°C

Streda, 2. december 2020. Meniny má Bibiana, zajtra Oldrich.

Šokujúce výsledky kontrol v čínskych reštauráciách na Slovensku: Pozrite sa na ten hnus!

Zdroj: UvzSR
21.11.2013 18:45

BRATISLAVA – Úrad verejného zdravotníctva vykonal mimoriadne kontroly hygienických požiadaviek v ázijských reštauráciách na Slovensku. V minulosti bolo zistené množstvo nedostatkov v podobe nedostatočnej hygieny, špiny alebo dokonca baktérií v pripravovaných pokrmoch. Tento raz kontrola smerovala opäť do reštaurácií s orientálnymi špecialitami a výsledky znova nie sú najlepšie. Nedostatky sa vyskytli takmer v každej druhej takejto reštaurácii.


Kontrola dopadlo o niečo lepšie ako minulý rok, no zistené porušenie hygieny je stále alarmujúce. Najčastejšie sa prevádzkari stravovacích zariadení dopúšťajú týchto chýb:

 • nepovolené zmrazovanie mäsa, a kostí dodaných do zariadenia v chladenom stave
 • používanie rôznych surovín a polotovarov neoznačených v štátnom jazyku
 • rozmrazovanie mäsa pri izbovej teplote resp. vo vode
 • uchovávanie hotových pokrmov po dobe spotreby (skladovanie hotových pokrmov vrátane zeleninových šalátov a polotovarov pripravených v predchádzajúcich dňoch – napr. pečené hydinové mäso a sladko-kyslé kúsky, pečená kačica, varené cestoviny, ostrokyslá polievka, ryža)
 • v mraziacich boxoch nájdené potraviny neznámeho pôvodu (bez akéhokoľvek označenia)
 • nevykonávanie monitoringu a evidencie teplôt skladovaných surovín, polotovarov a potravín, niektoré chladiace a mraziace zariadenia bez teplomerov, nedodržiavanie teplotného, chladiaceho a mraziaceho reťazca
 • neoznačené alergény v jedálnych lístkoch
 • nedostatky v prevádzkovej hygiene, napr. chladiace a mraziace zariadenia s nánosom námrazy, znečistené siete na oknách a parapetné dosky, znečistené steny a podlaha, nedostatočná čistota skladovacích priestorov, umývadlo na umývanie rúk nevybavené prostriedkami na umývanie a osušovanie rúk
 • chýbajúce doklady o odbornej spôsobilosti zamestnancov

Úrad zverejnil aj konkrétne jedlá, v ktorých boli zdraviu škodlivé baktérie. „Zároveň bolo odobraných 380 vzoriek pokrmov, z ktorých mikrobiologickým kritériám nevyhovelo len 10 vzoriek pokrmov: 1 vzorka sushi a 1 vzorka praženej ryže s vajcom pre nadlimitný počet Bacillus cereus, 2 vzorky sushi pre nadlimitné počty koagulázopozitívnych stafylokokov, 1 vzorka kokosovej ryže, 1 vzorka zeleninového šalátu a  1 vzorka majonézového šalátu pre vysoký počet koliformných baktérií a 2 vzorky pokrmov pre zvýšený počet E. coli.“ Potvrdil Úrad.

Celková pokuta za porušenie hygieny vyšla majiteľov občerstvení až na 5402 eur.

Pozrite si fotky, ktoré získali kontrolóri:

Šokujúce výsledky kontrol v
Zdroj: UvzSR

Šokujúce výsledky kontrol v
Zdroj: UvzSR

Šokujúce výsledky kontrol v
Zdroj: UvzSR

Šokujúce výsledky kontrol v
Zdroj: UvzSR

Šokujúce výsledky kontrol v
Zdroj: UvzSR

Zoznam prevádzok so zistenými nedostatkami

ZDROJ: Úrad verejného zdravotníctva

Bratislavský kraj

Názov a adresa prevádzky

Zistené nedostatky

Čínska reštaurácia „VEŽA“,

Františkánske nám. 3, Bratislava

- nevyhovujúce skladovanie - nezlučiteľné druhy potravín,

- znečistené chladiace zariadenie,

- nevykonávanie evidencie teplôt v chladiacich a mraziacich zariadeniach,

Ázijské bistro „PANDA“ Šafárikovo nám. 7, Bratislava

- neoznačené pracovné plochy,

- nebol zabezpečený teplomer na meranie teplôt hotových pokrmov,

PANDA Ázijské bistro, OC TESCO Lamač, Lamačská cesta, Bratislava

- nebola vedená dôsledná a pravidelná evidencia  teplôt v chladiacich a  mraziacich zariadeniach  a v teplom výdajnom pulte,

- nebolo zabezpečené oddelené skladovanie surovín hotových jedál a polotovarov, svojvoľné zmrazovanie obaľovaných syrov, omáčok a mäsa,

- hrubé znečistenie všetkých priestorov prevádzky (znečistená, mastná technológia, podlahy, namrazené chladiace a mraziace zariadenia),

Rýchle občerstvenie „Shanghai expresso“, Polus,

Vajnorská 100, Bratislava

- nevykonávala sa evidencia teplotného režimu,

- namrazené mraziace zariadenia,

Sunshine azijské opekané špeciality,

Einsteinova 18, Bratislava

- nevyhovujúca vzorka steru z ruky pracovníka (Staphylococcus aureus),

Asian Restaurant Sunshine,

Einsteinova 18,

Bratislava

- nevyhovujúca vzorka steru z pracovného odevu pracovníka (Staphylococcus aureus),

Ázijské Bistro, Lichnerova 35,

Senec

- nebolo zabezpečené označovanie alergénov,

Ázijské bistro PANDA, Dostojevského rad 24, Bratislava

- tovar po dátume minimálnej trvanlivosti (strúhanka, prášok do pečiva, ryžový papier),

- svojvoľné zmrazovanie hydinového mäsa,

- nezabezpečený teplomer na meranie teplôt v hotových pokrmoch,

- neboli k nahliadnutiu doklady o nadobudnutí tovaru,

Rreštaurácia PANDA – OC TESCO,

Cesta na Senec, Bratislava

- v jedálnych lístkoch neboli označované alergény,

- nevyhovujúce skladovanie hydinového mäsa v mraziacom pulte bez označenia,

- nevyhovujúca čistota mraziaceho zariadenia,

Ázijské bistro HANOI, Plynárenská 2,

Bratislava

- v jedálnych lístkoch neboli označované alergény,

-  nevyhovujúce skladovanie a zmrazovanie čerstvého bravčového mäsa a mäsových výrobkov v mraziacom pulte bez označenia,

ASIAN restaurant, Ivánska cesta 16,

Bratislava

- 1 pracovník bez dokladu o odbornej spôsobilosti,

- porušenie mraziaceho reťazca u mrazeného mäsa voľne uloženého pri izbovej teplote,

- nevyhovujúce skladovanie čerstvého bravčového, kuracieho a hovädzieho mäsa a iných potravín v poškodených obaloch v mraziacom pulte (zmrazovanie) bez označenia,

- odkladanie uvareného mäsa a rezancov v úseku umývania kuchynského riadu,

Ázijské bistro HANOI, Saratovská 9,

Bratislava

- nebola vedená evidencia  teplôt v chladiacich a  mraziacich zariadeniach a v teplom výdajnom pulte,

- nebolo zabezpečené označovanie alergénov,

- nebolo zabezpečené oddelené skladovanie surovín,  hotových jedál a polotovarov, 

- skladovanie zeleniny v neúčelových priestoroch (predsieň WC),

Čínska reštaurácia SLNKO,

Staré Grunty 24, Bratislava

- nebolo zabezpečené označovanie alergénov,

Reštaurácia FOU ZOO, Ševčenkova 34,

Bratislava

- nevyhovujúce 2 vzorky pokrmov – sushi

(nadlimitné množstvo  koagulázopozitívnych  stafylokokov),

Bistro Saigon,

Údernícka 9,

Bratislava

- znečistené steny v zázemí prevádzky (hrubá prípravňa zeleniny, manipulačná chodba),

Azia Fast Food, Holubyho 28,

Pezinok

- nebola zabezpečená teplá tečúca voda v prevádzke,

- nebolo zabezpečené označovanie alergénov.

Banskobystrický kraj

Názov a adresa prevádzky

Zistené nedostatky

Ázijské bistro

Ul. Herza č. 1579/2, Lučenec

- nevyhovujúce skladovanie surovín a polotovarov z dôvodu neoznačovania dátumu a času pácovania kuracieho mäsa v plastových nádobách, niektoré  nádoby opotrebované,

- neoznačené alergény na jedálnom lístku,

- neuzatvorená zmluva s odberateľom odpadu kategórie 3.,

Čínska reštaurácia FÉNIX,

J. Kozačeka 146/13, Zvolen

- v mraziacom zariadení v igelitových taškách zamrazené kuracie krídla, stehná obaľované v solamylovom cestíčku, tepelne upravené kačacie prsia,

- v mraziacom zariadení pri teplote  – 3oC skladované v plastových vedierkach narezaná zelenina, zeleninové šaláty bez označenia dátumu prípravy, ďalej vedrá s napácovaným kuracím mäsom, vedierka s kuracou pečeňou,

Ázijské bistro,

Nám. SNP 9690/63,

(Európa shopping center),

Zvolen

- u jedného pracovníka nezdokumentovaná odborná spôsobilosť,

- neboli predložené dodacie listy od všetkých surovín používaných k príprave jedál,  

- napácované, nakorenené mäso rôznych druhov v chladiacom zariadení neoznačené dátumom a hodinou prípravy,

- znečistené maľovky stien v sklade surovín aj v spojovacej chodbe,

- nesprávne vedené záznamy o nameraných teplotách (teploty v chladničkách zapísané 18oC, pričom reálne v chladničkách bola teplota 5oC),

Čínska reštaurácia PANDA,

J. Kozačeka 6,

Zvolen

- v šatniach zamestnancov značne znečistená podlaha aj steny, množstvo nepotrebných vecí,

- v mraziacom zariadení zamrazené väčšie množstvo vopred uvereného kuracieho mäsa,

- nebola uzatvorená zmluva na odstraňovanie kuchynského biologického odpadu,

„Ázijské bistro"

Ul. B. Bartóka 8,

Rimavská Sobota

- sporadické vykonávanie evidencie nameraných teplôt v chladiacich a mraziacich zariadeniach,

- nezabezpečenie oddeleného skladovania vzájomne nezlučiteľných potravín,

- chýbajúca evidencia o dodržiavaní času a teploty výdaja hotových pokrmov.

Košický kraj

Názov a adresa prevádzky

Zistené nedostatky

Ázijské bistro,

Alžbetina 1,

Košice

- porušenie zásad osobnej hygieny – zamestnanci nepoužívali ochranné pracovné odevy a pracovali s ozdobnými predmetmi,

Rýchle občerstvenie Palma,

Nemcovej 28,

Košice

- pracovné plochy neboli označené podľa účelu ich využitia,

- zmrazovanie bravčových a hovädzích kostí dodaných do zariadenia v nezmrazenom stave (cca 5 kg),

- nevyhovujúca teplota uchovávaných pokrmov (nameraná teplota  hotových pokrmov 47,8 ºC u vyprážaných kuracích kúskov a 48 ºC u pečených  kuracích stehien), nebola predložená evidencia o teplotách uchovávaných pokrmov v teplom pulte,

Zlaté Slnko – rýchle občerstvenie v objekte Tesco Extra, Trolejbusová 1,

Košice

- uchovávanie a zmrazovanie hovädzieho, bravčového a jahňacieho mäsa dodaného do zariadenia v nezmrazenom stave  (cca 15 kg), navyše zabalené v neúčelovom PVC obale – Tesco taška,

- skladovanie a čistenie koreňovej zeleniny – mrkva 3 kg a cibule 2 kg v umývarke kuchynského riadu (nebol zabezpečený prevádzkovo oddelený priestor  hrubej prípravovne zemiakov a zeleniny účelovo vybavený),

- nedodržiavanie zásad osobnej hygieny (zamestnankyňa  pri výdaji pokrmov nemala zabezpečený ochranný pracovný odev a pokrývku hlavy),

Reštaurácia BAMBOO, Hlavná 78,

Košice

- steny v kuchyni a zázemí prevádzky boli znečistené, miestami poškodené, strop v kuchyni poškodený (necelistvý), v priestore kuchyne chýbala sieťka na oknách používaných na vetranie,

Ázijské bistro, Floriánska 17,

Košice

- uchovávanie a zmrazovanie kačacích stehien po ich čiastočnej tepelnej úprave (5 ks),

- suchý sklad nebol vybavený meracím zariadením (teplomer a vlhkomer),  neboli vedené evidencie o teplote a relatívnej vlhkosti v suchom sklade potravín,

Reštaurácia Tulipán, Južná trieda 119,

Košice

- porušenie zásad osobnej hygieny – zamestnanec nepoužíval ochranný pracovný odev a pokrývku hlavy,

VIET Bistro,

Pri prachárni 4,

Košice

- vykonávanie potravinárskej činnosti bez odbornej spôsobilosti (1 zamestnanec),

Reštaurácia Mandarín,

Toryská 8,

Košice

- zmrazovanie mäsa (cca 3 kg) dodaného do zariadenia v chladenom stave, bez označenia,

Ázijská reštaurácia GRACE,

Štúrova 33,

Košice

- nevyhovujúca vzorka pokrmu (uložená náhrada nákladov),

Reštaurácia Sushi wok v NZC Aupark,

Námestie osloboditeľov 1

Košice

- nevyhovujúca vzorka pokrmu (uložená náhrada nákladov),

Rýchle občerstvenie „Red Sun“,

M.R. Štefánika 176,

Trebišov

- nevyhovujúci ster z pravej ruky kuchára (koliformné baktérie),

Nitriansky kraj

Názov a adresa prevádzky

Zistené nedostatky

Čínske bistro, OSC Mlyny,

Štefánikova 61,

Nitra

- skladovanie varenej ryže z predchádzajúceho dňa,

- nevedená evidencia pri príjme potravín, surovín,

Reštaurácia HongKong, Štúrova 12,

Nitra

- nevedená evidencia o príjme potravín, surovín,

- nevedená evidencia teplôt,

- rozmrazovanie mäsa pri izbovej teplote, resp. vo vode,

- skladovanie nekrájaného mäsa bez označenia vo vedrách,

- nedostatočná prevádzková hygiena,

Ázijské bistro PANDA, Coboriho ul.,

Nitra

- nezabezpečenie možnosti osobnej hygieny - chýbalo mydlo, utierky na ruky,

- odborná spôsobilosť 2 pracovníkov nezdokladovaná,

- nevedená evidencia o príjme surovín,

- nesprávna manipulácia s potravinami - skladovanie surovín v nádobách bez označenia, na podlahe,

- nedostatočná prevádzková hygiena,

Čínska reštaurácia Panda

Kupecká 2,

Nitra

- zámena pracovných plôch,

- skladovanie nezlučiteľných druhov potravín, skladovanie hotových pokrmov z predchádzajúceho dňa,

- nedostatočná prevádzková hygiena,

Čínske bistro v OC Galéria Tesco, Bratislavská 5,

Nitra

- nevedenie evidencie o vstupnej kontrole,

- nedodržanie teplotného reťazca, chýbali teplomery,

- nesprávne rozmrazovanie mrazeného mäsa,

- spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov potravín,

- nepoužívanie rukavíc pri výdaji jedál,

- nedostatočná prevádzková hygiena,

Čínska reštaurácia

Shanghai- ZOC MAX,

Chrenovská ul.,

Nitra

- nedostatočná evidencia pri príjme surovín,

- skladovanie cestovín bez označenia, spracovanej zeleniny bez označenia,

Čínska reštaurácia „PANDA“       Františkánov 14,

Komárno

 

- zamestnankyňa bez zdravotného preukazu,

- nevedená evidencia teplôt počas skladovania, prípravy a výdaja pokrmov,

- zmrazovanie dvoch druhov syrov,

- 2 stery z prostredia s  nevyhovujúcim výsledkom,

Reštaurácia „Ázijská kuchyňa PANDA“         Kossúthovo námestie 13,     Komárno

- 4 stery z prostredia s nevyhovujúcim výsledkom,

Čínska reštaurácia PANDA,

Komenského 8,

Levice

- kačacie mäso po tepelnej úprave bolo skladované v kartónoch na podlahe,

- kuracie prsia boli rozmrazované vo vode v dreze,

- v mraziacom zariadení bola skladovaná zmrzlina bez označenia dátumu otvorenia,

Ázijské bistro PANDA

Nitrianska ul. č. 111/A,

Nové Zámky

- stena pri vstupe do skladu potravín bola ofŕkaná od oleja,

- ster z rúk pracovníka: E. coli, Enterobacter,

Čínska reštaurácia PANDA

Ul. L. Kassáka č. 10,

Nové Zámky

- stery z pracovného prostredia: E. coli, Enterobacter, Pseudomonas species, Staphylococcus koag. neg.,

Dragon pub – čínska reštaurácia

Ul. L. Kassáka č. 3,

Nové Zámky

- stery z pracovného prostredia: Pseudomonas aeruginosa, E. Coli, Enterobacter, Pseudomonas species,

- stery z ruky pracovníčky: E. Coli, Enterobacter,

Čínska reštaurácia PANDA,

Ul. Škultétyho 3, Topoľčany

- znečistené steny a podlaha.

Prešovský kraj

Názov a adresa prevádzky

Zistené nedostatky

Bamboo Express, Námestie legionárov 1,  Prešov

- 4 druhy instantných polievok, zázvor, sušené huby  neoznačené v slovenskom jazyku,

- 1 druh instantnej polievky po dátume minimálnej trvanlivosti,

- v sklade potravín spoločné skladovanie  nezlučiteľných druhov výrobkov,

- mrazená hydina, mrazený bôčik, zmrazené kosti voľne uložené bez obalu, syr obalený v 3 obale, pokrájané huby, chilli papričky a zázvor, svojvoľne zmrazené, bez označenia,

- v kuchyni uložené nerezové nádoby na zemi,

- vajcia v preložke uložené v kuchyni pod konvektomatom,

- v chladiacom podpultí v kuchyni spoločné skladovanie nesúrodých potravín,

Rýchle občerstvenie KEBAB,   

Floriánova 7,

Prešov

- nesprávna manipulácia s potravinami (pečivo uložené v krabici od paradajok),

Čínsky bufet,

Slovenská 79,

Prešov

- pracovník bez odbornej spôsobilosti,

- v sklade potravín spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov výrobkov,

- otvorené plechovky s hubami a zeleninou v chladiacom zariadení

- potraviny v originálnom balení uložené voľne na podlahe, 

ASIA FAST FOOD,

Námestie slobody 1735, Humenné

- osobná hygiena zamestnancov,

- odborná spôsobilosť zamestnancov, 

- nepovolené zmrazovanie surovín,

- skladovanie nezlučiteľných druhov potravín,

Čínska reštaurácia,

 Nám. sv. Egídia č. 4/7, Poprad

- v kuchyni pracovník oblečený v občianskom odeve,

- kontrola dodržiavania teplotného, chladiaceho a mraziaceho reťazca sa nevykonáva, v niektorých chladiacich a mraziacich zariadeniach chýbali teplomery,

- nesprávne skladovanie surovín v  mraziacich zariadeniach (zelenina s mäsom),

- suroviny bez náležitého označenia a tovar neoznačený v slovenskom jazyku,

- znečistená podlaha a umývadlo v zariadeniach na osobnú hygienu zamestnancov,

Reštaurácia Zlatý drak, Hlavné nám. č. 42/15, Kežmarok

- znečistený, opotrebovaný koberec v odbytovej miestnosti,

Ázijské bistro,

Nám. sv. Egídia č. 47,   Poprad

- v zariadeniach na osobnú hygienu hostí chýbal odpadkový kôš na použité jednorazové utierky,

Reštaurácia

Panda Fast

Food v AOC,

Nám. Slobody č. 5,

Vranov nad Topľou

- spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov potravín,

- rozmrazovanie mäsa pri izbovej teplote,

- nevykonávanie monitoringu teplôt chladiacich a mraziacich zariadení.

Trenčiansky kraj

Názov a adresa prevádzky

Zistené nedostatky

Zlatý bambus s.r.o. - Rýchle občerstvenie SHANGHAI, OZC MAX,

Trenčín

- 1 zamestnanec nepreukázal doklad  o odbornej spôsobilosť na výkon epidemiologicky závažných činností,

- chýbajúce označenie časti potravín v štátnom jazyku,

- nezabezpečená vysledovateľnosť výrobkov, nakoľko boli predložené iba doklady o pôvode tovaru dodaného na centrálneho skladu a nie priamo na prevádzku, 

- nedostatky v technológii prípravy pokrmov – uchovávanie hotových pokrmov – pečené hydinové mäso a sladko- kyslé kúsky pripravené v predchádzajúci deň, uchovávanie polotovarov – predpečené kačacie mäso pri teplote prostredia v kuchyni,

- chýbajúca pracovná plocha na rozbíjanie vajec, zámena pracovných úsekov (plocha na manipuláciu s pokrmami po tepelnej úprave používaná na odkladanie nádob so surovým mäsom),

- poškodená povrchová úprava lepenky a pracovných dosiek,

- nedodržanie chladiaceho reťazca – teplota v chladiacom zariadení 9°C, spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov potravín (vajcia, surové zeleninové polotovary, hotové pokrmy v jednom chladiacom zariadení),

SIAM FOOD – thajské špeciality,

OZC MAX,

Trenčín

- zámena pracovných úsekov – na ploche určenej na výdaj pokrmov zistená manipulácia so surovým mäsom, plocha ma manipuláciu so surovým mäsom slúžila na odkladanie riadu a nádob so zeleninovým šalátom, nevytvorený úsek na rozbíjanie vajec,

- nedodržanie chladiaceho reťazca – teploty v chladiacich zariadeniach 9,5 °C, 9 °C, vajcia skladované pri teplote prostredia v kuchyni,

- teplomery v dvoch chladiacich zariadeniach boli nefunkčné,

- zamrazovanie čerstvého chladeného mäsa, hotovej knedle v malom množstve po dátume spotreby – bravčové mäso - doba spotreby do 10.10. 2013 a knedľa do 3.10. 2013,

- rozmrazovanie mäsa pri teplote prostredia,

- neoznačenie obsahu alergénov na jedálnom lístku,

- nepredložené doklady o pôvode potravín a o odbornej spôsobilosti pracovníkov,

- časť potravín neoznačená údajom o dátume min. trvanlivosti – zelená kari pasta, červená kari pasta, žltá kari pasta a pasta tam yum a dátumom spotreby –smotanový biely jogurt,

- 2 druhy potravín neoznačené v štátnom jazyku, mrazené párky bez etikety – neznámeho pôvodu,

DA SI JIANG s.r.o. – Reštaurácia ZLATÝ LOTOS,

Hasičská 5,

Trenčín

- kríženie čistých a nečistých druhov činností a zámena pracovných úsekov  – manipulácia s koreňovou zeleninou v časti čistej prípravy, na úseku na rozbíjanie vajec umiestnený hrniec na varenie ryže,

- skladovanie senzoricky znehodnotených pokrmov a surovín – ananás, kuracie mäso,

- nedostatky v technológii prípravy pokrmov – skladovanie  hotových pokrmov z predchádzajúceho dňa – pečená kačica, varené cestoviny, ostrokyslá polievka, ryža (senzoricky znehodnotené),

- rozmrazovanie mäsa pri teplote prostredia,

- zeleninové šaláty neoznačené dátumom a hodinou prípravy, nebola dodržaná doba uchovávania zeleninových šalátov podľa vyhlášky 533/2007 Z.z. – (stanovená doba spotreby 25.10. 2013 a 31.10. 2013),

- používanie obalov nevhodných na priamy styk s potravinou – rôzne typy vreciek a tašiek,

- neúplný pracovný odev – iba biely plášť, nepoužívanie rukavíc pri výdaji,

- znečistené a zaplesnené tesnenia chladiacich a mraziacich zariadení, tesnenia sanitárnych zariadení, znečistené steny, používanie znečistených textilných utierok, znečistené vnútorné plochy chladničiek,

- chýbajúce označenia alergénov na jedálnom lístku,

- evidencia stanovených CCP neúplná,

Indická reštaurácia – Pizza AROMA – donášková služba, Saratovská 2373,

Trenčín

- nedodržanie chladiaceho reťazca – teplota v chladiacom zariadení na skladovanie kuracieho mäsa 10 °C,

- skladovanie senzoricky nevyhovujúcich omáčok- osušený povrch (v 2 prípadoch zaplesnený povrch) a 2 potraviny po dátume spotreby,

- nedodržanie doby a podmienok  uchovávania omáčok s dressingov priemyselne vyrobených i vlastnej prípravy,

- drobné nedostatky v prevádzkovej hygiene – znečistené chladiace zariadenia,

Panda ázijské špeciality, OZC Laugaricio,

Belá, Trenčín 

- spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov potravín, nedodržanie chladiaceho reťazca – chladnička na zeleninu +11,7 °C, kuracie mäso skladované pri teplote prostredia,

- 1 zamestnanec bez dokladov o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností,

- skladovanie hotových pokrmov a polotovarov pripravených  v predchádzajúci deň – jarné závitky, pečené kuracie mäso, pečená kačica,

- obsah konzerv po otvorení ponechaný v pôvodnom obale, majonézy, dressingy neoznačené údajom o dátume a hodine otvorenia,

- nedostatky v prevádzkovej hygiene zariadenia – znečistené vonkajšie a vnútorné plochy chladiacich zariadení, namrazené mraziace zariadenia, znečistené steny a dvere pri vstupe do zariadenia, znehodnotené a znečistené vodovodné batérie,

Bistro Mekong, Nám. Slobody 25,

Nové Mesto nad Váhom   

- neoznačovanie polotovarov a rozpracovaných pokrmov údajom o dátume a hodine prípravy,

- nedodržiavanie podmienok uchovávanie a doby spotreby zeleninového šalátu podľa vyhlášky č. 533/2007 Z.z.,

- nepredložené dodacie listy na prevádzke,

Ázijské bistro,

M.R. Štefánika 564, Myjava

- nezavedená dokumentácia HACCP do praxe,

- nedostatky v prevádzkovej hygiene – chladiace a mraziace zariadenia s nánosom námrazy, znečistené siete na oknách a parapetné dosky,

- neoznačené alergény na jedálnom lístku,

Ázia bistro, Hypermarket Hypernova

Považská Bystrica

 - nebola zdokladovaná odborná spôsobilosť zamestnancov,

VIETRICE, OC KORZO,

Nábrežná 1913/5A, Prievidza

- spoločné skladovanie vzájomne nezlučiteľných druhov potravín a polotovarov,

- potraviny neznámeho pôvodu (bez označenia názvu a doby spotreby),

Čínska reštaurácia NEW BEI JING – NOVÝ PEKING

A. Hlinku 19/1,

Prievidza

- spoločné skladovanie vzájomne nezlučiteľných druhov potravín a polotovarov,

- nevedie sa evidencia teplôt skladovania,

- v čase kontroly neboli predložené doklady odbornej spôsobilosti zamestnancov,

- poškodený strop v sklade zeleniny,

- neporiadok v šatni pre   zamestnancov,

- zámena pracovných plôch.

Trnavský kraj

                           

Názov a adresa prevádzky

Zistené nedostatky

Reštaurácia KANTON, Winterova 636,

Piešťany

 - v kuchynskej prevádzke  - znečistené steny, znečistené obklady, dvere, zariadenia,

- nebolo k dispozícii umývadlo na osobnú hygienu,

- používal sa opotrebovaný a poškodený riad a náradie,

- používali sa neúčelové plastové nádoby,

- bola zistená potravina neznámeho pôvodu - kačica tepelne  upravená - zamrazená, bez označenia, bez dodacieho listu v množstve 20 kg,

ASIA restaurant, Tamaškovičova 10,

Trnava

 •  - steny v skladových   priestoroch  znečistené, podlahy v suteréne opotrebované,
 •  

Ázijské bistro PANDA, Hlboká 8,

Trnava

- neboli predložené dokladyo odbornej spôsobilosti 2zamestnancov (dodatočne predložené na RÚVZ TT, okrem 1),

- bez monitoringu teplôt a času podávaných hotových pokrmov,

- bez označenia potravín v štátnom jazyku,

- neboli predložené dodacie listy (dodatočne predložené na RÚVZ TT),

Reštaurácia SUNSHINE, OC Aupark,

Piešťany

- neboli predložené dokladyo odbornej spôsobilosti 3 zamestnancov (dodatočne predložené na RÚVZ TT),

- neboli predložené dodacie listy (dodatočne predložené na RÚVZ TT),

- potraviny neboli označenév štátnom jazyku,

- bez monitoringu teplôt a času podávaných hotových pokrmov,

- potraviny po dobe spotreby,

Panda ázijské bistro, Veterná 40,

Trnava

 • 6 osôb nepredložilo zdravotné preukazy,
 • nepredložené dodacie listy od surovín,
 • nepredložená evidencia teplôt podávaných hotových  pokrmov,
 • potraviny neoznačené v štátnom jazyku,
 • neoznačenie alergénov pre spotrebiteľa,
 • v kuchyni nefunkčné umývadlo na umytie rúk,

Ázijské bistro Panda, Paulínska 11,

Trnava

- chýbajúce doklady – doklady o odbornej spôsobilosti, dodacie listy od mäsa (dodatočne predložené na RÚVZ TT),

- bez označenia potravín (krajina pôvodu mimo EÚ) údajmi v slovenskom jazyku,

- nedodržiavanie diferencovaného skladovania časti hlbokozmrazených potravín,

- nedodržiavanie teplotných podmienok časti vydávaných pokrmov (polievka),

Reštaurácia KANTON, Vajanského 22,

Trnava

-nevykonával sa monitoring a evidencia teplôt pri výdaji hotových jedál,

- bez označenia veľkospotrebiteľských balení hlbokozmrazených potravín,

Panda ázijské bistro,

HM Tesco,

Piešťany

- používanie potravín bez označenia v štátnom jazyku – pôvod mimo EÚ,

Ázijské bistro,

E. Suchoňa 7,

Piešťany

- nevedený monitoring a evidencia teplôt pri skladovaní potravín a výdaji pokrmov,

- zistené potraviny bez označenia v štátnom jazyku,

Ázijské bistro, Štefánikova 13,

Hlohovec

- bola zistená potravina neznámeho pôvodu - kačica tepelneupravená - zamrazená, bez označenia,

Ázijské bistro Panda,

ul. SNP 1197/1,

Sereď

- nezdokladovanie odbornej spôsobilosti u 2 pracovníkov,

- skladovanie potravín s uplynutým dátumom spotreby,

- evidencia v zmysle príloh HACCP sa nevykonáva,

- skladovanie potravín v chladiacich zariadeniach sa nerealizovalo v súlade so zásadami vzájomnej zlučiteľnosti,

Ázijské bistro Panda, Námestie detí 2371/6, Galanta

- umývadlo na ruky vo výdajnej časti reštaurácie bolo bez prívodu teplej a studenej tečúcej vody,

- v priestore hrubej prípravy zeleniny v dreze boli umiestnené predpripravené cestoviny určené na ďalšiu tepelnú úpravu,

Čínska reštaurácia Panda,  

Hlavná 918/2,

Galanta

- nezdokladovanie odbornej spôsobilosti u 1 pracovníka,

- nepovolené zmrazovanie šunkovej salámy, tvrdého syra,

- nepovolené rozmrazovanie kuracích pŕs vo vode pri izbovej teplote,

- v prevádzke bolo zistené skladovanie hríbov v spotrebiteľských baleniach bez akéhokoľvek označenia,

- na niektorých potravinách kórejského typu od dodávateľa Panasia Handels GmbH. chýbali etikety v slovenskom jazyku,

Reštaurácia Merci the Blue,

Z. Kodálya 769/29, Galanta

- nepovolené zmrazovanie šunkovej salámy, párkov,

- stena pri ventilátore v chladiacom boxe bola napadnutá plesňou,

-  skladovanie 10 druhov kórejských potravín v počte 71 ks po dátume spotreby a dátume minimálnej trvanlivosti,

- na niektorých potravinách kórejského typu od Panasia Handels GmbH. chýbali etikety v slovenskom jazyku,

- hrubá príprava zeleniny sa nevyužívala účelovo, miestnosť slúžila počas kontroly na skladovanie potravín,

- skladovanie „kim chi“ sa realizovalo v nádobe priamo na podlahe, ktorá bola značne znečistená,

Ázijské bistro Hanoi,      Hlavná 929,

Galanta

- nedodržanie teplotného reťazca pri výdaji jedál (nameraná teplota 50 °C) a chladiaceho reťazca pri skladovaní zeleninových šalátov (nameraná teplota 17 °C),

- nepovolené zmrazovanie hotových pokrmov,

- na niektorých potravinách kórejského typu chýbali etikety v slovenskom jazyku,

- priestor na umývanie prepravných nádob bol využívaný ako sklad chladničiek a mrazničiek (odmontovaný drez),

- evidencia v zmysle príloh HACCP sa vedie sporadicky a nie v plnom rozsahu,

Restaurant  „Istanbul“,

Hlavná 677,

Dunajská Streda

 - 1 zamestnanec nemal doklad o odbornej spôsobilosti,

 - evidencia o kontrole príjmu surovín bola vedená iba čiastočne,

 - nebola vedená evidencia o kontrole teploty v chladiacich zariadeniach,

 - krájaná zelenina a jogurtová omáčka boli uchovávané vo vitríne bez chladenia,

 - nebolo možné skontrolovať dodržiavanie času podávania kebabu, nakoľko nebola vedená evidencia času ukončenia tepelného spracovania,

Ázijské bistro „PANDA“

Galéria OC Tesco,

Dunajská Streda

 - chýbanie dokladu o odbornej spôsobilosti 1 zamestnanca,

 - spoločné skladovanie nezlučiteľných druhov surovín,

 - skladovanie pôvodne chladeného mäsa v mrazničke,

 - skladovanie rozpracovaných pokrmov v znečistenom chladiacom zariadení,

 - používanie nedôkladne umytých nádob, pracovných pomôcok,

 - rozmrazovanie kuracieho mäsa pri teplote miestnosti,

 - manipulácia s vajcami, hotovými pokrmami na pracovnom stole na čistenie zeleniny,

 - uchovávanie niektorých hotových pokrmov pri teplote miestnosti.

 

Žilinský kraj

Názov a adresa prevádzky

Zistené nedostatky

Ngochan – Guty,

OC Mirage,

nám. A. Hlinku 7/B, Žilina

- zamrazený hotový pokrm  (chrumkavé kurča),

 Čínska reštaurácia, M.M. Hodžu 18/35, Liptovský Mikuláš

- nedokladovaná odborná spôsobilosť u 1 pracovníčky,

 GUTY FAST  FOOD,

OC STOP SHOP,

1.mája 41,

Liptovský Mikuláš

- neoznačené v slovenskom jazyku rôzne druhy potravín

- nezabezpečená vysledovateľnosť - na mäso, ktoré je používané na prípravu pokrmov boli predložené len pokladničné bloky, chýbala sprievodná dokumentácia s uvedením potrebných údajov (dátum spotreby, pôvod mäsa, trieda kvality a pod...),

Ázijské bistro,

Bottova 7,

Žilina

- nevykonával sa monitoring teplôt skladovania potravín,

- neboli označené pracovné dosky,

- zamrazovanie čerstvého mäsa,

- namáčanie ryžových rezancov v PVC nádobe priamo na zemi,

SAIGON FAST FOOD, Podhora 32, Ružomberok

- nezabezpečená vysledovateľnosť niektorých surovín (chýbajúce pôvodné etikety na solamyl, ryžu, knedľu,predložené pokladničné bloky na bravčové a kuracie mäso bez sprievodnej dokumentácie –dátum spotreby, krajina pôvodu, trieda akosti a pod...),

- neoznačené v slovenskom jazyku rôzne druhy potravín,

- slepačie vajcia konzumné (4 prepravky) skladované pri teplote + 25°C,

- nepovolené zmrazovanie surovín (kuracie štvrte pôvodne dodávané v chladenom stave),

- nevyhovujúca manipulácia s pokrmami (rezance namočené vo vode, opečené kúsky kuracieho mäsa) skladované pod pracovným stolom na zeleninu, voľne, bez prekrytia a dodržania teplotného reťazca,

- rozmrazovanie mäsa voľne na pracovnom stole a vo vode v dreze,

- nediferencované skladovanie potravín,

- potraviny po dobe spotreby (kuracie štvrte chladené)

- nepredložený doklad o odbornej spôsobilosti u 1 pracovníčky,

Reštaurácia NEW BEI JING

Mudroňova 24,

Martin

- v čase kontroly nepredložený doklad o odbornej spôsobilosti jedného zamestnanca,

Reštaurácia PANDA

Slnečná 3,

Turčianske Teplice

- skladovanie surovín, polotovarov a pokrmov bez prekrytia a označenia dátumu a hodiny ich otvorenia resp. prípravy,

Wasabi Sushi bar,

Divadelná 659,

Martin

- skladovanie  polotovarov bez označenia dátumu a hodiny ich otvorenia, bez označenia v štátnom jazyku,

Rýchle občerstvenie u Petra

M. Mudroňa 16,

Martin

- značne znečistené chladiace a mraziace zariadenia sa nevyužívali podľa ich určenia,

- umývadlo na umývanie rúk nevybavené prostriedkami na umývanie a osušovanie rúk,

- rozmrazovanie kuracích pŕs vo vedre s vodou.


Galéria


Nástroje k článkuZDROJ: TMZ, ÚVZ
FOTO: ÚVZ

Nahlásiť chybu

Najčítanejšie články