Nedeľa10. december 2023, meniny má Radúz, zajtra Hilda

Definitívne rozhodnutie: Už o štyri mesiace budú Slováci povinne očipovaní!

Ivan Gašparovič
Ivan Gašparovič

BRATISLAVA - Prezident SR Ivan Gašparovič dnes podpísal novelu viacerých zákonov. Zmeny sa týkajú sociálnych služieb, občianskych preukazov, ale aj cestnej dopravy.

Zákon o identifikačných preukazoch

Súčasťou občianskeho preukazu bude od júla tohto roka aj elektronický čip. Doklad sa tak doplní aj o údaje, ako je informácia o krvnej skupine či dosiahnutom vzdelaní, ktoré budú dostupné len so súhlasom jeho držiteľa. K údajom, ktoré bude tento čip uchovávať budú mať podľa materiálu prístup len oprávnení poskytovatelia služieb.

"Základným cieľom novely je zavedenie elektronických občianskych preukazov vo forme čipovej karty, ktorá umožňuje jednoznačnú a bezpečnú identifikáciu občanov v elektronických systémoch verejnej správy s využitím mechanizmov zaručeného elektronického podpisu. Vytvoria sa tým základné predpoklady na realizáciu a používanie elektronického podpisu a elektronických služieb v rámci e-Governmentu," konštatuje sa v materiáli ministerstva vnútra.

Na preukázanie totožnosti pri elektronickej komunikácii tak bude potrebný nielen samotný doklad, ale aj jeho osobný bezpečnostný kód. Ten bude pozostávať zo šiestich až desiatich číslic, ktoré si zvolí žiadateľ o preukaz samostatne. Toto heslo pritom bude možné na okresnom policajnom riaditeľstve meniť. "Ak držiteľ občianskeho preukazu pri elektronickej komunikácii päťkrát po sebe chybne uvedie bezpečnostný osobný kód, ďalšia možnosť jeho elektronickej komunikácie sa zablokuje," uvádza sa v návrhu zákona s tým, že následné odblokovanie vykoná polícia.

Doba platnosti identifikačných dokladov, ktoré budú vydané do konca júna 2012, sa legislatívnou úpravou nezmení. Občianske preukazy bez elektronického čipu bude možné vydávať najneskôr do 30. novembra 2012.

Zákon o sociálnych službách

Spoluúčasť za pobyt v zariadeniach sociálnych služieb sa od marca tohto roka zvýši a minimálna výška úhrady za sociálne služby dlhodobej starostlivosti bude po novom na úrovni 50 % ekonomicky oprávnených nákladov. Vyplýva to z novely zákona o sociálnych službách, ktorú po jej opätovnom schválení v parlamente podpísal aj prezident SR Ivan Gašparovič.

Novela zavádza sprísnenie posudzovania klientov. Zohľadňovať sa u nich bude nielen súčasný príjem a majetok, ale aj príjem získaný predajom nehnuteľného majetku za posledných päť rokov. Poslanci pri opätovnom schvaľovaní akceptovali prezidentovu pripomienku a posudzovanie sa tak nebude týkať klientov, ktorí sa už v zariadeniach nachádzajú.

Zmena zákona má okrem zmien vo financovaní podporiť zotrvanie klientov v prirodzenom domácom prostredí a znížiť tak tlak na kapacity zariadení pre seniorov. Súčasťou zákona je aj zavedenie kontinuity vo finančnej podpore týchto služieb zo štátnej pokladnice, ktoré doteraz vláda odsúhlasovala iba raz ročne, a to vždy v inej výške. Pre tento rok sa tak priamo v legislatíve vyčlenilo pre 101 neverejných poskytovateľov 9,77 milióna eur, pričom 217 verejných poskytovateľov dostane 32,08 milióna eur.

Zákon o cestnej doprave

Vozidlami taxislužby budú od marca už aj autá s počtom sedadiel do deväť osôb, teda takzvané mikrobusy. Veľkí prevádzkovatelia týchto služieb navyše budú mať povinnosť mať vo svojom vozovom parku aj vozidlo na prepravu cestujúcich, ktorých nemožno prepravovať v štandardnom vozidle taxislužby.

Právna norma vo vzťahu k taxikárom stanovuje aj podmienky, za akých si môžu svoje vozidlo pre výkon tejto profesie zaregistrovať. Takéto auto napríklad musí mať najviac päť rokov odo dňa uvedenia do prevádzky, alebo najazdených najviac 100.000 km s benzínovým motorom či hybridným pohonom, alebo 150.000 km s naftovým motorom.

Zákon tiež upravuje prepravu nebezpečných vecí. Primárne sa má riadiť európskou dohodou ADR, ktorá upravuje tento postup. Výnimku majú napríklad vozidlá ozbrojených síl, ktoré prepravujú výbušniny.

Táto úprava sa tiež podrobne venuje právam cestujúcich v autobusovej doprave či pokutám pre dopravcov. Tie môžu dosiahnuť až 50.000 eur v prípade, že v priebehu dvoch rokov dopravca už za priestupok nebol pokutovaný prvýkrát. Súčasne sa z nariadenia EÚ o právach cestujúcich v autobusovej doprave preberajú niektoré ustanovenia o nárokoch cestujúcich voči dopravcovi. Napríklad výška náhrady za smrť cestujúceho by tak nemala byť menšia ako 220.000 eur. V prípade straty alebo poškodenia batožiny pri dopravnej nehode bola táto suma stanovená na minimálne 1200 eur. Cestujúci, ktorý si kúpi miestenku, nebude musieť byť pripravený na nástup už skôr. Právo na zakúpené miesto mu ostáva až do času naplánovaného odchodu autobusu.

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Celý program

Ďalšie zo Zoznamu