Utorok, 7. február 2023. Meniny má Vanda, zajtra Zoja.

Slováci v ohrození energetickou chudobou: Alarmujúce čísla! Týka sa neuveriteľne veľkej skupiny, patríte tam?

Ilustračné fotoGaléria fotiek (4)
Ilustračné foto
Zdroj: thinkstock.com

BRATISLAVA – Teplá voda či elektrina nie sú ani v 21. storočí na Slovensku pre každého samozrejmosťou. Mnohí z tých, ktorí k nim totiž technicky aj prístup majú, si ich nevedia dovoliť v takej miere, ako by chceli a potrebovali. Energetická chudoba pritom hrozí pre rast cien plynu, elektriny či nákladov na teplo čoraz väčšiemu počtu ľudí. Prepočty, s ktorými prišiel úrad pre reguláciu sieťových odvetví, sú alarmujúce. Skončiť by takto mohla takmer štvrtina slovenských domácností.


 

Archívne video: Finančnú stabilitu ovplyvňuje aj situácia časti podnikov a domácností

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví vypracoval dokument, v ktorom navrhuje, aby bola domácnosť ohrozená energetickou chudobou vtedy, „ak po odpočítaní jej celkových nákladov na energie a vodu od celkového disponibilného príjmu domácnosti zostanú danej domácnosti disponibilné finančné zdroje v určenej výške, napr. v porovnaní voči univerzálne akceptovanej hodnote životného minima. Okrem toho, pri posudzovaní celkových nákladov domácnosti je možné zohľadniť aj v budúcnosti stanovenú hodnotu základného energetického štandardu (prahovej spotreby energie a vody), pričom budúce stanovenie tejto hodnoty by malo fungovať ako nástroj motivujúci k úprave spotrebiteľských návykov s cieľom motivovať domácnosti k hospodárnejšiemu využívaniu energií a vody.“ 

Slováci v ohrození energetickou
Galéria fotiek (4)
Zdroj: gettyimages.com

ÚRSO hovorí takmer o štvrtine domácností 

ÚRSO pri svojich prepočtoch, ktoré hovoria o tom, kto je energeticky chudobný, použilo ako príklad príjem, ktorý má domácnostiam zostať po zaplatení energií a vody - a to 1,5 násobok životného minima. To by ale v praxi znamenalo, že za ohrozených energetickou chudobou by sa dalo označiť približne 24 percent domácností na Slovensku. V absolútnom vyjadrení to predstavuje asi 432-tisíc domácností z celkového počtu cca 1,8 milióna domácností.

Slováci v ohrození energetickou
Galéria fotiek (4)
Zdroj: ÚRSO

Modelové príklady odhadu počtu domácností ohrozených energetickou chudobou boli realizované na základe dostupných údajov z roku 2020. „Podľa nižšie uvedených modelových príkladov jednotlivých typov domácností je možné konštatovať, že z celkového počtu domácnosti z roku 2020, ktoré boli na úrovni cca 1 ,8 mil. domácností, by bolo takto ohrozených energetickou chudobou viac ako 23,9 percenta, t. j. viac ako 443 tisíc z nich,“ uviedli. Zároveň tiež upozornili, že medzi najviac ohrozené domácnosti budú patriť vo výrazne vyššej štatistickej miere tie, ktoré sú viacdetné.

Slováci v ohrození energetickou
Galéria fotiek (4)
Zdroj: ÚRSO

Niekoľko návrhov

Úrad navrhuje úpravu legislatívy tak, aby bolo možné implementovať niekoľko opatrení na ochranu domácností ohrozených energetickou chudobou. Medzi ne patria špeciálne tarify za energie a vodu, optimalizácia dodávkových a sieťových taríf, ponuka bezplatných splátkových kalendárov a energetického poradenstva či strop pre uplatňovanie doplnkových cenníkových služieb.

Ďalej tiež hovoria o zákaze prerušenia dodávok energií a vody počas zimnej sezóny a podomového predaja energií. Implementovať chcú tiež pravidlá umožňujúce všetkým domácnostiam, teda aj tým, ktoré nie sú v priamom zmluvnom vzťahu s dodávateľom, prihlásiť sa „k regulácii.“ Inak povedané, chcú, aby existovala možnosť odoberať energie a vodu za podmienok uplatňovaných v cenovo regulovanom prostredí.

  • špeciálne tarify za energie a vodu;
  • optimalizácia dodávkových a sieťových taríf;
  • ponuka bezplatných splátkových kalendárov a energetického poradenstva;
  • strop pre uplatňovanie doplnkových cenníkových služieb;
  • zákaz prerušenia („vypínania“) dodávok energií a vody počas zimnej sezóny;
  • zákaz podomového predaja energií;
  • pravidlá umožňujúce všetkým domácnostiam, teda aj tým, ktoré nie sú v priamom zmluvnom vzťahu s dodávateľom, prihlásiť sa „k regulácii“ (tzn. mať možnosť odoberať energie a vodu za podmienok uplatňovaných v cenovo regulovanom prostredí).

Odporúčajú tiež ďalšie možné opatrenia, ako je daňové zvýhodnenia energeticky chudobných domácností, zavedenie opatrení na posilnenie finančnej podpory domácnostiam ohrozených energetickou chudobou, zvýšenie dostupnosti opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov z verejných zdrojov či stanovenie pravidiel kontroly pre energetické hodnotenie budov. Hovoria tiež o vytvorení ľahko dostupnej siete energetických poradcov, aktívnom zapojení samospráv do riešenia problematiky energetickej chudoby a vytvorení jednotnej „one-stop-shop“ webovej stránky s ucelenými informáciami o energetickej chudobe.

Návrh koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby je aktuálne predložený na odbornú diskusiu a konzultáciu. "V kontexte krízovej situácie v energetike je to vysoko aktuálna téma, avšak navrhované opatrenia sú zamerané predovšetkým na budovanie uceleného systému ochrany domácností ohrozených energetickou chudobou v strednodobom rámci. ÚRSO odporúča starostlivo zvážiť predložené návrhy a privíta spätnú väzbu a pripomienky s cieľom pripraviť účinný a adresný systém podpory pre dotknuté domácnosti. Jeho vytvorenie si bude vyžadovať súčinnosť viacerých orgánov štátnej a verejnej správy a kolekciu, spárovanie a validáciu komplexnej databázy údajov o domácnostiach. ÚRSO v súlade so zákonom predloží návrh koncepcie na rokovanie vlády SR ešte pred nadchádzajúcim 6. regulačným obdobím, ktoré začne 1.1.2023," uviedli. 

Slováci v ohrození energetickou chudobou: Alarmujúce čísla! Týka sa neuveriteľne veľkej skupiny, patríte tam?

Viac o téme:


 
 

Súvisiace články

Najčítanejšie články