Hospodárske noviny. Postaral sa o to aj sám minister financií Eduard Heger (OĽaNO) „Nemám problém so zverejnením plánu obnovy. Ide o Slovensko a jeho konečnú podobu sme plánovali zverejniť od prvého dňa jeho tvorby. Tu môžem iba podotknúť, že verzia, ktorá sa dnes dostala na verejnosť, je len pracovná a od zaslania do Bruselu už prešla niekoľkými zmenami. Diskusia sa výrazne posunula,“ komentoval.

Ide o 5 kľúčových oblastí: zelená ekonomika, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie, zdravie a efektívna verejná správa a digitalizácia.

Vzdelávanie

Tu sa rozprávame hlavne o reforme obsahu vzdelávania, učebniciach a prípravy pedagógov. Na tieto novinky nadväzujú investície do učebníc a nového modelu manažmentu v školstve.

KORONAVÍRUS Unikla posledná verzia
Zdroj: gettyimages.com

Za cieľ si kladú odstrániť investičný dlh v digitálnom vybavení škôl, a to formou digitálnych koordinátorov. Tí budú učiteľom poskytovať podporu pri zavádzaní takýchto technológii do vyučovacieho procesu. Investovať sa tiež bude v materských školách a odstránia sa barieri v univerzálnej dostupnosti predpirmárneho vzdelávania, teda ešte pred nástupom na prvý stupeň ZŠ.

Na tieto prostriedky bude nadväzovať ďalšia reforma týkajúca sa oblasti inkluzívneho vzdelávania vo všetkých stupňoch. Zabezpečí sa tiež podpora a vytvoria podmienky na začlenenie týchto osôb do spoločnosti a do oblasti práce.

Veda, výskum, inovácie

V tejto oblasti si rezort sľubuje nové formy spolupráce súkromného a verejného sektora a tiež podporu digitálnej ekonomiky. V tomto prípade sa hovorí hlavne o financovanie výskumných inštitúcií ako SAV či podporné nástroje na jednoduchšiu integráciu. Tie majú zvýšiť kvalitu ľudského kapitálu.

KORONAVÍRUS Unikla posledná verzia
Zdroj: Getty Images

Investovať sa bude aj v prípade verejného financovania vedy, výskumu a inovácii. Vtiahnuť chcú aj súkromné investície, ktoré by podporili digitalizáciu ekonomiky a podporili tak orientáciu ekonomiky na výskumno-vývojové aktivity. Tak bude konkurencieschopnejšia.

Zelená ekonomika

Tu ide hlavne o zníženie emisií v rámci záchrany životného prostredia. Ukončiť sa má podpora spaľovania hnedého uhlia v elektrárni Nováky a tiež je tu refirma na reguláciu trhu s elektrinou. Tá si dáva za cieľ zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie v elektrickom mixe Slovenska.

KORONAVÍRUS Unikla posledná verzia
Zdroj: Getty Images

Podpora je tu aj v prípade hlbkových renovácií budov, dekarbonizácie priemyslu a infraštruktúry pre vozidlá na alternatívny pohon (iné ako so spaľovacím pohonom). Reforma si sľubuje skvalitnenie ovzdušia a zníženie koncentrácie prachových častíc.

Zdravie

V pláne obnovy sa hovorí aj o reforme zameranej na nový prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a tiež jej dostupnosti. Efektívnosť sa má prejaviť na novej mape ústavnej zdravotnej starostlivosti a definícita nových "typov nemocníc". Priamo tu nadväzujú aj výstavby, konštrukcie, vybavenia a digitalizácia nemocníc vrátane telemedicíny.

Očkovanie v slovenských nemocniciach
Zdroj: TASR – Radovan Stoklasa

Novou sieťou nemocníc sa má upraviť aj mapa záchrannej zdravotnej služby. To zlepší prognózu pacientova  zníži záťaž na nemocnice. Opatrenia v dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o duševné zdravie vytvoria nové, dostatočné kapacity na doliečenie a komunitné riešenia, čím sa podľa reformi bude dať predísť drahým a opakovaným hospitalizáciám.

Hovorí sa tiež o komunitných psychosociálnych centrách pre chronických pacientov, čo pomôže predchádzať ich umiestňovaniu v pobtových zariadeniach.

Dôchodková reforma

Reforma počíta s rýchlym starnutím populácie. Podľa nej na nezodpovedné zmeny v dôchodkovom systéme prijaté v rokoch 2019 a 2020 je potrebné reagovať komplexnou reformou nevyhnutnou pre zásadnejšie zlepšenie dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému.

V štátnom dôchodkovom pilieri dôjde po novom k naviazaniu dôchodkového veku na rast strednej dĺžky života, úpravám na elimináciu špekulácii, spomaleniu valorizácie pri získavaní nároku na minimálny dôchodok a zavedeniu čiastočných dôchodkov, ktoré zjemnia dopady zvyšovania dôchodkového veku pre tých, ktorí už nie sú schopní plnohodnotne pracovať.

Reforma sa týka aj II. piliera, kde sa zameria na zavedenie predvolenej sporiacej stratégie, transparentného porovnávania výkonnosti fondov voči zahraničiu, reformu výplatnej fázy sporenia na zabezpečenie adekvátneho dôchodku vo vyššom veku a automatický vstup. Súčasne sa prehodnotia poplatkové politiky v súkromných dôchodkových účtoch a zavedú sa opatrenia na zvýšenie transparentnosti a informovanosti o dôchodkových nárokoch.

Daňová reforma

Reforma prichádza aj s cieľom zabezpečiť udržateľný dlhodobý ekonomický rast a reagovať na environmentálne, klimatické a digitálne záväzky dôjde k zásadnej reforme daňového mixu. Pointou je konkurencieschopný daňový systém, ktorý menej zaťažuje ekonomické činnosti, pomôže financovať potrebné investície a reformy a súčasne zvýši potenciál ekonomického rastu krajiny.

KORONAVÍRUS Unikla posledná verzia
Zdroj: Getty Images

Zmeny v daniach sú orientované na zvýšenie motivácie pracovať a zamestnávať, väčšiu férovosť v zdanení a zvýšenie investičnej atraktivity. Daňové zaťaženie práce daňovníka s priemernou mzdou klesne o 3 p. b. do roku 2022, podiel majetkových daní na HDP sa strojnásobí do roku 2024, rozšíri sa zelený základ v zdanení, trend rastúcej úspešnosti výberu DPH bude naďalej pokračovať a výsledkom bude aj jednoduchšie, efektívnejšie, zrozumiteľnejšie a rovnomernejšie rozloženie zdanenia príjmov.


Galéria

Eduard Heger Očkovanie v slovenských nemocniciach

Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/msz

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články