Sobota, 29. január 2022. Meniny má Gašpar, zajtra Ema.

Kvalita demokracie na Slovensku klesla, tvrdia analytici

Robert FicoGaléria fotiek (1)
Robert Fico
Zdroj: SITA

BRATISLAVA – Prvý polrok 2013 sa v oblasti demokratických inštitúcií a právneho štátu vyznačoval podľa Barometra Inštitútu pre verejné otázky (IVO) zhoršením situácie v dodržiavaní princípov deľby moci, v uplatňovaní ústavou predpísaných postupov pri výbere a menovaní vysokých štátnych predstaviteľov.


Rovnako to bolo aj pri zabezpečení procesnej nezávislosti orgánov činných v trestnom konaní, najmä v prípadoch, ktoré súviseli s pôsobením štátnych inštitúcií a ich najvyšších predstaviteľov. Snaha o koncentráciu mocenských pozícií v rukách jednej politickej sily nadobudla podľa IVO z hľadiska intenzity neporovnateľnú podobu s predchádzajúcimi funkčnými obdobiami štátnych administratív od nastolenia demokracie v roku 1989.

Povestný „diktát väčšiny“ vládnej strany sa už neprejavoval podľa analytikov IVO iba ako dominantný spôsob presadzovania rozhodnutí v NR SR v procese legislatívnej tvorby a pri plnení kontrolnej funkcie parlamentu, ale najmä ako hlavný mocenský nástroj pri riadení krajiny. „Zámeru vládneho Smeru-SD obsadiť vlastnými nominantmi všetky významné mocenské pozície v štáte slúžila aj účelová novelizácia legislatívy,“ upozornili analytici. 

IVO upozorňuje, že predstavitelia Smeru-SD, vrátane premiéra Roberta Fica, pripisovali činnosti vlády jednej strany pozitívnejšie dôsledky pre spoločnosť ako dovtedajšiemu vládnutiu koaličných vlád pre údajnú vyššiu efektivitu a absenciu konfliktov medzi koaličnými partnermi. „Otázkam dodržiavania základných pravidiel demokratického vládnutia sa však predstavitelia vládnej strany vo svojich interpretačných schémach nevenovali,“ konštatuje IVO v Barometri. 

V prvom polroku 2013 vládna strana podľa IVO posilňovala svoje pozície v regulačných a kontrolných orgánoch, keď do nich menovala svojich straníckych funkcionárov napriek tomu, že EÚ nepripúšťa vymenovanie straníkov do vedenia nezávislých regulačných úradov. 

Analytici IVO v spolupráci s ďalšími expertmi hodnotia v rámci projektu IVO Barometer vývoj kvality demokracie na Slovensku v prvých dvoch štvrťrokoch 2013 rozdielnymi známkami. Zatiaľ čo v prvom štvrťroku 2013 hodnotili kvalitu demokracie celkovou známkou ako počas celého roka 2012 – 2,8, v druhom štvrťroku zaznamenali pokles o 0,1 bodu na priemerné hodnotenie 2,9. 

Toto zhoršenie sa odrazilo aj z pohľadu celoročného hodnotenia – priemerná známka kvality demokracie podľa IVO Barometra v prvom polroku 2013 sa oproti roku 2012 zhoršila z priemernej známky 2,8 na 2,9.   

Experti pripravujúci hodnotenie v rámci IVO Barometra skonštatovali, že v prvom štvrťroku sa celkový rating hodnotenia kvality demokracie bodovo nezhoršil. Napriek náznakom negatívnych tendencií nedošlo ešte k zásadným rozhodnutiam zhoršujúcim stav kvality demokracie v Slovenskej republike v takej miere, aby sa to odrazilo na škále hodnotenia indexu IVO Barometer.

V druhom štvrťroku 2013 však už na základe nepriaznivých udalostí zaznamenali pokles v hodnotení kvality demokracie oproti predchádzajúcemu štvrťroku. Podieľal sa na ňom regres v dvoch zo štyroch známkovaných oblastí, v ktorých experti zhoršili rating o 0,25 bodu – Demokratické inštitúcie a právny štát a Ochrana ľudských a menšinových práv.  

Cieľom projektu IVO Barometer je pravidelne hodnotiť stav kvality demokracie na Slovensku v piatich kľúčových oblastiach: demokratické inštitúcie a právny štát, legislatíva, ochrana a dodržiavanie ľudských a menšinových práv, nezávislé médiá a médiá verejnej služby, a od roku 2012 občianska spoločnosť a tretí sektor. 

Hodnota ratingu/známky IVO Barometra sa pohybuje na škále 1,00 – 5,00, pričom známka 1,00 vyjadruje optimálny stav kvality demokracie podľa štandardov a porovnávacích kritérií uplatňovaných na pôde Európskej únie a Rady Európy v oblasti stability inštitúcií, politickej demokracie, ľudských práv a slobôd.

ZDROJ: SITA/FOTO: SITA Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Najčítanejšie články