°C

Piatok, 29. máj 2020. Meniny má Vilma, zajtra Ferdinand.

KORONAVÍRUS Zápis detí do prvého ročníka základných škôl v Dolnom Kubíne sa uskutoční elektronicky

Zdroj: Getty Images
05.04.2020 15:50

DOLNÝ KUBÍN – Zápis detí do prvého ročníka štyroch základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín sa uskutoční od 15. až 24. apríla elektronickou formou bez prítomnosti detí. TASR o tom informoval Martin Buzna z dolnokubínskej radnice.


"Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú podávať elektronickou formou, pričom sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Overenie údajov, poskytnutých zákonnými zástupcami ako rodný list, overenie totožnosti rodičov, podpísanie žiadosti, sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,“ vysvetlil vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského úradu (MsÚ) v Dolnom Kubíne Michal Švento.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Upozornil, že ak potvrdenie do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. "Ak rodičia požiadajú o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, nebude sa pri zápise vyžadovať odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Zákonní zástupcovia detí ich však budú musieť doručiť dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od opätovného otvorenia škôl," doplnil Švento.

Rodičia majú podľa neho povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ. "Povinnosť sa vzťahuje na každého zákonného zástupcu, ktorého dieťa najneskôr 31. augusta 2020 dovŕši šesť rokov, a to aj vtedy, ak sa zákonní zástupcovia detí trvalo zdržujú a pracujú v zahraničí," podotkol. "Ak zákonný zástupca neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku, dopúšťa sa priestupku a možno mu uložiť pokutu do výšky 331,50 eur. Platí to aj v prípade, ak rodič dieťaťa uvažuje o odklade školskej dochádzky alebo sa u dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup," dodal Švento.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín sú štyri ZŠ, sedem materských a dve základné umelecké školy. Spolu v nich pracuje 271 pedagogických a 150 nepedagogických zamestnancov. V ZŠ sa učí celkom 1968 žiakov, 620 detí navštevuje materské školy a 1171 základné umelecké školy.


Nástroje k článku


ZDROJ: TASR

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články