Prezident Kiska podpísal novely zákona: Dávka v hmotnej núdzi sa zvýši | Topky.sk

°C

Nedeľa, 17. november 2019. Meniny má Klaudia, zajtra Eugen.

Prezident Kiska podpísal novely zákona: Dávka v hmotnej núdzi sa zvýši

Andrej Kiska
Andrej Kiska
Zdroj: SITA/Ľudovít Vaniher
08.02.2019 13:25

BRATISLAVA - Posudzovanie žiadateľov o dávky v hmotnej núdzi sa upraví. Taktiež sa zvýši dávka v hmotnej núdzi či aktivačný príspevok. Vyplýva to z novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorú v piatok podpísal prezident SR Andrej Kiska. Platiť začne od 1. apríla tohto roka.


Viaceré navrhované zmeny majú podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR prispieť k tomu, aby sa dávky v hmotnej núdzi nezneužívali. "Základným cieľom návrhu zákona v oblasti pomoci v hmotnej núdzi je ďalšie posilňovanie princípu motivácie, ako aj princípu ochrany zraniteľných príjemcov pomoci v hmotnej núdzi," priblížil počas schvaľovania novely v parlamente minister práce Ján Richter (Smer-SD).

Ján Richter
Zdroj: TASR/Martin Baumann

Novelou zákona sa zavedie valorizačný mechanizmus, vďaka ktorému sa budú dávky pravidelne od začiatku roka zvyšovať na základe úpravy sumy životného minima k 1. júlu predchádzajúceho kalendárneho roka. "Dôvodom je snaha o zachovanie reálnej hodnoty predmetných súm v čase na základe vývoja sociálno-ekonomickej situácie v krajine. Návrh vychádza aj z revízie výdavkov na sociálnu oblasť, a to v kontexte zvyšujúcej sa priepasti medzi sumami pomoci v hmotnej núdzi a životným minimom," uvádza sa v novele.

Po novom sa rozdelí aktivačný príspevok na dve úrovne a vo vyššej sume bude poskytovaný ľuďom, ktorí majú príjem zo závislej činnosti najmenej vo výške mesačnej minimálnej mzdy. Novelou zákona sa tiež rozšíri okruh osôb, pri ktorých sa nebude skúmať možnosť zabezpečiť alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou, o tehotné ženy od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu a o poberateľov predčasného starobného dôchodku.

Predĺži sa aj obdobie poskytovania tzv. osobitného príspevku. Týmto opatrením chce štát motivovať dlhodobo nezamestnaných, aby si našli prácu. Po novom tak tento príspevok budú môcť ľudia čerpať až 18 mesiacov namiesto súčasných 12 mesiacov. Poberatelia budú mať nárok na osobitný príspevok vo výške 126,14 eura počas prvých 12 mesiacov a ďalších šesť mesiacov ho majú dostávať vo výške 63,07 eura. Ľudia, ktorí sa zamestnajú, majú byť odbremenení aj od predkladania samostatnej žiadosti o tento príspevok.

Podmienka posudzovania nároku na pomoc v hmotnej núdzi sa upraví v prípade rodičov a zaopatrených detí do 25 rokov. "Navrhuje sa podporiť mladých v osamostatňovaní sa. Návrh by mal tiež pozitívne vplývať na zvyšovanie zamestnanosti tejto skupiny bez rizika straty pomoci v hmotnej núdzi pri ostatných členoch domácnosti," uvádza sa v spoločnej správe z výborov.

Mimoriadne vystúpenie prezidenta SR
Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Rozšíri sa i okruh príjmov, ktoré sa nebudú započítavať do posudzovania nároku na hmotnú núdzu. Týka sa to príjmov plynúcich z projektov a programov, ktoré nie sú organizované výlučne podľa zákona o službách zamestnanosti, ale podporujú uplatnenie príjemcu v hmotnej núdzi na trhu práce. "Zároveň sa pre zvýšenie motivácie účasti na projektoch a programoch navrhuje zvýšenie hranice, do ktorej sa príjem z projektov podporujúcich uplatnenie sa na trhu práce do úhrnu príjmov na účely posudzovania stavu hmotnej núdze nezapočítava, a to zo súčasných 50 % na 75 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu," doplnil Richter.

Zmeny sa dotknú aj parkovacích preukazov pre ťažko zdravotne postihnutých. Naďalej zostáva zachovaná možnosť vyhotoviť ŤZP parkovací preukaz, ak osoba spĺňa podmienku odkázanosti na individuálnu prepravu osobným autom. Zároveň sa však rozšíril okruh ľudí, ktorým je možné vyhotoviť takýto preukaz. Ide o zdravotné postihnutia, pri ktorých sa neskúma odkázanosť na individuálnu prepravu, avšak možnosť parkovať v blízkosti vstupu do budov je pre postihnutých ľudí významnou pomocou.

Podpora zelenej nafty

Poľnohospodárom bude štát uhrádzať časť zaplatenej spotrebnej dane z minerálnych olejov. Vyplýva to z návrhu zákona o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe z dielne koaličnej SNS, ktorý v piatok podpísal prezident SR Andrej Kiska. "Slovenskí farmári kupujú drahšie palivá, energie, ale aj hnojivá a taktiež majú vyššie náklady na pracovnú silu v porovnaní so susednými štátmi," vysvetlil počas schvaľovania v parlamente predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák.

Poslanci SNS Anton Hrnko,
Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Zákon systémovo určí spôsob poskytovania štátnej pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe, konkrétne na stabilizáciu dôležitej časti prevádzkových nákladov. Zmeny pri zelenej nafte sa podľa SNS nebudú dať zneužiť. "Podpora bude konkrétne určená na stanovené plodiny rastlinnej výroby a konkrétne na hospodárske zvieratá pri živočíšnej výrobe. Bude stanovený tzv. normatív," upozornila v parlamente poslankyňa hnutia Eva Antošová.

Farmári majú žiadosť o pomoc predkladať Pôdohospodárskej platobnej agentúre na základe výzvy. Tá žiadosti skontroluje a posúdi splnenie podmienok a následne uhradí poľnohospodárovi kompenzáciu v sume verifikovanej výšky pomoci. Návrh zákona presne určuje aj pomoc poskytovanú platobnou agentúrou, a to najviac na množstvo určené v normatíve spotreby minerálneho oleja. Normatív spotreby oleja v rastlinnej výrobe a na veľkú dobytčiu jednotku v živočíšnej výrobe zverejní platobná agentúra vo výzve.

Skrátenie koncipientskej praxe

Dĺžka praxe advokátskeho koncipienta by sa mala skrátiť z piatich rokov na tri roky. Problémom je však účinnosť zmeny. Prezident SR Andrej Kiska vo štvrtok 7. februára podpísal novelu zákona o advokácii, ktorou skrátenie navrhlo opozičné OĽaNO, ale neodobril posunutie účinnosti. Prešiel teda zákon, ktorý mal byť už účinný od 1. januára. Predkladateľ Gábor Grendel (OĽaNO) sa neúspešne pokúšal účinnosť posunúť na september. Rovnakú právnu normu navrhovalo aj hnutie Sme rodina. Jeho návrh parlament odmietol. 

Gábor Grendel
Zdroj: TASR/Martin Baumann

Predkladateľom sa doterajšia platná päťročná prax advokátskeho koncipienta javí ako neopodstatnene dlhá až diskriminačná oproti iným významným právnickým profesiám. Napríklad v prípade sudcov a prokurátorov je len trojročná prax podmienkou pripustenia k justičnej skúške.

Novela má tiež zjednodušiť prístup k slobodnému povolaniu advokáta tak, aby bolo možné do praxe advokátskeho koncipienta započítať aj prax vyššieho súdneho úradníka či inú právnu prax. Poslanci pripomínali, že v súčasnosti možno započítať prax len niektorých právnických profesií, ako je napríklad sudca či právny čakateľ prokuratúry.


Galéria

Andrej Kiska Ján Richter Mimoriadne vystúpenie prezidenta SR Poslanci SNS Anton Hrnko, Gábor Grendel

Nástroje k článku


ZDROJ: TASR

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články