Streda, 22. marec 2023. Meniny má Beňadik, Benedikt, zajtra Adrián.

Účinný postrek proti burinám rozdelil záhradkárov: Kontroverzné názory na Roundup, hrozí rakovina?

Ilustračné fotoGaléria fotiek (4)
Ilustračné foto
Zdroj: Foto: TASR, roundup.com.au

BRATISLAVA - Nedávno sme informovali o nebezpečenstve, ktoré súvisí s obľúbeným ničiteľom burín. Medzi poľnohospodármi a záhradkármi sa rozpriadla vášnivá debata. Jedni účinky herbicídu Roudup zastávajú, iní od jeho používania okamžite odskočili. V každom prípade platí, že už ho len tak jednoducho nekúpite. Na to, aký je ďalší osud výrobku, sme sa pýtali kompetentných.


Vaše tipy

"Po prečítaní vášho článku o škodlivosti prípravku Roundup, som navštívila predajňu Obi v Bratislave, aby som sa o pravdivosti zverejneného presvedčila," napísala nám čitateľka Anna. Podľa jej slov sa vybrala rovno za predavačkou a pýtala si výrobok, ktorý sa teší veľkej obľube medzi poľnohospodármi a záhradkármi kvôli svojim perfektným účinkom. Tí, ktorí ho použili, vedia, že ide o najúčinnejší prípravok v boji proti neželaným burinám. "Na moje veľké prekvapenie mi predavačka povedala, že tento výrobok už nemajú," doplnila Anna. Priznala, že správa ju zaskočila, pretože pred niekoľkými týždňami si Roundup v predajni ešte bez problémov zakúpila. Spomenula aj, že nebola jediná, ktorá sa za produktom zháňala.

Vyjadrenia obchodných reťazcov

Spoločnosť Hornbach už vyradila z ponuky svojich projektových marketov všetky prípravky na hubenie buriny obsahujúce glyfosáty a nahradila ich k prírode šetrnejšími biologickými prostriedkam. "V Hornbachu sme z našej ponuky vyradili celý rad prípravkov na likvidáciu buriny obsahujúci glyfosáty, akými sú napr. Roundup, Dominator alebo Kaput, teda najpoužívanejšie herbicídne prípravky. Taktiež prípravky obsahujúce látky, ktoré sú škodlivé voči včelám ako napr. Decis, Calypso alebo Fast. Robíme to úplne dobrovoľne, pretože chceme fungovať v súlade so životným prostredím a nechceme prispievať k poškodzovaniu včelstiev a zdravia našich zákazníkov a spoluobčanov. Všetky tieto produkty sme nahradili šetrnejšími prípravkami na biologickej báze," vysvetlil Daniel Brychta, špecialista z oddelenia záhrady projektových marketov Hornbach.

Účinný postrek proti burinám
Galéria fotiek (4)
Zdroj: Tip čitateľa

Smrteľný prípravok?

Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny IARC priniesla správu, že obľúbený postrek Roundup môže byť smrteľný. Herbicíd je totiž podľa IARC vysoko karcinogénny. Podľa ich najnovšej štúdie obsahuje látku glyfozát, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobuje rakovinu.


Prečítajte si aj: 

Šokujúce zistenia o obľúbenom produkte záhradkárov: Ničiteľ burín spôsobuje rakovinu


Postrek vyrába americká spoločnosť Monsanto. Pár mesiacov po zverejnení štúdie IARC prišiel Európsky úrad pre bezpečnosť potravín EFSA s úplne opačnou štúdiou. Podľa úradu glyfozát rakovinu nespôsobuje. 

Ako uvádza slovenský zástupca výrobku na stránke roudup.sk, Európsy úrad pre bezpečnosť potravín potvrdil výsledky predchádzajúcich hodnotení rizík so záverom, že herbicíd glyfosát nepreukazuje karcinogénne alebo mutagénne vlastnosti a nemá žiadny toxický vplyv na plodnosť, rozmnožovanie či embryonálny vývoj. EFSA konštatovala, že "výsledky skúmania nezakladajú dôvod pre klasifikáciu glyfosátu ako pravdepodobného karcinogénu."

Odborníci EFSA dospeli k záverom po preskúmaní všetkých dostupných štúdií a faktov, ktoré sa týkajú glyfosátu, vrátane štúdie IARC. "Závery publikované Európskym úradom pre bezpečnosť potravín sú ďalším kľúčovým míľnikom v procese re-registrácie zo strany európskych regulačných orgánov. Toto hodnotenie potvrdzuje predchádzajúce hodnotenia glyfosátu regulačnými orgánmi po celom svete, ktoré sústavne prichádzajú k záveru, že použitie glyfosátu nepredstavuje žiadne neprijateľné riziko pre ľudské zdravie, zvieratá alebo životné prostredie," uviedol Richard Garnett predseda Glyphosate Task Force (GTF).

Presunie sa najúčinnejšie cvičenie
Galéria fotiek (4)
Zdroj: thinkstock.com

Nejasný osud výrobku

Európska komisia vypracuje na základe výsledkov EFSA hodnotiacu správu, ktorá predchádza návrhu. O ňom následne zahlasujú europoslanci na zasadnutí Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá v nasledovných mesiacoch. Presné výrobné zloženie Roundopu vzhľadom na výrobné tajomstvo nie je oficiálne zverejnené. Osud výrobku tak doteraz nie je jasný, v júni mu má totiž uplynúť povolenie. Aj keď sa europoslanci predbežne vyslovil za predĺženie povolenia, skrátili ho na sedem rokov namiesto pôvodných 15-tich.  

Stanovisko našich odborníkov, látka nie je karcinogénna 

To, že glyfozát je herbicídna účinná látka a v posledných rokoch bola detailne posudzovaná, nám potvrdilo aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. "Hodnotenie konštatovalo, že nie je predpoklad, aby látka bola karcinogénna," zdôraznila Radka Kulaviaková z komunikačného odboru ministerstva. Za konečnú klasifikáciu chemických látok je v zmysle platnej legislatívy EÚ zodpovedná ECHA (European Chemical Agency), ktorá má vydať svoje stanovisko ku klasifikácii glyfozátu vrátane potenciálu karcinogenity v priebehu roka 2017. "Prípravky s obsahom glyfozátu sú platne autorizované v SR a môžu byť normálne predávané do doby, keď bude táto skutočnosť podliehať novým legislatívnym záverom prijatým na úrovni EK," potvrdila aj Zuzana Drobová z Úradu verejného zdravotníctva SR a podotkla: "Látka nie je doposiaľ klasifikovaná ako podozrivý, ani ako možný karcinogén." 

Účinný postrek proti burinám
Galéria fotiek (4)
Zdroj: Tip čitateľa

Roundup len pre profesionálov

"Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR disponuje informáciami o hodnotení látky. Prípravky s obsahom glyfozátu vrátane prípravku Roundup, sa v súčasnosti uvádzajú na trh len pre profesionálnych používateľov prípravkov na ochranu rastlín v zmysle zákona. Alternatívy pre glyfozátové prípravky sú rôzne v závislosti od použitia," vysvetlila Kulaviaková. 

Oparenia v prípade rizika

Vo všeobecnosti, ak sa zistí, že účinná látka alebo prípravky na ochranu rastlín s jej obsahom predstavujú riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie, MPRV SR prijme potrebné opatrenia v závislosti od druhu rizika. V krajnom prípade bude prípravok stiahnutý z trhu a jeho použitie nebude v zmysle vydaného rozhodnutia povolené.

 

 

Účinný postrek proti burinám rozdelil záhradkárov: Kontroverzné názory na Roundup, hrozí rakovina?

Viac o téme:


 
 

Súvisiace články

Najčítanejšie články