°C

Nedeľa, 23. február 2020. Meniny má Roman, Romana, zajtra Matej.

Komisia UMB rozhodla o rigoróznej práci, nekompromisný verdikt: NAŽIVO Danko reaguje

Andrej Danko
Andrej Danko
Zdroj: Topky/Ján Zemiar
11.01.2019 14:33

BANSKÁ BYSTRICA - Na Univerzite Mateja Bela dnes mimoriadne zasadala účelová komisia. Predmetom bola aj rigorózna práca Andreja Danka. Komisia oficiálne potvrdila, že práca mala nedostatky, porušila akademické pravidlá a obaja autori prebrali časti prác bez toho, aby ich správnym spôsobom citovali alebo aspoň parafrázovali. Na zasadaní to uviedol predseda Komisie na preskúmanie podozrení z plagiátorstva záverečných prác Vladimír Janiš. Danko zvolal tlačovku, kde bude na zistenia reagovať.


Mimoriadne zasadnutie komisie prebieha od deviatej ráno na pôde UMB v Banskej Bystrici. Predseda Komisie na preskúmanie podozrení z plagiátorstva záverečných prác Vladimír Janiš predniesol záverečné vyhlásenie na dnešnom mimoriadnom zasadnutí Akademického senátu UMB, na ktorom sa komisia zamerala najmä na medializované prípady. K dvojici prác Andreja Danka a Daniela Pisáka konštatuje, že obe prebehli v súlade s platnými predpismi. Komisia by mala o pár minút hlasovať a predniesť záver.

NAŽIVO Andrej Danko reaguje na rozhodnutie komisie UMB

Stanovisko Andreja Danka

„Dovoľte mi, aby som vydal vyhlásenie vo veci rozhodnutia príslušnej komisie Univerzity Mateja Bela k mojej rigoróznej práci z roku 2000. Správu predmetnej komisie beriem v celom rozsahu na vedomie. Prehlasujem, že som jej výnimočné zriadenie napriek verejnému tlaku rešpektoval a nikdy som do jej práce nezasahoval. Oceňujem, že komisia konštatuje, že moje rigorózne konanie prebehlo plne v súlade s platnými predpismi. Žiaden zákon nebol porušený. V celom texte však nie je ani raz zmienené slovo plagiát, ktoré si moji oponenti tak veľmi želali. Ďakujem komisii a senátu UMB, že nepodľahli tlakom politikov a médií a nevydali voči mne účelový rozsudok.“ Po krátkom vyhlásení bez otázok odišiel a poprosil novinárov o objektívne informovanie. Šéfredaktor Denníka N zverejnil na Facebooku, že ich Danko požiadal o opravu. 

Komisia UMB rozhodla o
Zdroj: Facebook/Matúš Kostolný

Záverečné stanovisko účelovej komisie UMB

 Za zlyhania jednotlivcov, účastníkov konania na oboch stranách, označil podpredseda Akademického senátu UMB v Banskej Bystrici Miroslav Hužvár medializované rigorózne práce. AS bol iniciátorom vytvorenia účelovej komisie na preskúmanie podozrení z plagiátorstva rigoróznych prác, ktorá práve v piatok na mimoriadnom zasadnutí AS informovala o výsledkoch svojich zistení.

Vo svojej podrobnej správe zverejnenej po zasadnutí AS na webovej stránke UMB komisia uvádza: „Po porovnaní rigoróznej práce JUDr. Andreja Danka s uvedenými zdrojmi sme zistili, že 63 strán z celkového počtu 72 strán vykazuje vysokú mieru zhody s uvedenými zdrojmi. Práca JUDr. Andreja Danka obsahuje časti, ktoré sú oproti zdrojovej literatúre len mierne upravené, prevažná väčšina jej častí vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou, miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov.“

Obe práce sa obsahovo zhodujú

V ďalšom medializovanom prípade práce JUDr. Daniela Pisáka komisia konštatovala: „Z celkového počtu 74 strán sme našli zhodu so zdrojmi na 64 stranách. Rovnako ako práca JUDr. Andreja Danka obsahuje časti, ktoré sú oproti zdrojovej literatúre mierne upravené, väčšina častí však rovnako vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou, miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov.“ Podľa správy komisie sa obe práce obsahovo vo veľkej miere zhodujú, až na menšie odlišnosti napríklad v slovách alebo slovných spojeniach.

(Zľava) Podpredseda AS UMB Miroslav Hužvár, predseda AS UMB Miroslav Krystoň a predseda komisie UMB Vladimír Janiš počas mimoriadneho zasadnutia AS UMB.
(Zľava) Podpredseda AS UMB
Zdroj: SITA/Jakub Julény

„Pravidlá nastavené pred rokmi vo vnútornom systéme univerzity neboli porušené. Pri medializovaných rigoróznych prácach časť viny nesie aj univerzita ako inštitúcia v tom smere, že v tom čase nemala presne určené pravidlá akademického publikovania, ktoré by boli pre všetkých záväzné, takže ich vymáhanie logicky nie je možné,“ zdôraznil v piatok Hužvár. AS v tejto súvislosti prijal tiež uznesenie, v ktorom reflektuje, čo sa v minulosti udialo a v mene univerzity preberá zodpovednosť za prípady porušovania akademickej etiky pri publikovaní rigoróznych prác na Právnickej fakulte UMB, ktoré boli preukázané.

Senát žiada dôsledné preverenie

„Senát sa obracia smerom k manažmentu UMB a akademickej obci a žiada dôsledné preverenie opatrení, ktoré boli medzičasom prijaté na zabránenie takýmto situáciám. Členov akademickej obce, najmä učiteľov a výskumných pracovníkov, bude žiadať o to, aby dôsledne dodržiavali pravidlá akademickej etiky a aby išli našim študentom a rigorozantom osobným príkladom," konštatoval Hužvár.

Jedno z uznesení AS sa týka i celkového kontextu, v ktorom pracujú verejné vysoké školy v súčasnosti. „Podporujeme legislatívne iniciatívy na možnosť odoberania titulov, ale zároveň konštatujeme, aby táto možnosť bola výlučne v právomoci vysokej školy, ktorá titul udelila, samozrejme, s možnosťou následného preskúmania súdov," dodal Hužvár.

Prácu by neodporučili 

Zasadnutie AS prerušili, aby sa všetci mohli oboznámiť so záverečnou správou komisie. Nasledovala otvorená diskusia. Počas nej sa rozoberalo viacero otázok. Členovia komisie a Akademického senátu opakovane poukazovali na to, že nemôžu konštatovať, či bola Dankova práca plagiátom.

Dankova rigorózna práca.
Zdroj: Tip čitateľa

„Ak by som mal takú informáciu o práci, aká je uvedená v tejto správe, tak by som ako oponent alebo jej vedúci určite neodporučil takúto prácu k obhajobe,“ uviedol Miroslav Hužvar z Ekonomickej fakulty UMB.

Nepoužívame termín plagiát

Komisia zámerne nepoužívala pojmy, ktoré zákony nepoznajú - teda kompilát alebo plagiát, tvrdí člen komisie. „Termíny plagiát alebo kompilát nie sú jednoznačne určené pojmy ani v odborných kruhoch. Netrúfame si, nedovolíme si prekročiť tú hranicu, že by sme sami definovali tieto pojmy," uviedli členovia komisie s tým, že sa snažia držať v rámci oficiálnej terminológie. 

Andrej Danko
Zdroj: Topky/Vlado Anjel

63 strán sa zhoduje

„Zistili sme, že 63 strán v práci Andreja Danka obsahuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou," uviedli ďalej členovia. Predseda účelovej komisie profesor Vladimír Janiša tvrdí, že prioritne sa zamerali na práce, ktoré sa odovzdávali v čase, keď ešte neexistoval centrálny register záverečných prác.

Dankova rigorózna práca.
Zdroj: Tip čitateľa

Členovia nechceli zverejniť mená členov rigoróznej komisie, ktorá vtedy posudzovala práce. Nikto z členov vtedajšej komisie však už nie je zamestnancom Univerzity Mateja Bela. Prácu Danka a Pisáka posudzovali komisie s rôznym zložením, no mali rovnakého oponenta a aj predsedu komisie. Potvrdil to Akademicky senát, mená zverejniť nechcú.

Či Danko opisoval, to povedať komisia nevie. Podľa ich slov nemohli skúmať, ako ju Danko vypracoval, len to, do akej miery sa zhoduje s ostatnými prácami. „Úlohou komisie nie je nahrádzať rigoróznu komisiu. Vtedajšia odborná komisia rozhodla, že priebeh rigoróznej skúšky bol v súlade s pravidlami,“ uviedli členovia. Rigorózna skúška ako celok bola teda v poriadku napriek tomu, že Danko na 63-och stranách svojej práce porušil pravidlá. 

Dankova rigorózka porušila pravidlá

Komisia konštatovala, že došlo k porušeniu pravidiel. „Na základe analýzy vybranej vzorky môžeme konštatovať, že vo viacerých prípadoch sme na Právnickej fakulte UMB identifikovali nedostatky, ktoré považujeme za porušenie akademických pravidiel (napr. v podobe nesprávnych citácií a rozsahu ich použitia, či ich úplnej absencie),“ uviedol Janiš.

Dankova rigorózna práca.
Zdroj: Tip čitateľa
 

„V prípade oboch rigoróznych prác presahuje rozsah použitia zdrojov rámec odôvodnený účelom citácie (obaja autori preberajú z použitých zdrojov celé odseky či kapitoly bez toho, aby ich správnym spôsobom citovali alebo aspoň parafrázovali),“ ukončil vyhlásenie, ktoré sa týka aj rigoróznej práce predsedu parlamentu a Slovenskej národnej strany Andreja Danka. O tom, že v Dankovej práci chýbajú citácie a zoznam použitej literatúry, sme vás informovali krátko po tom, ako ju predseda parlamentu zverejnil. 


Zásadné odhalenie v kauze Dankovej rigorózky: Chýba tam časť, ktorá je povinná!


Lubyová spochybnila komisiu

Ministerka školstva Martina Lubyová po rokovaní vlády v stredu 9. januára uviedla, že ak unikajú informácie z komisie, ktorá skúma podozrenie na plagiátorstvo záverečných prác na UMB a zaviazala sa k mlčanlivosti, mohla by pochybovať o jej vierohodnosti. Lubyová tak reagovala na otázku, podľa ktorého sa zistenia komisie zhodujú s tvrdeniami Denníka N, že rigorózna práca predsedu parlamentu bola skompilovaná z piatich učebníc.

Martina Lubyová
Zdroj: TASR - Martin Baumann

Dankovu prácu si šéfka rezortu pozrela len zbežne a nemala ju k dispozícii na analýzu. Podľa nej však zdroje uvádzal. „Nemám dôvod sa na prvý pohľad domnievať, že neuvádzal zdroje,“ povedala. „Po dvadsiatich rokoch vás nemôžu sekírovať za to, že ste niekde nedali úvodzovky,“ povedala Lubyová.

Vláda 9. januára schválila novelu vysokoškolského zákona, ktorá sa týka odoberania akademických titulov. Podľa Lubyovej by sa mali báť jedine tí, ktorí získali titul v dôsledku úmyselného trestného činu alebo im prácu napísal niekto iný. „Tieto dve veci sa tam riešia. To, že ide o trestný čin, môže skonštatovať jedine súd. Ak trestný čin súvisel so štúdiom, tak potom sa bude rozhodovať o odoberaní titulu. Orgán, ktorý titul udelil, tak ho aj odníma," vysvetlila šéfka rezortu školstva.

Všetko je na osobnom rozhodnutí Danka, tvrdí Most 

Je na osobnom rozhodnutí predsedu parlamentu Andreja Danka, ako so závermi účelovej komisie naloží. Uviedla to hovorkyňa koaličného Mosta-Híd Klára Debnár na margo záverov tejto komisie, ktorá posudzovala aj Dankovu rigoróznu prácu z roku 2000. Na otázku, či má Danko ako šéf parlamentu naďalej dôveru Mosta-Híd, strana neodpovedala. Keď sa vlani Danka pokúšala opozícia pre kauzu jeho rigoróznej práce odvolať, bugárovci sa na hlasovaní nezúčastnili.

„Poslanci strany Most-Híd dodržujú koaličnú dohodu. Nemyslíme si, že funkčná vláda a stabilita Slovenska má závisieť od funkcií jednotlivcov a/alebo ich osobných zlyhaní. Poslanci strany Most-Híd sa preto hlasovania nezúčastnia," uviedli vtedy v stanovisku. Most-Híd ešte predtým vyhlásil, že Danko by mal prijať osobné rozhodnutie. Za to si vyslúžil kritiku od SNS, ktorá za Dankom stojí.

Danko nie je len falošný kapitán, ale aj falošný doktor práv

Komisia UMB dnes definitívne rozhodla, že predseda parlamentu Andrej Danko je nielen falošný kapitán, ale aj doktor práv. Povedal to predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič na dnešnej tlačovej besede. „Už v roku 1999, presne rok pred tým, ako Danko odovzdal prácu, odovzdala Emília S. prácu s rovnakým počtom strán - 72, a rovnakým názvom na Univerzite Komenského v Bratislave. Danko si o rok povedal, že by si chcel písať pred menom JUDr., lebo si potrpel na tom, aby sa mohol na niečo hrať. Svojej spolužiačke zobral prácu - asi sa mu páčil názov, a aby to nebolo podozrivé, nepredložil ju na svojej alma mater, ale išiel na Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB), lebo Slovenská národná strana už vtedy mala svoje chápadlá. Danko chcel minimalizovať pravdepodobnosť, že mu na to niekto príde," dodal Matovič s tým, že podľa neho Danko pri obhajobe práce ani nevystúpil pred komisiou. 

Krajina, kde pravidlá pre papalášov neplatia

„Odborná komisia Univerzity Mateja Bela dnes oficiálne potvrdila, že Andrej Danko je podvodník a plagiátor. V mene SPOLU - občianska demokracia chcem oceniť občiansku statočnosť členov komisie, na ktorých bol určite vyvíjaný nátlak, aby sa skutok nestal,“ uviedol v reakcii na závery komisie predseda strany Miroslav Beblavý. 

Komisia UMB rozhodla o
Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Slovensko je dnes východným cípom Európskej únie, kde politici za takéto prešľapy odstupujú z funkcií. „Dokonca aj v Orbánovom Maďarsku. Andrej Danko chce z našej krajiny urobiť najzápadnejšiu časť Eurázijskej únie, kde pravidlá pre papalášov neplatia. Nedovoľme mu to a trvajme na tom, aby svoju funkciu predsedu parlamentu opustil,“ dodal. 

SaS dáva Dankovi čas, aby sám odišiel

„Chýba už len to, aby tento klamár a podvodník kandidoval za prezidenta. Takých prezidentov „potrebujeme“. Andrejovi Dankovi dávame čas, aby pozbieral zvyšky slušnosti a sám z funkcie predsedu NR SR odišiel. V opačnom prípade zvážime jeho ďalšie odvolávanie v parlamente,“ uviedli v reakcii na výsledky komisie líder liberálov Richard Sulík a podpredsedníčka parlamentu za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová.

„Zároveň sa pýtame koaličných partnerov zo strán Smer-SD a najmä Most-Híd, či sú skutočne ochotní akceptovať ako predsedu parlamentu a druhého najvyššieho ústavného činiteľa človeka dokázateľne usvedčeného z plagiátorstva,“ dodali na záver. 

Mimoriadne zasadnutie AS UMB

Vyhlásenie Účelovej komisie Akademického senátu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
na preskúmanie podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác na UMB

„Komisia sa v súlade so svojim mandátom zaoberala rigoróznymi prácami a konaniami na UMB v rokoch 1999 - 2010 so zvláštnym zreteľom na medializované prípady. Vzhľadom na vysoký počet rigoróznych prác obhájených v tomto období sme sa sústredili iba na časť z nich. Na základe analýzy vybranej vzorky môžeme konštatovať, že vo viacerých prípadoch sme na Právnickej fakulte UMB identifikovali nedostatky, ktoré považujeme za porušenie akademických pravidiel (napr. v podobe nesprávnych citácií a rozsahu ich použitia, či ich úplnej absencie). Pokiaľ ide o obsahovú zhodu prác, ako to bolo v medializovanom prípade, naše zistenia nás oprávňujú vysloviť presvedčenie, že aj keď k takýmto javom dochádzalo, nešlo o bežnú prax, ale skôr o výnimočné excesy.

Pri medializovanej dvojici prác komisia konštatuje, že obe rigorózne konania prebehli v súlade s platnými predpismi. Obidve práce obsahujú časti, ktoré sú oproti zdrojovej literatúre mierne upravené, väčšina častí však rovnako vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou, miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov. Obe rigorózne práce nepoužívajú len krátku časť použitého zdroja vo forme citácie, pričom citácie, ktoré v prácach možno nájsť, nie sú utvorené správne, a to ani ako parafrázy. V prípade oboch rigoróznych prác presahuje rozsah použitia zdrojov rámec odôvodnený účelom citácie (obaja autori preberajú z použitých zdrojov celé odseky či kapitoly bez toho, aby ich správnym spôsobom citovali alebo aspoň parafrázovali).“

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici zriadila účelovú komisiu na preskúmanie podozrení na plagiátorstvo rigoróznych prác na univerzite v novembri 2018, pričom sa zaoberala aj Dankovou rigoróznou prácou. Komisiu tvorí deväť členov akademickej obce UMB, dvaja z nich sú študenti. Každá fakulta UMB je v komisii zastúpená aspoň jedným členom. Všetci členovia komisie majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach zistených počas práce v komisii. Andrej Danko čelí podozreniu z plagiátorstva po tom, ako 15. novembra spravodajský portál Denníka N uviedol, že jeho rigorózna práca z roku 2000 bola opísaná.


Galéria

Nástroje k článku


AUTOR: © Zoznam/AMaj
ZDROJ: SITA
VIDEO: Topky/Vlado Anjel, TASR/Dušan Hein

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články