°C

Nedeľa, 12. júl 2020. Meniny má Nina, zajtra Margita.

Rebríček najlepších a najhorších škôl na Slovensku: Pozrite sa, kde urobia z vášho dieťaťa génia

Ilustračné foto
Ilustračné foto
Zdroj: SITA
04.08.2015 10:00

BRATISLAVA - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) aj tento rok zverejnil rebríčky najlepšie hodnotených škôl na Slovensku. Cieľom tohto projektu je poskytnúť viac kvalitných informácií, aby sa ľudia dokázali na ich základe lepšie rozhodnúť. Chce tak pomôcť nielen rodičom a budúcim žiakom, ale aj samotným školám, ktoré sa budú môcť porovnávať a motivovať k lepším výsledkom.


Ineko na svojej stránke, ale vopred upozorňuje, že "hodnotenia škôl uvedené nemusia odrážať ich kvalitu, pretože v plnej miere nezohľadňujú vplyv mimoškolských faktorov na výsledky, ktoré vstupujú do hodnotenia a nepokrývajú celý obsah vzdelávania". Faktory, ktoré však brali do úvahy, boli naozaj pestré.

Hodnotenie školy je vypočítané pri základných školách na základe výsledkov celonárodných testov v 9. ročníku a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach; pri gymnáziách a SOŠ ide o externú časť a písomnú formu internej časti maturít, mimoriadne výsledky žiakov a nezamestnanosť absolventov,...

Rebríčky informujú predovšetkým o výsledkoch žiakov. Tieto výsledky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces (napríklad rozdiely v sociálnom zázemí) a nemerajú ani pridanú hodnotu školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období odovzdala svojim žiakom, uvádza sa na portáli.

NAJLEPŠIE HODNOTENÉ ŠKOLY

TOP 5 základných škôl na Slovensku

1. Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargovských hrdinov

2. Základná škola, T. J. Moussona 4, Michalovce

3. Základná škola SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica

4. Základná škola, Okružná 17, Michalovce

5. Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín

TOP 5 ZŠ v Banskobystrickom kraji

1. Základná škola SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica

2. Základná škola, Hrnčiarska 1, Zvolen

3. Základná škola, Hodžova 9, Zvolen

4. Základná škola, Petra Jilemnického 2, Zvolen

5. Základná škola s MŠ, SNP 20, Kalinovo


TOP 5 ZŠ v Bratislavskom kraji

1. Spojená škola Sv. Františka z Assisi - ZŠ, Karloveská 32, BA- Karlova Ves

2. Základná škola s MŠ, Za kasárňou 2, BA- Nové Mesto

3. ZŠ Matky Alexie, Palackého 1, BA - Staré Mesto

4. Základná škola, Drieňova 16, BA - Ružinov

5. Spojená škola - ZŠ, Tilgnerova 14, BA - Karlova Ves


TOP 5 ZŠ v Košickom kraji

1. Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargovských hrdinov

2. Základná škola, T. J. Moussona 4, Michalovce

3. Základná škola, Okružná 17, Michalovce

4. Základná škola. Nám. L. Novomeského 2, Košice - Staré Mesto

5. ZŠ sv. košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice - Sídlisko KVP

TOP 5 ZŠ v Nitrianskom kraji

1. Základná škola, Hradná 22, Nové Zámky

2. Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice

3. KSŠ - ZŠ s MŠ, Saratovská 87, Levice

4. Základná škola, G. Bethlena 41, Nové Zámky

5. ZŠ kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra

TOP 5 ZŠ v Prešovskom kraji

1. Základná škola, Karpatská 11, Svidník

2. Základná škola s MŠ, Dlhé nad Cirochou 231

3. Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov

4. Základná škola, Kudlovská 11, Humenné

5. Základná škola, Mlynská 7, Stropkov

TOP 5 ZŠ v Trenčianskom kraji

1. Základná škola, Dlhé Hony 1, Trenčín

2. Základná škola, Slov. partizánov 53, Považská Bystrica

3. Základná škola, Kubranská 80, Trenčín

4. Základná škola, Slovanská 7, Považská Bystrica

5. Základná škola, Školská 10, Považská Bystrica

TOP 5 ZŠ v Trnavskom kraji

1. Základná škola, Námestie Sl. Uč. Tovarišstva 12,  Trnava

2. Základná škola, Brezová 19, Piešťany

3. Základná škola s MŠ, Vančurova 38, Trnava

4. ZŠ M. Kóczána s VJM, Hlavná 258, Čiližská Radvaň

5. Základná škola s VJM, Školská ulica 1, Dunajská Streda

TOP 5 ZŠ v Žilinskom kraji

1. Základná škola s MŠ, Hôrky 2

2. Základná škola s MŠ, Školská 49, Žilina

3. Základná škola, Horná 19, Ochodnica

4. Cirkevná ZŠ R. Zaymusa,  Romualda Zaymusa 3, Žilina

5. Základná škola. Ul. čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš


TOP 5 stredných odborných škôl na Slovensku

1. SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

2. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

3. Spojená škola SPŠP.HA.ŠG, Slančíkovej 2, Nitra

4. Spojená škola-HA, Slanická Osada, Námestovo

5. OA Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín

TOP 5 SOŠ v Banskobystrickom kraji

1. Spojená škola - OA, Štúrova 848, Detva

2. Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno

3. Súkr. obchodná akadémia, Ul. SNP 16, Žiar nad Hronom

4. Obchodná akadémia, Lúčna 4, Lučenec

5. Súkr. stredná umelecká škola, Kyslá 214, Hodruša-Hámre

TOP 5 SOŠ v Bratislavskom kraji

1. Obchodná akadémia, Nevädzová 3, BA - Ružinov

2. Škola úžit. výtvarníctva, Dúbravská cesta 11, BA - Karlova Ves

3. Pedag. a sociál. akadémia, Bullova 2, BA - Dúbravka

4. SZŠ, Záhradnícka 44, BA - Ružinov

5. Obchodná akadémia, Myslenická 1, Pezinok

TOP 5 SOŠ v Košickom kraji

1. Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves

2. Stredná zdravot. škola, Moyzesova 17, Košice - Staré Mesto

3. Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava

4. Súkr. str. umel. škola fil., Petzvalova 2, Košice - Západ

5. Stredná zdravot. škola, Nám. 1. mája 1, Rožňava

TOP 5 SOŠ v Nitrianskom kraji

1. Spojená škola SPŠP.HA.ŠG, Slančíkovej 2, Nitra

2. Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra

3. Stredná priemyselná škola, Fraňa Kráľa 20, Nitra

4. Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravca

5. Obchodná akadémia, Inovecká 2041, Topoľčany

TOP 5 SOŠ v Prešovskom kraji

1. SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov

2. Obchodná akadémia, Murgašova 94, Poprad

3. Hotelová akadémia, MUDR. Alexandra 29, Kežmarok

4. Stredná zdravotnícka škola, Levočská 5, Poprad

5. Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov

TOP 5 SOŠ v Trenčianskom kraji

1. OA Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín

2. Obchodná akadémia, Jesenského 6, Považská Bystrica

3. Stredná zdravot. škola, J. Braneckého 4, Trenčín

4. Obchodná akadémia, Hviezdoslavova 17, Ilava

5. Stred. priemyselná škola, Obrancov mieru 1, Dubnica nad Váhom

TOP 5 SOŠ v Trnavskom kraji

1. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

2. Obchodná akadémia, Dlhá 10, Senica

3. Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, Piešťany

4. Súkr. HA SD Jednota, Vinohradská 48, Šamorín

5. Stred. zdravot. škola, Daxnerova 6, Trnava

TOP 5 SOŠ v Žilinskom kraji

1. Spojená škola-HA, Slanická Osada, Námestovo

2. Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok

3. Stred. priemysel. škola, L. Novomeského 24, Martin

4. Spojená škola - SPŠ, Nábrežná 1325, Kysucké Nové Mesto

5. Obchodná akadémia, Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš

TOP 5 gymnázií na Slovensku

1. Gymnázium, Poštová 9, Košice - Staré Mesto

2. Spojená škola - Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, BA - Ružinov

3. Bilingválne gymnázium, Komenského 215, Sučany

4. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, Levice

5. Gymnázium P.J. Šafárika, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava

TOP 5 gymnázií v Banskobystrickom kraji

1. Gymnázium J.G.T., J.G. Tajovského 25, Banská Bystrica

2. Gymnázium B.S.T., Haličská cesta 9, Lučenec

3. Gymnázium M.R., J. Kollára 2, Žiar nad Hronom

4. Evanjelické gymnázium, Jesenského 836, Tisovec

5. Gymnázium Ľ.Š, Hronská 3, Zvolen

TOP 5 gymnázií v Bratislavskom kraji

1. Spojená škola - Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 3, BA - Ružinov

2. 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20, BA - Ružinov

3. Škola pre mimoriadne nadané deti - Gymnázium, Teplická 7, BA - Nové Mesto

4. Evanjelické lýceum, Vranovská 2, BA - Petržalka

5. Gymnázium, Grösslingová 18, BA - Staré Mesto

TOP 5 gymnázií v Košickom kraji

1. Gymnázium, Poštová 9, Košice - Staré Mesto

2. Gymnázium P.J. Šafárika, Ul. akademika Hronca 1, Rožňava

3. Evanjelické gymnázium, Škultétyho 10, Košice - Staré Mesto

4. Gymnázium, Šrobárova 1, Košice - Staré Mesto

5. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice - Sever

TOP 5 gymnázií v Nitrianskom kraji

1. Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5, Levice

2. Gymnázium, Párovská 1, Nitra

3. SKŠ - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, Nitra

4: Gymnázium, Golianova 68, Nitra

5. Gymnázium J. Fándlyho, Školská 3, Šaľa

TOP 5 gymnázií v Prešovskom kraji

1. Spojená škola - gymnázium, D. Tatarku 7, Poprad

2. Gymnázium J.A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov

3: Gymnázium, Komenského 13, Lipany

4. Súkr. gymnázium, Solivarská 28, Prešov

5. Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov

TOP 5 gymnázií v Trenčianskom kraji

1. Gymnázium M.R. Štefánika, Športová 41, Nové Mesto nad Váhom

2. Gymnázium Ľ. Štúra, 1. mája 2, Trenčín

3. Gymnázium J. Jesenského, Radlinského 2, Bánovce nad Bebravou

4. Gymnázium V.B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza

5. Gymnázium, Školská 2, Dubnica nad Váhom

TOP 5 gymnázií v Trnavskom kraji

1. Gymnázium P. Coubertina, SNP 9, Piešťany

2. Gymnázium J. Hollého, Na hlinách 30, Trnava

3. Gymnázium Á. Vámberyho, Nám. sv. Štefana 4, Dunajská Streda

4. Súkr. gymnázium s VJM, Hlavná 21, Dunajská Streda

5. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 12, Senica

TOP 5 gymnázií v Žilinskom kraji

1. Bilingválne gymnázium, Komenského 215, Sučany

2. Gymnázium, Varšavská cesta 1, Žilina

3. Spojená škola - Gymnázium, Komenského 10, Liptovský Mikuláš

4: Gymnázium Jozefa Lettricha, Jozefa Lettricha 2, Martin

5. Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina

NAJHORŠIE HODNOTENÉ ŠKOLY

TOP 5 ZŠ na Slovensku s najnižším hodnotením

1. Základná škola, Jarovnice 192

2. ZŠ S.Petőfiho s VJM, Kamenín 494

3. Základná škola s MŠ, Školská 16, Markušovce

4. Základná škola, Školská 122, Švedlár

5. Základná škola, I. Krasku 12, Trebišov

TOP 5 ZŠ v Banskobystrickom kraji s najnižším hodnotením

1. Základná škola, Záhradná 31, Rimavská Seč

2. Základná škola s VJM, Mládežnícka 7, Fiľakovo

3. Základná škola s MŠ, Námestie Kubínyiho 6, Lučenec

4. Základná škola s MŠ, Krtíšska 26, Bušince

5. Základná škola s MŠ, Na Parlagu 1, Čebovce

TOP 5 ZŠ v Bratislavskom kraji s najnižším hodnotením

1. Základná škola, Prokofievova 5, BA - Petržalka

2. Základná škola s MŠ, Melíškova 650, Veľké Leváre

3. Základná škola, Dudova 2, BA - Petržalka

4. Základná škola, Staničná 631, Lozorno

5. Základná škola, Nejedlého 8, BA - Dúbravka

TOP 5 ZŠ v Košickom kraji s najnižším hodnotením

1. Základná škola s MŠ, Školská 16, Markušovce

2. Základná škola, Školská 122, Švedlár

3. Základná škola, I. Krasku 12, Trebišov

4: Základná škola, Hlavná 24, Biel

5. Základná škola s MŠ, Školská 684, Nálepkovo

TOP 5 ZŠ v Nitrianskom kraji s najnižším hodnotením

1. ZŠ S.Petőfiho s VJM, Kamenín 494

2. ZŠ J. Kovátsa s VJM, Hlavná 889, Bátorove Kosihy

3: ZŠ A. Majthényiho s VJM, Hlavné námestie 13, Dvory nad Žitavou

4. ZŠ s MŠ J.Hetényiho s VJM, Nitrianska 378, Okoličná na Ostrove

5. ZŠ s VJM - Alapiskola, Cesta na vŕšku 1, Marcelová

TOP 5 ZŠ v Prešovskom kraji s najnižším hodnotením

1. Základná škola, Jarovnice 192

2. Základná škola, Kukučínova 106, Vranov nad Topľou

3: Základná škola, Zámutov 531

4. Základná škola, Soľ 53

5. Základná škola s MŠ, Hlavná 68, Terňa

TOP 5 ZŠ v Trenčianskom kraji s najnižším hodnotením

1. Základná škola, Morovnianska 55, Handlová

2: Základná škola, Školská 53, Handlová

3. Základná škola s MŠ, Školská 219, Žabokreky nad Nitrou

4. ZŠ 4. sednice Tatrína, Pionierska 351, Čachtice

5. Základná škola, Školská 14, Bošany

TOP 5 ZŠ v Trnavskom kraji s najnižším hodnotením

1, Základná škola, Hlavná 25, Zlaté Klasy

2. Spojená škola, Školská 1087, Sládkovičovo

3. Základná škola, Školská 1, Jablonica

4. Základná škola, Štefánikova 01, Galanta

5. Základná škola, Š. Majora 560, Veľké Úľany

TOP 5 ZŠ v Žilinskom kraji s najnižším hodnotením

1. Základná škola SNP, Mládeže 289, Strečno

2. Základná škola s MŠ, M. R. Štefánika 1, Vrútky

3. Základná škola, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom

4: Základná škola s MŠ, Breza 314

5. Základná škola s MŠ, Divina 538

TOP 5 stredných odborných škôl na Slovensku s najnižším hodnotením

1. SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice - Juh

2. SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 6, Trnava

3. SOŠ stavebná, Kremnička 10, Banská Bystrica

4. SOŠ pôšt a telekomunik,. Palackého 14, Košice - Juh

5. SOŠ GASMO, Žehrianska 6, Bratislava - PetržalkaTOP 5 SOŠ v Banskobystrickom kraji s najnižším hodnotením

1. SOŠ stavebná, Kremnička 10, Banská Bystrica

2. Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

3. Stredná odborná škola, Príboj 554, Slovenská Ľupča

4. Stredná odborná škola, J.G. Tajovského 30, Banská Bystrica

5. SOŠ technická, J. Švermu 1, Zvolen

TOP 5 SOŠ v Bratislavskom kraji s najnižším hodnotením

1. SOŠ GASMO, Žehrianska 6, Bratislava - Petržalka

2. SOŠ, Ružinovská 1, Bratislava - Ružinov

3. Stred. odborná škola, Komenského 27, Pezinok

4: Stred. odborná škola, Svätoplukova 2, Bratislava - Ružinov

5. SOŠ elektr. Frassatiho, Vazovova 12, Bratislava - Staré Mesto

TOP 5 SOŠ v Košickom kraji s najnižším hodnotením

1. SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice - Juh

2. SOŠ pôšt a telekomunik,. Palackého 14, Košice - Juh

3. SOŠ poľnoh. a služieb, Kukučínova 23, Košice - Juh

4. SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice - Juh

5. Stredná odborná škola, Bocatiova 1, Košice - Staré Mesto

TOP 5 SOŠ v Nitrianskom kraji s najnižším hodnotením

1. Stredná odborná škola, Levická 40, Nitra

2. Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra

3. Stredná odborná škola, Mieru 23, Kalná nad Hronom

4. Stredná odborná škola, Tovarnícka 1069, Topoľčany

5. Stredná odborná škola, Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom


TOP 5 SOŠ v Prešovskom kraji s najnižším hodnotením

1. SOŠ technická, Volgogradská 1, Prešov

2. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry

3. Stredná odborná škola, Kláštorná 2, Podolínec

4. SOŠ obchodu a služieb, Sídl. duklianskych hrdinov 3, Prešov

5. Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

TOP 5 SOŠ v Trenčianskom kraji s najnižším hodnotením

1. Stredná odborná škola, Pruské 294

2. Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom

3. Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín

4. Súkr. stred. odborná škola, Ul. gen. M. R. Štefánika 379, Trenčín

5. SOŠ Juraja Ribaya, Partizánska 76, Bánovce nad Bebravou

TOP 5 SOŠ v Trnavskom kraji s najnižším hodnotením

1. SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 6, Trnava

2. Súkr. SOŠ Gos-Sk, F. Urbánka 19, Trnava

3. Súkr. SOŠ, Mostová 53

4. Stredná odborná škola, J. Zigmundíka 5, Vrbové

5. Stredná odborná škola, V. P. Tótha 51, Senica

TOP 5 SOŠ v Žilinskom kraji s najnižším hodnotením

1. SOŠ stavebná, Tulpánova 2, Žilina

2. SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska 11, Martin

3. Spojená škola - SOŠ drev., Komenského 23, Turany

4. SOŠ podnikania, Sasinkova 45, Žilina

5. Spojená škola - SOŠ, Hlavná 2, Žilina

TOP 5 gymnázií na Slovensku s najnižším hodnotením

1. Arcibiskupské gymnázium, Kalinčiakova 24, Trnava

2. Gymnázium J.A.Kom.s VJM, Štúrova 16, Želiezovce

3. Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce

4. Gymnázium J.B.Magina, Beňovského 100, Vrbové

5. Gymnázium, SNP 1, Gelnica

 

TOP 5 gymnázií v Banskobystrickom kraji s najnižším hodnotením

1. Súkromné gymnzium, Družby 64, Podbrezová

2. Gymnázium, Hurbanova 34, Tornaľa

3. Gymnázium, Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo

4. Gymnázium M. H., Hlavná 431, Hnúšťa

5. Gymnázium A. S., M. R. Štefánika 8, Krupina

TOP 5 gymnázií v Bratislavskom kraji s najnižším hodnotením

1. Gymnázium sv. Františka Assiského, Kláštorné námestie 3, Malacky

2. Gymnázium, Senecká 2, Pezinok

3. Gymnázium s VJM, Dunajská 13, BA - Staré Mesto

4. Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava - Petržalka

5. Gymnázium, Hubeného 23, Bratislava - Rača

TOP 5 gymnázií v Košickom kraji s najnižším hodnotením

1. Gymnázium, SNP 1, Gelnica

2. Cirkevné gymnázium, M. R. Štefánika 9, Trebišov

3. Cirkevné gymnázium, Radničné námestie 8, Spišská Nová Ves

4. Gymnázium, Opatovská 7, Košice - Vyšné Opátske

5. Gymnázium a ZŠ s VJM, Kuzmányho 6, Košice - Staré Mesto

TOP 5 gymnázií v Nitrianskom kraji s najnižším hodnotením

1. Gymnázium J.A.Kom.s VJM, Štúrova 16, Želiezovce

2. Gymnázium, Štúrova 16, Želiezovce

3. Gymnázium - Gimnázium, Adyho 7, Štúrovo

4. Gymnázium sv. V. de Paul, 17. novembra 1056, Topoľčany

5. Gymnázium s VJM, Mládežnícka 22, Šahy

TOP 5 gymnázií v Prešovskom kraji s najnižším hodnotením

1. Spojená škola - Gymnázium, Slovenská 5, Bardejov

2. Spojená škola - Gymnázium, Ľ. Podjavorínskej 22, Prešov

3. Gymnázium sv. Františka z Assisi, Školská 650, Vranov nad Topľou

4. Cirk. spojená škola - gymn., Duchnovičova 24, Humenné

5. Gymnázium, Konštantínova 64, Stropkov

TOP 5 gymnázií v Trenčianskom kraji s najnižším hodnotením

1. Gymnázium Ivana Bellu, L. Novomeského 15, Handlová

2. Spojená škola sv. J. Bosca - Gymn., Trenčianska 28, Nová Dubnica

3. Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov

4. Gymnázium, Chemikov 8, Nováky

5. Piaristické gymnázium, A. Hlinku 44, Prievidza

TOP 5 gymnázií v Trnavskom kraji s najnižším hodnotením

1. Arcibiskupské gymnázium, Kalinčiakova 24, Trnava

2. Gymnázium J.B.Magina, Beňovského 100, Vrbové

3. Gymnázium sv. Michala A, Pod Párovcami 127, Piešťany

4. Gymnázium L. Dúbravu, Smetanov háj 8, Dunajská Streda

5. Gymnázium Z. Kodálya s VJM, Štvrť SNP 34, Galanta

TOP 5 gymnázií v Žilinskom kraji s najnižším hodnotením

1. Gymnázium, Javorova 5, Rajec

2. Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka

3. Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín

4. Súkromné gymnázium, Oravská cesta 11, Žilina

5. Spojená škola - Gymnázium, Horné Rakovce 29, Turčianske Teplice

Poznámka: Hodnotenie nedostali školy, ktoré nemajú reprezentatívny počet žiakov/absolventov.


Nástroje k článkuZDROJ: sz
FOTO: SITA

Nahlásiť chybu

Tagy

Najčítanejšie články