Skutočný dôvod zániku rádia VIVA: Môžu za to súčasní majitelia, zatajili dlhy! | Topky.sk

Sobota, 23. február 2019. Meniny má Roman, Romana, zajtra Matej.

Skutočný dôvod zániku rádia VIVA: Môžu za to súčasní majitelia, zatajili dlhy!

09.12.2013 15:00

BRATISLAVA – Minulý týždeň Slovensko šokovala správa o tom ,že Rádio VIVA končí. Súčasní majitelia totiž pre rozhodnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu prišli o licenciu. Ihneď po rozhodnutí tvrdili, že je to politické zmanipulované rozhodnutie. Nám sa však podarilo získať informácie, ktoré naznačujú, že je pravda úplne inde. Podľa všetkého sú totiž za krach rádia VIVA zodpovední práve súčasní majitelia. Tí podľa predsedu predstavenstva Rádia VIVA protiprávne zadržali a taja účtovníctvo Rádia Viva, neplatia Rádiu Viva príjmy z odvysielanej reklamy a porušujú zákon o vysielaní a to tak, že bez licencie a bez platných zmlúv s Rádiom Viva zabezpečujú vysielanie Rádio Viva.


Z týchto informácii vyplýva, že predstavitelia akciovej spoločnosti Rádio VIVA odmietli poskytnúť účtovnú dokumentáciu za rok 2012, pritom túto povinnosť jej určuje zákon. Rádio Viva z dôvodu zatajeného účtovníctva nepodala ani daňové priznania za rok 2012, teda v čase začatia licenčného konania o pridelenie novej licencie. Rádio VIVA ani neukladá žiadne účtovné závierky v zbierke listín za obdobie viacerých účtovných období, ako vyplýva zo zbierky listín vedených registrovým súdom. Akciová spoločnosť Rádio VIVA neplatí žiadne záväzky svojim veriteľom, a neplatí ani žiadne dividendy akcionárovi – spoločnosti s ručením obmedzeným SCAN Development, ktorá je tiež v konkurze, ako vyplýva z informácii v obchodnom vestníku.

Nie je teda možné vylúčiť podozrenia, že majiteľ licencie na vysielanie  akciová spoločnosť Rádio Viva je v konkurze z dôvodu nevykazovania žiadnych príjmov z reklamy a to najmenej za roky 2012 a podstatnú časť roku  2013. Podľa našich informácii tieto príjmy z reklamy inkasuje a zadržuje časť osôb, ktorí sú spoločníkmi spoločnosti s ručením obmedzením VIVA PRODUCTION HOUSE. akciová spoločnosť Rádio VIVA nevlastní vysielacie kapacity, nemá žiadnych zamestnancov a ani príjmy z reklamy, čo priznal samotný predseda predstavenstva spoločnosti Rádia Viva.

Podľa verejne dostupných údajov eseročka Viva Production House, ktorá vysielanie prevádzkuje má dlh na odvodoch za zamestnancov vo výške viac ako 53 tisíc eur.  Pritom zatajila aj ďalší dlh voči spoločnosti Towercom a to výške 516 tisíc eur, ktorý je predmetom exekučného konania. Tým nesplnila podmienku pre udelenie novej licencie. Navyše podľa Rady nedokázala eseročka preukázať ako zabezpečí vysielanie aj naďalej, keďže s akciovkou nemá žiadny právny vzťah.

Aj napriek tomu, že eseročka zabezpečuje služby pre rádio už dnes, vidí Rada problém najmä v tom, že je to protiprávne. A to z dôvodu, že licencia je podľa zákona neprenosná na iný subjekt.

Navyše sa zaoberá aj podozreniami z tunelovania rádia cez rôzne spriaznené eseročky. Rádio ani jeho zástupcovia nemali záujem tieto skutočnosti vysvetliť. Ide najmä o bezdôvodné obohacovanie na príjmoch z reklamy, z ktorých rádio údajne nevidelo ani euro. 

Vyjadrenie majiteľov Rádia Viva, a.s. a Viva Production House, s.r.o. k údajom publikovaným v článku Skutočný dôvod zániku rádia VIVA:

Radi by sme uviedli na správnu mieru, že medzi spoločnosťami Rádio Viva, a.s. a Viva production House, s.r.o. , prevádzkovateľom vysielania rádia Viva NEEXISTUJE ŽIADNY SPOR. Obe spoločnosti majú po vecnej stránke tých istých majiteľov a tak tvrdenie o tom, že sú v spore je mylné a môže byť nesprávne interpretované. To čo môže viesť k takejto interpretácii je zapríčinené tým, že po množstve nezákonných krokov, ktoré sme súdne napadli, vrátane záhadne vyhlásených konkurzov, dnes síce sme majiteľmi aj spoločnosti Rádio Viva, a.s., ale fakticky za ňu nemôžeme konať. Situácia sa začala už v roku 2009 kedy boli bez nášho vedomia nezákonne , podvodne, prijaté do spoločnosti cudzie pohľadávky aby mohol byť na ňu vyhlásený konkurz. A hoci sme toto podvodné prijatie pohľadávok napadli, právny stav je taký, že vyhlásením konkurzu bolo naše súdne konanie prerušené – taký je u nás zákon. Preto sa dejú  veci, kedy ich vlastným správcom dosadený predseda predstavenstva bez náležitého vzdelania a praxe len podpisuje doklady, ktoré mu podhadzujú cudzí právnici so snahou prevziať naše rádio. Je pre nás málo zrozumiteľné, prečo sa pri publikovaní faktov o situácii v Rádiu Viva zatiaľ nikto nepozrel, alebo nezoznámil s „konateľom“ nášho rádia, ktorý koná bez nášho vedomia a proti záujmom spoločnosti . Informácia o tom, že naše vlastné spoločnosti sú v spore, namiesto toho vytvára dojem, že o Vivu súperia dva znepriatelené subjekty, ktoré si ju chcú prisvojiť. Nič také sa nedeje. Sme totiž tie isté osoby, ktoré vytiahli z krachu úplne zdevastované rádio Twist aby z neho stvorili úspešnú Vivu a za svojim rádiom stále jasne stojíme. A jediné o čo nám ide je zachovanie kontinuity nášho rádia Viva, ktoré ani podľa výpisov z obchodného registra iných majiteľov ako nás nemá. O Vivu sa snažia osoby, ktoré v skutočnosti nikdy vo Vive neboli a ktorým dokonca ani nejde o vysielanie, ale len o to aby stržnili výsledky našej práce. Takto totiž konala spoločnosť Corporate Legal, keď sa po pôvodnom pridelení licencie snažila okamžite ponúknuť Rádio Viva na predaj.

Práve títo ľudia sa snažia medzi verejnosť vniesť dezinformácie o dlhoch, neplatení a nepodávaní  daňových priznaní.

Povinnosť viesť účtovníctvo a ukladať účtovné závierky, do zbierky listín má totiž od roku 2012 dosadený predseda predstavenstva.

Ľudia v pozadí „predsedu predstavenstva“ zámerne poškodzujú naše meno aby napomáhali podvodu, ktorý bol spáchaný pri prideľovaní licencie na vysielacie frekvencie Rádia VIVA.

Naopak po znemožnení konania za vlastnú spoločnosť Rádio VIVA, a.s. spoločnosť VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o. pristúpila k záväzkom spoločnosti Rádio VIVA, a.s, aby ich naďalej plnila, nakoľko sme predpokladali, že k týmto podvodom dôjde.

Majitelia spoločností

Viva production House, s.r.o.

a

SCAN Development, s.r.o.  – 100%tného vlastníka akcií Rádia Viva, a.s.


Nástroje k článkuZDROJ: topky
FOTO: archív

Nahlásiť chybu

Najčítanejšie články