Obce majú podľa Fecka schvaľovať aj chov nebezpečných plazov | Topky.sk

Nedeľa, 20. október 2019. Meniny má Vendelín, zajtra Uršula.

Obce majú podľa Fecka schvaľovať aj chov nebezpečných plazov

Martin Fecko a Štefan Kuffa
Martin Fecko a Štefan Kuffa
Zdroj: SITA
27.07.2012 15:35

BRATISLAVA - Na chov nebezpečných pavúkovcov, parýb, obojživelníkov a plazov by sa tiež mal zaviesť povinný súhlas obecného zastupiteľstva, tak, ako sa to plánuje pri cicavcoch. Myslí si to poslanec Martin Fecko (OĽaNO), ktorý podal pozmeňovaní návrh k novele zákona o veterinárnej starostlivosti, pripravenej poslancom Jánom Podmanickým (Smer-SD).


Tento návrh zákona rieši problém chovu nebezpečných zvierat jednoznačnou požiadavkou, aby bol chovateľ povinný získať súhlas územne príslušného obecného zastupiteľstva v prípade záujmu chovu nebezpečných živočíchov. Podľa návrhu bude mať obecné zastupiteľstvo právomoc rozhodnúť o vydaní súhlasu k chovu nebezpečných živočíchov. Rozhodnutie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorým sa povoľuje chov vymenovaných tried nebezpečných živočíchov, by preto malo byť podmienené súhlasom obecného zastupiteľstva. „Znižuje sa tak predpoklad negatívnych dôsledkov chovu nebezpečných živočíchov na život v obci,“ konštatoval poslanec Martin Fecko.

Návrh poslanca Fecka definíciu nebezpečných zvierat, ktorá je v Podmanického návrhu zameraná na cicavce, rozširuje o všetky triedy nebezpečných živočíchov podľa vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva o chove nebezpečných živočíchov, teda aj o pavúkovce, paryby, obojživelníky a plazy. Fecko upozorňuje, že počet chovateľov nebezpečných živočíchov stúpa.

Poslanec Podmanický chce sprísniť podmienky chovu pre nebezpečné živočíchy, ako sú napríklad medveďovité a mačkovité šelmy. Podľa jeho slov sa v ostatnom čase zvyšuje počet chovateľov nebezpečných živočíchov, čo je spojené s negatívnymi reakciami obyvateľov obcí, ktorých sa to bezprostredne dotýka. „Bez ohľadu na to, že sú splnené podmienky ustanovené platnými právnymi predpismi, prítomnosť týchto tried nebezpečných živočíchov negatívne pôsobí na kvalitu a bezpečnosť života obyvateľov obce,“ povedal.

Podmanický upozornil, že podľa platného zákona o veterinárnej starostlivosti a vyhlášky ministerstva pôdohospodárstva o chove nebezpečných živočíchov je potrebné v prípade záujmu o chov nebezpečného živočícha získať rozhodnutie príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy. Žiadateľ je okrem iného povinný k žiadosti priložiť vyjadrenie obce k chovu nebezpečných živočíchov. „V zákone ani vo vyhláške však nie je bližšie špecifikovaný orgán obce, ktorý je oprávnený takéto vyjadrenie vydať, ani nie je jasná miera záväznosti takéhoto vyjadrenia pre obsah vydávaného rozhodnutia,“ zdôraznil poslanec.

Podmanický to chce riešiť novelou zákona, v ktorej navrhuje riešiť tento problém jednoznačnou požiadavkou pre chovateľa získať súhlas územne príslušného obecného zastupiteľstva v prípade záujmu o chov nebezpečného živočícha. Návrh novely zákona rozširuje pôsobnosť obecného zastupiteľstva o právomoc rozhodnúť o vydaní súhlasu k chovu nebezpečných živočíchov. „Dôvodom tohto návrhu je skutočnosť, že v prípade chovu nebezpečného živočícha ide o výrazný zásah do života obyvateľov obce. Obecné zastupiteľstvo ako orgán územnej samosprávy má najväčší predpoklad, aby objektívne zhodnotilo dopad takýchto chovných zariadení na kvalitu života obce a jej obyvateľov,“ povedal Podmanický.


Nástroje k článkuZDROJ: SITA
FOTO: SITA

Nahlásiť chybu

Najčítanejšie články