°C

Štvrtok, 1. október 2020. Meniny má Arnold, zajtra Levoslav.

Rozhovor s Antonom Čulenom: Za tradičnú rodinu a kresťanské tradície

Nástroje k článkuZDROJ: TASR
FOTO: Magnificat.sk

Nahlásiť chybu

Anton Čulen, kandidát na župana Bratislavského kraja
Anton Čulen, kandidát na župana Bratislavského kraja
05.11.2013 15:04

BRATISLAVA - Jedným z kandidátov na post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja je aj Anton Čulen. Kandiduje za strana Magnificat Slovakia. Rodák zo Skalice, má 48 rokov, dosiahol vysokoškolské vzdelanie. Jeho politické presvedčenie má výraznú kresťanskú orientáciu. Rozhovor s A. Čulenom je súčasťou projektu, kde TASR predstavuje kandidátov vo voľbách na posty predsedov VÚC.


Aké úlohy sú pre vás najdôležitejšie pri riešení spoločenských problémov?

Za svoje hlavné ciele si kladiem vnášanie kresťanského ducha a sociálneho učenia Cirkvi do politiky a spoločnosti Slovenska ale aj EÚ. Slovenský národ má hlboké kresťanské korene a veľkú úctu k Sedembolestnej Panne Márii. Tieto hodnoty k nám priniesli pred 1150 rokmi svätý Cyril a svätý Metod. Slovákom nepriniesli iba vieru, jazyk a písmo, ale aj prvý zákonník napísaný v duchu Desatora. Aj vďaka tomuto zákonníku sme sa zaradili medzi popredné kultúrne národy Európy. Som toho názoru, že ak chce Slovenský národ prežiť aj ďalšie tisícročie, tak na týchto koreňoch, tradíciách a kultúre musí stavať aj dnes aj v budúcnosti. Vyžaduje si to nie len solidaritu, ale aj subsidiaritu, na základe ktorej sme všetci povinný vnášať do spoločenského, politického, hospodárskeho, mediálneho a kultúrneho života kresťanské hodnoty a tradície.

Ako tieto ciele chcete dosiahnuť

Budem sa usilovať všetkými politickými prostriedkami podieľať sa na upevňovaní po predkoch zdedených hodnôt v živote občanov SR, hodnôt najmä duchovných, morálnych a sociálnych, založených na aplikácii kresťanských politických zásad a metód v službe všetkým obyvateľom SR bez rozdielu národnosti, náboženského vyznania, rasy, pohlavia a kultúrnej identity.

Máte na mysli aj konkrétne zmeny?

Treba začať meniť politiku na Slovensku od základu. Treba vymeniť tých ľudí, ktorým slovo morálka, alebo etika nič nehovorí. Politikov, ktorí sa tam zabarikádovali na večné veky. Treba, aby do politiky na Slovensku vstúpili ľudia, ktorí si ctia pravdu a blížneho, nemyslia len na seba, ale chcú slúžiť, nie vládnuť. Verím, že takých je na Slovensku dosť, len nemajú chuť vstúpiť do arény, kde sa len kradne, privatizuje a intriguje. Toto, čo sa na Slovensku deje, sa demokraciou nazvať nedá. Je potrebné do spoločenského života vniesť Kristovo Evanjelium a pokoj.

Čo preto môže urobiť politik, prípadne občan?

Ak nie všetci občania Slovenska, tak aspoň tých 70 percent kresťanov si musí uvedomiť, odkiaľ národu hrozí najväčšie nebezpečenstvo. Musia si uvedomiť, že sú to v prvom rade tí, ktorí sa usilujú presadiť na Slovensku zákony, ktoré ničia rodinu, útočia na Boha, avizujú zmenu Ústavy, aby z nej mohli vyhodiť cyrilometodské duchovné dedičstvo. Útok na rodinu je útokom na existenciu národa. Aj preto je tu politická strana Magnificat Slovakia, ktorá si pokladá za svoju povinnosť postaviť sa zoči-voči vzbúrencom proti Bohu a ponúka občanom Slovenska svojich kandidátov, ktorí aj počas komunistického režimu zostali stáť na strane pravdy a Desatora.

Ste známym aktivistom občianskeho hnutia za voľné nedele. Čo vás motivuje v tomto úsilí?

Nové cirkevné, spoločenské, hospodárske, politické a kultúrne danosti volajú dnes so zvláštnou intenzitou, po zaangažovaní sa kresťanov do spoločenského života. Dôstojnosť každého človeka si vyžaduje patričnú úctu. Dnes sú ľudia pod falošným rúškom slobody a demokracie rafinovaným spôsobom vtiahnutí do neslobody a novodobého ekonomického pracovného otroctva, bez nároku aspoň na spravodlivú, mzdu. Mnohým je upierané právo na život, právo na prácu, právo na súkromné vlastníctvo, právo na dôstojné pracovné podmienky, medzi ktoré patrí aj právo na odpočinok po celotýždennej práci. Preto by Slovenská republika mala prijať v čo najkratšom čase aj zákon na ochranu nedele.

Aké sú vaše ďalšie ciele, prípadne zámery?

Za ďalší cieľ považujem angažovať sa za udržanie tradičnej rodiny, ktorú tvorí muž, žena a ich deti. Úlohou rodiny je plodenie a výchova detí. Žiaden štát nemôže suplovať rodinu. Na zrodenie človeka treba dvoch ľudí opačného pohlavia. Bez manželstva a rodiny by nebola žiadna spoločnosť, ani štát. Spoločenstvo homosexuálov nie je rodina, lebo nemôže splodiť dieťa a ani ho zdravo vychovať. Rodina, ktorú tvorí muž, žena a ich deti vždy bola, je a aj bude základnou bunkou každého národa. Žiadna iná forma rodiny tento zväzok nie je schopná nahradiť. Iným mojim cieľom je angažovať sa za dôstojné pracovné podmienky pre všetkých pracujúcich občanov Slovenska, medzi ktoré patrí aj spravodlivá mzda. Budem sa usilovať o vytvorenie takých pracovných podmienok na Slovensku, aby občania nemuseli odchádzať za lepšie platenou prácou do zahraničia. Štatistiky dokazujú, že slovenskí občania sú v oblasti odmeňovania na posledných miestach v rámci členských štátov EÚ, pracujú najviac hodín nielen týždenne, ale aj počas nocí a nedieľ a za žobrácke mzdy. Každý poctivo pracujúci zamestnanec má nárok na pracovné prostredie, ktoré neohrozuje jeho zdravie a život. Pokým nemožno sťažené podmienky celkom eliminovať, patria zamestnancovi príplatky za sťažené podmienky práce a riziko. Musí to byť so súhlasom zamestnanca, ku ktorému nesmie byť nútený. Vynútený súhlas je neplatný a trestný. Zamestnanca musí zamestnávateľ riadne poistiť na zvýšené riziko zo svojich prostriedkov. Za odmietnutie nesmie byť zamestnanec sankcionovaný.


Najčítanejšie články