Posledná veľká udalosť predsedníctva SR: Analytik Duleba o energetike, plynová kríza bola spúšťač | Topky.sk

Piatok, 18. október 2019. Meniny má Lukáš, zajtra Kristián.

Posledná veľká udalosť predsedníctva SR: Analytik Duleba o energetike, plynová kríza bola spúšťač

Alexader Duleba
Alexader Duleba
Zdroj: SITA
25.11.2016 13:25

BRATISLAVA - Počas predsedníctva Slovensko zorganizuje poslednú veľkú konferenciu. Medzi rečníkmi na konferencii o energetike vystúpia samé veľké mená. Medzi nimi aj Alexander Duleba, expert na zahraničnú politiku špecializujúci sa na východnú Európu.


Medzinárodná konferencia SET Plan 2016 – Stredoeurópska energetická konferencia X (SET Plan 2016 – CEEC X) otvára svoje dvere v stredu, 30. novembra 2016 v Bratislave. Táto prestížna konferencia je poslednou veľkou udalosťou Slovenského predsedníctva v Rade EÚ organizovanou v Bratislave. Vytvorí medzinárodnú platformu pre otvorenú diskusiu o najdôležitejších otázkach týkajúcich sa súčasných politík EÚ v oblastiach energetiky,výskumu a inovácií.

Posledná veľká konferencia predsedníctva

Konferencia sa skladá z ôsmych hlavných panelov, týkajúcich sa priorít Energetickej únie a SET plánu a šiestich paralelných večerných panelov. Preskúma proces vytvárania európskej Energetickej únie, s dôrazom navýskumnú a inovačnú stratégiu, ktorá je kľúčom na prelomovú transformáciu energetického sektora EÚ. Hlavnými cieľmi konferencie sú zlepšenie viditeľnosti Energetickej únie, identifikácia priorít energetickej politiky a plánovanie budúcich akcií.

Medzi potvrdených rečníkov patria výnimočné osobnost, ako je Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu; Carlos Moedas, eurokomisár pre výskum a inovácie; profesor Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR; Peter Žiga, minister hospodárstva SR; či Fatih Birol, výskumný riaditeľ Európskej energetickej agentúry, a mnohí ďalší.

„Máme dobré nastavenie. Komisár pre Energetickú úniu Šefčovič je zo Slovenska a spolupráca medzi nami a jeho tímom je naozaj dobrá. Prajem si, aby konferencia pomohla s riešením problémov spojených s vytváraním Energetickej únie“ vysvetľuje Alexander Duleba, riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA).

Posledná veľká udalosť predsedníctva
Zdroj: SITA

„Dosiahnutie Energetickej únie je možné iba cez zlepšenie našich energetických systémov, aby boli viac „smart“. To sa týka nášho priemyslu, našich domácností, našej dopravy, našich praovísk a miest v ktorých žijeme. Nové SMART technológie a inovácie, ako očakáva integrovaný SET plán, budú hlavným zameraním Stratégie Energetickej únie pre výskum, inovácie a konkurencieschopnosť“ oznámil Maroš Šefčovič.

Na konferencií je zaregistrovaných viac ako 500 účastníkov. Súčasťou bude aj niekoľko sprievodných podujatí – matchmaking, tematické workshopy, poster session a spoločenské udalosti. Výstupom konferencie budú návrhy a odporúčania, ktoré môžu byť využité ako nástroj implementácie politík SET plánu a Energetickej únie.

Maroš Šefčovič
Zdroj: SITA

Rozhovor s Alexandrom Dulebom

Avšak pred desitimi rokmi táto konferencia začínala ako malé národné fórum s obmedzeným dosahom a účasťou. Ako sa z CEEC stala vedúca európska energetická konferencia?

Plynová kríza ako spúšťač

Začiatok konferencie je prepojený s koncom istoty o dodávkach plynu do strednej a východnej Európy, plynovou krízou z roku 2006.

Alexander Duleba, riaditeľ Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) spoločne s ďalšími expertmi, Karelom Hirmanom a Janom Klepáčom, krízu predpovedali na základe analýzy zmlúv o dodávkach zemného plynu medzi Ruskom a ďalšími post-sovietskymi krajinami.

„Vtedy nás nikto nebral vážne“ spomína Duleba. Avšak neodradilo ich to, a naopak sa rozhodli zorganizovať konferenciu. „Bolo potrebné upozorniť na riziká spojené s dodávkami plynu.“

Rok 2007 teda bol prvým rokom toho, čo dnes poznáme ako CEEC.

Medzisektorové fórum

Duleba a jeho kolegovia predpovedali aj omnoho vážnejšiu plynovú krízu z roku 2009. Až vtedy sa hlavní hráči na energetickom trhu začali zaujímať o ich fórum. Rozšírili sa aj rady inštitucionálnych partnerov.

K Ministerstvu zahraničných vecí, ktoré ho podporovalo od roku 2007, sa pridalo aj Ministerstvo hospodárstva, zodpovedné za energetické portfólio na Slovensku.

Konferencia začala rásť. Pôvodné zameranie sa posunulo z plynu na širšie spektrum sektorov. Národný pohľad sa zmenil na regionálny.

Posun od národného k regionálnemu

Duleba si uvedomoval, že je potrebné hovoriť o viac než len plyne, už v roku 2007, keď sa fóra zúčastnili kľúčoví hráči z iných sektorov.

„Uvedomil som si, že na Slovensku neexistuje konferencia, na ktorej by sa zišli predstavitelia rôznych energetických sektorov. Avšak tento biznis je veľmi vnútorne prepojený. Keď sa niečo stane s plynom, má to dopady na obnoviteľné zdroje aj na jadrovú energetiku, a naopak.“

 Regionálnu dimenziu konferencia nabrala po plynovej kríze v roku 2009. Existovalo vtedy vážne riziko, že priemyselné firmy na Slovensku pre neistotu dodávok plynu zaniknú a presunú sa, napríklad do Poľska.

„Rok 2009 bol obrovským šokom. Avšak priniesol aj posun v našom zmýšľaní: neexistujú žiadne dobré národné riešenia“ vysvetľuje Duleba „štáty medzi sebou nemôžu súťažiť. Musíme sa naučiť premýšľať o energii v regionálnych podmienkach.“

Rozhodovanie na základe verejnej diskusie

CEEC sa stala miestom exkluzívnych deklarácií a vyhlásení. Medzinárodná energetická agentúra (IEA) tu prezentuje Svetový energetický výhľad (World Energy Outlook). V roku 2014 slovenský tranzitný operátor Eustream využil toto fórum pre prvú prezentáciu projektu Eastring.

Pre mnohé firmy je ale CEEC aj príležitosťou lobovať u regulátorov. Duleba si je toho vedomý. Verí však, že konferencia zvyšuje šance, že regulačné nastavenia sa budú riadiť racionálnymi argumentmi, namiesto dohôd za zatvorenými dvermi.

„Je to lobing“ priznáva „ale verejná debata robí rozhodovanie lepším, transparentnejším a v podstate otvorenejším.“

Posledná veľká udalosť predsedníctva

Od roku 2009 sa CEEC sústredila na tri oblasti: bezečnosť dodávok, medzisektorová debata a regulačné politiky a rozhodovanie o nich.

Tento rok sa konferencia posunie ďalej.

Keďže je organizovaná ako fórum o SET pláne, bude mať aj Európsku dimenziu. CEEC je poslednou veľkou udalosťou organizovanou v Bratislave ako súčasť Slovenského predsedníctva, ktoré končí v decembri 2016.

“Sme poctení, že história našej konferencie ju legitimizovala pre takéto partnerstvo” hovorí Duleba. Pri tejto príležitosti sa partnerom konferencie stalo aj Ministerstvo školstva, zodpovedné za SET plán na Slovensku.

Nový prvok: výskum a inovácie

Duleba očakáva, že Eurokomisár pre výskum, vedu a inovácie Karlos Moedas na konferencii odprezentuje novú Európsku integrovanú stratégiu pre výskum a inovácie.

Bude hovoriť v paneli venovanom tejto téme, ktorý na na CEEC objaví po prvý krát.

„Zatiaľ sme sa výskumom a inováciami nezaoberali. Toto je novinka, a navyše na vysokej úrovni“ horoví Duleba. „Dúfam, že táto stratégia bude aj naďalej spojená s touto konferenciou“.

Najväčšia výzva: financie

Duleba verí, že zaujímaví hostia a spíkri sú kľúčom k úspešnej konferencii. „Konferencia je dobrá vtedy, keď sú vystupujúci kompetentní. Čím väčšie majú slovo v rozhodovacom procese, tým sú komptentnejší zodpovedať naše otázky, a zaujímavejší pre publikum.”

Pre Alexandra Dulebu je ale najväčšou výzvou fundraising. On a jeho tím majú vždy dostatok nových nápadov na ďalší rok, avšak sú to financie, čo tieto idey premieňa na skutočnosť.

Počas rokov sa okolo CEEC sformovala stabilná skupina sponzorov. „Som im naozaj vďačný za to, že nám pomáhajú napĺňať našu víziu.“

Vízia pre budúcnosť: Energetická únia

CEEC oslavuje desiate narodeniny a Duleba už má víziu pre ďalšie roky. Chce sa sústrediť na Energetickú úniu.

„Nastavenie je dobré“ hovorí „komisár pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič je zo Slovenska a spolupráca medzi nami a jeho tímom funguje naozaj dobre.“

„Prajem si, aby naša konferencia pomohla vyriešiť problémy vo vytvárani Energetickej únie.“ Medzi tie sa radí integrácia regionálnych trhov s plynom, prepojenie trhov s elektickou energiou a harmonizácia regulačných politík.

Podľa riaditeľa SFPA je Energetická únia politickým projektom: „Pokiaľ nenájdeme politickú zhodu medzi členskými štátmi, nebude ani žiadna Energetická únia.“


Galéria

Alexader Duleba Maroš Šefčovič

Nástroje k článkuZDROJ: Topky.sk
FOTO: archív

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články